SP.A en Groen Sint-Pieters-Leeuw willen ambitieus klimaatplan

2014-06-02-verzichten-vanop-kerktoren (08)SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 26 november buigt de Leeuwse gemeenteraad zich over het gemeentelijke klimaatactieplan.
SP.A en Groen vinden dit een belangrijke stap in het voeren van een lokaal klimaatbeleid. Het plan bevat volgens SP.A en Groen echter onvoldoende maatregelen om de gestelde ambities waar te maken. Zij stellen voor om bijkomende acties op te nemen in het plan.
.

Jenny SleeuwaegenGemeenteraadslid Jenny Sleeuwaegen (Groen): “Laat mij eerst en vooral benadrukken dat wij zeer tevreden zijn met het feit dat onze gemeente een klimaatactieplan heeft opgesteld. Daarmee levert de gemeente een belangrijke bijdrage tot de actie ‘Vlaams-Brabant Klimaatneutraal’, een initiatief van de groene gedeputeerde voor leefmilieu. Ook bevat het plan heel wat maatregelen waar wij ons volmondig in kunnen vinden, zoals het energiezuinig maken van de gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting.”

Plaats voor fietsers en openbaar vervoer
Ook de ambitie om het wagengebruik te verminderen, steunen wij volledig”, vertelt David Van Vooren (politiek secretaris SP.A). “Alleen zijn we er niet van overtuigd dat de maatregelen die het gemeentebestuur voorstelt voldoende zullen zijn om dit waar te maken.” Concreet pleiten SP.A en Groen voor extra investeringen in het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

David-Van-VoorenDe frequentie van een aantal buslijnen, zoals de 141, 142 en 144/145 is te laag om een aantrekkelijk alternatief te zijn voor de individuele wagen. Door een aantal ritten te beperken tot de metrostations Erasmus of Het Rad in plaats van Brussel-Zuid, kan de frequentie worden verhoogd. Ook een busverbinding tussen Vlezenbeek, Leeuw-centrum en het station van Lot heeft volgens ons een groot potentieel. Zeker wanneer het Gewestelijk Expresnet (GEN) operationeel zal zijn, en er meer treinen zullen vertrekken vanuit de stations van Lot en Ruisbroek.”, vertelt Van Vooren.

SP.A en Groen vragen ook een investeringsplan om alle functionele fietsroutes en schoolomgevingen tegen 2025 verkeersveilig te maken. “Als we het autoverkeer willen verminderen, moeten we ervoor zorgen dat de fiets een veilig en aantrekkelijk alternatief wordt. Er zijn nog heel wat straten waar de veiligheid en het fietscomfort te wensen overlaat. We moeten een concrete planning opmaken om al die gevaarlijke punten stelselmatig weg te werken”, aldus Jenny Sleeuwaegen.

Bouwblokrenovatie
Om meer woningen energiezuinig te maken, stellen SP.A en Groen voor om ‘bouwblokrenovaties’ te ondersteunen. “Ouderen, huurders of mensen met een laag inkomen wonen meestal in de minst energiezuinige woningen. Toch weten we dat zij vaak geen beroep doen op energie- of renovatiepremies. Zij hebben onvoldoende middelen om de renovatiewerken te prefinancieren of zien op tegen alle administratie die daarbij komt kijken.”, vertelt David Van Vooren. “Daarom stellen wij voor om in verschillende wijken ‘bouwblokrenovaties’ op te starten. Dat houdt in dat er in een afgebakende buurt gedurende één à twee jaar wordt voorzien in een intensieve renovatiebegeleiding, prefinanciering en groepsaankopen van bouwmateriaal. Deelnemende verhuurders verbinden zich ertoe de huur niet te laten stijgen. Zo verbetert de kwaliteit van de woningen en blijven ze toch betaalbaar. In Gent en Kortrijk bleken dergelijke projecten zeer succesvol. Ook in Ruisbroek, Negenmanneke of Zuun zien we hiervoor een potentieel.”

Snelheidsbeperking op de Brusselse Ring
Tot slot pleiten SP.A en Groen voor het beperken van de maximumsnelheid op de Ring tot 100 kilometer per uur. “Uit onderzoek blijkt dat het verlagen van de maximumsnelheid van 120 tot 100 kilometer per uur leidt tot 33% minder uitstoot van fijn stof en 12% minder CO2-uitstoot. Dat is dus goed voor de gezondheid van de omwonenden en het milieu. Bovendien is er een gunstige impact op de verkeersveiligheid en is er volgens het Vlaams Verkeerscentrum geen negatief effect op de doorstroming van het verkeer. Ook onze buurgemeenten Beersel en Dilbeek pleiten in hun klimaatplan voor een snelheidsverlaging. Ik hoop dan ook dat het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zich achter deze oproep zal scharen ”, besluit Jenny Sleeuwaegen.

Ook woensdag nog hinder bij De Lijn Vlaams-Brabant door terreurdreiging

De-Lijn_geen-dienstVLAAMS-BRABANT: – Vervoersmaatschappij De Lijn schat in dat er morgen, woensdag 25 november 2015, toch nog wat problemen zullen zijn met de ritten naar Brussel. Verschillende chauffeurs geven immers aan dat ze met het hoogste dreigingsniveau nog altijd niet naar de hoofdstad willen rijden.

De meeste chauffeurs hebben aangegeven vanaf morgen hun diensten terug uit te voeren“, klinkt het. “Een minderheid (inschatting +/- 15%) geeft echter aan dat het voor hen niet haalbaar is de hoofdstad te bedienen. We verwachten dus ook morgen nog hinder, maar wel in mindere mate dan gisteren en vandaag.”

De Lijn Vlaams-Brabant laat weten dat het alles in het werk zal stellen om de schooldiensten te verzekeren zodat de jongeren veilig en wel op school geraken in Brussel als deze opnieuw open gaan.

Opmerkelijk vanmorgen was dat schoolbus Lijn 571 Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Dilbeek van De Lijn niet reed.
Bij navraag bij De Lijn kregen we als antwoord: ” schoolbus 571 rijdt vandaag niet omdat de scholen in Brussel gesloten zijn.” Hierbij liet De Lijn dus de Leeuwse leerlingen die naar de middelbare scholen in Dilbeek en Groot-Bijgaarden gaan in de kou staan.

UPDATE 16:15 De lijn heeft er voor gezorgd dat vanavond schoolbus 571 vanuit Dilbeek richting Halle toch rijdt.

Provincie Vlaams-Brabant laat waterlopen tweede categorie schoonmaken

VLAAMS-BRABANT_LOGO_kruispunt-van-vele-werelden_jan-2015VLAAMS-BRABANT: – Vanaf 1 december 2015 gaat de provincie Vlaams-Brabant aan al haar waterlopen onderhoudswerken uitvoeren. Wateroverlast bestrijden begint immers met goed onderhoud.

Elk jaar tussen 1 december en 31 maart zorgt de provincie Vlaams-Brabant voor een  schoonmaak van de waterlopen van tweede categorie. Daarbij worden alle ongewenste materialen en voorwerpen uit de waterlopen weggenomen: zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, grove plantenresten veroorzaken opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen.

Voor het tweede opeenvolgende jaar staat de provincie in voor het onderhoud van meer dan 1.400 kilometer waterlopen, dat is meer dan de afstand tussen Leuven en Barcelona’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. ’Daarvoor leggen we elk jaar ruim vijf miljoen euro opzij’.

Vier ingenieurs, acht deskundigen en vijf technisch medewerkers waken erover dat de aangestelde aannemers alle waterlopen tijdens de winter onder handen nemen. Daartoe is het onderhouds­programma opgesplitst in negen opdrachten waarbij één fase de waterlopen van het zuidelijke Zennebekken behelst. Daarin liggen (delen van) de steden en gemeenten Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

Voor Sint-Pieters-Leeuw betreft het:
Zuunbeek nr. 1.017 tot aan de Brabantsebaan, Molenbeek nr. 1.091, Baasbergbeek nr. 1.092, Vogelenzangbeek nr. 1.088, Lubbeek nr. 1.109, Lotbeek nr. 1.019

Meer info: volledig onderhoudsprogramma en downloadbare brochure via www.vlaamsbrabant.be/water

agenda: jaarlijkse pensenkermis OKRA

2015-11-30-affiche-foto_Okra-pensenkermisRUISBROEK: – De senioren van OKRA Ruisbroek Trefpunt 55+ nodigen u uit op hun “jaarlijkse pensenkermis”.

zaterdag 28 november 2015 van 17.00 tot 21.00 uur
zondag 29 november 2015 van 11.30 tot 15.00 uur
maandag 30 november 2015 van 12.00 tot 15.00 uur

In de feestzaal Ons Huis, Fabriekstraat 9 te Ruisbroek