vanaf december verkoopt de gemeente Keukenafvalinzamelbakje

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 29 oktober 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

agendapunt 023 Aankoop GFT-Keukenafvalinzamelbakje, vaststelling verkoopprijs en aanpassing bestelformulier voor compostvaten en bakken – goedkeuring.

Haviland organiseerde een samenaankoop voor GFT-keukenafvalinzamelbakjes.
2015-10-30-groen-afvalbakje_2Het is een geventileerd afvalbakje dat speciaal ontwikkeld werd om keukenafval op een hygiënische manier te verzamelen. Aangezien de te gebruiken zakjes waterdampdoorlatend zijn, kan het keukenafval uitdrogen waardoor er geen schimmel of rotting optreedt en dus ook geen vliegjes worden aangetrokken of geurtjes verspreid worden.
Het product wordt toegevoegd aan het bestelformulier voor compostvaten en compostbakken. De aankoop wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

milieuschepen, Gunther Coppens: “Een nieuwe service die we aanbieden. Het is uiteraard geen verplichting om dit te gebruiken, maar een mogelijkheid om op een makkelijke wijze groente en fruitafval makkelijk in de keuken te verwerken. Je kan het kleine zakje dan gewoon in de witte GFT-zak stoppen Of in je eigen compostvat. Het zakje is immers bio degradeerbaar zoals de GFT-zak. Het is dus een hulpmiddel om de GFT-zakken efficiënter te gebruiken. Het is dus geen alternatief voor de GFT-zakken zoals we ze kennen.

Geen stinkende bakjes en emmertjes meer!
Gedaan met schimmels en geurtjes!
Weg met onhygiënische toestanden!

Het geventileerde afvalbakje werd speciaal ontwikkeld om het composteerbare keukenafval op een hygiënische manier gescheiden te verzamelen. Het handige bakje kan aan de binnenzijde van een keukenkastdeur worden bevestigd of gewoon op het aanrecht gezet. Het is voorzien van een deksel met microgaatjes.

Wat is het voordeel van het systeem?
Het veruit belangrijkste voordeel is de verbetering van de hygiëne.
Door het periodiek vervangen van de handige zakjes die met het afval mee gaan, blijft het geventileerde afvalbakje proper. Zakjes gebruiken is dus beter dan het bakje met reinigingsmiddelen behandelen of dan met giftige inkt bedrukte kranten te gebruiken in het bakje. Bovendien verdampt een deel van het vocht uit het organisch afval door de waterdampdoorlaatbaarheid van de zakjes, gecombineerd met het geventileerde afvalbakje. Het afval droogt dus enigszins uit, waardoor minder schimmels en rotting optreden, en dus minder geurtjes worden verspreid en minder vliegjes worden aangetrokken. Iets droger afval is ook geschikter om te composteren.

Hoe gebruik je het systeem?
Je hangt een zakje in het geventileerde bakje en je gooit er alle composteerbare keukenafval in. Na gemiddeld 3 à 4 dagen is het zakje vol. Je haalt het volle zakje uit het bakje en gooit het in het compostvat of op de composthoop*. Als het eenmaal bedolven geraakt onder organisch materiaal, zal het snel mee vergaan. De snelheid van composteren in een thuissituatie hangt sterk af van de weersomstandigheden (snel in de zomer, traag in de winter).
2015-10-30-groen-afvalbakje_1
Vanaf december 2015 zullen de inzamelbakjes en de te gebruiken zakjes worden verkocht in het gemeentehuis.
De verkoopprijzen die door de gemeenteraad werden vastgesteld zijn gelijk aan de inkoopprijs.
– Klein keukenbakje: 2,5 euro.
– Rol kleine composteerbare zakjes (8L): 4,5 euro voor 50 stuks
– Groot keukenbakje: 2,5 euro.
– Rol composteerbare zakjes voor grotere bakjes (15L): 3 euro voor 20 stuks.

Integratie OCMW – gemeente Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 29 oktober 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

agendapunt 025 Afsluiten van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW – goedkeuring.
Er moet met ingang van 1 januari 2016 voorzien worden in de invulling van de functie van OCMW-secretaris. Hiervoor wordt gekozen om gebruik te maken van de decretale mogelijkheid om te werken met één titularis voor gemeente en OCMW. Daartoe moet eerst een beheersovereenkomst worden afgesloten, zoals voorzien in artikel 271 van het OCMW-decreet en het Gemeentedecreet. Het afsluiten van een beheersovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het bestuursakkoord vermeldde een verdere stap in de samenwerking tussen gemeente en OCMW door een integratie van de ondersteunende diensten en de sociale diensten. Dit werd ook als doelstelling ingeschreven in het meerjarenplan 2014-2019. Door de keuze van de Vlaamse regering om tegen 1 januari 2019 het OCMW volledig te integreren in de gemeente, en de nood te voorzien in de invulling van de functie van OCMW-secretaris, kiezen gemeente en OCMW er resoluut voor om het integratieproces te versnellen. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW goed te keuren. Ook wordt het akkoord van de gemeenteraad gevraagd om de gemeentesecretaris, Walter Vastiau, met ingang van 1 januari 2016 de functie van OCMW-secretaris te laten waarnemen. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2015 worden dezelfde beslissingen ter goedkeuring voorgelegd.

Burgemeester Luc Deconinck: “Met het afsluiten van deze beheersovereenkomst gaan we een stap verder dan wat in het meerjarenplan was vooropgesteld, maar grijpen we ook de gelegenheid om optimaal voorbereid te zijn op de aangekondigde wets- en decreetwijzigingen die het OCMW in de gemeentelijke organisatie zullen integreren.

OCMW-Voorzitter Paul Defranc: “Het OCMW is ervan overtuigd dat deze beheersovereenkomst de beste garanties biedt om de integratie van het OCMW in optimale omstandigheden te laten verlopen. Dat de gemeentesecretaris voortaan ook het OCMW onder zijn hoede neemt, is een logische stap in het proces dat zich aandient, en het feit dat de secretaris vroeger de functie van OCMW-secretaris heeft uitgeoefend, biedt de beste waarborgen op een maximale continuering van de dienstverlening.