aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning herinrichtingswerken Zuunbeek

2015-10-22-hermeandering-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een aanvraag tot stedebouwkundige vergunning ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op de terreinen met als adres:
Brabantsebaan, Oudenakenstraat, Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat, kerkhofstraat, Vogelstraat, Karenberg, Camille Leunesstraat

Het betreft uitvoeren herinrichtingswerken van de Zuunbeek met bijhorend ontbossen van de zone van de nieuwe meandering van de Zuunbeek en plaatselijk rooien van 19 bomen.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw vóór 11 november 2015.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), beheerder van de Zuunbeek en het gemeentebestuur plannen een herinrichting van de Zuunbeek tussen de C Leunensstraat en de Brabantsebaan met als voornaamste doelen:
– extra bergingscapaciteit tegen wateroverlast;
– ecologisch herstel Zuunbeek;
– verhoging landschappelijke waarde Zuunbeek.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
27/04/2014 – Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek
28/04/2014 – hermeandering van de Zuun
17/04/2013 – VMM automatiseert stuwen Zuunbeek
18/11/2010 – Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek
14/11/2010 – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw