Toekomstforum Halle-Vilvoorde dringt aan op financiele steun voor de lokale besturen

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoREGIO: – Op 8 mei 2014 ondertekenden de burgemeesters van Halle-Vilvoorde in Dilbeek de “Verklaring van het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde”. Daarmee was het Toekomstforum geboren, een orgaan dat in het Vlaams Regeerakkoord omschreven wordt als het overlegplatform tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen van Halle-Vilvoorde. De burgemeesters, hierin ondersteund door het provinciebestuur, wensten met hun verklaring meer inspanningen van de Vlaamse overheid voor het lokale bestuursniveau teneinde de uitdagingen in de regio het hoofd te kunnen bieden.

Vandaag kwam het Toekomstforum opnieuw bijeen in Asse. Hierbij werd de impact van een nieuwe besparingsmaatregel – de schrapping van de compensatie voor Outillage en Materiaal – op de lokale besturen bekeken.

Deze maatregel betekent zo goed als voor elke gemeente van Halle-Vilvoorde een financiële achteruitgang. In de plaats van een extra financiële ondersteuning wordt op deze manier voor volgend jaar  2,5 MIO euro weggehaald uit de lokale besturen van de regio. Dit bedrag kan de komende jaren verder oplopen tot 5,7 MIO euro. Dit is fundamenteel in tegenstrijd met de eis van het Toekomstforum. De zwaarste inlevering wordt bovendien gevraagd van de steden Halle en Vilvoorde. Ook dit staat in schril contrast met de vraag van de verenigde burgemeesters om Vilvoorde en Halle de erkenning te geven die ze nodig hebben om de Vlaamse eigenheid van de regio te vrijwaren.

Het Toekomstforum blijft aandringen op extra ondersteuning van de lokale besturen van Halle-Vilvoorde, en de erkenning van Vilvoorde en Halle, teneinde de grondige socio-demografische wijzigingen op een adequate manier te kunnen aanpakken, de leefbaarheid en het Vlaams karakter van de regio te kunnen blijven garanderen.

Daarom dringt het Toekomstforum aan dat de getroffen maatregel wordt teruggeschroefd en de Vlaamse Regering de burgemeestersverklaring van het Toekomstforum ter harte neemt.

nieuw in Sint-Pieters-Leeuw: de eerste woensdag van elke schoolvakantie spelletjesnamiddag in de bibliotheek

2015-11-04-flyer_spelletjesnamiddag-BIBSINT-PIETERS-LEEUW: – Vervelen in de herfstvakantie? Geen denken aan! Kom naar de spelletjesnamiddag in de hoofdbibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw op woensdag 4 november 2015 tussen 14 en 16u.

inschrijven is niet verplicht, deelname is gratis.
Voor iedereen die graag gezelschapspelletjes speelt.

Ook de volgende eerste woensdagen van een schoolvakantie zal er een spelletjesnamiddag zijn: 4 november 2015 – 23 december 2015 – 10 februari 2016 – 30 maart 2016

nieuw boek: Vlaams-Brabant drinkt: Bier- en jenevercultuur sinds 1800

2015-10-28-vlaams-brabant-drinkt-coverVLAAMS-BRABANT: – De grootste biergigant ter wereld in de provinciehoofdstad, vele kleine ambachtelijke brouwers die met passie en stielkennis streekbieren produceren, en een heemkundige en toeristische interesse in het lokale brouwverleden. De biercultuur in Vlaams-Brabant vandaag is een mooi voorbeeld van hoe mensen, omringd door een groeiende globalisering, steeds meer belangstelling tonen voor de lokale eigenheid in heden en verleden. Bovendien koesteren en delen diverse actoren het bijzonder waardevolle brouwerfgoed dat de regio rijk is.
Het is duidelijk dat de aan alcoholische dranken verbonden praktijken van groot cultuurhistorisch belang zijn. Daarom namen vier culturele archiefinstellingen, advn, Amsab-isg, kadoc-ku Leuven en Liberaal Archief, met de steun van de provincie, het initiatief voor het onderzoeks- en ontsluitingsproject Vlaams-Brabant drinkt

Auteur Annelies Tollet vertelt de boeiende geschiedenis van de bier- en jenevercultuur in Vlaams-Brabant sinds 1800. Ze behandelt de evolutie in de productie: hoe artisanale brouwers en stokers vanaf de negentiende eeuw onder druk komen te staan van industrialisering en schaalvergroting, en hoe na de Tweede Wereldoorlog een tegenbeweging van ambachtelijke brouwers op gang komt. Ook de distributie komt aan bod, met onder andere de opkomst van het flessenbier en de bierhandelaar, en met het toenemend belang van imago en reclame.
Ze heeft aandacht voor de veranderende visies op drankmisbruik in de negentiende eeuw, de beteugeling van alcoholisme in de vorige eeuw en de campagnes vandaag.
Maar bovenal heeft ze oog voor het verhaal van mensen. Brouwers en stokers die als deftige burgers en politieke leiders in het centrum van de burgerlijke maatschappij stonden. Ondernemers die probeerden hun familiebedrijven overeind te houden in een snel veranderende wereld. Naoorlogse pioniers die het artisanale bier opnieuw op de kaart hebben gezet. En de mensen die samenkomen in de cafés, het hart van levende lokale gemeenschappen.

De publicatie is in opdracht van de provincie uitgevoerd door vier Vlaamse erkende culturele archiefinstellingen: ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief.
Auteur: Annelies Tollet
Deze publicatie, in co-editie met Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, kan voor onderzoekers een opstap en een richtingaanwijzer zijn.

Inhoud
Lokale dranken onder stoom (1800-1880)
Een sector tussen traditie en vernieuwing
Verkoop onder de kerktoren
Van vrolijk drinkgelag tot maatschappelijk probleem
Drinken op grote schaal (1880-1940)
Een bloeiende biercultuur
Traditionele distributie in een wereld van verlangen
Drinken in tijden van fatsoen
Nieuw leven in de brouwerij (1945-2015)
Een naoorlogse geschiedenis van de Vlaams-Brabantse brouwerijsector
Een nieuwe drank- en biercultuur

Prijs boek (204 blz.): 28 euro – www.vlaamsbrabant.be/vlaamsbrabantdrinkt