inhuldiging van het nieuwe sociale huisvestingsproject Impeleer

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) heeft vanavond haar nieuwe sociale huisvestingsproject Impeleer ingehuldigd. Het gerealiseerde project omvat 38 bijkomende woongelegenheden, waarvan 20 stapelwoningen, 10 huurwoningen en 8 koopwoningen.
Voor de gelegenheid werd een kunstwerk van Marcel Janssens ingehuldigd.

2015-10-22-inhuldiging_huisvestingsproject-Impeleer_Sint-Pieters-Leeuw_18
Burgemeester Luc Deconinck was blij met de mooie realisatie van de maatschappij voor volkshuisvesting. En benadrukte dat er in Sint-Pieters-Leeuw een toewijzingsreglement is waardoor mensen die reeds heel hun leven in Sint-Pieters-Leeuw wonen voorrang hebben bij de toewijzing. Hij hoopt dat zich op deze manier heel wat jonge Leeuwse gezinnen kunnen vestigen in de Impeleer.

Guy Tordeur, voorzitter Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting:
We hebben dit project in goede samenwerking kunnen realiseren met de gemeente, zoals dit overigens ook het geval was met de vorige projecten die onze maatschappij in Sint Pieters Leeuw heeft kunnen realiseren.
De nieuwbouw, enkel het gedeelte huur, heeft in het totaal 4.886.640,51 euro gekost, inclusief BTW en erelonen maar zonder de grond. Koken kost inderdaad geld. Maar wie niet investeert, kan ook niets realiseren.
Met deze bijkomende woongelegenheden heeft onze maatschappij in Sint Pieters Leeuw al 236 huurwoningen, 502 appartementen en 214 verkochte woningen gerealiseerd, waarvan de oudste al teruggaan tot 1927. Deze bijkomende woongelegenheden zijn bovendien een belangrijke bijdrage tot het sociale beleid van de gemeente. Een wezenlijk bestanddeel van het sociaal beleid vormt immers ook het huisvestingsbeleid.
Een huis om in te wonen is een grondrecht.
Om dit echter voor iedereen te kunnen waarmaken zijn er veel inspanningen nodig. Zeker in de rand rond Brussel, met een grote druk op de prijzen van gronden en woningen, is betaalbaar wonen een grote opgave waarin naast de sociale huisvestingsmaatschappijen ook de gemeenten en de Vlaamse overheid een belangrijke rol moeten en kunnen vervullen. Daarbij moeten alle betrokkenen er ook naar streven om de kwaliteit van het sociaal wonen te bewaken en te verbeteren.

Het project is gerealiseerd. Wij geloven dat het niet alleen een belangrijke bijdrage is tot het sociaal wonen in de streek, maar ook dat het een verrijking kan zijn voor gans Sint Pieters Leeuw. Dat zou wellicht ook de mening zijn van mijn voorganger Roger Desmeth, zaliger, die nog aan de basis lag van dit project zoals hij dat geweest is voor de vele andere projecten van sociaal wonen in de streek.

In ons streven naar de kwaliteit van goed wonen, willen we ook veel aandacht schenken naar de directe leefomgeving van onze woningen. Een element daarvan is de plaatsing van een kunstwerk. We hebben een prijskamp uitgeschreven voor de schepping van een kunstwerk voor dit sociaal huisvestingsproject op de Impeleer en uit de ingezonden ontwerpen werd het ontwerp van de heer Marcel Janssens afkomstig uit Halle gekozen.”

Deze diashow vereist JavaScript.


Bart Keymolen, Schepen van Openbare Werken: “Dat onze gemeente in beweging is hoeft geen betoog! Daar is dit mooie project van onze huisvestingsmaatschappij het levende bewijs van.Het hele project werd volgens de strengste normen uitgevoerd. Onze gemeente krijgt er 600 meter riool bij en ruim 4000 m2 wegenis met bijhorende aanplanting.
Ook werd er in ondergrondse waterbuffering voorzien die berekend is op de neerslaghoeveelheid van de hevigste onweders.
Voor de allerkleinsten werd er zelfs aan een speelterrein gedacht. Zo telt de Impeleer nu 3 speelterreinen waar klein tot minder klein zich kan uitleven. Er werd zelfs aan een vogelnestschommel gedacht waar ook andersvalide kindjes ten volle van kunnen genieten.
We hopen ten zeerste dat deze woningen een mooie toekomst kunnen bieden aan veel jonge gezinnen.”

Marc Paesmans, directeur GMV:” Mensen die geïnteresseerd zijn in huren of kopen kunnen zich inschrijven op onze  wachtlijst.
Buiten dit project verhuren we 800 huurwoningen in sint-Pieters-Leeuw. Binnenkort starten we ook met het contacteren van de eerste personen op de wachtlijst van de koopwoningen hier in Impeleer. 

gewestelijke-maatschappij-voor-volkshuisvesting_logoMeer info: Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting: Bezemstraat, 83 bus 131 te Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 371 03 30 Fax 02 378 28 96 – info@volkshuisvesting.be – www.volkshuisvesting.be
.

2015-10-22-inhuldiging_huisvestingsproject-Impeleer_Sint-Pieters-Leeuw_01Kunstwerk “De Brug – Poort”
Kunstenaar Marcel Janssens maakte een beeld uit cortenstaal van 4 mm dik en het kunstwerk weegt ongeveer 600 kg. Hij heeft zijn beeld geïnspireerd op Impeleer, als zijnde plaats op een heuvel, en op het sociaal wonen, met hierbij de uitbeelding van 2 silhouetten van personen op de heuvel en de vlakte.

Kunstenaar Marcel Janssens volgde aan de Leeuwse Kunstacademie les in het teken- en schilderatelier van leraar Patrick Huybrechts en in de beeldhouwklas van leraar Patrick Crombé. Snel wordt duidelijk dat beeldhouwen zijn ding is en in het verlengde ligt van zijn vakmanschap als volleerd metaalbewerker. Van 2008 tot 2012 vervolmaakt hij zich aan de Leeuwse Kunstacademie in de beeldhouwkunst.
Marcel is lid van de plaatselijke Kunstkring de Merselborre uit Vlezenbeek.

scholen kunnen picknicken in Boswachterswoning Groenenberg

VLEZENBEEK: – Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt de oude Boswachterswoning van het Groenenberg park open voor picknickers nu veel scholen naar aanleiding van de week van het bos en de herfst het park Groenenberg bezoeken.
2015-10-22-boswachterswoning-Groenenberg_06
De oude ‘boswachterswoning’ of ook lustpaviljoen genoemd is een oud, gerestaureerd, gebouwtje in het park dat momenteel leeg staat. De ligging is echter zeer mooi en idyllisch dat het Agentschap voor Natuur en Bos het op deze manier meer wil tot zijn recht laten komen.
Momenteel komen er veel kinderen en scholen in het park, en zo hebben ze ook een droge plek (niet verwarmd) om even te vertoeven.

Vanmiddag maakte de derde kleuterklas van Sint-Godelieve dankbaar gebruik van de locatie om hun boterhammetjes op te eten. Sommige kleuters sloegen meteen aan het fantaseren waarvoor het huisje vroeger gediend had,…
2015-10-22-boswachterswoning-Groenenberg_01 2015-10-22-boswachterswoning-Groenenberg_02
2015-10-22-boswachterswoning-Groenenberg_05Groenenberg is een 45 hectare groot park, gedeeltelijk op Vlezenbeek, gedeeltelijk op Gaasbeek en aansluitend op het historische domein van Gaasbeek. Het park is het hoogste punt van de gemeente (82,5 m).
Blikvanger is het prachtige Kasteel van Groenenberg. Dat krijgt nochtans stevige concurrentie van een aantal opvallende natuurcollecties. Solitaire bomen en kleurrijke heesters, oogstrelende azaleastruiken en paarse vlinderstruiken garanderen het hele jaar door kleur. Het is gedeeltelijk aangelegd als Engels landschapspark met daarnaast een aanzienlijk bosgedeelte en weiland.
Je zal zelf op pad moeten om de diversiteit in Groenenberg waar te nemen!
Locatie: Konijnenstraat 172 B, 1602 Vlezenbeek

Meer info: www.natuurenbos.be/parkgroenenberg

zuiddag 2015

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – Vandaag is het weer Zuiddag. Duizenden jongeren gaan dan een dag werken en schenken hun loon aan leeftijdsgenoten in het Zuiden. Zo’n 15.000 jongeren nemen de werkvloer over en tonen daarmee hun engagement voor jonge cacaoboeren in Nicaragua.

In onze gemeente waren er jongeren oa. aan het werk als receptionist bij Ibis Budget Brussels South, Mathias merckx tuinonderhoud, als Polyvalent horecamedewerker, als extra thuiswerker en bij de milieudienst van Sint-Pieters-Leeuw.

Zuiddag stimuleert jongeren wereldwijd om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Zuiddag is vooral gekend van de jaarlijkse campagne ‘Work for Change’ waarbij Vlaamse en Brusselse scholieren tussen 15 en 20 jaar één dag niet naar school gaan maar in de kleren van beroepskrachten kruipen.

Wat deze jongeren vandaag verdienen, 40 of 50 euro, gaat naar een jongerenproject in het Zuiden. Dit jaar kozen de jongeren voor een project van leeftijdsgenoten in Nicaragua. Samen met Vredeseilanden willen jonge cacaoboeren hun talenten ontwikkelen zodat ze die kunnen inzetten in de cacaosector. Een veelbelovende sector: de vraag naar cacao zou met maar liefst 30 procent stijgen tegen 2020.

Blikvangers zijn de 5 studenten die voor één dag in de huid mogen kruipen van gedeputeerden van Vlaams-Brabant
Blikvangers zijn de 5 studenten die voor één dag in de huid mogen kruipen van gedeputeerden van Vlaams-Brabant

Ook bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kwamen een paar jongeren hun steentje bijdragen.
We geloven in de samenwerking tussen Noord en Zuid. Bovendien komen jongeren zo ook eens buiten de realiteit van de scholen.” volgens de deputatie.

Niet minder dan 30 leerlingen worden zo voor één dag onze collega in het Provinciehuis of een provinciale instelling’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid.

Al verschillende jaren stellen de federale diensten in het Provinciehuis een plaats open voor leerlingen die zich engageren tijdens Zuiddag,’ zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Zij doen dat met grote overtuiging omdat we het belangrijk vinden dat we aan jongeren een inspanning durven vragen om een project in het Zuiden te ondersteunen’.

Blikvangers waren de 5 studenten die voor één dag in de huid mochten kruipen van gedeputeerden.
Vanmorgen bereiden de leerlingen Tindaya Deniz (St.-Albertuscollege Haasrode voor Tie Roefs), Ida Baervoets (De Wijnpers Leuven, voor Monique Swinnen), Rob Alaerts (KS Diest, voor Julien Dekeyser), Tessa De Wilder (College Vilvoorde, voor Tom Dehaene) en Nicolle Montoya Gil (De Wijnpers Leuven, voor Marc Florquin) samen met de provinciegouverneur en de gedeputeerden de vergadering van de deputatie voor. Daarna gaan de leerlingen aan de slag op het kabinet van de gedeputeerde of de federale diensten van de provinciegouverneur.

Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw gesloten op 23 oktober 2015

2014-02-28-gemeentehuis_Sint-Pieters-Leeuw_ingang_lokettenSINT-PIETERS-LEEUW: – Morgen, vrijdag 23 oktober 2015, zal het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw uitzonderlijk gesloten zijn wegens de ingebruikname van een nieuwe serveromgeving.

Aangezien de meeste computertoepassingen niet gebruikt zullen kunnen worden, kan het gemeentebestuur geen optimale dienstverlening garanderen. Om problemen te vermijden, worden de diensten in het gemeentehuis daarom morgen gesloten.

Wit-Gele Kruis Halle – Sint-Pieters-Leeuw verhuist naar een nieuwe locatie in Halle

2015-10-22-witgeelkruis-nieuwelocatie_02HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Wit-Gele Kruis Halle/Sint-Pieters-Leeuw die samen zorgen voor bijna 1000 patiënten per maand en hun mantelzorgers zijn verhuist naar de Kanaalbrugstraat 5 B in Halle. Deze locatie is centraler gelegen en biedt meer overlegmogelijkheden met de eigen verpleegkundigen en de partners in de eerstelijnszorg.

Dicht bij de patiënt
De wijkteams van het Wit-Gele Kruis bestaan uit ongeveer 12 verpleegkundigen en 1 à 2 zorgkundigen. Binnen deze wijkteams zijn we klein in het één-op-één contact met de patiënt, huisarts en mantelzorger. Anderzijds zijn we een grote organisatie. Dit geeft ons opportuniteiten om voortdurend te investeren in kwaliteit, opleiding, innovatie en continuïteit van zorg.

Elk wijkteam komt wekelijks samen om te overleggen over de doelstellingen, de ondersteuning die ze hiervoor nodig hebben, de efficiëntie van de rondes, de werkverdeling … De nieuwe locatie in Halle biedt meer functionele ruimte voor vergaderingen met de wijkteams, maar ook met de partners in de eerstelijnszorg.
2015-10-22-witgeelkruis-nieuwelocatie_01
Extra troeven: langer en veilig thuis wonen
Zwaarder zorgbehoevende patiënten en patiënten die specifieke noden hebben, kunnen ook ’s avonds laat én ‘s nachts beroep doen op een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis. Dat maakt het voor patiënten mogelijk om beter, langer en veilig thuis te wonen. Onze zorgcentrale laat toe dat personen op een afstand gevolgd en ondersteund worden. Via het ‘personenalarmsysteem’ kan men aansluiten bij onze 24 uur op 24 bemande zorgcentrale. Ook personen die specifieke sensoren laten plaatsen voor het detecteren van dwalen, overstroming en medicatiedispenser zijn automatisch aangesloten. Via een spreek-luisterverbinding wordt er, bij problemen, contact opgenomen.

Meer info: www.witgelekruis.be – Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant 016-31 95 50 – info@wgkvlb.be

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden stellen het lindeproject voor

2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_01VLEZENBEEK: – Binnenkort starten Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden met hun lokale Natuurpuntafdeling in Vlezenbeek met de omvorming van een – kaprijpe – populierenplantage naar een lindenbos.
Of liever: een gemengd lindenbos, want hoewel de nadruk ligt op zomer- en winterlinde, komt er ook zomereik, wintereik en haagbeuk aan te pas. En een mooie boszoom met rode kornoelje, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, enz…

Steun dit project tijdens jaarmarkt Vlezenbeek
Daar komt naast vele uurtjes vrijwilligerswerk met onze ploeg voor het opruimen van het perceel, natuurlijk ook wat fondsenwerving aan te pas voor de aanschaf van nieuw plantgoed. Deze fondsenwerving zetten we komende zaterdag 24 oktober 2015 in op de jaarmarkt in Vlezenbeek. Met spek met eieren en lokale bieren voor de sfeer. En een infostand om het project uit de doeken te doen en op een toffe manier middelen in te zamelen.
Kom even langs op onze stand en maak kennis met onze ploeg!
Mocht je “goesting” hebben om een beetje bij te dragen,… graag.
Natuurpunt, Vlezenbeek en onze hele ploeg zijn je dankbaar.
Ons standpunt: bomen en groen zijn de beste belegging: honderden jaren groei gegarandeerd!
Tot zaterdag!?

De hele ploeg van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden,
Geert, Geert, Luc, Daniël, Belle, Jef, Chris, Jean, Peter, Zitj, Thomas, Thierry, Elyn, Michael en Sofie
2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_02
Zobbroekbeekvallei
Sinds 2005 zijn de Leeuwse natuurvrienden gestart met het uitbouwen van een natuurgebied in de Zobbroekvallei.
De afgelopen jaren werd 3ha populierenbos omgevormd tot een inheems broekbos met els, es, eik en hazelaar.
Vanaf 2016 zal het lindeproject uitgevoerd worden in een geïsoleerd bosje langs de Pedestraat.