inschrijven: lessenreeks G-tafeltennis voor volwassenen met een beperking

2015-10-20-flyer-G-tafeltennisVLEZENBEEK: – Vanaf 24 november 2015 tot 12 april 2016 wordt er in het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek 2-wekelijks initiatie tafeltennis gegeven voor G-sporters.

Voor wie?
Volwassenen vanaf 18 jaar met een beperking en hun partner of begeleider. Neem gerust contact op met de verantwoordelijke bij meer vragen.
Wanneer?
Op dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur.
24 november – 8 en 22 december – 5 en 19 januari – 2 en 16 februari – 15 maart – 12 april
Waar?
Revalidatieziekenhuis Inkendaal – Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
Prijs?
Gratis
Meer info en inschrijven
via mail inge.slagmeulder@inkendaal.be – tel. 02-53 15 352

Dit is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Tafeltennisliga VZW (VTTL), revalidatieziekenhuis Inkendaal en de G-sport afdeling van Vlaams-Brabant.
Volgende VTTL-clubs zullen hier ook aan meewerken: TTC Den Hoek, TTC Galmaarden, TTC Lembeek en TT Groot-Bijgaarden.

Naar een nieuwe strategie voor de provincie Vlaams-Brabant

2015-10-20-gouverneur-toespraak
VLAAMS-BRABANT: – Tijdens zijn toespraak voor de provincieraad blikt provinciegouverneur Lodewijk De Witte terug op 20 jaar Vlaams-Brabant. Om de snelle en sterke veranderingen in de maatschappij aan te pakken pleit de gouverneur voor een geïntegreerde aanpak van de uitdagingen en een gebiedsgerichte samenwerking met andere overheden.

Op onze 20ste verjaardag terugkijken naar hoe onze provincie in die tijd is veranderd, laat ons toe om vooruit te kijken naar hoe we verder kunnen en zullen veranderen. In 1995 waren we bijvoorbeeld met minder dan 1 miljoen Vlaams-Brabanders, vandaag met meer dan 1.100.000. Op 20 jaar tijd kwamen er bijna 120.000 inwoners bij en de groei van de bevolking zal aan eenzelfde tempo verder gaan. De bevolking groeit niet alleen, ze verandert ook van aanschijn: we worden grijzer, internationaler, diverser, hoger opgeleid. Met die veranderende bevolking moeten we een plaats en een weg vinden in een wereld die ook sterk en snel verandert, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Die snel veranderende wereld stelt ons voor grote uitdagingen.
Vlaams-Brabant maakt de sprong van een postindustriële naar de digitale of informatiemaatschappij: hoe maken we dat de bevolking en de bedrijven mee evolueren?
De klimaatopwarming en de grootscheepse exploitatie van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zetten zich verder: hoe kunnen we een leefbare wereld nalaten aan de volgende generaties?
De ongelijkheid wordt groter en de welvaart staat onder druk: hoe waarborgen we onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, zekerheid en veiligheid, voor iedereen?
In oppervlakte is Vlaams-Brabant klein. Hoe vinden we een goede plaats voor woningen, bedrijven, voorzieningen, infrastructuur, natuur en landbouw op deze krappe ruimte?

Ruimtelijk beleid bepaalt onze toekomst
De gemeenschappelijke noemer voor veel vraagstukken is het ruimtelijk beleid.
‘De huidige structuurplannen hebben maar gedeeltelijk de uitwaaiering van bewoning, handel en verkeer tegen kunnen houden. De doelstellingen blijven zeker nog overeind, maar we moeten een nieuw verhaal schrijven’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.
In zijn toespraak houdt de provinciegouverneur daarom een pleidooi om sterk in te zetten op vervoersassen tussen de steden en langs die assen de groei van bijkomende woningen, bedrijvigheid en voorzieningen te bundelen.
Op die manier wordt de mobiliteit leefbaar gehouden, de klimaatopwarming tegengegaan, voorzieningen betaalbaarder gemaakt en gaan we een verdere versnippering van de open ruimte tegen.
Dat betekent dus ook dat andere beleidsdomeinen zoals wonen, plattelandsontwikkeling, het klimaatbeleid, kleinhandel en mobiliteit zich moeten inpassen in dit nieuw ruimtelijk verhaal om het succesvol te maken.

2015-10-20-gouverneur-toespraak-2Investeren in kennis
De gouverneur heeft het in zijn toespraak ook over de menselijke factor.
‘Indien we als regio voorop willen blijven, moeten we nog meer investeren in kennis en nieuwe vaardigheden. Onderzoek en voortdurende opleiding, wetenschaps -en kennisontwikkeling, innovatie in de bedrijven en de dienstverlening, oriëntatie en begeleiding op de arbeidsmarkt, gezondheids- en welzijnszorg, sociale inclusie: het zijn allemaal aspecten die nodig zijn om welvaart en welzijn in de Vlaams-Brabantse samenleving op peil te houden’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Nood aan sterke lokale besturen
De provinciegouverneur heeft ook een visie op het bestuur voor de toekomst.
De oplossing komt niet van een steeds verdere centralisatie. Met wat nu bij de provincies wordt weggenomen, wordt het lokale bestuur niet verstrekt. We hebben nood aan sterkere gemeenten en aan een sterker streekbestuur. Daarvoor mogen we ons niet vastklampen aan de bestaande structuren. Een oplossing voor de huidige versplintering op het tussenniveau wordt pas haalbaar als het provinciaal niveau meer aansluit en wordt aangestuurd door de gemeentebestuurders’, besluit de provinciegouverneur.

Naar een nieuwe strategie
Een goede strategie voor deze uitdagingen moet aan twee voorwaarden voldoen’, vat provinciegouverneur Lodewijk De Witte samen. ‘Op de eerste plaats is een geïntegreerde aanpak nodig. Dat wil zeggen dat we oplossingen uit verschillende domeinen in elkaar moeten doen passen en aan elkaar schakelen. Anderzijds moet dat beleid sterk gebiedsgericht zijn, met inbreng van alle overheden maar met een versterkte rol voor de lokale besturen die het streekbeleid vorm geven’.

Meer info: www.gouverneurvlaamsbrabant.be

inschrijven: De 4e Leeuwse Badminton Quiz

2015-10-31-flyer_4e-badmintonquizSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 31 oktober 2015 om 20u heeft de 4e Leeuwse Badminton Quiz plaats georganiseerd i.s.m. quizploeg “Manuel”.

Er wordt gespeeld met ploegen bestaande uit maximum 4 personen. Onze quiz heeft een moeilijkheidsgraad die niet te moeilijk is voor mensen die zelden quizzen en ook niet te makkelijk voor de doorgedreven quizzers.

Ook dit jaar bieden we zoals de voorbije jaren, een reeks lokale streekbieren aan.

Inschrijving bedraagt: € 20,00 per ploeg ter plaatse af te rekenen.
Info & inschrijving: quiz@leeuwsebc.be

Locatie: Zaal Zonnig leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw

treinstaking en mist zorgen voor zware ochtendspits

2015-10-20-kaartREGIO: – Op de binnenring gebeurde vanmorgen een ongeval in Zellik en Strombeek-Bever waardoor er en een file vanaf Anderlecht tot Strombeek-Bever ontstond.
Verder staakt een deel van de socialistische vakbond bij het spoor voor de tweede dag op rij uit protest tegen de plannen van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). Waardoor heel wat meer mensen voor de wagen kiezen vandaag.
Actuele verkeersinformatie: www.verkeerscentrum.be

UPDATE om 07.50 uur stond er op de Belgische wegen al 400 kilometer file.

agenda: 10 de Coca-Cola Collectors Meeting

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 25 oktober 2015 heeft in Zuun de 10de Coca-Cola Collectors Meeting plaats van 10.00 tot 16.00 uur. Inkom is gratis.

Johan van Mierlo en Sandrina Van Handenhove
Johan van Mierlo en Sandrina Van Handenhove

Johan van Mierlo en zijn vrouw Sandrina Van Handenhove organiseren in ‘Zonnig Leven’ jaarlijks een beurs voor verzamelaars van alles waar het merk Coca-Cola op staat.

U vindt er een aanbod van oude en nieuwe artikelen van over de hele wereld. Blikken, flessen, glazen, Speelkaarten,vingerhoeden, viltjes, miniatuur auto’s, emaille reclame borden, en nog zoveel meer.
Verzamelaars komen jaarlijks naar deze beurs van over heel Europa en soms zelfs van daar buiten.

Locatie: zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te Sint-Pieters-Leeuw.
Meer info: www.colanuts.be


Coca-Cola Collectors event sunday october 25 20145

Doors open to the public from 10AM until 4PMat at “zaal Zonnig Leven” Jan Vanderstraeten straat 198,1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
FREE ENTRANCE TO ALL VISITORS 

Bewerken