Rainbow4Kids zorgt voor ICT-opleiding in Kenia

SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant gaf 434.930 euro aan 25 projecten die Noord-Zuidprojecten stimuleren. Zo krijgt de organisatie Rainbow4Kids van Katrien Vermeersch, die gesteund wordt door verschillende Leeuwse scholen, 18.575,30 euro voor hun nieuw project ‘Rainbow Talent Academy’ in Kenia.

De gedeputeerde Tie Roefs kwam hiervoor vanmiddag langs in de klas van het 6de leerjaar van de Sint-Lutgardisschool om samen met de leerlingen via skype rechtstreeks kennis te maken met het project dat zowat 7000km verder in Kenia werd opgestart.

Leerlingen 6 de leerjaar Sint-Lutgardisschool skypen samen met, NoordZuid Gedeputeerde Tie Roefs met de Rainbow Talent Academy in Kenia.
Leerlingen 6 de leerjaar Sint-Lutgardisschool skypen samen met, NoordZuid Gedeputeerde Tie Roefs met de Rainbow Talent Academy in Kenia.

Rainbow4kids heeft momenteel een lagere school met 400 kinderen in Ukunda, een klein dorpje bij Diana Beach in Kenia. Leerlingen die de lagere school beëindigen en geen secundaire opleiding aanvatten, vinden nauwelijks werk en belanden onder meer in de prostitutie of de drugswereld. Op vraag van de plaatselijke bevolking wordt daarom na het beëindigen van de lagere school de mogelijkheid geboden om een erkende polytechnische opleiding te volgen die inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt.

Dankzij de steun van de provincie Vlaams Brabant hebben we computers en meubilair voor het ICT-lokaal kunnen aankopen en kunnen we het loon van het Keniaans personeel voor dit project betalen’, zegt Katrien Vermeersch van Rainbow4Kids (www.rainbow4kids.be) via skype vanuit Kenia.

We stimuleren samenwerking tussen Noord en Zuid’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid. ‘25 Vlaams-Brabantse NGO’s en 4de pijlerinitiatieven die een project uitwerken met een partner in het Zuiden, krijgen samen zo’n 434.930 euro. Een mooi voorbeeld hiervan is het project van Rainbow4Kids in Kenia’.

Hugo Dhoker en Françis Paesmans  gaven uitleg over het nieuwe project Rainbow Talent Academy:
Dit project biedt in modulaire vorm praktische opleidingen aan voor jongeren die na het beëindigen van hun lagere school niet over de nodige middelen of mogelijkheden beschikken om hun studies in een secundaire school verder te zetten.
Het project is gegroeid uit een reeds bestaand initiatief van Katrien Vermeersch. ln december 2006 richtte ze de vzw rainbow4kids op om een concreet hulpproject op te zetten, waarbij ze deRainbow4kids’primary school’ met meer dan 400 kinderen ondersteunt en begeleidt. Ze kwam echter tot de vaststelling dat leerlingen die de lagere school beëindigen en geen secundaire opleiding aanvatten, nauwelijks aan het werk komen en deze zo ondermeer belanden in de prostitutie of ineen milieu van drugs. De ouders van die kinderen en het dorpscomité kwamen uitdrukkelijk vragen naar een oplossing voor dit probleem.
Er werd met de plaatselijke bevolking bekeken welke noden er zijn en hoe men deze jongeren toch nog meer kansen zou kunnen bieden op een degelijke werkgelegenheid. En zo ontstond het idee om korte modulaire opleidingen (+/- 3 maanden) aan te bieden die inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt.
De vzw Rainbow4kids startte hiervoor in september 2014 met de bouw van 4 goed uitgeruste leslokalen een sanitaire en logistieke voorzieningen en slaagde er in om dit gebouw op 21 augustus 2015 officieel in te huldigen. Op 7 september is er een eerste module praktijkgerichte informatica gestart.
Verder komen er reeds concrete ideeën voor andere opleidingen op tafel, die in de loop van de volgende jaren verder uitgewerkt worden zoals gidsen, koken,…”

Deze diashow vereist JavaScript.


De leerlingen van het 6de leerjaar van de Sint-Lutgardisschool en hun juf Veerle Vanderkelen konden vandaag skypen met de Rainbow4kids Talent Academy in het kleine dorpje Ukunda, Kenia.
Ze spraken er met oud leerkracht van hun school en nu bezielster van het project Rainbow4kids Katrien Vermeersch, hoorden de ICT leerkracht vertellen hoe ze daar de opleiding gaan geven en één van de eerste tien studenten vertelde aan de kinderen in België wat hij reeds de eerste drie weken leerde.
Katrien ging met haar tablet ook even langs naar de basisschool van Rainbow4kids waarmee de klas uit Zuun een goede band heeft. Meteen werd er in de eetzaal in Kenia en de klas in Zuun via skype gemeenschappelijk een liedje gezongen en vragen aan elkaar gesteld in het Engels met hier en daar wat hulp van de juf.

Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid: ” Ik ben onder de indruk en zelf wat ontroerd vandaag. Dit is een mooi voorbeeld hoe Zuid en Noord met elkaar verbonden kunnen zijn. De kinderen hier zien de Keniaanse jeugd en omgekeerd zien zij het klasje hier dat is een mooie verbinding, Ik zag dat dit een dynamisme te weeg bracht die me kippenvel bezorgde de kinderen die daar en hier samen zingen, de openheid naar mekaar toe, de energie die er leeft langs beide zeiden. Dit is een mooi project met nog een extra meerwaarde!

nachtelijke inbraak in Sint-Lutgardisschool

ZUUN: – Vannacht werd er ingebroken in de Sint-Lutgardisschool in Zuun.
2015-10-16-inbraak_sint-lutgardisschool_01
2015-10-16-inbraak_sint-lutgardisschool_02Directeur, Francis Van Rompaey: “Vannacht hebben inbrekers via de straatkant twee ramen geforceerd. Ze hebben ingebroken in het secretariaat en mijn bureau. Er is wat geld weg de rest zijn we nog aan het nakijken.
De inbrekers gingen blijkbaar doelbewust te werk en hebben gelukkig voor niet al te veel chaos in de schoolgebouwen gezorgd.
Ze hadden blijkbaar ook geen schrik want de straat is toch goed verlicht en hierboven bevinden zich enkele appartementen.
Dit is nu denk ik reeds de 6de inbraak in de 7 jaren dat ik hier directeur ben. Ja het doet je toch wat telkens men inbreekt
.”

Wie in de nacht van donderdag of vrijdag iets verdacht zag in de Arthur Quintusstraat kan contact opnemen met de politie van Sint-Pieters-Leeuw.

Gunning binnenschoolse kinderopvang – aanpassing tarief middagtoezicht

2014-09-18_gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw keurde in zitting van de gemeenteraad van juni 2015 het bestek goed om de operationele werking van de binnenschoolse kinderopvang te laten uitvoeren door een dienstverlener. Er werd slechts één prijsofferte ingediend conform de gestelde voorwaarden in het bestek door vzw Infano. De gunning werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 15/10/2015.

Met de gunning wordt beoogd om de binnenschoolse kinderopvang te optimaliseren, de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren en de administratieve ondersteuning te verlichten. In het bestek werden de beste voorwaarden voor de overname van het personeel vastgelegd.

Schepen voor BKO, Bart Keymolen: “De organisatie blijft in handen van het gemeentebestuur. Het vastleggen van de voorwaarden en het bepalen van de tarieven BKO, alsook een continue evaluatie van de werking blijven verantwoordelijkheden van het gemeentebestuur. Van de efficiëntiewinst die we kunnen realiseren door de BKO anders te organiseren, willen we onze kinderen mee laten genieten door het tarief van het middagtoezicht opnieuw te verlagen van 0,33 EUR naar 0,25 EUR (vroegere tarief). De aanpassing van het retributiereglement wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 29/10/2015. Voor de gemeentescholen gaat dit tarief in op 01/01/2016. De kinderen en de jonge gezinnen zullen, behoudens deze verlaging van de bijdrage, niets merken van deze verandering.

Schepen voor personeel en Financiën, Jos Speeckaert, vult aan: “Het behoud van de maximale garanties voor ons personeel naar behoud van tewerkstelling en verloning was een belangrijk criterium in het bestek. Onze 19 medewerkers kunnen onder de beste voorwaarden aan de slag blijven. De kinderen zullen ook na de kerstvakantie terecht kunnen bij hun vertrouwde mensen. Dat we door de efficiëntiewinst een deel kunnen laten terugvloeien naar onze gezinnen is mooi meegenomen.”