Ereburgemeester Lieve Vanlinthout overleden

2012-12-27-lieve-vanlinthoutSINT-PIETERS-LEEUW: – Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van ereburgemeester Lieve Vanlinthout. Na een lange en moedig gedragen ziekte overleed Lieve op vrijdag 9 oktober 2015 op 65-jarige leeftijd, omringd door haar moeder en kinderen.

Lieve Vanlinthout werd in 1989 schepen in Sint-Pieters-Leeuw. Van 2001 tot 2012 was zij burgemeester, of burgermoeder zoals ze het zelf graag noemde. In 2012 besloot ze te stoppen met de lokale politiek, waarna de gemeenteraad besliste haar de titel van ereburgemeester toe te kennen. Lieve Vanlinthout bleef tot heden wel actief als provincieraadslid.
Tijdens  de provincieraad van 20 januari 2015  kreeg ze het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde.

Het gemeentebestuur, het personeel van gemeente, OCMW,de lokale politie en de redactie van de onafhankelijke nieuwssite bieden de familie hun oprecht medeleven aan.

Vanaf maandag 12 oktober 2015 zal er in het gemeentehuis een rouwregister liggen.

Lieve Vanlinthout wordt zaterdag 17 oktober om 11 uur begraven in de basiliek van Halle.


Enkele politieke reacties nav het overlijden.


Luc Deconinck, Burgemeester S-P-L (N-VA): “Beste Ereburgemeester Lieve,
Je was letterlijk heel “geliefd” door iedereen in de gemeente en ver daarbuiten, zowel vriend als tegenstander. Je dankte dit aan een open en warm hart, met luisterend oor en aandacht voor iedereen. Zeker voor zij die het even moeilijk hadden.
Mensen een hart onder de riem steken en nooit de moed laten zakken dat waren enkele van je mooie eigenschappen.
Met blij gemoed ging je door het leven. Vastberaden ijverde je voor je doelstellingen, die je veelal ook wist te bereiken. Ook al moest je tegen de stroom in roeien. Je leek wel onverwoestbaar.
Het doet des te meer pijn dat we veel te vroeg afscheid van jou moeten nemen. En toch zal je steeds de geliefde burgermoeder blijven, in vele Leeuwse harten.
Dank voor je persoonlijkheid. Dank voor wat je voor Leeuw gedaan hebt.
De ganse gemeente deelt in de rouw en wenst de familie veel sterkte toe.

Wouter Beke, Voorzitter CD&V Federaal Volksvertegenwoordiger: “Diep bedroefd om overlijden ereburgemeester Lieve Vanlinthout. Warme dame met groot hart voor ‘haar’ St-Pieters-Leeuw.

Monique Swinnen, Gedeputeerde Vlaams-Brabant (CD&V): “Lieve Was een trouw en gedreven CD&V collega in de provincieraad van Vlaams Brabant . Zij was vele jaren voorzitter van de commissie cultuur en kwam op voor alles wat haar regio groot maakte. Fier op de rozentuin , gefascineerd door het Brabants Trekpaard…wij zullen haar erg missen. Wij bieden haar familie onze christelijke deelneming aan.

Tom Dehaene, Gedeputeerde Vlaams-Brabant (CD&V): “Ik heb Lieven leren kennen als een enthousiaste en gedreven dame. We zullen haar kritische bedenkingen en haar ervaring missen is de provincieraad.
Ik wens de nabestaanden veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Siebe Ruykens voorzitter CD&V S-P-L: “Met diepe droefheid hebben we vandaag het nieuws omtrent het overlijden van ereburgemeester Lieve Vanlinthout vernomen. Woorden schieten tekort om onze dankbaarheid te uiten voor haar liefde, vriendschap en inzet. Ze verliest de strijd die ze maanden lang dapper voerde.We zijn Lieve dankbaar voor haar inzet en verwezenlijkingen als eerste vrouwelijke burgemeester van onze gemeente en voor onze partij. CD&V Sint-Pieters-Leeuw wenst haar familie en vrienden alle troost en sterkte bij dit afscheid.

Herwig Smeets, N-VA-voorzitter: “Sint-Pieters-Leeuw verliest met Lieve een grote dame die gedurende een kwarteeuw de lokale politiek mee heeft gestuurd. Ze was een burgermoeder voor elke inwoner die het moeilijk had en tegelijk een gedreven burgemeester die voor haar gemeente alleen het beste wou. Dit afscheid, zoveel te vroeg, maakt ons allen stil. Onze gedachten gaan nu vooral naar haar diepbeproefde familie, die we in deze moeilijke ogenblikken alle sterkte toewensen.”

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: “Lieve Lieve,
Sint-Pieters-Leeuw verliest een burgermoeder, die iedereen kende. Sint-Pieters-Leeuw was jouw leven tot 2012. Toen besloot je meer tijd te maken voor je familie, je kleinkinderen. Maar het heeft niet mogen zijn. Al snel werd je ziek, die ziekte heb je met veel moed gedragen en je hebt enorm gestreden om bij hen te blijven. Steeds bleef je positief!
Het was voor mij een grote ervaring om samen met jou 6 jaar in het college te zetelen. We verschilden wel regelmatig van mening, maar toch hadden we enorm veel respect voor elkaar. Het feit dat we als vrouw in de politiek ons toch steeds dat ietsje meer moesten bewijzen, maakte ons regelmatig tot bondgenoten.
Als burgemeester probeerde je steeds rekening te houden met ieders mening. Je was steeds een luisterend oor . Je had aandacht voor de mens, het ging niet enkel over dossiers. Jij was een vrouw met het hart op de juiste plaats.
Beste Lieve, rust nu zacht, je hebt genoeg gestreden.
De Open Vld fractie wenst de kinderen, kleinkinderen, moeder en familieleden van Lieve veel sterkte.
We zullen jullie helpen om de verwezenlijkingen van en de mooie herinneringen aan Lieve levend te houden
.”

Guy Jonville, voorzitter sp.a S-P-L: “Diep bedroefd om het overlijden van Burgermoeder Lieve Vanlinthout, een warme vrouw met veel respect voor ieders overtuiging. Veel sterkte aan de familie en vrienden van Lieve.

Jenny Sleeuwaegen (Groen): “Lieve was een hartelijke warme burgemeester, met een luisterend oor voor iedereen en een zeer groot sociaal gevoel. Ik zal mij haar altijd herinneren als een fantastische vrouw voor wie ik veel respect heb. En ook al waren we het niet altijd eens, ze gaf mij nooit het gevoel dat mijn mening onbelangrijk was. En zo was ze gewoon: iedereen mocht er zijn, iedereen verdiende haar aandacht.
Lieve, ik zal je missen, je fijne begroetingen, je oprechte lach en je fiere verhalen over je familie waar je zo trots op was.”

Bekijk hier de reacties via  facebook.

Projectvoorstel: Breugel 450 van de lente tot de winter in het Pajottenland

PAJOTTENLAND: – In 2019 zal Bruegel 450 jaar geleden gestorven zijn: een herdenkingsjaar! De grootmeester, één van de grootste kunstenaars aller tijden, zal heel divers en op internationaal niveau aandacht krijgen. Nogal wat musea, gemeenten, steden,… maken zich op om naar aanleiding van deze verjaardag aandacht te genereren en activiteiten op te zetten. Met Vlaanderen, en Pajottenland & Zennevallei in het bijzonder, voorop! Onze streek was in zijn Brusselse periode deel van zijn leef- en werkomgeving. Bruegel liet zich inspireren door het landschap, de bewoners en hun bedrijvigheid.

Toerisme Pajottenland & Zennevallei wou deze unieke kans niet laten schieten, en liet een projectvoorstel uitwerken om in te dienen bij Toerisme Vlaanderen in het kader van het hefboomproject “Vlaamse Meesters”. Zij deden hiervoor beroep op de kennis en expertise van Hugo De Greef, oprichter van het Kaaitheater en intendant voor “Brugge 2002”, culturele hoofdstad van Europa.
2015-09-08-persvoorstelling-breughel-Pajottenland_01
Geïnitieerd door Pajottenland+ nam Toerisme Pajottenland & Zennevallei (TPZ) het initiatief om sterk in te zetten op de herdenking van het overlijden van Pieter Bruegel in 1569. In 2019 zal dat 450 jaar geleden zijn. Het Pajottenland, de Bruegelstreek, heeft een ‘once in a lifetime’ gelegenheid om groots en feestelijk uit te pakken.

Dit heeft Toerisme Pajottenland & Zennevallei (TPZ) goed begrepen. Ze heeft de ambitie om van dat jaar een sleutelmoment te maken om de regio breed en kwaliteitsvol onder de aandacht te brengen. Met uiteraard veel bezoekers en genieters als gevolg. In de regio bestaat het werkwoord ‘bruegelen’. Het staat voor ‘het beleven van de streek’. In 2019 moet het mogelijk gemaakt worden om veel mensen aan het bruegelen te zetten.

Dit project wil als top cultureel-toeristisch evenement kaderen in het beleid en de ambitie van de Vlaamse Regering. Binnen haar beleid Toerisme wordt sterk ingezet op de Vlaamse Meesters. Binnen dit kader vormt de Bruegel focus naar aanleiding van de sterfdatum 1569 één van de prioriteiten.

De Vlaamse regeringsverklaring 2014-2019 is duidelijk: ‘ … In de nabije toekomst bieden zich enkele unieke kansen aan om op de internationale bekendheid en reputatie toeristisch te kapitaliseren, door de promotie van en via de ‘Vlaamse Meesters’: de opening van het vernieuwde KMSKA, de 450ste sterfdag van Pieter Bruegel de Oude en de restauratie van het Lam Gods. … ‘. Naast Toerisme wil Cultuur hier eveneens sterk op in zetten. De minister stelt ‘ .. Topevenementen zijn kwalitatief hoogstaande evenementen die een uitstraling hebben tot ver buiten de grenzen. …’. Het projectvoorstel, met als werktitel ‘Bruegel[450], van de lente tot de winter’, wordt opgehangen aan drie thema’s die verder uitgediept en gepresenteerd worden door vier kernactiviteiten naast een ruim pakket aan culturele, sociale, landelijke en toeristische activiteiten.

De thema’s zijn:

1. Bruegel, de creërende kunstenaar
Bruegel, zijn werken, en de kunstenaar zit prominent en als een rode lijn in het programma. De kunstenaar en zijn werk blijft de referentie en aanleiding waar elk programmaonderdeel naar verwijst en er zijn inspiratie vindt. Vanuit die idee, ‘Bruegel, werkende & creërende kunstenaar’, wordt er ruim ingezet op de hedendaagse creatie met kunstenaars van vandaag. Daarom zullen hedendaagse kunstenaars uitgenodigd worden te creëren binnen verschillende programma’s (tentoonstellingen, installaties, opvoeringen, …). Ook dat is een rode lijn!

2. het landschap
Dit ‘Bruegel’ landschap is vandaag nog waarneembaar en uiterst herkenbaar in de regio. Het leverde hem de thema’s die verwijzen naar het samenleven binnen de toenmalige gemeenschap, het preciseert wat de mens deed als werk, ontspanning, op belangrijke momenten in het leven, … ! Hij mengde vele activiteiten, vele landschappen, vele menselijke types, bezigheden, bedrijvigheden, … binnen verbazende geschilderde en getekende gehelen. Bruegel[450] wil dat landschap divers benaderen.

3. stad & rand
De Vlaming identificeert zich zeer met Bruegel. En, hoe merkwaardig ook, het is vooral in Brussel en het Pajottenland dat het gevoel van ‘ownership’ speelt. Bruegel woonde in de stad: eerst in Antwerpen en daarna in Brussel. Hij liet zich inspireren ‘op de buiten’. Dat was zo in het Antwerpse én in het Brusselse. Dus Bruegel combineerde ‘stad en land’ niet alleen in vele van zijn werken, maar zeker ook in zijn leven. Aanleiding om dit thema verder uit te bouwen.
2015-09-08-persvoorstelling-breughel-Pajottenland_02

De vier kernactiviteiten kunnen als volgt samengevat worden.

1. De Bruegel presentaties in Brussel gedurende het jaar 2019.
Heel nauwe samenwerking met Brusselse initiatieven in 2019 rond Bruegel zal voorgesteld worden. Minstens in het Fine Arts Museum (KMSB) en de Albertina (beiden hebben zeer waardevolle Bruegelwerken) zullen / kunnen belangrijke tentoonstellingen worden georganiseerd. Ook verwachten we dat er in Brussel nog meer zal georganiseerd worden (rond het geboortehuis, zijn graf in de kapellekerk, wandelingen, ….). Voor het Pajottenland is het belangrijk om met Brussel en haar initiatieven samen te werken en deze zoveel als mogelijk – te integreren in één gezamenlijk programma. Het zal onderling versterkend werken en de binnen- en buitenlandse bezoeker beter kunnen aantrekken.

2. De volledige herinrichting van de Sint-Annakapel, haar omgeving en de bouw van een bezoekerscentrum op de site.
De site van de Sint-Annakapel wordt nu al, zonder enige promotie, frequent bezocht. Ook door buitenlandse bezoekers. Als kernactiviteit van Bruegel[450] zal de site heringericht worden. De kapel zelf moet aan aantrekkelijkheid winnen. De herinrichting zal ook de bouw omvatten van een bezoekerscentrum. Het spreekt dat een dergelijke nieuwbouw fijn, bescheiden en precies in het landschap moet geplaatst worden. De herinrichting en het bezoekerscentrum zelf zijn ook toparchitectuur en moeten volledig getuigen van de internationale kwaliteit die Vlaanderen ook op dit vlak heeft. De (bezoekers) verbinding met de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede wordt gemaakt.

3. In het Kasteel van Gaasbeek wordt een grote tentoonstelling ingericht rond het thema ‘de herontdekking van Bruegel eind 19de/begin 20ste eeuw’ , in relatie met creaties van hedendaagse kunstenaars.
Het ‘kasteel van Gaasbeek’ is een zeer gewaardeerd en succesvol cultureel-toeristisch initiatief. Dankzij het Kasteel van Gaasbeek kent de regio nu al een respectabele aantrekkelijkheid. In 2019 komt er een tentoonstelling die direct verwijst naar Bruegel. Samen met heel wat andere ‘oude kunstenaars’, voornamelijk dan de Vlaamse Primitieven, werd Bruegel voor onze tijd herontdekt op het einde van de 19de eeuw, begin 20ste eeuw. De tentoonstelling zal daarom niet alleen dit belangrijke ‘historische luik’ hebben maar ook een opvallend hedendaags deel (met vooral nieuw werk). Hedendaagse kunstenaars zullen uitgenodigd worden te creëren voor de gelegenheid.

4. Op de Kesterheide in Gooik wordt een artistieke landmark gebouwd. In 2019 onthult zich dit in het kader van een belangwekkend beeldenparcours in het landschap Paddenbroek, Kesterheide!
In het landschap geïntegreerd worden sterkere beelden geplaatst om vooral het landschap maximaal te ervaren, het te benadrukken en er beter naar te laten kijken . Dit ‘beeldenparcours’ omvat twee delen. Naar aanleiding van Bruegel[450] zullen er ‘voor de gelegenheid’ beelden geplaatst worden. Het gaat hem om creaties. Ten tweede zal er naar aanleiding van Bruegel[450] een aantal beelden geplaatst worden die in het landschap zullen blijven. Het voornaamste onderdeel van het beeldenparcours is de bouw van een landmark op het hoogste punt van de kesterheide. Een belangrijk kunstwerk dat blijvend de omgeving zal typeren.
.

Naast de vier kernactiviteiten zal Bruegel[450] inzetten op een ruim aantal aan culturele, sociale, landelijke en toeristische activiteiten. Er wordt samengewerkt met verenigingen, culturele organisaties, landelijke verenigingen, natuurverenigingen, toeristische organisaties, horeca, etc.!

Bruegel[450] zal de drie thema’s – de drie B’s – van TPZ gepast integreren in het programma: Bruegel, Bier, Boerenpaard. Bruegel uiteraard. Bier en boerenpaard leggen naadloos het verband met streekproducten, het landleven, de natuur, de landbouw. Maar ook onderlijnen ze de historische betekenis van het ‘Pajottenland als de voorraadkamer van de grootstad’.

Binnen het Bruegel[450] project zijn er twee hefboomprojecten die ingaan op de oproep van Toerisme Vlaanderen. Bruegel[450] engageert zich ten volle volgens de voorwaarden gesteld door Toerisme Vlaanderen aan haar hefboomprojecten. Dit stelt dat het project moet beantwoorden aan volgende vereisten: ‘een zekere schaalgrootte hebben’, ‘een duurzame economische meerwaarde zijn’, ‘kwaliteitsvol zijn’, ‘internationale aantrekkingskracht hebben’ en ‘het merk Vlaanderen versterken’.

Naast de toeristische ‘behoeften’ wil Bruegel[450] meer zijn. Het heeft een rol in de regio. Een dergelijke gelegenheid komt slechts zelden voor. 2019 moet aangegrepen worden om de brede ambitie. Het wil daarom voor de regio een ‘verzamelend project’, een ‘verbindend project’ en een ‘profilerend project’ zijn.

Om het jaar voor te bereiden, uit te voeren en af te werken wordt een kleine projectorganisatie ingericht. Deze staat in voor het goed verloop van het project Bruegel[450], staat centraal in de organisatie en is aanspreekbaar voor de buitenwereld. Het legt de partnerschappen en samenwerkingsverbanden vast.
Een budget voor Bruegel[450] wordt met de verschillende overheden besproken. In de eerste plaats met de Vlaamse minister van Toerisme, de Vlaamse minister van Cultuur, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten. Maar niet uitsluitend: ook andere overheden zullen voorgesteld worden mee te werken.

Het project rekent op heel wat inkomsten uit het publiek, sponsors en investeerders.

575.368 euro voor bouw of renovatie in bijzondere jeugdbijstand Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant-logo_2015VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar in totaal 575.368 euro subsidies voor de bouw of renovatie van voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand. Zo krijgt Huize Sint-Vincentius 20.904 euro voor de renovatie van het dagcentrum Transit in Aarschot en de leefgroep Jonathan in Diest. Vijf andere organisaties kregen steun voor hun projecten in Asse, Dilbeek, Holsbeek, Leuven en Scherpenheuvel-Zichem.

Uit het provinciaal rapport ‘Wel op weg?’ over het welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant blijkt dat er in Vlaanderen in vergelijking met 2012 437 extra modules, zijnde verblijfsmodules, contextmodules (thuisbegeleiding) en modules autonoom wonen, in begeleidingstehuizen, dagcentra, gezinstehuizen voor de bijzondere jeugdbijstand zijn bijgekomen.

Een flinke toename lijkt het wel, maar niet in Vlaams-Brabant. Bij ons kwamen er amper 8 modules bij en de provincie kampte al met een achterstand. Een inhaalbeweging is dringend nodig’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘We wijzen al jaren op een tekort aan welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant en ijveren voor een dringende inhaalbeweging’.

De sector van de bijzondere jeugdbijstand kent de grootste achterstand en kampt met plaats tekort, een gebrekkige infrastructuur, maar ook met te weinig diensten die de jeugdhulpverlening kunnen opnemen.
‘Door financiële steun te bieden aan deze sector willen we de hulpverlening voor jongeren die zich in een complexe leefsituatie zitten verder helpen uitbouwen. Zulke initiatieven zijn broodnodig om kwetsbare jongeren te helpen groeien in een veilige omgeving en hen een kans te geven in onze samenleving’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

In onze regio:
– Minor Ndako vzw kreeg 140.000,00 euro voor de aankoop van een pand in Sint-Ulriks- Kapelle (Dilbeek) voor de definitieve huisvesting van de leefgroep Koala en Jacana, twee leefgroepen voor 10 kinderen van 0-12 jaar
– Tonuso vzw kreeg 11.294,00 euro voor de renovatie van het dagcentrum Magn-aid in Asse, waar dagbegeleiding wordt gegeven aan jongeren tussen 6 en 18 jaar na de schooluren en tijdens schoolvakanties

Informatie- en groepsaankoopavonden rond energierenovaties via Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei

Naamloos 2.jpg-flyer-groepsaankoopSINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND: – Dit najaar organiseert Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei samen met de 15 gemeenten van onze regio, de woonwinkels en vele lokale organisaties opnieuw informatie- en groepsaankoopavonden rond duurzame energierenovaties.
Deze gaan door in alle gemeenten van onze regio en zullen handelen over dak-, zoldervloer-, muurisolatie, ramen en hoogrendementsbeglazing, PV-zonnepanelen, condensatieketels en ventileren.
Dinsdag 13 oktober 2015 om 20 uur in Coloma Sint-Pieters-Leeuw: Energie besparen door glas en schrijnwerk.
Eandis organiseert enkele bijkomende energiefitsessies waarmee u leert om extra energie te besparen.

Hoe bespaar ik energie, geld en CO2 met m’n woning?
De goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. De eerste stap is dus een goede isolatie van ons dak, de muren en de ramen. Zo verliezen we minder warmte, verhogen we het comfort en de (EPC) waarde van onze woning.
De tweede stap is om ons verbruik verder te doen dalen door het gebruik van efficiëntere verwarmingstoestellen. Met een condensatieketel voor gas of mazout besparen we makkelijk tot 20 % op onze energierekening.
De derde stap is dan om zelf energie te produceren. PV-panelen zijn hiervoor de interessantste techniek. Deze zetten het zonlicht om in elektriciteit die direct kan gebruikt worden, opgeslagen worden of op het openbare net geplaatst worden.Hoe pakken we dit nu best aan? Wat kunnen we doen, of laten doen, in onze eigen woning? Wat zijn hier de prijzen en premies voor en wie kan dit uitvoeren? Vele vragen waarop we via het Kyotoproject concrete antwoorden willen bieden.

Deskundig en onafhankelijk advies
Per gemeente wordt er minstens 1 informatiemoment georganiseerd. Eandis organiseert bijkomende energiefitavonden. U kan kiezen welke thema’s u het best passen. Deze info is gratis en staat open voor iedereen. De woonconsulenten geven info over premies, de deskundigen van het steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant gaan in op de meer technische aspecten. Deze informatiemomentenworden mee ondersteund door de 15 gemeenten en de netbeheerders Eandis en Infrax.

Naamloos 2.jpg-flyer-groepsaankoop-2Groepsaankoop energierenovaties
Tegelijkertijd organiseert het Kyotoproject een groepsaankoopactie voor de volgende energierenovaties: de plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie (spouwmuur en buitengevelisolatie), het laten vervangen van glas door beter isolerend glas in bestaande raamkaders (niet de aankoop van nieuwe ramen), de vervanging van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel en de plaatsing van PV-zonnepanelen. We vragen offertes aan bij lokale aannemers en installateurs die deze werken aan de beste prijs-kwaliteit kunnen uitvoeren.
Deze aannemers en installateurs zullen zichzelf voorstellen op de groepsaankoopavonden. Door een goede spreiding hoeft u niet ver te gaan om mee te doen. Kan u onmogelijk aanwezig zijn, neem dan contact op met het Kyotoproject. Zo kunnen alle inwoners van het Pajottenland en de Zennevallei een gratis en vrijblijvende offerte laten opstellen voor één van deze energie renovaties in hun woning. Deze offertes worden vanuit het Kyotoproject gecontroleerd. De voorwaarden van deze samenaankoopactie zijn geldig tot 31/12/2016.

Wie zijn we?
Deze actie wordt opgezet vanuit het Educatief centrum de Paddenbroek vzw met steun van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant, ACV en Beweging.net en de netbeheerders Eandis en Infrax en in samenwerking met de 15 gemeentebesturen van het Pajottenland en de Zennevallei, het energieadviescentrum van Dialoog vzw, Opbouwwerk Pajottenland vzw, KWB Pajottenland, OKRA, 3 Wplus, de Woonwinkel van het Pajottenland, het Woonloket Noord-West-Brabant, het Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland en de Woonwinkel Zennevallei.

Ons doel
Onze provincie wilt tegen 2040 klimaatneutraal worden, de CO2-uitstoot met 80 tot 95% verminderen. Huishoudens staan momenteel in voor 30 % van de CO2-uitstoot. Ons doel: 100 000 gezinnen (Pajottenland – Zennevallei) realiseren 50 % energiebesparing via een doorgedreven energierenovatie van hun woning. Infomomenten, individuele begeleidingen, wijkbegeleidingen en groepsaankopen zijn de acties die we hiervoor vanuit het Kyotoproject ontwikkeld hebben. Voorts willen we onze energie voor verwarming en elektriciteit voor 100 % uit lokale, hernieuwbare energiebronnen halen. Met onze lokale energiecoöperatie Pajopower investeren we samen in hernieuwbare energie en energiebesparing, zoals bijvoorbeeld in schoolgebouwen. Voor ons is het belangrijk dat iedereen betrokken wordt bij de duurzame energietransitie. Momenteel hebben we al 900 woningen in het Pajottenland en de Zennevallei begeleid bij concrete energierenovaties. Gemiddeld spaart een gezin via één van deze energierenovaties jaarlijks 500 € uit en 1 ton CO2. Hopelijk kunnen we u binnenkort overtuigen om ook uw woning te verbeteren.

Dinsdag 13 oktober 2015 om 20 uur in Sint-Pieters-Leeuw: Energie besparen door glas en schrijnwerk – Coloma, Jozef Depauwstraat 25
Tijdens deze infoavond vertellen we je alles over de mogelijkheden van isolerende beglazing in bestaande raamkaders, de mogelijkheden van veiligheidsglas, zonwerende beglazing, houten, PVC en aluminium frames, dakvlakramen en lichtkoepels. Zo leer je welke beglazing voor jou geschikt is en kan je beslissen of je meedoet aan de groepsaankoop in februari.

meer info: www.kyotoinhetpajottenland.be

treinstaking 9 oktober 2015

2013-12-14-Station-Ruisbroek_trein_NMBS_spoor_01RUISBROEK / BRUSSEL: – De Franstalige socialistische spoorbond (CGSP Cheminots) houdt op dit moment een 24-urenstaking in het district Brussel. Hierdoor is het treeinverkeer naar de hoofdstad ernstig verstoord.

Het treinverkeer op de Brusselse noord-zuidas moest worden stilgelegd omdat er stakers op de sporen waren.Uit voorzorg zijn alle piekuurtreinen tot en met 9 uur richting Brussel geschrapt, in totaal een 50-tal.

2015-10-09-twitterDe socialistische spoorbond protesteert met de stakingsdreiging tegen de plannen van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant voor het Belgische spoor.

De christelijke ACV/CSC Transcom verkiest een brede informatiecampagne over de “gevaren van het moderniseringsplan” boven een staking, zo deelde de bond vorige week mee.

UPDATE:
– 09.30 Reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be: ” We verwachten dat de stakers het recht van de reizigers om zich te verplaatsen respecteren. Als slechts één vakbond staakt, is het niet normaal dat er in Brussel helemaal geen treinen rijden. ”
– 09.50: NMBS meldt: “De blokkade op het spoor aan het station van Schaarbeek is opgeruimd. Er zouden geleidelijk aan weer treinen kunnen rijden op de Noord-Zuidverbinding.”