capaciteitsmonitor Vlaams Parlement toont aan Sint-Pieters-Leeuw behoort tot sterkste stijgers gewoon basisonderwijs

2015-10-08-capaciteitsbarometer-basisonderwijs_Sint-Pieters-Leeuw_16percent-2VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – In het Vlaams Parlement is de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur voorgesteld. Deze monitor voor het basis- en secundair onderwijs brengt een verfijnde prognose van de verwachte vraag aan plaatsen in de klassen samen met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit. Het is voor het eerst dat er zo’n gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek gebeurt naar de capaciteitsbehoeften tot in 2030. De groei van het aantal leerlingen in het gewoon basisonderwijs in Vlaanderen stabiliseert vanaf het schooljaar 2017-2018 en daalt licht tot het schooljaar 2023-2024. In het gewoon secundair onderwijs volgt een duidelijke stijging vanaf volgend schooljaar tot en met het schooljaar 2025-2026. De grote steden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien hun leerlingenaantallen globaal stijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil met deze capaciteitsmonitor de lokale capaciteitsbehoeften beter en preciezer kunnen inschatten, waardoor de voorziene capaciteitsmiddelen gerichter kunnen worden ingezet.

2015-10-08-capaciteitsbarometer-basisonderwijs_Sint-Pieters-Leeuw_16percentSint-Pieters-Leeuw staat in de lijst van sterkste stijgers gewoon basisonderwijs in procentuele termen (2012-2013 –2020-2021) op de 19de plaats met een stijging van 16,2%.

Basisonderwijs vraagzijde
Voor het Nederlandstalig gewoon basisonderwijs stijgt de vraag globaal sterk tot en met het schooljaar 2016-17 (716.464 leerlingen), daarna volgt een periode van stabiliteit tot het schooljaar 2023-24 (716.894 leerlingen), waarna de leerlingenaantallen terug beginnen toe te nemen (in het schooljaar 2030-31 (740.534 leerlingen).
In de provincies Limburg en West-Vlaanderen is de stijging van de leerlingenaantallen minder sterk. Daarna volgt er een daling. Voor de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen is er op langere termijn een aanzienlijke stijging merkbaar. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de toename het grootst.

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in die gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die kampen met een dreigend tekort aan schoolplaatsen. In 2015 werd er 35 miljoen euro bouwsubsidies toegekend op basis van lokaal aangeleverde en centraal beschikbare capaciteitsgegevens en aan de hand van een reeks objectieve parameters. Goed voor ruim 7300 nieuwe plaatsen in de klassen in het basisonderwijs. Daarnaast werd nog eens 15 miljoen euro via de reguliere financiering toegekend aan projecten op de wachtlijst, die ook capaciteitsuitbreiding beogen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Meten is weten. De capaciteitsmonitor vervult een belangrijke signaalfunctie. Voor het eerst beschikken we over verfijnde prognoses over het aantal leerlingen in het basis- en secundair onderwijs in de dichte en verdere toekomst en krijgen we een inzicht in de omvang en de duur van mogelijke capaciteitstekorten. De leerlingencijfers zijn variabel in tijd en verschillen ook per locatie. Dat geeft aan dat flexibele gebruiksvormen van schoolgebouwen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het promoten van huursubsidies en de multi-inzetbaarheid van schoolgebouwen. Deze capaciteitsmonitor zal ons helpen om verder gericht te investeren en de grote uitdagingen rond scholenbouw de volgende jaren doelgericht aan te pakken.”

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
24/04/2015 – Minister Crevits kent 1.500.000 euro toe voor extra schoolcapaciteit in Sint-Pieters-Leeuw
10/12/2014 – Leeuw wil nieuwe school voor 300 leerlingen gezien het capaciteitsprobleem in de gemeente

vrijwilligers gezocht voor Halloweentocht

2013-10-31-1ste-halloween-lichtstoet_Ruisbroek_09RUISBROEK: – Op zaterdag 31 oktober 2015 organiseert de buurtraad ‘Ruisbroek nauw aan het hart”, in samenwerking met GroepIntro en het wijkteam, de 3e editie van de Halloweenlichtstoet.

Inwoners die hier actief aan willen deelnemen, kunnen zich altijd richten tot de buurtraad ruisbroeknauwaanhethart@gmail.com.
Zo zoeken wij onder andere nog vrijwilligers voor het versieren van het parcours, voorlezen van het griezelverhaal, …

gratis infomoment – verhuren zonder zorgen

2015-10-21-flyer_infoavondSINT-PIETERS-LEEUW: – Woonwinkel Zennevallei organiseert op woensdag 21 oktober 2015 op 19u een infoavond rond het verhuren van woningen in CC Coloma (Roosenzolder) te Sint-Pieters-Leeuw. De toegang is gratis en zich vooraf aanmelden is niet nodig.

De avond richt zich tot mensen die woningen verhuren of op het punt staan dit te doen. Tijdens de infoavond wordt er ingegaan op volgende vragen: Wat is een goed en geldig huurcontract? Heb ik recht op premies wanneer ik werken uitvoer in de huurwoning? Welke herstellingen ben ik verplicht te doen als eigenaar? En hoe zit het nu ook alweer met die rookmelders? Bij het verhuren van een woning komt heel wat kijken en ook hierbij wil Woonwinkel Zennevallei ondersteuning bieden.

In het tweede gedeelte van de avond wordt er toelichting gegeven over de werking van een sociaal verhuurkantoor. De voor- en nadelen van het verhuren via zo’n kantoor worden uitgebreid toegelicht

Meer info: Woonwinkel Zennevallei via info@woonwinkelzennevallei.be of 02/371 22 68

judoclub Sint-Pieters-Leeuw deed mee aan de international Hainaut Cup 2015

2015-10-08-judoSINT-PIETERS-LEEUW: – 5 judoka’s van judoclub Sint-Pieters-Leeuw deden mee aan de “international Hainaut Cup 2015” in Roselies.
Jonas De Neve U15 min 55kg en Audric Decuyper U 15 min 60 kg konden brons veroveren.
Matthias De Neve U18 min 66 kg kwam terug naar huis met een mooie 5de plaats.
Bryan Jeetun en Nathan Decuyper wonnen 2 van hun 3 gevechten in de voorondes maar mochten niet verder vechten in einde tabel.

verslag coach Alain Decuyper