Halloween wandeling Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – gewapend met fakkels en fluo hesjes trokken heksen en monsters vanavond door de straten, paadjes en weiden van Vlezenbeek. De Halloween wandeling was een initiatief van Curieus afdeling Sint-Pieters-Leeuw.

2015-10-30-halloween_Vlezenbeek_03
KLJ Vlezenbeek

2015-10-30-halloween_Vlezenbeek_12
Nadien kon er nagepraat worden bij een drankje in CC De Merselborre.

Deze diashow vereist JavaScript.

Jeugd Rode Kruis viert Halloween

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Jeugd Rode Kruis van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde een Halloween tocht met spelletjes.

2015-10-30-halloween_Jeugd-Rode-Kruis_Sint-Pieters-Leeuw
Daarna was er pompoensoep met “spinnenballetjes” of warme chocomelk voor zowel de leden als de ouders.
2015-10-30-halloween_Jeugd-Rode-Kruis_Sint-Pieters-Leeuw_02
Jeugd Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw
Heel simpel uitgelegd is het Jeugd Rode Kruis een jeugdbeweging net zoals Chiro, Scouts en KLJ die tweewekelijks op zaterdag activiteiten organiseert. Er vonden eveneens al EHBO cursussen plaats voor kinderen en jongeren.
Meer info over het Jeugd Rode Kruis: bezoek hun stand op de jaarmarkt  van Sint-Pieters-Leeuw op 11 november (ter hoogte van de bibliotheek) of ga naar de site http://sint-pieters-leeuw.rodekruis.be/eCache/RED/4/993.html

Open VLD zegt: budget bestek ontwerper Molenborre wordt beter besteed in oude school Den Top

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 29 oktober 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

agendapunt 013 Studieopdracht verbouwen Molenborre – goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden.
In het Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium werd de functiewijziging van de Merselborre te Sint-Laureins-Berchem opgenomen. Dit gebouw zal worden verbouwd tot een kleuterschool met voorzieningen die buiten de schooluren kunnen worden gebruikt door verenigingen.
In het kader van de in house opdracht die voor deze opdracht aan Haviland werd toevertrouwd dient een ontwerper te worden aangesteld. Het bestek voor de aanstelling van deze ontwerper werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De raming bedraagt 90.000 euro, inclusief btw.
2015-05-31-MolenborreKathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: Open Vld SPL vindt het onderbrengen van de school Puur Natuur naar de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem geen goede zaak, dit reeds sinds het begin van dit dossier. We blijven van oordeel dat de verbouwing van de Molenborre niet de geschikte oplossing is voor Oudenaken en St.Laureins-Berchem.
Op de gemeenteraad stond het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor het verbouwen van de Molenborre. De studieopdracht is geraamd op niet minder dan € 90.000 incl. BTW.
Daarna zal er nog een serieus bedrag moeten worden voorzien voor de verbouwingen zelf. We merken wel dat het bestuur reeds rekening houdt met enkele van de verzuchtingen van de omwonenden. Zo zijn er 2 klaslokalen voorzien voor een maximum van 40 kleuters. Het gaat dus enkel om het onderbrengen van een kleuterschool.
De Open Vld fractie is dan ook van oordeel dat de verbouwing van de Molenborre, die trouwens nog maar enkele jaren geleden werd gerenoveerd, niet nodig is en dat Puur Natuur beter in Oudenaken zou blijven, mits daar de nodige middelen worden geïnvesteerd om het gebouw op te frissen.

2015-03-08-oude-school-Den-TopWij stellen ook voor om die € 90.000 voor de studieopdracht te investeren in de oude school Den Top, aan de Topstraat. Aangezien er volgens de schepen van onderwijs toch een groot capaciteitsprobleem in de scholen heerst in onze gemeente, stellen we voor om snel werk te maken van extra klaslokalen. Volgens de Open Vld fractie is dit het snelst en met beperkte middelen te realiseren aan de Topstraat.
De Open Vld fractie kon de aanstelling van een ontwerper voor de studieopdracht dan ook niet goedkeuren.”

3de Halloweentocht Ruisbroek

RUISBROEK: – Vrijdagavond organiseerde de buurtraad ‘Ruisbroek nauw aan het hart”, in samenwerking met Groep Intro, het wijkteam en basisschool de Wegwijzer, de 3e editie van de Halloweentocht. Jong en oud kwam verkleed naar het Kasteel van Ruisbroek voor een leuke griezeltocht.
2015-10-30-halloweentocht-Ruisbroek_15
De wandeling eindigde aan ‘t Paviljoentje waar men kon genieten van een heksensoepje, een hapje en een drankje. Het werd een leuke avond.

Deze diashow vereist JavaScript.

vanaf december verkoopt de gemeente Keukenafvalinzamelbakje

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 29 oktober 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

agendapunt 023 Aankoop GFT-Keukenafvalinzamelbakje, vaststelling verkoopprijs en aanpassing bestelformulier voor compostvaten en bakken – goedkeuring.

Haviland organiseerde een samenaankoop voor GFT-keukenafvalinzamelbakjes.
2015-10-30-groen-afvalbakje_2Het is een geventileerd afvalbakje dat speciaal ontwikkeld werd om keukenafval op een hygiënische manier te verzamelen. Aangezien de te gebruiken zakjes waterdampdoorlatend zijn, kan het keukenafval uitdrogen waardoor er geen schimmel of rotting optreedt en dus ook geen vliegjes worden aangetrokken of geurtjes verspreid worden.
Het product wordt toegevoegd aan het bestelformulier voor compostvaten en compostbakken. De aankoop wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

milieuschepen, Gunther Coppens: “Een nieuwe service die we aanbieden. Het is uiteraard geen verplichting om dit te gebruiken, maar een mogelijkheid om op een makkelijke wijze groente en fruitafval makkelijk in de keuken te verwerken. Je kan het kleine zakje dan gewoon in de witte GFT-zak stoppen Of in je eigen compostvat. Het zakje is immers bio degradeerbaar zoals de GFT-zak. Het is dus een hulpmiddel om de GFT-zakken efficiënter te gebruiken. Het is dus geen alternatief voor de GFT-zakken zoals we ze kennen.

Geen stinkende bakjes en emmertjes meer!
Gedaan met schimmels en geurtjes!
Weg met onhygiënische toestanden!

Het geventileerde afvalbakje werd speciaal ontwikkeld om het composteerbare keukenafval op een hygiënische manier gescheiden te verzamelen. Het handige bakje kan aan de binnenzijde van een keukenkastdeur worden bevestigd of gewoon op het aanrecht gezet. Het is voorzien van een deksel met microgaatjes.

Wat is het voordeel van het systeem?
Het veruit belangrijkste voordeel is de verbetering van de hygiëne.
Door het periodiek vervangen van de handige zakjes die met het afval mee gaan, blijft het geventileerde afvalbakje proper. Zakjes gebruiken is dus beter dan het bakje met reinigingsmiddelen behandelen of dan met giftige inkt bedrukte kranten te gebruiken in het bakje. Bovendien verdampt een deel van het vocht uit het organisch afval door de waterdampdoorlaatbaarheid van de zakjes, gecombineerd met het geventileerde afvalbakje. Het afval droogt dus enigszins uit, waardoor minder schimmels en rotting optreden, en dus minder geurtjes worden verspreid en minder vliegjes worden aangetrokken. Iets droger afval is ook geschikter om te composteren.

Hoe gebruik je het systeem?
Je hangt een zakje in het geventileerde bakje en je gooit er alle composteerbare keukenafval in. Na gemiddeld 3 à 4 dagen is het zakje vol. Je haalt het volle zakje uit het bakje en gooit het in het compostvat of op de composthoop*. Als het eenmaal bedolven geraakt onder organisch materiaal, zal het snel mee vergaan. De snelheid van composteren in een thuissituatie hangt sterk af van de weersomstandigheden (snel in de zomer, traag in de winter).
2015-10-30-groen-afvalbakje_1
Vanaf december 2015 zullen de inzamelbakjes en de te gebruiken zakjes worden verkocht in het gemeentehuis.
De verkoopprijzen die door de gemeenteraad werden vastgesteld zijn gelijk aan de inkoopprijs.
– Klein keukenbakje: 2,5 euro.
– Rol kleine composteerbare zakjes (8L): 4,5 euro voor 50 stuks
– Groot keukenbakje: 2,5 euro.
– Rol composteerbare zakjes voor grotere bakjes (15L): 3 euro voor 20 stuks.

Integratie OCMW – gemeente Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 29 oktober 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

agendapunt 025 Afsluiten van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW – goedkeuring.
Er moet met ingang van 1 januari 2016 voorzien worden in de invulling van de functie van OCMW-secretaris. Hiervoor wordt gekozen om gebruik te maken van de decretale mogelijkheid om te werken met één titularis voor gemeente en OCMW. Daartoe moet eerst een beheersovereenkomst worden afgesloten, zoals voorzien in artikel 271 van het OCMW-decreet en het Gemeentedecreet. Het afsluiten van een beheersovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het bestuursakkoord vermeldde een verdere stap in de samenwerking tussen gemeente en OCMW door een integratie van de ondersteunende diensten en de sociale diensten. Dit werd ook als doelstelling ingeschreven in het meerjarenplan 2014-2019. Door de keuze van de Vlaamse regering om tegen 1 januari 2019 het OCMW volledig te integreren in de gemeente, en de nood te voorzien in de invulling van de functie van OCMW-secretaris, kiezen gemeente en OCMW er resoluut voor om het integratieproces te versnellen. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW goed te keuren. Ook wordt het akkoord van de gemeenteraad gevraagd om de gemeentesecretaris, Walter Vastiau, met ingang van 1 januari 2016 de functie van OCMW-secretaris te laten waarnemen. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2015 worden dezelfde beslissingen ter goedkeuring voorgelegd.

Burgemeester Luc Deconinck: “Met het afsluiten van deze beheersovereenkomst gaan we een stap verder dan wat in het meerjarenplan was vooropgesteld, maar grijpen we ook de gelegenheid om optimaal voorbereid te zijn op de aangekondigde wets- en decreetwijzigingen die het OCMW in de gemeentelijke organisatie zullen integreren.

OCMW-Voorzitter Paul Defranc: “Het OCMW is ervan overtuigd dat deze beheersovereenkomst de beste garanties biedt om de integratie van het OCMW in optimale omstandigheden te laten verlopen. Dat de gemeentesecretaris voortaan ook het OCMW onder zijn hoede neemt, is een logische stap in het proces dat zich aandient, en het feit dat de secretaris vroeger de functie van OCMW-secretaris heeft uitgeoefend, biedt de beste waarborgen op een maximale continuering van de dienstverlening.

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning herinrichtingswerken Zuunbeek

2015-10-22-hermeandering-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een aanvraag tot stedebouwkundige vergunning ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op de terreinen met als adres:
Brabantsebaan, Oudenakenstraat, Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat, kerkhofstraat, Vogelstraat, Karenberg, Camille Leunesstraat

Het betreft uitvoeren herinrichtingswerken van de Zuunbeek met bijhorend ontbossen van de zone van de nieuwe meandering van de Zuunbeek en plaatselijk rooien van 19 bomen.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw vóór 11 november 2015.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), beheerder van de Zuunbeek en het gemeentebestuur plannen een herinrichting van de Zuunbeek tussen de C Leunensstraat en de Brabantsebaan met als voornaamste doelen:
– extra bergingscapaciteit tegen wateroverlast;
– ecologisch herstel Zuunbeek;
– verhoging landschappelijke waarde Zuunbeek.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
27/04/2014 – Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek
28/04/2014 – hermeandering van de Zuun
17/04/2013 – VMM automatiseert stuwen Zuunbeek
18/11/2010 – Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek
14/11/2010 – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

agenda: boekenbeurs in de kringwinkel

2015-10-31-affiche_kringwinkel-boekenbeursSINT-PIETERS-LEEUW: – Ook in kringwinkel van Sint-Pieters-Leeuw is er een extra aanbod boeken vanaf 31 oktober 2015.

Romans, kookboeken, reisboeken, naslagwerken, Nederlands, Frans,…

Adres Televil: Bergensesteenweg 386 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Openingsuren?: maandag tot zaterdag: 10.00 – 17.30 uur

Toekomstforum Halle-Vilvoorde dringt aan op financiele steun voor de lokale besturen

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoREGIO: – Op 8 mei 2014 ondertekenden de burgemeesters van Halle-Vilvoorde in Dilbeek de “Verklaring van het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde”. Daarmee was het Toekomstforum geboren, een orgaan dat in het Vlaams Regeerakkoord omschreven wordt als het overlegplatform tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen van Halle-Vilvoorde. De burgemeesters, hierin ondersteund door het provinciebestuur, wensten met hun verklaring meer inspanningen van de Vlaamse overheid voor het lokale bestuursniveau teneinde de uitdagingen in de regio het hoofd te kunnen bieden.

Vandaag kwam het Toekomstforum opnieuw bijeen in Asse. Hierbij werd de impact van een nieuwe besparingsmaatregel – de schrapping van de compensatie voor Outillage en Materiaal – op de lokale besturen bekeken.

Deze maatregel betekent zo goed als voor elke gemeente van Halle-Vilvoorde een financiële achteruitgang. In de plaats van een extra financiële ondersteuning wordt op deze manier voor volgend jaar  2,5 MIO euro weggehaald uit de lokale besturen van de regio. Dit bedrag kan de komende jaren verder oplopen tot 5,7 MIO euro. Dit is fundamenteel in tegenstrijd met de eis van het Toekomstforum. De zwaarste inlevering wordt bovendien gevraagd van de steden Halle en Vilvoorde. Ook dit staat in schril contrast met de vraag van de verenigde burgemeesters om Vilvoorde en Halle de erkenning te geven die ze nodig hebben om de Vlaamse eigenheid van de regio te vrijwaren.

Het Toekomstforum blijft aandringen op extra ondersteuning van de lokale besturen van Halle-Vilvoorde, en de erkenning van Vilvoorde en Halle, teneinde de grondige socio-demografische wijzigingen op een adequate manier te kunnen aanpakken, de leefbaarheid en het Vlaams karakter van de regio te kunnen blijven garanderen.

Daarom dringt het Toekomstforum aan dat de getroffen maatregel wordt teruggeschroefd en de Vlaamse Regering de burgemeestersverklaring van het Toekomstforum ter harte neemt.

nieuw in Sint-Pieters-Leeuw: de eerste woensdag van elke schoolvakantie spelletjesnamiddag in de bibliotheek

2015-11-04-flyer_spelletjesnamiddag-BIBSINT-PIETERS-LEEUW: – Vervelen in de herfstvakantie? Geen denken aan! Kom naar de spelletjesnamiddag in de hoofdbibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw op woensdag 4 november 2015 tussen 14 en 16u.

inschrijven is niet verplicht, deelname is gratis.
Voor iedereen die graag gezelschapspelletjes speelt.

Ook de volgende eerste woensdagen van een schoolvakantie zal er een spelletjesnamiddag zijn: 4 november 2015 – 23 december 2015 – 10 februari 2016 – 30 maart 2016

nieuw boek: Vlaams-Brabant drinkt: Bier- en jenevercultuur sinds 1800

2015-10-28-vlaams-brabant-drinkt-coverVLAAMS-BRABANT: – De grootste biergigant ter wereld in de provinciehoofdstad, vele kleine ambachtelijke brouwers die met passie en stielkennis streekbieren produceren, en een heemkundige en toeristische interesse in het lokale brouwverleden. De biercultuur in Vlaams-Brabant vandaag is een mooi voorbeeld van hoe mensen, omringd door een groeiende globalisering, steeds meer belangstelling tonen voor de lokale eigenheid in heden en verleden. Bovendien koesteren en delen diverse actoren het bijzonder waardevolle brouwerfgoed dat de regio rijk is.
Het is duidelijk dat de aan alcoholische dranken verbonden praktijken van groot cultuurhistorisch belang zijn. Daarom namen vier culturele archiefinstellingen, advn, Amsab-isg, kadoc-ku Leuven en Liberaal Archief, met de steun van de provincie, het initiatief voor het onderzoeks- en ontsluitingsproject Vlaams-Brabant drinkt

Auteur Annelies Tollet vertelt de boeiende geschiedenis van de bier- en jenevercultuur in Vlaams-Brabant sinds 1800. Ze behandelt de evolutie in de productie: hoe artisanale brouwers en stokers vanaf de negentiende eeuw onder druk komen te staan van industrialisering en schaalvergroting, en hoe na de Tweede Wereldoorlog een tegenbeweging van ambachtelijke brouwers op gang komt. Ook de distributie komt aan bod, met onder andere de opkomst van het flessenbier en de bierhandelaar, en met het toenemend belang van imago en reclame.
Ze heeft aandacht voor de veranderende visies op drankmisbruik in de negentiende eeuw, de beteugeling van alcoholisme in de vorige eeuw en de campagnes vandaag.
Maar bovenal heeft ze oog voor het verhaal van mensen. Brouwers en stokers die als deftige burgers en politieke leiders in het centrum van de burgerlijke maatschappij stonden. Ondernemers die probeerden hun familiebedrijven overeind te houden in een snel veranderende wereld. Naoorlogse pioniers die het artisanale bier opnieuw op de kaart hebben gezet. En de mensen die samenkomen in de cafés, het hart van levende lokale gemeenschappen.

De publicatie is in opdracht van de provincie uitgevoerd door vier Vlaamse erkende culturele archiefinstellingen: ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief.
Auteur: Annelies Tollet
Deze publicatie, in co-editie met Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, kan voor onderzoekers een opstap en een richtingaanwijzer zijn.

Inhoud
Lokale dranken onder stoom (1800-1880)
Een sector tussen traditie en vernieuwing
Verkoop onder de kerktoren
Van vrolijk drinkgelag tot maatschappelijk probleem
Drinken op grote schaal (1880-1940)
Een bloeiende biercultuur
Traditionele distributie in een wereld van verlangen
Drinken in tijden van fatsoen
Nieuw leven in de brouwerij (1945-2015)
Een naoorlogse geschiedenis van de Vlaams-Brabantse brouwerijsector
Een nieuwe drank- en biercultuur

Prijs boek (204 blz.): 28 euro – www.vlaamsbrabant.be/vlaamsbrabantdrinkt

bestel kaarten voor het dolkomisch drama: Het geluid van Zwetende Chinezen

RUISBROEK: – Toneelkring “ Door Eigen Werk, Sterk “ uit Ruisbroek , speelt “ Het geluid van Zwetende Chinezen “ een dolkomisch drama van Bart Spaey.
2015-10-27-Toneelkring_Door-Eigen-Werk-Sterk
Een Chinees restaurant kampt met een nijpend personeelstekort en als daar dan bovendien de gezondheidsinspectie een onverwacht bezoek brengt is er alle reden toe om te beginnen zweten , of is er wat anders aan de hand …..

Spelers zijn : Lutgard Martien , Kris Gielis , Mark Geerts , Annick Ertrijckx , Jeroen Baes , Tinne Nevens , Jan Van Diest, Fran Smeets , Yora Walravens , Bryan Vandevoorde.
Regie : Luc Van Diest.

De voorstelling gaan door op : vrijdag 13 november om 20 uur, zaterdag 14 november om 20 uur, zondag 15 november om 15 uur.
In zaal Ons Huis – Fabriekstraat 9 – 1601 Ruisbroek.
Kaarten : € 8
Reservatie en inlichtingen: sandra.bossuyt@telenet.be of 0486 /69 52 53 ( tussen 19u en 20 u)

agenda: 3de Halloweentocht

2015-11-30-affiche-halloweenRUISBROEK: – Op vrijdag 30 oktober 2015 organiseert de buurtraad ‘Ruisbroek nauw aan het hart”, in samenwerking met GroepIntro, het wijkteam en basisschool de Wegwijzer, de 3e editie van de Halloweentocht.

start om 18u30 aan het Kasteel van Ruisbroek, Karel Gilsonstraat 15 te Ruisbroek
Aankomst wandeling rond 19u30 aan ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A

Hapje en drankje
Kom in Halloweenoutfit en doe mee aan de verkleedverkiezing.

agenda: Halloweenwandeling Curieus

2015-10-31-affiche-halloweentochtVLEZENBEEK: – Curieus afdeling Sint-Pieters-Leeuw organiseert op zaterdag 31 oktober 2015 een Halloweenwandeling.

We komen samen rond 19:00 aan CC de Merselborre vanwaar we rond 19:30 vertrekken voor een avondlijke wandeling doorheen Vlezenbeek.
Fakkels zijn ter plaatse verkrijgbaar. Deelname is gratis. Iedere deelnemer kan tegelijk ook deelnemen aan een gratis tombola.
Nadien kan er nagepraat worden bij een drankje.
Iedereen is welkom

Maarten Carremans 2x goud

2015-10-27-goud-carremansSINT-PIETERS-LEEUW: – Vorig weekend behaalde Maarten Carremans, van Zwemclub de Waterleeuwen, goud op de 50m Vlinderslag met een tijd van 25.63 op de internationale zwemwedstrijd “18de Memorial Anteunis” in het zwembad S&R Rozebroeken te Sint-Amandsberg .

Hij behaalde eveneens goud op de 50m Vrije slag met een tijd van 24.10.

Meer info www.waterleeuwen.be

agenda: Breugheliaanse pensenkermis St Cecilia

2015-11-02-affiche-breugheliaanse-pensenkermisSINT-PIETERS-LEEUW: – De Koninklijke Muziekvereniging St Cecilia nodigt u uit op haar “breugheliaanse pensenkermis”.

zaterdag 31 oktober 2015 van 17.30 tot 21.30 uur
zondag 1 november 2015 van 12.00 tot 15.00 uur en van 17.00 tot 21.30 uur
maandag 2 november 2015 van 12.00 tot 15.00 uur en van 17.00 tot 21.30 uur

In het parochiecentrum René Balléstraat, Sint-Pieters-Leeuw

5.265 euro voor vzw ziekenhuisclowns dankzij Bakkerijscholen en Aspirant Baker

SINT-PIETERS-LEEUW / BRUSSEL: – De Ziekenhuisclowns kregen op het voedingssalon een cheque van een 5.265 euro van de Bakkerijscholen en Aspirant Baker.
2015-10-25-bakkersscholen-voor-ziekenhuisclowns_09
2015-10-25-bakkersscholen-voor-ziekenhuisclowns_04
In Brussel kon je deze dagen weer naar het voedingssalon. In paleis 5 toonden de leerlingen bakkerij hoe creatief het bakkersberoep is. Ze werkten er voor een goed doel.

De producten die ze maakten, werden dit jaar verkocht ten voordele van de ziekenhuisclowns. De vrienden van de ziekenhuisclowns, afdeling Sint-Pieters-Leeuw, zijn de organisatie VZW Aspirant-Baker en hun voorzitter, Guido Devillé, uit Sint-Pieters-Leeuw heel dankbaar voor de aangeboden kans.

Bij de verkoopstand stonden de vrienden van de ziekenhuisclowns, afdeling Sint-Pieters-Leeuw, met o.a. oprichtster Lieve Steens. Zij zet zich reeds vele jaren samen met haar vereniging in voor allerlei acties t.v.v. de ziekenhuisclowns.

Deze diashow vereist JavaScript.

voetbaluitslagen 25 oktober 2015

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoDe voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. D – B – Prov. Brabant – 2015-2016
RDS Jette A – SK.Leeuw A 4-0
Derde Prov. F – Prov. Brabant – 2015-2016
KV.Zuun A – KFC Lennik 1-0
SP Eizeringen – FC.Negenmanneke 2-2
Vierde Prov. D – B – Prov. Brabant – 2015-2016
KV.Zuun B – KHO Huizingen B 1-1
Dend Pamel B – SK.Vlezenbeek 2-3
SK.Leeuw B – KSK Halle B 0-2
KVC Linkebeek – K.Brucom SP. 5-1
Dames P1 – A  – Prov. Brabant – 2015-2016
FC Tildonk A – SK.Leeuw A (Leeuwinnen) 0-7
Dames P3 B-B – Prov. Brabant – 2015-2016
RSC Ixelles – SK.Leeuw B (Leeuwinnen)  0-6

88ste jaarmarkt Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Heel wat mensen kwamen naar Vlezenbeek dorp afgezakt voor de 88ste jaarmarkt met veewedstrijden, marktkramen, standjes van verenigingen,… Natuurlijk was het om 13 uur weer uitkijken naar de Kramballekesworp.
2015-10-24-jaarmarkt-Vlezenbeek_28
2015-10-24-jaarmarkt-Vlezenbeek_29
Vroeger was het een traditie bij veel gezinnen om tijdens de kermis kramiek met ballekes op tafel te zetten“, zegt Katrien Van Cutsem, voorzitster van de Vlezenbeekse handelaarsvereniging. “Om deze traditie niet verloren te laten gaan, is er de kramballekesworp. We steken een balletje samen met een kramiekje in een plastic zakje, dat heet dan een kramballeke. Daarvan gooien we er enkele honderden aan de kerk te grabbel.”
Vijf winnaars kregen een geschenkbon om te besteden bij de lokale Vlezenbeekse handelaars.

Deze diashow vereist JavaScript.

Wannes De Waele mocht 100 seconden gratis shoppen en won zo 24.515 euro

2015-10-23-crazySINT-PIETERS-LEEUW: – De twintigjarige Wannes De Waele uit Moerkerke won een wedstrijd op facebook en mocht vrijdagavond 100 seconden gratis shoppen in Media Markt Sint-Pieters-Leeuw aan de Bergensesteenweg 65.

Vijftienduizend gegadigden stelden zich kandidaat voor de “Crazy Run” bij de consumentenelektronicawinkel maar Wannes De Waele was de gelukkige die vanavond voor zo’n 24.515 euro aan producten verzamelde op de CrazyRun stip.
Zo slaagde hij erin verschillende iPhones en Macbooks, fotocamera’s, een game PC en een OLED 55 inch tv naar de stip te brengen.
Bekijk hier het filmpje: www.facebook.com/MediaMarktBE/videos/1080613331951574/

Ik was compleet verrast toen ik hoorde dat ik gewonnen had!”, zegt Wannes. “Ik zag op Facebook dat er heel veel mensen geïnteresseerd waren in de wedstrijd en had dan ook niet verwacht dat ik als winnaar uit de bus zou komen.”

70 jaar Verenigde Naties, ook Sint-Pieters-Leeuw herdenkt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Verenigde Naties op 24 oktober wil ook de gemeente Sint-Pieters-Leeuw eer betonen aan alle oud-soldaten, oud-strijders en gesneuvelden van beide wereldoorlogen.
Vrijwilligers in de Leeuwse dienstencentra hebben samen meer dan 500 blauwe strikjes gemaakt voor de soldatengraven op onze kerkhoven.

2015-10-24-blauwe-lintjes
2015-10-24-blauwe-lintjes-2Schepen Marleen De Kegel: “Reeds 70 jaar leven wij in onze contreien in vrede. Dit heeft gezorgd voor een goede levenskwaliteit, welstand, sociale bescherming en degelijk onderwijs. Wij mogen de vredesgedachte niet loslaten en er blijven werk van maken voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom wil ook onze gemeente meedoen aan deze wereldwijde verjaardagsactie. Vrijwilligers in onze dienstencentra hebben samen meer dan 500 blauwe strikjes gemaakt. Deze zijn bestemd voor de soldatengraven op onze kerkhoven. Zij zullen daar blijven staan tot 11 november. Wie dezer dagen onze begraafplaatsen bezoekt, vragen we om even stil te staan bij al die jonge levens die ook vandaag nog in oorlogssituaties verloren gaan. Wij bedanken het OCMW en de dienstencentra heel hartelijk voor hun spontane medewerking, alsook onze arbeiders.”

sorteercentra bpost staken

2015-10-23-stockshot_Bpost_truckREGIO: – In de sorteercentra Brussel X van bpost werd in de nacht van donderdag op vrijdag gestaakt. Hierdoor zullen de postbodes in de regio weinig, tot geen, post kunnen bedelen. Voor de bedeling van de kranten zou er geen probleem zijn. Ook een klein aantal pakjes zou worden bedeeld.

De werknemers verzetten zich met hun actie tegen de plannen van de directie om zaterdagwerk in de gewone werkweek in te lassen, dus zonder extra toeslag op het loon. De directie wil zo de flexibiliteit en competitiviteit in de erg concurrentiële pakjesmarkt opkrikken.

inhuldiging van het nieuwe sociale huisvestingsproject Impeleer

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) heeft vanavond haar nieuwe sociale huisvestingsproject Impeleer ingehuldigd. Het gerealiseerde project omvat 38 bijkomende woongelegenheden, waarvan 20 stapelwoningen, 10 huurwoningen en 8 koopwoningen.
Voor de gelegenheid werd een kunstwerk van Marcel Janssens ingehuldigd.

2015-10-22-inhuldiging_huisvestingsproject-Impeleer_Sint-Pieters-Leeuw_18
Burgemeester Luc Deconinck was blij met de mooie realisatie van de maatschappij voor volkshuisvesting. En benadrukte dat er in Sint-Pieters-Leeuw een toewijzingsreglement is waardoor mensen die reeds heel hun leven in Sint-Pieters-Leeuw wonen voorrang hebben bij de toewijzing. Hij hoopt dat zich op deze manier heel wat jonge Leeuwse gezinnen kunnen vestigen in de Impeleer.

Guy Tordeur, voorzitter Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting:
We hebben dit project in goede samenwerking kunnen realiseren met de gemeente, zoals dit overigens ook het geval was met de vorige projecten die onze maatschappij in Sint Pieters Leeuw heeft kunnen realiseren.
De nieuwbouw, enkel het gedeelte huur, heeft in het totaal 4.886.640,51 euro gekost, inclusief BTW en erelonen maar zonder de grond. Koken kost inderdaad geld. Maar wie niet investeert, kan ook niets realiseren.
Met deze bijkomende woongelegenheden heeft onze maatschappij in Sint Pieters Leeuw al 236 huurwoningen, 502 appartementen en 214 verkochte woningen gerealiseerd, waarvan de oudste al teruggaan tot 1927. Deze bijkomende woongelegenheden zijn bovendien een belangrijke bijdrage tot het sociale beleid van de gemeente. Een wezenlijk bestanddeel van het sociaal beleid vormt immers ook het huisvestingsbeleid.
Een huis om in te wonen is een grondrecht.
Om dit echter voor iedereen te kunnen waarmaken zijn er veel inspanningen nodig. Zeker in de rand rond Brussel, met een grote druk op de prijzen van gronden en woningen, is betaalbaar wonen een grote opgave waarin naast de sociale huisvestingsmaatschappijen ook de gemeenten en de Vlaamse overheid een belangrijke rol moeten en kunnen vervullen. Daarbij moeten alle betrokkenen er ook naar streven om de kwaliteit van het sociaal wonen te bewaken en te verbeteren.

Het project is gerealiseerd. Wij geloven dat het niet alleen een belangrijke bijdrage is tot het sociaal wonen in de streek, maar ook dat het een verrijking kan zijn voor gans Sint Pieters Leeuw. Dat zou wellicht ook de mening zijn van mijn voorganger Roger Desmeth, zaliger, die nog aan de basis lag van dit project zoals hij dat geweest is voor de vele andere projecten van sociaal wonen in de streek.

In ons streven naar de kwaliteit van goed wonen, willen we ook veel aandacht schenken naar de directe leefomgeving van onze woningen. Een element daarvan is de plaatsing van een kunstwerk. We hebben een prijskamp uitgeschreven voor de schepping van een kunstwerk voor dit sociaal huisvestingsproject op de Impeleer en uit de ingezonden ontwerpen werd het ontwerp van de heer Marcel Janssens afkomstig uit Halle gekozen.”

Deze diashow vereist JavaScript.


Bart Keymolen, Schepen van Openbare Werken: “Dat onze gemeente in beweging is hoeft geen betoog! Daar is dit mooie project van onze huisvestingsmaatschappij het levende bewijs van.Het hele project werd volgens de strengste normen uitgevoerd. Onze gemeente krijgt er 600 meter riool bij en ruim 4000 m2 wegenis met bijhorende aanplanting.
Ook werd er in ondergrondse waterbuffering voorzien die berekend is op de neerslaghoeveelheid van de hevigste onweders.
Voor de allerkleinsten werd er zelfs aan een speelterrein gedacht. Zo telt de Impeleer nu 3 speelterreinen waar klein tot minder klein zich kan uitleven. Er werd zelfs aan een vogelnestschommel gedacht waar ook andersvalide kindjes ten volle van kunnen genieten.
We hopen ten zeerste dat deze woningen een mooie toekomst kunnen bieden aan veel jonge gezinnen.”

Marc Paesmans, directeur GMV:” Mensen die geïnteresseerd zijn in huren of kopen kunnen zich inschrijven op onze  wachtlijst.
Buiten dit project verhuren we 800 huurwoningen in sint-Pieters-Leeuw. Binnenkort starten we ook met het contacteren van de eerste personen op de wachtlijst van de koopwoningen hier in Impeleer. 

gewestelijke-maatschappij-voor-volkshuisvesting_logoMeer info: Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting: Bezemstraat, 83 bus 131 te Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 371 03 30 Fax 02 378 28 96 – info@volkshuisvesting.be – www.volkshuisvesting.be
.

2015-10-22-inhuldiging_huisvestingsproject-Impeleer_Sint-Pieters-Leeuw_01Kunstwerk “De Brug – Poort”
Kunstenaar Marcel Janssens maakte een beeld uit cortenstaal van 4 mm dik en het kunstwerk weegt ongeveer 600 kg. Hij heeft zijn beeld geïnspireerd op Impeleer, als zijnde plaats op een heuvel, en op het sociaal wonen, met hierbij de uitbeelding van 2 silhouetten van personen op de heuvel en de vlakte.

Kunstenaar Marcel Janssens volgde aan de Leeuwse Kunstacademie les in het teken- en schilderatelier van leraar Patrick Huybrechts en in de beeldhouwklas van leraar Patrick Crombé. Snel wordt duidelijk dat beeldhouwen zijn ding is en in het verlengde ligt van zijn vakmanschap als volleerd metaalbewerker. Van 2008 tot 2012 vervolmaakt hij zich aan de Leeuwse Kunstacademie in de beeldhouwkunst.
Marcel is lid van de plaatselijke Kunstkring de Merselborre uit Vlezenbeek.

scholen kunnen picknicken in Boswachterswoning Groenenberg

VLEZENBEEK: – Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt de oude Boswachterswoning van het Groenenberg park open voor picknickers nu veel scholen naar aanleiding van de week van het bos en de herfst het park Groenenberg bezoeken.
2015-10-22-boswachterswoning-Groenenberg_06
De oude ‘boswachterswoning’ of ook lustpaviljoen genoemd is een oud, gerestaureerd, gebouwtje in het park dat momenteel leeg staat. De ligging is echter zeer mooi en idyllisch dat het Agentschap voor Natuur en Bos het op deze manier meer wil tot zijn recht laten komen.
Momenteel komen er veel kinderen en scholen in het park, en zo hebben ze ook een droge plek (niet verwarmd) om even te vertoeven.

Vanmiddag maakte de derde kleuterklas van Sint-Godelieve dankbaar gebruik van de locatie om hun boterhammetjes op te eten. Sommige kleuters sloegen meteen aan het fantaseren waarvoor het huisje vroeger gediend had,…
2015-10-22-boswachterswoning-Groenenberg_01 2015-10-22-boswachterswoning-Groenenberg_02
2015-10-22-boswachterswoning-Groenenberg_05Groenenberg is een 45 hectare groot park, gedeeltelijk op Vlezenbeek, gedeeltelijk op Gaasbeek en aansluitend op het historische domein van Gaasbeek. Het park is het hoogste punt van de gemeente (82,5 m).
Blikvanger is het prachtige Kasteel van Groenenberg. Dat krijgt nochtans stevige concurrentie van een aantal opvallende natuurcollecties. Solitaire bomen en kleurrijke heesters, oogstrelende azaleastruiken en paarse vlinderstruiken garanderen het hele jaar door kleur. Het is gedeeltelijk aangelegd als Engels landschapspark met daarnaast een aanzienlijk bosgedeelte en weiland.
Je zal zelf op pad moeten om de diversiteit in Groenenberg waar te nemen!
Locatie: Konijnenstraat 172 B, 1602 Vlezenbeek

Meer info: www.natuurenbos.be/parkgroenenberg

zuiddag 2015

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – Vandaag is het weer Zuiddag. Duizenden jongeren gaan dan een dag werken en schenken hun loon aan leeftijdsgenoten in het Zuiden. Zo’n 15.000 jongeren nemen de werkvloer over en tonen daarmee hun engagement voor jonge cacaoboeren in Nicaragua.

In onze gemeente waren er jongeren oa. aan het werk als receptionist bij Ibis Budget Brussels South, Mathias merckx tuinonderhoud, als Polyvalent horecamedewerker, als extra thuiswerker en bij de milieudienst van Sint-Pieters-Leeuw.

Zuiddag stimuleert jongeren wereldwijd om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Zuiddag is vooral gekend van de jaarlijkse campagne ‘Work for Change’ waarbij Vlaamse en Brusselse scholieren tussen 15 en 20 jaar één dag niet naar school gaan maar in de kleren van beroepskrachten kruipen.

Wat deze jongeren vandaag verdienen, 40 of 50 euro, gaat naar een jongerenproject in het Zuiden. Dit jaar kozen de jongeren voor een project van leeftijdsgenoten in Nicaragua. Samen met Vredeseilanden willen jonge cacaoboeren hun talenten ontwikkelen zodat ze die kunnen inzetten in de cacaosector. Een veelbelovende sector: de vraag naar cacao zou met maar liefst 30 procent stijgen tegen 2020.

Blikvangers zijn de 5 studenten die voor één dag in de huid mogen kruipen van gedeputeerden van Vlaams-Brabant
Blikvangers zijn de 5 studenten die voor één dag in de huid mogen kruipen van gedeputeerden van Vlaams-Brabant

Ook bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kwamen een paar jongeren hun steentje bijdragen.
We geloven in de samenwerking tussen Noord en Zuid. Bovendien komen jongeren zo ook eens buiten de realiteit van de scholen.” volgens de deputatie.

Niet minder dan 30 leerlingen worden zo voor één dag onze collega in het Provinciehuis of een provinciale instelling’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid.

Al verschillende jaren stellen de federale diensten in het Provinciehuis een plaats open voor leerlingen die zich engageren tijdens Zuiddag,’ zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Zij doen dat met grote overtuiging omdat we het belangrijk vinden dat we aan jongeren een inspanning durven vragen om een project in het Zuiden te ondersteunen’.

Blikvangers waren de 5 studenten die voor één dag in de huid mochten kruipen van gedeputeerden.
Vanmorgen bereiden de leerlingen Tindaya Deniz (St.-Albertuscollege Haasrode voor Tie Roefs), Ida Baervoets (De Wijnpers Leuven, voor Monique Swinnen), Rob Alaerts (KS Diest, voor Julien Dekeyser), Tessa De Wilder (College Vilvoorde, voor Tom Dehaene) en Nicolle Montoya Gil (De Wijnpers Leuven, voor Marc Florquin) samen met de provinciegouverneur en de gedeputeerden de vergadering van de deputatie voor. Daarna gaan de leerlingen aan de slag op het kabinet van de gedeputeerde of de federale diensten van de provinciegouverneur.

Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw gesloten op 23 oktober 2015

2014-02-28-gemeentehuis_Sint-Pieters-Leeuw_ingang_lokettenSINT-PIETERS-LEEUW: – Morgen, vrijdag 23 oktober 2015, zal het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw uitzonderlijk gesloten zijn wegens de ingebruikname van een nieuwe serveromgeving.

Aangezien de meeste computertoepassingen niet gebruikt zullen kunnen worden, kan het gemeentebestuur geen optimale dienstverlening garanderen. Om problemen te vermijden, worden de diensten in het gemeentehuis daarom morgen gesloten.

Wit-Gele Kruis Halle – Sint-Pieters-Leeuw verhuist naar een nieuwe locatie in Halle

2015-10-22-witgeelkruis-nieuwelocatie_02HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Wit-Gele Kruis Halle/Sint-Pieters-Leeuw die samen zorgen voor bijna 1000 patiënten per maand en hun mantelzorgers zijn verhuist naar de Kanaalbrugstraat 5 B in Halle. Deze locatie is centraler gelegen en biedt meer overlegmogelijkheden met de eigen verpleegkundigen en de partners in de eerstelijnszorg.

Dicht bij de patiënt
De wijkteams van het Wit-Gele Kruis bestaan uit ongeveer 12 verpleegkundigen en 1 à 2 zorgkundigen. Binnen deze wijkteams zijn we klein in het één-op-één contact met de patiënt, huisarts en mantelzorger. Anderzijds zijn we een grote organisatie. Dit geeft ons opportuniteiten om voortdurend te investeren in kwaliteit, opleiding, innovatie en continuïteit van zorg.

Elk wijkteam komt wekelijks samen om te overleggen over de doelstellingen, de ondersteuning die ze hiervoor nodig hebben, de efficiëntie van de rondes, de werkverdeling … De nieuwe locatie in Halle biedt meer functionele ruimte voor vergaderingen met de wijkteams, maar ook met de partners in de eerstelijnszorg.
2015-10-22-witgeelkruis-nieuwelocatie_01
Extra troeven: langer en veilig thuis wonen
Zwaarder zorgbehoevende patiënten en patiënten die specifieke noden hebben, kunnen ook ’s avonds laat én ‘s nachts beroep doen op een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis. Dat maakt het voor patiënten mogelijk om beter, langer en veilig thuis te wonen. Onze zorgcentrale laat toe dat personen op een afstand gevolgd en ondersteund worden. Via het ‘personenalarmsysteem’ kan men aansluiten bij onze 24 uur op 24 bemande zorgcentrale. Ook personen die specifieke sensoren laten plaatsen voor het detecteren van dwalen, overstroming en medicatiedispenser zijn automatisch aangesloten. Via een spreek-luisterverbinding wordt er, bij problemen, contact opgenomen.

Meer info: www.witgelekruis.be – Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant 016-31 95 50 – info@wgkvlb.be

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden stellen het lindeproject voor

2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_01VLEZENBEEK: – Binnenkort starten Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden met hun lokale Natuurpuntafdeling in Vlezenbeek met de omvorming van een – kaprijpe – populierenplantage naar een lindenbos.
Of liever: een gemengd lindenbos, want hoewel de nadruk ligt op zomer- en winterlinde, komt er ook zomereik, wintereik en haagbeuk aan te pas. En een mooie boszoom met rode kornoelje, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, enz…

Steun dit project tijdens jaarmarkt Vlezenbeek
Daar komt naast vele uurtjes vrijwilligerswerk met onze ploeg voor het opruimen van het perceel, natuurlijk ook wat fondsenwerving aan te pas voor de aanschaf van nieuw plantgoed. Deze fondsenwerving zetten we komende zaterdag 24 oktober 2015 in op de jaarmarkt in Vlezenbeek. Met spek met eieren en lokale bieren voor de sfeer. En een infostand om het project uit de doeken te doen en op een toffe manier middelen in te zamelen.
Kom even langs op onze stand en maak kennis met onze ploeg!
Mocht je “goesting” hebben om een beetje bij te dragen,… graag.
Natuurpunt, Vlezenbeek en onze hele ploeg zijn je dankbaar.
Ons standpunt: bomen en groen zijn de beste belegging: honderden jaren groei gegarandeerd!
Tot zaterdag!?

De hele ploeg van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden,
Geert, Geert, Luc, Daniël, Belle, Jef, Chris, Jean, Peter, Zitj, Thomas, Thierry, Elyn, Michael en Sofie
2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_02
Zobbroekbeekvallei
Sinds 2005 zijn de Leeuwse natuurvrienden gestart met het uitbouwen van een natuurgebied in de Zobbroekvallei.
De afgelopen jaren werd 3ha populierenbos omgevormd tot een inheems broekbos met els, es, eik en hazelaar.
Vanaf 2016 zal het lindeproject uitgevoerd worden in een geïsoleerd bosje langs de Pedestraat.

agenda: figurentheater

2015-10-28-affiche_figurentheater_propopSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gezinsbond van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op woensdag 28 oktober 2015 om 14.30 uur een voorstelling van figurentheater Propop met de voorstelling “De stoefpotloden”.

Doelgroep: kinderen 4 tot 10 jaar en familie.

Pinneke woont met zijn ouders in een villa. Otje is zijn buurmeisje. Zij woont met haar papa in een krot. Pinneke en Otje zijn vriendjes. De papa van Otje heeft het niet breed. Hij schrijft verhalen en dat verdient niet veel. De mama van Otje woont in Amerika. De tegenstellingen worden op de spits gedreven als een louche koopman ‘Stoefpotloden’ komt verkopen. Pinneke krijgt er één, maar Otje niet, die moet ervoor werken en de strijd aangaan met de politie en de dood, maar uiteindelijk lukt het toch.

inkom 3 euro
Iedereen welkom in het parochiecentrum in de Balléstraat.

Groepsaankoop gas en elektriciteit in Sint-Pieters-Leeuw

2015-11-21-SPA-samen-sterkerSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor het derde jaar op rij organiseert SP.A Sint-Pieters-Leeuw samen met de coöperatieve ‘Samen Sterker’ een groepsaankoop voor gas en groene stroom. Het concept is eenvoudig: hoe meer mensen een offerte aanvragen, hoe lager de prijs die we kunnen bekomen bij de energieleveranciers.

Het voorbije jaar namen 170 Leeuwse gezinnen deel aan de groepsaankoop. Zij konden gemiddeld tot 210 euro per jaar besparen op hun energiefactuur.

Voor de nieuwe groepsaankoop kan iedereen zich tot en met 4 november gratis en vrijblijvend inschrijven. Vanaf 16 november krijg je een bericht met een persoonlijk voorstel. Op basis van de verbruiksgegevens krijg je te zien welk aanbod het meest voordelig is. Pas dan moet je beslissen of je een nieuw contract wil afsluiten.

Inschrijven kan via www.samensterker.be. Heb je nog vragen, of heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraag? Contacteer David Van Vooren (dvvooren@gmail.com – 0478 55 89 50 – Jagersdal 132, Sint-Pieters-Leeuw).

inschrijven: lessenreeks G-tafeltennis voor volwassenen met een beperking

2015-10-20-flyer-G-tafeltennisVLEZENBEEK: – Vanaf 24 november 2015 tot 12 april 2016 wordt er in het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek 2-wekelijks initiatie tafeltennis gegeven voor G-sporters.

Voor wie?
Volwassenen vanaf 18 jaar met een beperking en hun partner of begeleider. Neem gerust contact op met de verantwoordelijke bij meer vragen.
Wanneer?
Op dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur.
24 november – 8 en 22 december – 5 en 19 januari – 2 en 16 februari – 15 maart – 12 april
Waar?
Revalidatieziekenhuis Inkendaal – Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
Prijs?
Gratis
Meer info en inschrijven
via mail inge.slagmeulder@inkendaal.be – tel. 02-53 15 352

Dit is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Tafeltennisliga VZW (VTTL), revalidatieziekenhuis Inkendaal en de G-sport afdeling van Vlaams-Brabant.
Volgende VTTL-clubs zullen hier ook aan meewerken: TTC Den Hoek, TTC Galmaarden, TTC Lembeek en TT Groot-Bijgaarden.

Naar een nieuwe strategie voor de provincie Vlaams-Brabant

2015-10-20-gouverneur-toespraak
VLAAMS-BRABANT: – Tijdens zijn toespraak voor de provincieraad blikt provinciegouverneur Lodewijk De Witte terug op 20 jaar Vlaams-Brabant. Om de snelle en sterke veranderingen in de maatschappij aan te pakken pleit de gouverneur voor een geïntegreerde aanpak van de uitdagingen en een gebiedsgerichte samenwerking met andere overheden.

Op onze 20ste verjaardag terugkijken naar hoe onze provincie in die tijd is veranderd, laat ons toe om vooruit te kijken naar hoe we verder kunnen en zullen veranderen. In 1995 waren we bijvoorbeeld met minder dan 1 miljoen Vlaams-Brabanders, vandaag met meer dan 1.100.000. Op 20 jaar tijd kwamen er bijna 120.000 inwoners bij en de groei van de bevolking zal aan eenzelfde tempo verder gaan. De bevolking groeit niet alleen, ze verandert ook van aanschijn: we worden grijzer, internationaler, diverser, hoger opgeleid. Met die veranderende bevolking moeten we een plaats en een weg vinden in een wereld die ook sterk en snel verandert, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Die snel veranderende wereld stelt ons voor grote uitdagingen.
Vlaams-Brabant maakt de sprong van een postindustriële naar de digitale of informatiemaatschappij: hoe maken we dat de bevolking en de bedrijven mee evolueren?
De klimaatopwarming en de grootscheepse exploitatie van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zetten zich verder: hoe kunnen we een leefbare wereld nalaten aan de volgende generaties?
De ongelijkheid wordt groter en de welvaart staat onder druk: hoe waarborgen we onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, zekerheid en veiligheid, voor iedereen?
In oppervlakte is Vlaams-Brabant klein. Hoe vinden we een goede plaats voor woningen, bedrijven, voorzieningen, infrastructuur, natuur en landbouw op deze krappe ruimte?

Ruimtelijk beleid bepaalt onze toekomst
De gemeenschappelijke noemer voor veel vraagstukken is het ruimtelijk beleid.
‘De huidige structuurplannen hebben maar gedeeltelijk de uitwaaiering van bewoning, handel en verkeer tegen kunnen houden. De doelstellingen blijven zeker nog overeind, maar we moeten een nieuw verhaal schrijven’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.
In zijn toespraak houdt de provinciegouverneur daarom een pleidooi om sterk in te zetten op vervoersassen tussen de steden en langs die assen de groei van bijkomende woningen, bedrijvigheid en voorzieningen te bundelen.
Op die manier wordt de mobiliteit leefbaar gehouden, de klimaatopwarming tegengegaan, voorzieningen betaalbaarder gemaakt en gaan we een verdere versnippering van de open ruimte tegen.
Dat betekent dus ook dat andere beleidsdomeinen zoals wonen, plattelandsontwikkeling, het klimaatbeleid, kleinhandel en mobiliteit zich moeten inpassen in dit nieuw ruimtelijk verhaal om het succesvol te maken.

2015-10-20-gouverneur-toespraak-2Investeren in kennis
De gouverneur heeft het in zijn toespraak ook over de menselijke factor.
‘Indien we als regio voorop willen blijven, moeten we nog meer investeren in kennis en nieuwe vaardigheden. Onderzoek en voortdurende opleiding, wetenschaps -en kennisontwikkeling, innovatie in de bedrijven en de dienstverlening, oriëntatie en begeleiding op de arbeidsmarkt, gezondheids- en welzijnszorg, sociale inclusie: het zijn allemaal aspecten die nodig zijn om welvaart en welzijn in de Vlaams-Brabantse samenleving op peil te houden’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Nood aan sterke lokale besturen
De provinciegouverneur heeft ook een visie op het bestuur voor de toekomst.
De oplossing komt niet van een steeds verdere centralisatie. Met wat nu bij de provincies wordt weggenomen, wordt het lokale bestuur niet verstrekt. We hebben nood aan sterkere gemeenten en aan een sterker streekbestuur. Daarvoor mogen we ons niet vastklampen aan de bestaande structuren. Een oplossing voor de huidige versplintering op het tussenniveau wordt pas haalbaar als het provinciaal niveau meer aansluit en wordt aangestuurd door de gemeentebestuurders’, besluit de provinciegouverneur.

Naar een nieuwe strategie
Een goede strategie voor deze uitdagingen moet aan twee voorwaarden voldoen’, vat provinciegouverneur Lodewijk De Witte samen. ‘Op de eerste plaats is een geïntegreerde aanpak nodig. Dat wil zeggen dat we oplossingen uit verschillende domeinen in elkaar moeten doen passen en aan elkaar schakelen. Anderzijds moet dat beleid sterk gebiedsgericht zijn, met inbreng van alle overheden maar met een versterkte rol voor de lokale besturen die het streekbeleid vorm geven’.

Meer info: www.gouverneurvlaamsbrabant.be

inschrijven: De 4e Leeuwse Badminton Quiz

2015-10-31-flyer_4e-badmintonquizSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 31 oktober 2015 om 20u heeft de 4e Leeuwse Badminton Quiz plaats georganiseerd i.s.m. quizploeg “Manuel”.

Er wordt gespeeld met ploegen bestaande uit maximum 4 personen. Onze quiz heeft een moeilijkheidsgraad die niet te moeilijk is voor mensen die zelden quizzen en ook niet te makkelijk voor de doorgedreven quizzers.

Ook dit jaar bieden we zoals de voorbije jaren, een reeks lokale streekbieren aan.

Inschrijving bedraagt: € 20,00 per ploeg ter plaatse af te rekenen.
Info & inschrijving: quiz@leeuwsebc.be

Locatie: Zaal Zonnig leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw