agenda: tentoonstelling hommage aan Karlos De Wilde

SINT-PIETERS-LEEUW: – De komende twee weekends kan je in kasteel Coloma de tentoonstelling bezoeken ‘Hommage aan Karlos De Wilde’. Vrijdag 18 september 2015 om 20 uur vindt de vernissage van de tentoonstelling plaats. Op zaterdag 19 en 26 en zondag 20 september 2015 is de tentoonstelling open van 14 tot 18 uur. Op de slotdag, zondag 27 september 2015, kan je er terecht van 10 tot 18 uur. Op weekdagen, van 21 tot 25 september 2015, is de tentoonstelling open op afspraak.
2015-09-17-hommage_TT_Karlos-De-Wilde_1

De mooiste waarheid
werk: De mooiste waarheid

Kunstenaar Karlos De Wilde: “Ik heb in Sint-Pieters-Leeuw al die jaren een zeer dankbaar publiek gehad. Haar oprechte bewondering voor mijn werk was voor mij een blijvende stimulans. Deze tentoonstelling beschouw ik daarom ook als mijn dank aan al die mensen.”

Schepen voor Cultuur, Jan Desmeth: “Karlos De Wilde is in Sint-Pieters-Leeuw een begrip. Zijn werk is uniek en tegelijk herkenbaar, maar vooral ontwikkelde hij een zeer sterke band met de gemeente en met haar bevolking. Karlos ziet het als een dank aan zijn publiek, wij – het publiek – als een hommage aan hem. Het zegt in feite alles.”

Karlos De Wilde: “Het doet mij plezier deze tentoonstelling te kunnen organiseren samen de cultuurdienst van de gemeente. Ook met hen was de samenwerking al die jaren zeer goed en dat blijkt ook vandaag.

2015-09-17-hommage_TT_Karlos-De-Wilde_4
De werken van Karlos De Wilde zijn vaak zwierige naakten die dromerig naast een bloem, een schelp verwijlen, er met gevouwen handen of zinvolle gebaren vertoeven, hunkerend naar vriendschap, liefde of dialoog.
Jonge meisjes zien hun prille dromen onderstreept of bekroond door frisse groene planten, bloemen en sieraden, en worden aldus zelf symbool van hun eigen onschuld.
Alles is rustig in zijn werken, ontspannend, gewichtloos, vol innerlijke mijmering, overtuigd van eigen schoonheid, angstig wensend zichzelf te mogen blijven.
Zwierige lijnbewegingen van haarslierten, bloemen, kanten, transparante kleedjes, een innerlijk gericht beeld, een blik die geen deel wenst te nemen aan het banale, alledaagse wereldgebeuren. Het is een intiem samenspel van doorzichtig lijn- en vormengeheel met broze contourlijnen als een lichamelijke nabijheid.
2015-09-17-hommage_TT_Karlos-De-Wilde_3
Openingsuren tentoonstelling
19, 20 en 26 september 2015 : 14.00u tot 18.00u
27 september 2015 : 10.00u tot 18.00u
Cultuurcentrum Coloma: Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw

Zie ook ons artikel van 18/09/2015 – Karlos De Wilde ontroerd door massale opkomst voor vernissage tentoonstelling.

milieuschepen helpt mee tijdens PMD ophaalronde

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – ‘Samen helpen we afval de wereld uit’. Die slogan namen vandaag een tiental politieke mandatarissen uit de regio op vraag van Haviland wel heel letterlijk. Twee burgemeesters, enkele milieuschepenen en milieuambtenaars gingen mee op PMD-ronde. Voor Sint-Pieters-Leeuw nam milieuschepen Gunther Coppens en milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek één dag de plaats in van een interim-arbeider. Het bedrag dat daardoor uitgespaard werd, gaat integraal naar Grenzeloos Milieu.

 Milieuschepen Gunther Coppens hielp Alain en Mpila tijdens hun PMD ophalingsronde

Milieuschepen Gunther Coppens hielp Alain en Mpila tijdens hun PMD ophalingsronde

Door mee op ronde te gaan ontdekken de mandatarissen welke problemen de ophalers onderweg zoal tegenkomen.
Gunther Coppens: “Fijne en bijzonder leerrijke dag gehad. Een ervaring rijker.

Het dagloon gaat naar Grenzeloos Milieu.
Grenzeloos Milieu is een non-profitorganisatie ten voordele van het milieu én de arme bevolking op het Indonesische eiland Lombok. Els Houttave, compostmeester in Dilbeek, is een van de initiatiefnemers. Els Houttave gaat zes maanden per jaar naar Lombok om de plaatselijke bevolking te begeleiden in afvalbeheer en geboortebeperking.

UPDATE vrijdag 18 september: – Het bedrag dat voor ‘grenzeloos milieu’ werd ingezameld door schepenen, burgemeesters dankzij een dag meehelpen bij Haviland bedraagt 4000 euro.

Impuls van €200.000 per jaar voor Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand

2014-11-26-commissie_Ben-Weyts_01VLAANDEREN / DE RAND: – Met een jaarlijkse injectie van €200.000 ondersteunt en versterkt Vlaams minister Ben Weyts het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand. Met een projectoproep eind dit jaar, brengt minister Weyts een extra dynamiek in de 19 randgemeenten rond Brussel.

Gemeentebesturen, OCMW’s, verenigingen en inwoners van de Vlaamse Rand die met een goed idee het typische karakter van onze streek willen uitdragen en ondersteunen, komen in aanmerking voor deze impuls”, stelt minister Weyts.

Een groot aantal verenigingen uit de regio rond Brussel, deed in het verleden wel eens beroep op de subsidies “voor allerhande initiatieven die het Vlaamse karakter en/of integratie bevorderen van anderstaligen”. Na een evaluatie van de voorbije jaren, moest vastgesteld worden dat die doelstelling niet meer gehaald werd. Fuiven, wielerwedstrijden, festivals, … allen ontvingen ze subsidies maar de link met Vlaanderen en het Vlaams karakter was vaak ver te zoeken. Daarom gaat minister Weyts nu op zoek naar projecten met een grotere impact en hefboomeffect, projecten die het verschil maken voor het Vlaams en groene karakter.

Onze middelen zijn beperkt. Dus komt het er op aan om ze zeer gericht in te zetten” aldus Weyts “Concreet komt er eind dit jaar een projectoproep waarbij alle ideeën welkom zijn. Gemeentebesturen, OCMW’s, verenigingen en inwoners van de Rand kunnen hun idee dan wel visie neerschrijven. De beste voorstellen worden, na een selectie door een jury, verder concreet uitgewerkt. Een grotere inspanning maar daar stel ik dan ook graag een groter budget tegenover per individueel project. In plaats van kleinere subsidies toen, gaat hem om een tienvoud nu.

Ook voor de faciliteitengemeenten, blijft minister Weyts verder ondersteuning voorzien. “De faciliteitengemeenten ondervinden als eerste de druk van Brussel. Extra impuls in dat budget is dan ook geen overbodige luxe. Vlaanderen laat de Rand niet los.”

Sint-Pieters-Leeuw zit bij stroomschaarste in tweede fase nieuw afschakelplan

2015-03-08-elektriciteit_hoogspanningslijnSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 november 2015 geldt er een nieuwe versie van het afschakelplan dat bij stroomtekort in de winter in werking treedt.
Nieuw is dat er voortaan 8 schijven zijn in plaats van 6 waarin wordt afgeschakeld.
Bij een tekort wordt eerst schijf 8 afgeschakeld en dan in dalende volgorde de andere schijven. Wanneer het tekort te groot wordt kunnen meerdere schijven betrokken worden bij de afschakeling. Dat moet leiden tot een betere spreiding van de hinder.
Sint-Pieters-Leeuw zit vooral in schijf 7 (+ schijf 5) wat wil zeggen dat heel wat straten worden afgeschakeld bij de tweede fase in het nieuwe afschakelplan.

Bekijk via volgende link de situatie voor je eigen straat in Sint-Pieters-Leeuw: http://afschakelplan.eandis.be
2015-09-17-afschakel_SPL
Het afschakelplan
Wanneer zich ondanks de optimistischere vooruitzichten toch een schaarste zou voordoen, kan men maar beter voorbereid zijn. Elke crisissituatie – van welke aard ook – vraagt om een weldoordacht en onmiddellijk toepasbaar crisisplan. Het afschakelplan werd dan ook niet onder de mat geveegd, maar integendeel geoptimaliseerd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische belangen.

Het afschakelplan, als onderdeel van het crisisplan, zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken om het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op het net te herstellen. Het nieuwe afschakelplan is geldig vanaf 1 november 2015 in geval van een elektriciteitsschaarste.

Website erfgoedindeklas helpt leerkrachten om rond erfgoed in de schoolomgeving aan de slag te gaan

2015-09-17-erfgoed-klasPAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Oude familiefoto’s, het kapelletje vlakbij of leuke tradities zoals stoeten of feesten: erfgoed is overal! Ook in de omgeving van de school. Voor de start van het nieuwe schooljaar wil Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei via de website www.erfgoedindeklas.be ondersteuning bieden aan leerkrachten om in de klas rond erfgoed aan de slag te gaan.

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei ontwikkelde reeds een aantal educatieve pakketten rond erfgoed in onze regio. Deze lespakketten, boekentrolleys of erfgoedspelen kunnen alle scholen uit de regio gratis via erfgoedindeklas.be ontlenen.

Maar wie erfgoed echt wil ontdekken moet de klas uit en op ontdekkingstocht gaan. Daarom is er op de nieuwe site ook een overzicht van verschillende erfgoeduitstappen die je met de klas in de regio kan doen. Van het Kasteel van Gaasbeek tot het Volksinstrumentenmuseum in Gooik of het bezoekerscentrum De Lambiek in Beersel: in de regio zijn er heel wat musea en monumenten die een speciaal scholenaanbod hebben en waar kinderen een leuke en leerrijke dag kunnen beleven.

Maar leerlingen kunnen gerust ook in de nabije schoolomgeving naar erfgoed speuren. Vanuit de overheid wordt steeds meer op omgevingsonderwijs gefocust en erfgoed is daar de ideale tool voor. Hoe zag onze school er vroeger uit? En hoe ging het er toen op school aan toe? Wat is de naam van onze straat en waarom? En wat doet het kapelletje daar op de hoek van de straat? Leerkrachten vinden op erfgoedindeklas.be een heleboel materiaal en inspiratie om rond het erfgoed van de eigen schoolomgeving aan de slag te gaan. Daarnaast worden er ook mogelijkheden voor subsidies, goedkoop transport en links naar interessante websites aangeboden.

Een leerkracht aan het woord: “Super! Tof dat je er ook informatie vindt om gratis met
de Lijn naar erfgoedplekken te gaan. Voor ons onderwijsmensen ook wel heel gemakkelijk dat de links naar omgevingsonderwijs er zijn
.”