Nieuwe bewegwijzering voor fietssnelweg Halle-Brussel

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant, Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben nieuwe fietsbewegwijzering geplaatst langs de Kanaalroute tussen Halle en Brussel.
2015-08-21-fietsautostrade-kanaal_Brussel-Charlerloi 2015-08-21-fietsautostrade-kanaal_Brussel-Charlerloi (2)
Deze bewegwijzering is er voor de fietsers die vandaag al gebruik maken van de Kanaalroute, maar ook voor de toekomstige fietsers, die nu nog in de file naar Brussel staan’, zegt minister Ben Weyts, Vlaams minister voor mobiliteit. ‘Van centrum Halle tot hartje Brussel is het amper 17 kilometer fietsen, een goed doenbare fietsafstand. Een gemiddelde fietser overbrugt die afstand in minder dan een uur’, vult Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit, aan.

De voorbije weken werden 180 bewegwijzeringsbordjes geplaatst om de route zichtbaarder te maken. Deze Kanaalroute van 17km.is één van de vier prioritaire fietssnelwegen uit het FietsGEN, een netwerk van fietssnelwegen in de Vlaamse Rand.

gordeldrachtcontroles in september

veiligheidsgordelVLAAMS-BRABANT: – In september gaan de politiediensten in Vlaams-Brabant extra controleren op gordeldracht en in het bijzonder in zone 30.

Want in 2012 droeg 76,7% van de bestuurders in Vlaams-Brabant de gordel in zone 30. Dit is merkelijk minder dan op wegen met een hogere snelheidslimiet. Dit lage percentage kan verklaard worden doordat bestuurders het risico op een ongeval onderschatten.

Uit de gordeltellingen van 2012 door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) komt duidelijk naar voren dat er nog te weinig Vlaams-Brabanders de gordel dragen. Deze tellingen geven aan dat 85,8 % van de Vlaams-Brabanders de gordel draagt tegenover 89,2% van de Vlamingen en 86,4 % van de Belgen. Nochtans is het dragen van de gordel in de wagen een wettelijke verplichting. De gordel beschermt de inzittenden bij een ongeval. Zelfs een botsing aan lage snelheid, zoals 20 km/u, kan zonder gordel dodelijke gevolgen hebben’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.