Ziekenwagen stond niet voor dynamische poort Herdeweg

2015-07-06-dynamische-sluis_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 31 juli 2015 maakte de pers melding van een incident met de dynamische sluis op de Herdeweg waardoor, volgens de klagers, een ziekenwagen een 15-tal minuten vertraging zou hebben opgelopen bij het dringend vervoer van een patiënt vanuit de wijk Jagersdal naar het AZ Jette.
Zoals aangekondigd heeft het gemeentebestuur door de bevoegde diensten een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan of er vertraging was bij het vervoer en zo ja, of dit – zoals in de pers werd gesteld – het gevolg was van de dynamische sluis.
Thans is het resultaat van dit onderzoek bekend.
Het voorval gebeurde op vrijdag 24 juli omstreeks 18 uur. Er werd tot aan het verschijnen van de persberichten geen enkele klacht over het incident ontvangen door het gemeentebestuur of enige andere instantie. Ook vanuit de hulpdiensten en de politie zijn geen klachten of meldingen binnengekomen. Het gemeentebestuur vernam het incident één week na het voorval via de pers en ontving ongeveer tegelijkertijd ook een klacht van de betrokken familie.

Het onderzoek wees het volgende uit.
Zowel de ziekenwagen uit Halle als de MUG van Erasmus waren snel ter plaatse. De patiënt kreeg onmiddellijk de nodige eerste hulpverlening ter plaatse. De ziekenwagen vertrok enige tijd later – met de MUG-arts aan boord en gevolgd door de MUG-wagen – richting ziekenhuis. Gezien de toestand van de patiënt het toeliet heeft de MUG-arts in overleg met de familie beslist om de patiënt niet naar het dichtst bijgelegen ziekenhuis (Erasmus) te brengen maar wel naar het 12 km verder gelegen UZ Jette.
De meest aangewezen route (met of zonder tractorsluizen met of zonder GPS) was, vanuit het opgegeven adres (Jagersdal) via de op 450 m afstand gelegen Brusselbaan, vervolgens de N6 (Bergensesteenweg) naar de Ring R0 en dan naar Jette.
Uit een reconstructie is gebleken dat de ziekenwagen nooit aan de dynamische poort is geweest. De ziekenwagen heeft de door GPS aangewezen route naar de Brusselbaan niet gevolgd, maar voor een route via de binnenwegen gekozen.
Door een route via het binnengebied te kiezen, de vraag van de MUG-arts om even halt te houden om een medische controle uit te voeren en een terugkeerbeweging ter hoogte van de Breemput, hebben de ziekenwagen en de begeleidende MUG-wagen een tiental minuten vertraging opgelopen zonder dat de patiënt op enig ogenblik hierdoor een verhoogd risico liep.
Deze vertraging verklaart ook waarom de familie eerder in UZ Jette is aangekomen dan de ziekenwagen.
Het gemeentebestuur wijst erop dat reeds lang voor de installatie van de carterblokken en de dynamische sluis met alle hulpdiensten ruim overleg werd gepleegd over het bestaan van de carterblokken, de dynamische sluis en over de noodzaak om deze binnengebieden via de meest nabije hoofdwegen te verlaten . Ook de GPS-operatoren werden verwittigd en bevestigden hun systeem te hebben aangepast.
Het gemeentebestuur zal de resultaten van dit onderzoek meenemen bij de evaluatie einde 2015 en de beslissing of er een tweede carterblok door een dynamische sluis zal vervangen worden of niet.
In elk geval zullen de hulpdiensten op de hoogte gebracht worden van de resultaten van dit onderzoek en zal herhaald worden dat het belangrijk is de aangepaste systemen strikt te volgen.

De Lijn controleert recordaantal reizigers – Zwartrijden kost vanaf september 107 euro

De-Lijn_controleurs-controle-busVLAANDEREN:De Lijn heeft de eerste jaarhelft een recordaantal reizigers gecontroleerd. 2,3 procent daarvan kon geen geldig vervoerbewijs voorleggen. Daarmee zit het aantal zwartrijders op het laagste niveau sinds 2008. Om zwartrijden verder te ontmoedigen, gaan de boetetarieven van De Lijn fors omhoog op 1 september 2015.

Dit zijn de meest gecontroleerde lijnen in Vlaams-Brabant: lijn 128: Brussel – Ninove via de N8 (bus), Lijn 214: Brussel – Asse -Aalst (bus) en Lijn 170: Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle (bus).

Zwartrijden op bodemniveau
De eerste 6 maanden van dit jaar werden 1 159 238 reizigers gecontroleerd. Dat zijn er ruim 45 000 (+ 4 %) meer dan dezelfde periode in 2014. Nooit eerder werd op een half jaar tijd zo vaak nagekeken of iemand een geldig vervoerbewijs had. In deze periode verbaliseerden de controleurs 27 170 zwartrijders. Dat zijn er 413 (1,5 %) meer dan een jaar eerder. Door meer te controleren, is zwartrijden gedaald tot het laagste niveau sinds 2008. De eerste zes maanden van dit jaar liep 1 reiziger op 43 (2,3 %) tegen de lamp. In 2008 was dat nog 1 reiziger op 31 (3,2 %).

15 % pv’s voor sms-tickets
De meeste processen-verbaal worden opgesteld voor reizigers die geen vervoerbewijs op zak hebben. In 13 procent van de gevallen (3 542 pv’s) werd een reiziger geverbaliseerd omdat de reiziger zijn sms-ticket had aangevraagd nadat de controleur was opgestapt. Om in orde te zijn, moet een reiziger zijn sms-ticket aanvragen vóór het opstappen. Daarnaast werden 454 pv’s (1,7 % van alle pv’s) opgesteld voor vervalsing van een sms-ticket. Daaronder valt bijvoorbeeld het doorsturen van een sms-ticket.

Hogere boetes vanaf september
Wie op de bus of tram betrapt wordt op zwartrijden of ongepast gedrag, moet vanaf 1 september dieper in de buidel tasten. De Lijn verhoogt dan haar boetetarieven. Zwartrijden of ongepast gedrag kost vanaf dan 107 euro bij de eerste inbreuk. Nu is dat nog 75 euro. Een tweede betrapping binnen de 12 maanden zal 294 euro kosten, tegenover 200 euro nu. De derde en alle volgende boetes binnen het jaar kosten 400 euro. Aan fraude met vervoerbewijzen en gevaarlijk gedrag hangt voortaan een prijskaartje van 250 euro, tegenover 150 euro nu.

De nieuwe boetetarieven staan meer in verhouding met de huidige tarieven van De Lijn. Een eerste boete komt overeen met de prijs van een Omnipas (= abonnement 25-64 jaar) voor 3 maanden, de tweede met een jaarabonnement. Met de link tussen het tarief voor een boete en een abonnement wil De Lijn zwartrijders doen beseffen dat het absoluut beter is om een geldig vervoerbewijs te kopen.

‘Strijd tegen zwartrijden opgevoerd’
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: ‘Het is belangrijk dat de strijd tegen zwartrijden wordt opgevoerd. Met veel controles en hoge boetes willen we het aantal zwartrijders en mensen dat zich asociaal gedraagt op een bus of tram nog kleiner maken. De grote meerderheid van reizigers betaalt en gedraagt zich zoals het hoort, een kleine groep niet. De pakkans gaat nu omhoog, en de gevolgen worden groter voor wie zich niet aan de regels houdt. Voor mij is dit een kwestie van rechtvaardigheid.’

Directeur-generaal Roger Kesteloot: ‘Met intensieve controles en hogere boetetarieven willen we zwartrijders op andere gedachten brengen. Zwartrijders die volharden en betrapt worden, betalen minstens de prijs van een abonnement voor drie maanden. Zo wordt zwartrijden een pak minder aantrekkelijk, en maken we het systeem rechtvaardiger voor wie wél correct betaalt. Uiteraard blijven we ook gericht controleren op ritten en tijdstippen waarop zwartrijden het meeste voorkomt. Omdat onze controleurs geen gemakkelijke job hebben, vragen we dat mensen het nodige respect voor hen opbrengen.’

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwKoop nu reeds online een schoolabonnement = Buzzy Pazz
De Buzzy Pazz (1,3 of 12 maanden) is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag u onbeperkt reizen op alle geregeld vervoer van De Lijn
www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/abonnementen/buzzy-pazz.html

agenda: 29e Internationaal Zennevalleitreffen MC Phantoms

2015-08-22-affiche_29e-internationaal-ZnnevalleitreffenSINT-PIETERS-LEEUW: – Van 21 tot 23 augustus 2015 heeft aan het Zellikveld het “29e Internationaal Zennevalleitreffen” plaats van Motorclub Phantoms.

Inschrijving voor de rondrit van ongeveer 150km. is het hele weekend mogelijk. Kostprijs €5 pp (incl camping en een consumtie)

We introduceren dit jaar ook een nieuwigheid. Op vrijdag houden we onze eerste MC Phantoms Rock Battle.
Jonge beginnende groepen strijden om een plaats in het vorprogramma van onze hoofdact op zaterdag. Er is plaats voor 5 bands en er zijn al 3 plaatsen ingenomen. Wil je nog mee doen stuur ons snel een e-mail met je gegevens. Vol = vol!

Verder bouwen we voort op de gekende traditionele en beproefde formule.
Na de Rock Battle op vrijdag is er een fuif met gratis ingang. Iedereen van jong tot oud, rock, pop, electro ’70, ’80, ’90, dance en nog veel meer komt aan zijn trekken.

Zaterdag speelt de winnaar van de Rock Battle het voorprogramma van onze hoofdact Phoenix. Een Nederlandse rock cover band.
Na deze groepen is er ook weer een gratis fuif.

Drank en eten het hele weekend beschikbaar aan democratische prijzen.
Verschillende stands en shops tijdens het weekend.
meer info: www.phantomsmc.be