Eerste steenlegging kinderdagverblijf op site de Groene Parel

NEGENMANNEKE: – Midden volgend jaar opent de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een gloednieuw kinderdagverblijf op de site van basisschool ‘De Groene Parel’ langs de Albert Van Cotthemstraat in Negenmanneke.
2015-06-26-eerste-steenlegging-kinderdagverblijf (02)
In het centrum van het Negenmanneke, recht tegenover het Albert Van Cotfhempark, wordt vandaag op de site van de school De Groene Parel’een ambitieus kemvernieuwend project gerealiseerd.
2015-06-26-eerste-steenlegging-kinderdagverblijf (30)Op een terrein van 2 hectare worden meer dan 70 woningen en appartementen en een nieuwe basisschool opgetrokken. De volledige site wordt omgevormd tot een groene campus waar zowel starters, senioren en jonge gezinnen een nieuwe thuis zullen vinden. Naast de school, langs de zijde van de A. Van Cotfhemstraat wordt een nieuw kinderdagverblijf met een buitenspeelruimte voor de kinderen ingericht. Boven het kinderdagverblijf komen 8 appartementen.
De bouw is inmiddels gestart en moet midden 2016 klaar zijn. De gemeenteraad van de SintPieters-Leeuw besliste om het nieuwe kinderdagverblijf aan te kopen en uit te baten.
Schepen voor Kinderopvang, Bart Keymolen: “De gemeente wil hier graag de schouders onder zetten want de nood aan bijkomende kinderopvang in Sint-Pieters-Leeuw is bijzonder groot.”
Bijkomende erkenning
De gemeente kreeg eerder al een bijkomende subsidiebelofte van Kind en Gezin voor achttien extra opvangplaatsen in een kinderdagverblijf.
2015-06-26-eerste-steenlegging-kinderdagverblijf (20)Schepen voor Kinderopvang, Bart Keymolen: “Deze extra capaciteit zal op deze nieuwe locatie gerealiseerd worden. Bovendien is het gebouw groot genoeg om in de toekomst tot 36 kindjes op te vangen. Bij een volgende uitbreidingsronde van Kind en Gezin zal het gemeentebestuur zeker intekenen om deze 18 gesubsidieerde plaatsen te verkrijgen.
Bij de vorige uitbreidingsronde van Kind & Gezin viel Sint-Pieters-Leeuw uit de boot ook  al stonden we toen op de 5de plaats qua zorgbehoevende nood dus voor Leeuw zou elke uitbreiding  een goede zaak  zijn als men bedenkt dat vandaag slechts negentien procent van de aanvragen voor kinderopvang positief beantwoord kan worden door het gemeentebestuur!

Brugemeester Luc Deconinck vult aan : “De mogelijkheid om 36 nieuwe opvangplaatsen te creëren en in eigendom te verwerven in een toch wel dicht bevolkt gebied is een uitzonderlijke opportuniteit voor de gemeente”.
Nu de aankoop van het gebouw goedgekeurd is door de gemeenteraad en de werken van start gaan, wordt vandaag de symbolische eerste steen gelegd en wordt ook de notariële aankoopakte ondertekend. De werkzaamheden zullen circa 200 werkdagen in beslag nemen. Dat betekent dat binnen een goed jaar de eerste kindjes verwelkomd kunnen worden.

Deze diashow vereist JavaScript.


Een troef voor de jonge gezinnen van Leeuw
Het nieuwe project zal het derde kinderdagverblijf zijn dat op initiatief van de gemeente SintPieters-Leeuw gerealiseerd wordt. Ook de effectieve uitbating van de kinderdagverblijven worden door de gemeente georganiseerd.
De reeds bestaande kinderdagverblijven Jip en Janneke en Kortjake hebben een vergunning bij Kind en Gezin voor respectievelijk 23 en 36 kinderen.
Baby’s jonger dan 18 maanden worden opgevangen in de babygroep, vanaf 18 maanden kunnen ze terecht in de peutergroep. Elke leefgroep wordt begeleid door gediplomeerde kindbegeleiders. De dienstverantwoordelijken staan in voor de dagelijkse werking van de kinderdagverblijven en de ondersteuning van het personeel. De maaltijden worden in een centrale keuken bereid.

Station van Ruisbroek krijgt zes bewakingscamera’s

RUISBROEK: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil investeren in een cameranetwerk in het kader van haar integraal veiligheidsbeleid, zoals dat in het meerjarenplan is opgenomen. De stationsomgeving van Ruisbroek is eveneens in dit cameranetwerk opgenomen en de NMBS is bereid om aan dit project mee te werken.
Er zullen aan het station  zes bewakingscamera’s komen.

2015-06-20-station-Ruisbroek
De stationsomgeving in Ruisbroek is één van de belangrijkste toegangspoorten van onze gemeente.
Dagelijks nemen honderden inwoners hier de trein. De stationsparking wordt gebruikt door de inwoners en bezoekers van Ruisbroek.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth : “Het gemeentebestuur heeft vorig jaar, met de organisatie van een heuse graffiti-jam, de stationsomgeving reeds opgewaardeerd (zie artikel 27/09/2014). Door het plaatsen van 6 camera’s in de stationsomgeving van Ruisbroek, meer specifiek op het stationsplein zelf, op de parking en in de voetgangerstunnel, willen we het veiligheids- en leefbaarheidsgevoel verder verhogen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde zal vormen voor de buurt.
2015-06-20-station-Ruisbroek_3-graffiti-project 2014-09-27-Station-Ruisbroek_securail_security

2015-06-26-Luc-Jan-MarcBurgemeester Luc Deconinck: “De camera’s hebben vooreerst een ontradend effect. Ze helpen bij de opheldering van eventuele misdrijven en zijn een hulpmiddel voor onze politiediensten. In totaal hangen er 3.671 bewakingscamera’s in 106 van de in totaal 550 stations van de NMBS. Politie, parket en interne diensten vragen op jaarbasis samen 3.744 beelden op, waarvan 76 % positief resultaat opleveren.”

Kopschef, Mark Crispel, vult aan: “Op basis van politionele cijfers kunnen we stellen dat de stationsomgeving niet zo onveilig is. Uiteraard zijn er een aantal individuele voorvallen waar we in de toekomst willen aan werken. De lokale politie staat dan ook achter het initiatief van de gemeente om met behulp van bewakingscamera’s de locatie nog veiliger te maken. Het feit dat er camera’s worden geplaatst, betekent ook dat er bijkomende ogen komen voor de politie. We kunnen immers niet overal aanwezig zijn. Wij zijn er van overtuigd dat goed zichtbaar opgestelde camera’s een ontradend effect hebben en op die manier het veiligheidsgevoel bij de bevolking verhoogt. Wij onderschrijven dan ook de samenwerkingsovereenkomst die met de NMBS wordt ondertekend en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met haar veiligheidsdiensten.”

gunningswijze voor de werken aan de Molenborre bekend

SINT-PIETERS-LEEUW / SINT-LAUREINS-BERCHEM: – In het Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium werd de functiewijziging van het gebouw de Molenborre opgenomen. De Molenborre zal worden verbouwd tot een kleuterschool.
De gemeenteraad van donderdag 25 juni 2015 keurde de gunningswijze voor de werken aan de Molenborre goed.
Aan de gemeenteraad werd voorgesteld voor dit project een in house-opdracht goed te keuren, die zal worden verleend aan Intercommunale Haviland. Haviland wordt verantwoordelijk voor de opmaak van de plannen en de begeleiding van de verbouwingswerken. Wat die precies zullen inhouden is kort samengevat: het creëren van twee kleuterklassen, een berging, refter en de nodige sanitaire voorzieningen. Er komt ook een kleine overdekte speelruimte.
2015-05-31-Molenborre
Reeds in 1908 besliste de gemeenteraad van Sint-Laureins-Berchem een school te bouwen. Het ontwerp werd toevertrouwd aan de Brusselse architect Raymond Foucart. De schoollokalen werden in het begin van de jaren 1990 verbouwd en ingericht als ontmoetingscentrum naar ontwerp van architect Karel Breda (Ruisbroek) en interieurarchitect Willy Matton.

Schepen voor Gebouwen, Lucien Wauters: “Het gebouw werd voor de fusie van gemeenten in 1977 in Sint-Laureins-Berchem reeds gebruikt als school en leent er zich perfect toe om te worden ingericht als kleuterschool.

Het gemeentehuis annex onderwijzerswoning is opgevat als een gedeeltelijk onderkelderd breedhuis. In het linkerdeel verwijst een gevelplaat naar de vroegere functie als “gemeentehuis”. Het rechter gedeelte doet sinds 1992 dienst als ontmoetingscentrum “De Molenborre”. Het algemene uitzicht, met witgeschilderde muurbanden en grote rechthoekige vensters, doet denken aan een onderwijzerswoning. De inkom is meer uitgewerkt en vertoont een ontdubbelde toegang, één voor de jongens en één voor de meisjes in de vorm van twee, smalle rechthoekige deuren.
Een gevelplaat met opschrift “Gemeente School” verwijst naar de vroegere functie van het gebouw.