Jelle Cup schenkt 1500 euro aan Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vorig jaar op 5 mei 2014 is Jeldert Depeyper overleden in een auto ongeval.
Dit jaar op 9 mei 2015 organiseerden een aantal familieleden en goede vrienden een voetbaltornooi ter ere van hem op de voetbalterreinen van KV Brucom onder de naam ‘De Jelle Cup 5-5’.
Vanavond Schonken de ouders van Jelle en zus Frauke de opbrengst van de dag, 1500€  aan Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw.

2015-06-19-cheque-Jelle-Cup_voor_Rode-Kruis_Sint-Pieters-Leeuw
Frauke Depeyper: “Het is de bedoeling dat we dit jaarlijks zouden organiseren om mijn broer Jelle te gedenken. De winst schenken we graag aan een goed doel en we geven samen met Café ’t Leeuwke een gratis vat voor de winnaars van het tornooi. Dit jaar was de winnende ploeg, ‘FC Buckie’. de opbrengst van de dag, een bedrag van 1500€ schenken we vanavond aan het Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw.

Voorzitter Rode Kruis Leeuw, Luc Detobel: “We zijn de mensen heel dankbaar voor deze mooie cheque. We gaan het geld goed kunnen gebruiken want we hebben net nieuwe lokalen voor ons materiaal en deze moeten nog geïsoleerd en geverfd worden om in optimale omstandigheden te kunnen werken met ons medisch materiaal. Dus het geld komt goed van pas. Een dikke dankjewel!

eindejaarstentoonstelling kunstacademie 2014-2015

2015-06-19-TT-kunstacademie_02SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Kunstacademie sloot vanavond het schooljaar af met de vernissage van de eindejaarstentoonstelling van de jongeren- en volwassenenateliers in GCC Coloma.

De bloeiende en bruisende Leeuwse kunstacademie groeit zo stilaan uit zijn voegen. Met meer dan 80 volwassenen, 30 jongeren en heel wat kinderen.
En hun kunstwerken mogen zeker gezien worden.

Vanavond behaalden volgende volwassenen hun diploma: Buyl Ghislaine – Le Compte David, Steens Emile – Steens Patrick – Thibaut Nadine – Vandeuren Françoise – Willems Bea
Ook drie jongeren behaalden hun diploma: Allison Bras – Fiene Van Aerschot – Elodie Struelens.

Je kan de tentoonstelling dit weekend, 20 en 21 juni 2015, nog gaan bewonderen in Coloma  telkens van 14 tot 18 uur.

Deze diashow vereist JavaScript.

K Turnsport Vebroedering Ruisbroek zoekt enkele trainsters

logo__k-turnsport-verbroedering-ruisbroekRUISBROEK: – Voor volgend sportjaar is K Turnsport Vebroedering Ruisbroek op zoek naar train(st)ers voor volgende groepen: kleuterturnen, initiatieturnen voor lager onderwijs, trampolineploeg, dansgroep van 6 tot 9 jaar.

uren en dagen liggen op voorlopig vast maar kunnen besproken worden. voor meer informatie kan u contact opnemen met onze voorzitter op het nummer 02/331 09 13 of op het e-mail adres K.turnsport-verbroedering-ruisbroek@hotmail.com

Of site: https://engeltjeduiveltje.wordpress.com/

Bibliotheken Pajottenland & Zennevallei uiten hun ongenoegen rond het huidig voorstel van decreet m.b.t. de gereglementeerde boekenprijs

bibliotheek_SINT-PIETERS-LEEUWSINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND: – Op maandag 22 juni 2015 staat de gereglementeerde boekenprijs op de agenda op de hoorzitting Commissie Cultuur van de Vlaamse Overheid.
In het huidig voorstel van het Boekenoverleg is aan een gereglementeerde boekenprijs ook een maximale korting op de boekenprijs van 15% voor alle bibliotheken gekoppeld. Daar verzetten de bibliotheken van de regio Pajottenland & Zennevallei zich heftig tegen, vermits dit de dienstverlening geenszins ten goede komt.

Dit standpunt vertaalde de Regio Pajottenland & Zennevallei in een nota die ze aan alle leden van de Commissie Cultuur stuurden. Ze hopen hiermee de discussie rond deze maximale korting constructief te benaderen, echter vooral om deze onterechte maatregel te verhinderen.

NOTA: Huidig voorstel gereglementeerde boekenprijs: bibliotheken grote verliezers.
2014-06-03-bibliotheek-provinciaal-bibliotheeksysteem_05Er ligt een voorstel klaar vanuit de boekensector voor een gereglementeerde boekenprijs en om de kortingen op boeken aan banden te leggen. De sector, dat is het Boekenoverleg, waar naast Bibnet/LOCUS en de VVBAD ook organisaties als Boek.be en het Vlaams Fonds voor de Letteren deel van uitmaken.
Er blijkt de intentie te bestaan om de prijs voor een boek vast te leggen en daaraan voor bibliotheken een maximale korting van 15% te koppelen bij de aankoop van hun collectie.Als bibliotheekregio Pajottenland & Zennevallei willen we geen pleidooi houden voor of tegen de gereglementeerde of vaste boekenprijs. We zijn echter wel behoorlijk verbaasd over het voorstel om binnen dat kader tevens een maximale korting voor bibliotheken door te voeren.
Een maximale korting van 15 % betekent voor onze bibliotheken een gemiddeld verlies van 10% op ons boekenbudget. Waarom deze maatregel? Net nu de bibliotheken te kampen hebben met besparingen en er van een compenserende budgetverhoging zeker geen sprake kan zijn. En wie garandeert ons verder dat de prijs van het boek niet zal verhogen bij de invoering van een vaste boekenprijs?
Vanuit de Vlaamse overheid wordt de intergemeentelijke samenwerking gestimuleerd. Samenwerking tussen bibliotheken betekent onder meer een gemeenschappelijk collectiebeleid voeren met een gezamenlijk aankoopbeleid. Voor kleinere bibliotheken brengt een gezamenlijke opdracht hogere kortingen met zich mee. Een maximum van 15% doorvoeren sluit dit aantrekkelijk voordeel uit.
Eén van de redenen om een vaste boekenprijs in te lassen, is de verschraling van het (literaire) aanbod tegengaan. Zal een kleiner boekenaanbod in bibliotheken net niet zo’n een verschraling tot gevolg hebben?
Tenslotte stellen we dat een vastgelegde maximale korting niet helemaal rijmt met de wetgeving inzake overheidsopdrachten, waar de prijs een zeer belangrijk criterium is voor de toezegging van de opdracht, zeker in tijden van besparingen. Kortom, als deze maatregel wordt doorgevoerd zijn bibliotheken, en de facto dus ook de bibliotheekgebruikers, de grote verliezers.
Wij zijn de boekenwereld zeker zeer genegen, maar dit kunnen wij niet aanvaarden. En weten de onderwijsinstellingen dat ook zij eenzelfde maatregel mogen verwachten?
We hopen met deze brief het debat te hebben geopend (of heropend), met de hoop dat de vaste kortingsregeling uiteindelijk slechts een korte denkoefening is geweest, die snel wordt afgevoerd wegens contraproductief.

Hoogachtend,

Katja Grammens, voorzitter bibliotheken Pajottenland & Zennevallei (de bibliotheken van Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat vertegenwoordigend)

Europa steunt lokale klimaatactieplannen. Vlaams-Brabant neemt deel aan BEAST

klimaat-neutraal_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant neemt deel aan het Europese project ‘Beyond Energy Action Plans’ (BEAST). Dankzij deze Europese steun kunnen lokale klimaatactieplannen voor duurzame energie ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Lokale besturen in België, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Letland, Kroatië, Italië, Cyprus en Spanje zijn goed op weg 45 miljoen euro te mobiliseren voor investeringen in projecten rond duurzame energie via het Europese project ‘Beyond Energy Action Plans’ (BEAST). Samen zullen die projecten ongeveer 24.000 ton CO2-uitstoot per jaar verhinderen.

BEAST-logo8 Vlaams-Brabantse gemeenten gaan voor Europese steun voor duurzame energie
De provincie Vlaams-Brabant neemt deel aan dit Europese project en zet haar gemeenten op weg naar Energy Performance Contracting (EPC), een alternatieve financieringsvorm om bestaande gebouwen energiezuinig te maken.
Op dit ogenblik krijgen 8 gemeenten hiervoor intensieve coaching. Het gaat om Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Bertem, Lubbeek, Londerzeel, Meise en Asse. Ze krijgen hulp bij alle aanbestedingsprocedures die nog nodig zijn om uiteindelijk een ESCO (Energy Service Company), een bedrijf dat de nodige investeringen in de gebouwen van de gemeente doet om die energiezuiniger te maken, aan het werk te zetten.

Tijdens dit voortraject gaan we in op alle praktische, procedurele en financiële aspecten van deze werking. We willen samen met onze gemeenten versneld werk maken van een energiezuinig overheidspatrimonium. Op die manier geven we zelf ook het goede voorbeeld’. zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

Europa gaat voor duurzame energie van onder uit
Van de Hebriden tot in Cyprus coachen de partners gemeenten en burgers lokale actoren via een ‘learning-by-doing’-aanpak om energieprojecten voor te bereiden en uit te voeren. De projectpartners en hun doelgroepen wisselen ervaringen uit en versterken op die manier de lokale en regionale kennis over goede partnerschappen en werkbare businessmodellen voor financieel haalbare energieprojecten.

In de negen partnerlanden, België, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Letland, Kroatië, Italië, Cyprus en Spanje, worden zo 23 energieprojecten op de rails gezet. Sommige van die initiatieven leveren al tastbare resultaten op. In Oost-Zweden heeft een eerste gemeente al openbare laadpalen voor elektrische auto’s geïnstalleerd. In Letland is er begonnen met het energiezuiniger maken van een flatgebouw en zijn elektrische wagens aangekocht om het gebruik ervan te promoten. Op de Hebriden (VK) werd een lokale energieleverancier opgericht die de strijd tegen energiearmoede moet aangaan. Op het Kroatische eiland Mljet is beslist laadpalen voor elektrische auto’s en boten te plaatsen.

Tegen 2017 moeten nog veel meer innovatieve en ambitieuze plannen in werkelijkheid zijn omgezet. Projecten gaan over het gebruik van restwarmte, de energiezuinige renovatie van kantoorgebouwen en milieuvriendelijke waterkracht tot energiezuinige straatverlichting, biomassa-warmtenetten, kleinschalige energieopwekking, hernieuwbare energie in handen van plaatselijke gemeenschappen, de commercialisering van golfslagenergie en kleinschalige stroomnetten.

Dankzij onze Europese werking kunnen we in partnerships ervaringen en goede praktijkvoorbeelden intensief uitwisselen. Deze samenwerking geeft op die manier duurzame kansen aan onze kennisregio’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor internationalisering.

Meer info: www.beastproject.eu of www.facebook.com/BEASTprojectEU

agenda: testdag Gympie

2015-06-29-flyer-testdag-gympieRUISBROEK: Op maandag 29 juni 2015 om 18.00 uur organiseert Gympie een gratis testdag in sporthal AJ Braillard in Ruisbroek.

Sta jij liever op je hoofd en handen dan op je voeten?
Wil jij meer turnen?
Wil je aan wedstrijden meedoen?
Kom dan naar de testdag van Gympie Sint-Pieters-Leeuw

Na de testdag kan uw dochter / zoon na overleg worden uitgenodigd voor een doorstroming naar een wedstrijdgroep of recreatiegroep. Voor alle info mail: info@gympie.be
adres: Sporthal AJ Braillard, Wandelingstraat te Ruisbroek