actie red de Zuunvallei

ZUUN: – Natuurpunt toont grote bezorgdheid omwille van het nieuwe natuurdecreet. Daarom is de vereniging gestart met een grote sensibiliseringsactie om de draagwijdte en de impact ervan ‘zichtbaar’ te maken bij de bevolking . De lokale Natuurpunt-afdeling ‘de Leeuwse Natuurvrienden’ te Sint-Pieters-Leeuw sluit zich aan bij deze ongerustheid omwille van het feit dat de Zuunvallei een typisch voorbeeld is van een natuurgebied dat in de context van dit nieuwe decreet volledig uit de boot valt inzake erkenning ( en de daaraan gekoppelde subsidiëringen). Om deze ongerustheid zichtbaar te maken plaatste de vereniging maandagavond in de Zuunvallei een  bord met als voornaamste boodschap, gericht aan de bevoegde minister Joke Schauvliege ,: ”Red de Zuunvallei”.
Ook in Volsembroek aan het wachtbekken en in De Weyden langs de Oudenakenstraat werden nog borden geplaatst.

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_06

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_07Daniël Van De Gucht, secretaris Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Natuurpunt, Leeuwse Natuurvrienden v.z.w., hecht veel belang aan de erkenning van natuurgebieden als natuurreservaten omdat een erkenning een aantal zekerheden inhoudt op het vlak van duurzaamheid, wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer en financiële ondersteuningvoor aankoop en beheer. Voor een erkenning zijn een aantal criteria vastgesteld, die men nu bij ANB aan het herbekijken zijn in het kader van een nieuw natuurdecreet. NP-Leeuwse Natuurvrienden is bijzonder ongerust omdat, wanneer we de nieuwe criteria gaan toepassen op een gebied als de Zuunvallei, dan een erkenning als natuurreservaat niet meer mogelijk zal zijn. Enkele voorbeelden: de nieuwe criteria stipuleren dat natuurgebieden niet langer meer in aanmerking komen voor erkenning indien ze kleiner zijn dan 10 ha (aaneensluitend gebied) of eigendom zijn van OCMW’s , gemeenten en andere overheden. Op vlak van natuurwaarden gaat men zich volledig focussen op de IHD’s (Instandhoudingsdoelen), maar een aantal biotopen zijn er echter niet in opgenomen , zoals onze soorten- en structuurrijke graslanden waarvan de Zuunvallei een prachtig voorbeeld is, met dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, of ook nog de oude hoogstamboomgaarden enz.. Er wordt in de nieuwe criteria ook zeer weinig rekening gehouden met bescherming van leefgebieden van soorten (Europese annexsoorten, habitattypische soorten en soortenbeschermingsplannen)
2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_01 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_02
Vandaar onze bezorgdheid en de oproep naar de minister: aanvaard deze nieuwe criteria opgesteld door ANB niet en ‘Red de Zuunvallei’ samen met de grote meerderheid van de natuurgebieden in onze streek (in Vlaanderen!).

Onderteken de petitie via volgende link:
www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_04 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_05
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

resultaten verkeerscontroles zaterdagnacht

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – In de nacht van 30 op 31 mei 2015 werd er door de politie van Sint-Pieters-Leeuw een verkeerscontrole georganiseerd in twee tijden.

– In een eerste tijd, tussen 21u00 en 23u30, ging de controle door te Ruisbroek, Humaniteitslaan ter hoogte van kilometerpaal 5.9. Alle bestuurders legden een negatieve ademtest af.
2 bestuurders werden bekeurd omdat ze een kind vervoerden zonder dat deze bevestigd waren in een geschikt kinderzitje. 2 voertuigen bleken niet in orde te zijn met hun technische keuring en één bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs om zijn voertuig te besturen.

– In een tweede tijd, tussen 1u30 en 4u30 werden controles gehouden in de Volsemstraat en langsheen de Pepingensesteenweg. In totaal werden hier 37 voertuigen gecontroleerd. 5 personen legden een positieve ademtest af waarbij 2 personen hun rijbewijs voor 15 dagen mochten inleveren gelet de vastgestelde alcoholintoxicatie.

agenda: schoolfeest Ave Mariabasisschool 2015

2015-06-06-affiche_schoolfeestopvolletoerenVLEZENBEEK: – De Leerlingen van de Ave Mariabasisschool verwelkomen jullie graag op hun schoolfeest “Op volle toeren” van zaterdag 6 juni 2015!

De kinderen en de juffen hebben alvast weer heel wat moois in petto.
Geniet van het gezellig SAMEN zijn en laat jullie verrassen.

barbecue vanaf 11u30.
optredens vanaf 14u30.
afspraak in de Pastorietuin in Vlezenbeek

agenda: schoolfeest Sint-Lutgardis 2015

Sint-Lutgardisschool_logoZUUN: – Iedereen welkom aanstaande zaterdag 6 juni 2015 om 14u voor ons spetterend schoolfeest. Het thema dit jaar is boeken dus…. Sint-Lutgardis doet het boekje open.

Deuren open om 13u, start van de show om 14u!
Drank- & eetstandjes bij de vleet en ook het jaarlijkse schminkhoekje!
Steun onze school en geniet van een spetterende show met als afsluiter opnieuw een gekke meester- & juffenact. Graag tot dan! Het Sint-Lutgardisschoolteam & de ouderraad

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden volgen hun steenuilenproject op

ZUUN: – zondagvoormiddag deden Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden samen met vogelringer Edwig een controleronde naar de nestkasten die in het kader van het steenuilenproject werden geplaatst in Sint-Pieters-Leeuw.
2015-05-31-controle-uilenkasten_01 2015-05-31-controle-uilenkasten_02
Verschillende kasten bleken wel bewoond (geweest) maar slechts in een 4-tal troffen ze adulten en/of jongen aan, in 1 kast werd nog gebroed op 4 eieren.
2015-05-31-controle-uilenkasten_04 2015-05-31-controle-uilenkasten_06
Foto’s: Sofie Devalckeneer – Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Kaarskensprocessie werd afgelast

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Traditiegetrouw wordt in Sint-Laureins-Berchem de mei-maand, Maria-maand, afgesloten met een misviering en Kaarskensprocessie. Maar zondagavond was de hevige regen spelbreker en besliste de organisatie wijselijk om de processie niet te laten doorgaan.
2015-05-31-61ste-kaarskesprocessie-afgelast_08
De Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia, de Leeuwse Ruiters en heel wat mensen waren present om deel te nemen aan de 61ste Kaarskensprocessie maar het regende tijdens de misviering buiten zo fel dat pater Sus aan de mensen de beslissing van de organisatie toelichtte en besloot met de woorden ” Voor we van buiten helemaal nat zijn stel ik voor dat we dan maar meteen naar de Molenborre trekken om vanbinnen nat te worden“.
Wat iedereen een goed idee vond. En ook dit jaar stonden in de Molenborre buiten de dranken het kramiek met ballekes klaar.

Deze diashow vereist JavaScript.

Vintage opendeurdag t Paviljoentje

RUISBROEK: – ‘t Paviljoentje, het dienstencentrum van het OCMW in Ruisbroek hield zondag een opendeurdag in vintage stijl.
2015-05-31-opendeur-paviljoentje-en-groen-Ruisbroek_30
De gang en de zaal waren versierd met grammofoonplaten, vintage behangpapier en allerlei oude spulletjes. Er was een liveoptreden van Rudi en de lijndansers, rondleidingen in de serviceflats en lekkere drankjes en hapjes zoals Noorse schotel, kramiek met balletjes, ijs, taart en Sangria.

Deze diashow vereist JavaScript.