Open VLD: Sommige verenigingen moeten niet betalen wanneer ze iets uitlenen bij de gemeente

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond stond op de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw een agendapunt in verband met wijzigingen in het reglement van de gemeentelijke uitleendienst. Niet alle Leeuwse verenigingen kunnen hiervan genieten en dat is volgens Open VLD aan ‘vriendjespolitiek’ doen.

De lijst bestaat uit: OCMW Sint-Pieters-Leeuw – Lokale politie zone Zennevallei – Gemeentelijke diensten – Bloedgevers(Het Belgische Rode Kruis, Vrije Bloedgevers Spl & Ruisbroek) – Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw – Vzw De Poel – De vrienden van de ziekenhuisclowns – Smile to me – Werkgroep tegen gokverslaving vzw -Afdelingen van Ziekenzorg binnen de gemeente – Rainbow4kids

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: ” We kunnen ons helemaal vinden in de eerste 5. Die zijn rechtstreeks verbonden met de gemeentelijke werking. Maar de rest is er echt over, niet dat we niet waarderen wat deze mensen doen. Integendeel, we gunnen hen dit zeker en vast. Maar waarom worden deze verenigingen voorgetrokken ten opzichte van andere verenigingen ?
Voor de Open Vld fractie is dit discriminerend. Men gaat bepaalde verenigingen voortrekken en bevoordelen. Dit is een typisch voorbeeld van vriendjespolitiek. Deze die op een goed blaadje staan bij iemand van het college, komen in de lijst.
Voor Open Vld is elke vereniging evenwaardig. Elke vereniging werkt hard, zet zich in voor de mensen, welke doelgroep zij ook beogen. Elke vereniging moet beroep doen op vrijwilligers om hun werking te kunnen waarmaken.
De meerderheid bevoordeelt bepaalde verenigingen, want dit is eigenlijk een extra toelage die zij aan deze verenigingen geven.
De Open Vld fractie gaat dit dan ook verder onderzoeken of dit wettelijk kan. Tijdens de gemeenteraad keurden we dit punt uiteraard niet goed.”


Burgemeester Luc Deconinck : “Ik denk dat we net van het omgekeerde kunnen spreken. Vroeger was het de gewoonte dat dergelijke “gratis” uitleningen aan verenigingen voor het goede doel zonder enige reglementering gebeurden, en in het beste geval op het college werden beslist. Meestal zelfs enkel door de bevoegde schepen en administratie. Er is nu een limitatieve lijst van instellingen die uitsluitend werken voor het goede doel en gratis materiaal kunnen uitlenen. Dit werd ook voorgelegd aan de adviesraden en unaniem gunstig geadviseerd. We hebben met het nieuwe bestuur dus heel bewust gekozen voor transparantie, meer nog : de beslissing ligt nu bij de gemeenteraad. Als er organisaties bij of af moeten, zal dat door de gemeenteraad beslist worden in alle democratische openheid. Elke vereniging die vindt dat ze in dezelfde reeks thuishoort als de verenigingen opgesomd in de lijst (sterke lokale werking, zuiver voor het goede doel), kan uiteraard vragen om in die lijst opgenomen te worden. Ik zie dus echt het probleem niet. We maken dus van achterkamer-beslissingen een open en transparante regeling, en krijgen dan die kritiek ?”

Het punt werd uiteindelijk met 27 stemmen tegen 3 goedgekeurd. Van de zeven fracties, schaarden zes fracties zich achter dit voorstel. Enkel Open VLD stemde tegen.

brouwerij Lindemans wordt hoofdsponsor van Volleybalclub Asse-Lennik

VLEZENBEEK: – Brouwerij Lindemans is voor de volgende twee seizoenen hoofdsponsor van Volleybalclub Asse-Lennik. De club voert ook nog gesprekken met 2 andere belangrijke sponsors.
De geuze- en lambiekbrouwerij was reeds  35 jaren één van de sponsors van de ploeg.
2015-05-29-Lindemans-sponsor-volleybal-asse-lennik
Volgens Dirk Lindemans zijn zowel de brouwerij als de volleybalclub groeiverhalen met een sterke Pajotse identiteit. ‘Bovendien ben ik zelf een supporter van de club’, gaf hij toe. Lindemans heeft trouwens nog een andere band met Asse-Lennik, want coach Johan Devoghel uit Oudenaken werkte in zijn jonge jaren nog als jobstudent in de brouwerij.

Verder bevestigde Volley Asse Lennik vandaag de komst van volgende spelers voor komend seizoen : Lienert Cosemans, Lou Kindt en de terugkeer van Lennikenaar en topvoleyballer Frank Depestele. Hij heeft een contract getekend voor 2 jaar.

Meer info: www.volleyasselennik.be

gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat 5 AED-toestellen aankopen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond werd op de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw het dossier voor de aankoop van de 5 AED toestellen goedgekeurd.

Hartveilige gemeente
Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken en spoort daarvoor iedere stad of gemeente aan om mee te stappen in het project.
2015-05-29-reanimerenEr zijn 2 criteria om een hartveilige gemeente te worden. Enerzijds moet er minstens één automatische externe defibrillator (AED) op het grondgebied aanwezig zijn die publiek toegankelijk is. Anderzijds moet er een engagement zijn om de bevolking te sensibiliseren en samen met de Rode Kruisafdeling van de gemeente moeten opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aangeboden worden aan de bevolking en minstens 10% van de werknemers.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil ernaar streven een hartveilige gemeente te worden! Een multidisciplinair team van artsen, OCMW-afgevaardigden en sociaal werkers dat werd verenigd in de werkgroep volksgezondheid besprak of het wenselijk is om te investeren in de aankoop van AED toestellen die op openbare plaatsen en verspreid over het grondgebied worden gevestigd. Hun advies was positief en de gemeenteraad van 28 mei 2015 keurde daarom ook het bestek voor de aankoop van 5 AED toestellen goed.

Lucien-WAUTERS_schepen_Sint-Pieters-Leeuwschepen van Volksgezondheid en Welzijn Lucien Wauters: “Hiervoor werd in de begroting onder de rubriek volksgezondheid een bedrag van 17.484,50 euro voorzien.
In het verleden werden reeds 2 toestellen aangekocht en ter beschikking gesteld van de rode kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw. Eén toestel staat in de ambulance van het Rode Kruis en het andere is een mobiel toestel. Het mobiele toestel wordt gebruikt tijdens grote evenementen zoals o.a. de jaarmarkt.

Het voorstel van geografische spreiding is :
– Rink: Aan de bibliotheek
– Zuun: Aan het woon en zorgcentrum zilverlinde
– Negenmanneke: Aan het wildersportcomplex
– Ruisbroek: Aan het sportcentrum AJ Braillard
– Vlezenbeek: Aan de Merselborre
De toestellen zullen in een buitenkast hangen dat wordt voorzien met een geluidalarm, visueel alarm en verwarming. De Kast is tevens uitgerust met geo-localisatie (GPRS).
Deze semi-automatische toestellen zullen op eenvoudige manier door mensen met weinig ervaring kunnen gebruikt worden. Via het rode kruis wordt ook een opleiding voorzien van een aantal mensen welke in de onmiddellijke buurt wonen. Tevens zal er om de 2 jaar een opfrissingscursus worden aangeboden.
Er wordt ook een jaarlijks budget van 1.000 euro voorzien voor het onderhoud van de toestellen.

AED_logoWat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

stripcollectie voor volwassenen in nieuw lokaal bibliotheek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw staat bekend om haar ruim aanbod strips en graphic novels voor volwassenen. De stripafdeling kreeg onlangs een ruimte bij. Nu de collectie meer plaats heeft, is het veel makkelijker zoeken en veel aangenamer vertoeven.
2015-05-29-strips-bibliotheek
2015-05-29-bib-stripsWij kampen al jaren met plaatsgebrek,” vertelt bibliothecaris Katja Grammens. “Schepen voor bibliotheken, Gunther Coppens, zorgde er voor dat wij een vrijgekomen lokaal van het Rode Kruis konden innemen. Dit lokaal werd door de technische dienst mooi opgefrist.

Meer info: Hoofdbibliotheek – Rink 2 te Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 64 – bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be – http://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be

Verkeerstellingen in centrum Sint-Pieters-Leeuw

2014-11-27-ANPR_05SINT-PIETERS-LEEUW: – Vorige week werden op verschillende plaatsen in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw telslangen aangebracht.
Van maandag 1 juni 00.00 uur tot en met dinsdag 2 juni 2015 23.00 uur worden op een 10-tal locaties camera’s geplaatst.

Wat is het doel van deze telslangen en camera’s?
In het kader van het studie- en ontwerp van nieuwe fietspaden langsheen de Galgstraat en Pepingensesteenweg wordt gelijktijdig de werking van het kruispunt en de verkeerslichten aan Pauwke bekeken. Het gemeentebestuur is er namelijk van overtuigd dat deze nog geoptimaliseerd kunnen worden.
Maar er is meer, in dat kader van deze optimalisering zal er een nulmeting worden gehouden van alle herkomst- en bestemmingsverkeer, inclusief de aantallen in fietsers, voertuigen en vrachtwagens over de verschillende tijdstippen van elke dag.
2015-05-29-kruispunt-Europalaan_Pepingensesteenweg_Galgstraat_Joseph-Depauwstraat 2015-05-29-tellus_joseph-depauwstraat_01
In functie van die metingen kunnen dynamische lichten een sturende rol krijgen in plaats van steeds dezelfde cyclus af te lopen. Het kan de gewenste doorstroming verbeteren. Bovendien kan er rekening worden gehouden met de richtingen die meer aandacht moeten krijgen op bepaalde tijdstippen.

agenda: Mythes of waarheden

femma_sint-pieters-leeuw_centrumSINT-PIETERS-LEEUW: – Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum organiseert op dinsdag 2 juni 2015 om 19.00 uur een lezing over “Mythes of waarheden”.

Mensen geloven in allerhande mythes. Maar waar komen die mythes vandaan? Hoe komen ze tot stand? En waarom geloven we ze zo gemakkelijk?
Hoewel de meeste mythes relatief onschuldig van aard zijn, kunnen ze ook een gevaar betekenen. In dit thema leggen we uit waar ze vandaan komen en hoe je zelf kunt ontdekken of iets een mythe dan wel de waarheid is. We lieten ons inspireren door het boek van Herman Boel ‘666 leugens die iedereen gelooft’

Prijs: € 2 (Leden : gratis) – Info: je.schets@gmail.com
Waar:Parochiecentrum, René Balléstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw