politie Sint-Pieters-Leeuw heeft als eerste afstandsloket in België

SINT-PIETERS-LEEUW: – In aanwezigheid van Vicepremier, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en gouverneur van Vlaams Brabant Lodewijk De Witte werd vrijdagavond het vernieuwde politiekantoor van Sint-Pieters-Leeuw aan de Pepingensesteenweg 250 officieel ingehuldigd. Vanaf 1 januari 2016 zal de site ook dienst doen als administratieve zetel van de politiezone Zennevallei (fusie Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Beersel).
De locatie kreeg vanavond ook de nieuwe naam ‘Brabantpoort’. Verder had de Leeuwse politie een primeur voor België. De voorstelling van het eerste afstandsloket.

20150508_inhuldiging-politiecommissariaat_administratieve-zetel-politiezone-Zennevallei_15
20150508_inhuldiging-politiecommissariaat_administratieve-zetel-politiezone-Zennevallei_24
Afstandsloket
De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw gaat binnenkort werken met een zogenaamd afstandsloket. Daardoor zal je in het wijkcommissariaat in het gehucht Zuun via een 3D televisiescherm aangifte kunnen doen van een misdrijf bij een inspecteur die zich op dat moment in het hoofdcommissariaat bevindt. Sint-Pieters-Leeuw is de eerste gemeente in ons land met zo’n afstandsloket.
Via een 3D scherm in het afstandsloket heb je contact met een politie-inspecteur in het hoofdcommissariaat aan de Pepingsesteenweg. “Voor ons dit een heel goede oplossing omdat het hoofdkantoor aan de Pepingsesteenweg toch een stukje afgelegen zijn van de dichts bewoonde kern. Met zo’n afstandsloket kunnen we die afstand voor de mensen overbruggen en kunnen we de politie terug dichter bij de mensen brengen”, verduidelijkt burgemeester Deconinck.

De politie-inspecteur kan de aangifte meteen digitaal verwerken. Documenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs kunnen vanop afstand ingescand worden. Snel en efficiënt.
Politie Commissaris Christian Steens: ” Eenvoudige aangiftes zouden zeker geregistreerd kunnen worden met dit systeem. Maar niet alleen de fietsdiefstallen, dus de aangiftes die nu ook reeds via het E-loket kunnen gebeuren. Maar eveneens denk ik aan aangiftes niet naleven bezoekrecht of zelf slagen en verwondingen.”
2015-05-08-afstandsloket_01 2015-05-08-afstandsloket_02
Sint-Pieters-Leeuw stapt als eerste in ons land in het pilootproject. Als de resultaten positief zijn, komen er binnen de politiezone Zennevallei ook afstandsloketten in Beersel en Halle.

In Nederland heeft één op de drie zones reeds zo’n 3D loket. Kostprijs 80.000 euro.
Michel Kasenty van 3D-Loket: ” We merken echt dat het aanslaat. Waar we zelfd in het begin wat schrik voor hadden was hoe oudere mensen hiermee zouden omgaan. Maar het is eigenlijk helemaal het tegenovergestelde, oudere mensen voelen zich op hun gemak bij deze manier van aangifte doen.”

Enig probleem op dit moment is de rechtsgeldigheid van het PV.
Minister, Jan Jambon: ” De elektronische handtekening staat op de agenda van de regering om dat te gaan legitimeren en in heel wat processen te gaan gebruiken want dat zal voor heel wat administratieve vereenvoudiging zorgen. Dus ook voor het politie werk zal dat één van de projecten zijn.”

Deze diashow vereist JavaScript.


Brabantpoort
Burgemeester Luk Deconinck onthulde ook de nieuwe naam van de site en dat wordt ‘Brabantpoort’.
Burgemeester Deconinck: “Eerst dachten we aan Mechelsgat maar hiervan zijn we afgestapt omdat dit de naam is van de hoeve naast het politiekantoor. Mechels is de naam van de hoeve en heeft niets te maken met Mechelen. Toch zijn we op de geografische toer gebleven. Het politiekantoor ligt op de grens van het oude Hertogdom Brabant en het Graafschap Henegouwen en ligt ook aan de Brabantsebaan en vandaar de naam Brabantpoort.”

Gouverneur Lodewijk De Witte vond dat de opening van deze gerenoveerde kazerne het bewijs is dat Leeuw om zijn politie geeft.
Gouverneur De Witte: “Het is de kers op de taart van de fusie van de drie korpsen en de opening is in feite ook een vooropening van de nieuwe administratieve zetel van politie Zennevallei.
Het is te waarderen dat de gemeente, als lokale overheid, bereid is te investeren in politie en toch wel belangrijke budgetten wil vrijmaken om een politiehuis als dit te realiseren en verder te investeren in wijkkantoren.
Maar bij al deze veranderingen tot optimalisering is het van het grootste belang dat het personeel, de medewerkers niet uit het oog worden verloren. De verhuis, de fusie, de veranderingen van taken legt druk op het personeel en zorgt voor stressbeleving. Korpschef en leidinggevenden moeten hiervoor aandacht hebben. Een verendering vraagt van de leidinggevende om sturing, om aandacht en om zorg voor de operationele medewerkers die bij de verandering op het terrein betrokken zijn.

Korpschef Marc Crispel: “Het nieuwe politiegebouw huisvest nu nog de diensten van de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw. Op 1 januari 2016 wordt de nieuwe politiezone Zennevallei opgericht als gevolg van de fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Op deze manier zal dit gebouw evolueren van een gebouw voor Sint-Pieters-Leeuw naar een gebouw voor de regio. Vanaf volgend jaar zal het politiegebouw immers fungeren als de administratieve zetel van de nieuwe politiezone en zullen er hier mensen van Halle en Beersel toekomen en zullen een aantal van onze medewerkers verhuizen naar het domein Rondenbos in Beersel. Zoals u merkt het stopt niet, Vermoedelijk dit jaar nog zullen ook de wijkinspecteurs verhuizen naar het gebouw van de oude Rijkswacht aan de Generaal Lemanstraat.”

14 nieuwe textielcontainers In Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw staan sinds enkele dagen 14 nieuwe rode textielcontainers van Curitas opgesteld. Per container krijgt de lokale afdeling Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw 100 euro. Tevens wordt er per ingezamelde ton kledij ook nog een vergoeding uitgekeerd.
2015-05-08-PC_kledijcontainer_rode-kruis_03
De 14 textielcontainers staan op 10 locaties in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw:
privé domein: Groendekor, Drankenservice Schoentjes,Revalidatieziekenhuis Inkendaal en Makro.
openbaar domein: – Aan sporthal Braillard en Wildersport, parking gemeentehuis, stationsplein Ruisbroek, Zilverlinde, politie, kerkhof Vlezenbeek.

Deze diashow vereist JavaScript.


Steven Piessens, Commercieel Manager Curitas: ” Achter dit project zitten twee mooie ideeën die we uitrollen. We zamelen kledij in om te hergebruiken en tegelijk steunen we het Rode Kruis Vlaanderen en hier de afdeling Sint-Pieters-Leeuw.
We gaan de rode textielcontainers wekelijks leeg maken en de omgeving proper houden. De opgehaalde kledij wordt gesorteerd in een zusterbedrijf in Roeselare. Van de ingezamelde kledij wordt tot 95 % hergebruikt, de restafval wordt verwerkt in vodden en isolatiemateriaal.”

agenda: herdenking slachtoffers WO II en 70 jaar bevrijding

2014-06-01-oorlogsmonument-gesneuvelden-WOIIVLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw organiseert elk jaar in samenwerking met de vriendenkring van oud-strijders een herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar is dat zeventig jaar geleden.

Op zondag 10 mei 2015 om 10.15 uur samenkomst gemeenteplein Vlezenbeek, om 10.25 uur start er een optocht naar de kerk waar er om 10.30 uur een viering begint. Voor de kinderen is er een nevenviering voorzien in de refter van de Ave-Mariaschool. Na de viering wordt er hulde gebracht aan de monumenten aan de kerk en aan het oud-gemeentehuis. Iedereen wordt nadien uitgenodigd voor een receptie in de Merselborre.