11 zwartrijders betrapt op bussen De Lijn

De-Lijn_controle_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 05 mei 2015 heeft de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw samen met de controlediensten van de Lijn tussen 07u00 en 10u00 een grootscheepse controle-actie gehouden. Met statische en mobiele controles werden op verschillende plaatsen en op diverse busverbindingen controles gehouden naar zwartrijders, fraude en verdachte personen. Naast de controle van de vervoerbewijzen van de reizigers, diende de actie vooral om een veiligheidsgevoel  te creëren bij  zowel reizigers als chauffeurs. Door in te zetten op dergelijke acties wil zowel de directie van de Lijn als de lokale politie  incidenten en agressie tot een minimum beperken.

Tijdens deze controle werden geen incidenten vastgesteld en werden er in totaal 29 bussen aangedaan. Niet minder dan 770 reizigers werden gecontroleerd op geldige vervoerbewijzen en slechts 11 reizigers bleken niet in orde te zijn.

De lokale politie en de controlediensten van de Lijn zullen in de volgende weken en maanden meer inzetten op dergelijke controles en toezichten.

Fietssnelwegen tussen Vlaanderen en Brussel: nog werk aan de winkel

REGIO / RUISBROEK: – Stads-, milieu- en fietsverenigingen vragen uitvoering Fiets-GEN.
Vandaag kwamen een 100-tal fietsers vanuit Brussel en Vlaanderen elkaar tegemoet gefietst langs het kanaal Brussel-Charleroi. De fietstocht met ontbijt is een actie van stadsbeweging BRAL, de Fietsersbond, Gracq (Les cyclistes quotidiens) en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Hiermee willen ze alle bevoegde politici motiveren om werk te maken van de Kanaalroute en de andere geplande fietssnelwegen. Aan de fietstocht namen ook Brussels minister Pascal Smet, Brussels staatssecretaris Bianca Debaets en kabinetsmedewerkers van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts en gedeputeerde Tom Dehaene deel. Ze kregen een dossier van de Fietsersbond met knelpunten en oplossingen voor deze belangrijkste fietssnelweg.

2015-05-07-fiets-gen_01
Vlaanderen en Brussel zijn al lang fietssnelwegen gepland. Het Fiets-GEN of Gewestelijk ExpresNet moet een fietsnetwerk worden dat beide gewesten met elkaar verbindt via hoogwaardige fietsroutes. Hiermee willen de verschillende overheden pendelaars veilig, snel en duurzaam van en naar de hoofdstad brengen. De Kanaalroute is een belangrijk lijn op dit netwerk en zou prioritair worden aangepakt.

Ondanks vele beloftes valt er weinig vooruitgang te bespeuren voor het Fiets-GEN in het algemeen en de Kanaalroute in het bijzonder. Nochtans zijn investeringen in fietsinfrastructuur de efficiëntste oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Fietswegen aanleggen is heel wat goedkoper dan de ontwikkeling van nieuwe tramlijnen of autosnelwegen en leveren ook een maatschappelijke winst op“, zegt Joost Vandenbroele van BRAL.
2015-05-07-fiets-gen_02 2015-05-07-fiets-gen_03
Volgens de organisatoren kunnen enkele maatregelen op korte termijn al veel verbeteren. “Het is essentieel om enkele grote en gevaarlijke kruispunten heraan te leggen op een fietsvriendelijke manier, zoals de Sainctelettebrug en de oversteek met de Ninoofsesteenweg in Brussel . In Halle is de Roggemanskaai de belangrijkste ontbrekende schakel van de zuidelijke kanaalroute. We vragen dat de jaagpaden echt brede, comfortabele en veilige fietssnelwegen worden die zo een volwaardig alternatief kunnen vormen voor het gemotoriseerde verkeer“, aldus Roel De Cleen van de Fietsersbond.

Om dit te realiseren is een betere samenwerking nodig tussen de verschillende overheden. Naast de twee gewesten zijn heel wat lokale gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en Waterwegen en Zeekanaal bevoegd. “We vragen dat de Vlaamse en Brusselse ministers van Mobiliteit en Openbare Werken hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten samen de coördinatie op zich nemen en samen met de gemeentebesturen werk maken van deze hoogwaardige fietsverbinding“, klinkt het.

Het aandeel fietsverplaatsingen in Brussel en de Rand ligt onder de 4%, terwijl het aandeel korte verplaatsingen in dit stedelijk gebied zeer hoog is. In Brussel en de Vlaamse Rand zijn 71% van de verplaatsingen korter dan 15 km en het aandeel verplaatsingen korter dan 5 km bedraagt 51%. Een zeer groot aandeel van deze korte verplaatsingen gebeurt vandaag met de auto, onder meer omwille van een gebrek aan veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.

Het aantal fietsers op de Kanaalroute bedraagt momenteel 300 tot 500 per dag. Volgens de verenigingen is een veilig en comfortabel fietsnetwerk cruciaal om het fietsgebruik te doen stijgen en de mobiliteitsproblemen in Brussel en Vlaams-Brabant op te lossen.
Met de steun van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van projectoproep ‘Quickwins Vlaamse Rand’

Vlaams-Brabant: 20 jaar veiligheidsbeleid heeft resultaat

VLAAMS-BRABANT: – Vandaag vindt de jaarlijkse ontmoeting van de provinciegouverneur met de burgemeesters, korpschefs van de politiezones, procureurs en andere veiligheidsmensen plaats. Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de provincie Vlaams-Brabant wordt de samenwerking rond veiligheid in de verf gezet.

gouverneurlodewijk-de-witteToen de provincie Vlaams-Brabant in 1995 werd opgericht was veiligheid nog geen thema dat hoog op de agenda stond’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Daarom hebben we toen, in samenwerking met vertegenwoordigers van Justitie, de toenmalige gemeentepolitie en de rijkswacht, direct werk gemaakt van een gecoördineerde en beleidsmatige aanpak van de verkeersveiligheid. Twintig jaar later kunnen we mooie resultaten voorleggen. De provincie was op een aantal domeinen, met bijvoorbeeld het centrale meldpunt, onbemande camera’s voor snelheid en automatische nummerplaatherkenning, burenbemiddeling en GAS-boetes, ofwel pionier ofwel uniek in Vlaanderen. Ook bijzonder fier zijn we op het feit dat op 20 jaar tijd het aantal verkeersdoden gehalveerd werd’.

‘Verkeer, een moordende minnaar’. 20 jaar verkeersveiligheid
Sinds het eerste provinciale veiligheidsoverleg van 29 september 1995 heeft er zich op het vlak van verkeersveiligheid een hele (r)evolutie voorgedaan. Dankzij een intense samenwerking met onder meer het parket, federale overheid – Justitie, Binnenlandse Zaken, Mobiliteit, politiediensten, gemeenten, Vlaamse overheid, belangenorganisaties, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, bedrijven, burgerplatformen, Verkeersplatformen, universiteiten en beroepsverenigingen kon de verkeersveiligheid in Vlaams-Brabant gevoelig verbeterd worden.

We ondernamen acties op verschillende niveaus, gaande van opleiding over handhaving naar infrastructurele ingrepen’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte. ‘De voornaamste doelstelling was het verminderen van het aantal verkeersdoden door in te zetten op de bestrijding van rijden onder invloed van alcohol of drugs, het aanpakken van overdreven of onaangepaste snelheid en de bevordering van de gordeldracht’.

Acties tegen rijden onder invloed verminderen aantal verkeersslachtoffers
Om het probleem van rijden onder invloed aan te pakken voert de provincie Vlaams-Brabant, samen met de lokale en federale politie en het parket, sinds 1998 het ‘Provinciaal actieplan tegen rijden onder invloed’ uit.

In 2000 startte met het project ‘Veilig door Tienen’ het eerste snelheidshandhavingsproject met onbemande camera’s. Dit was toen een primeur voor Vlaanderen’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte trots.

Vanaf 2013 deden de ANPR-camera’s (automatische nummerplaatherkenning) hun intrede in Vlaams-Brabant. Een jaar later werd, in samenwerking met de Vlaamse overheid, een plan voor het gebruik van deze camera’s voor alle Vlaams-Brabantse politiezones uitgewerkt. Vandaag zijn in de drie politiezones Druivenstreek, Sint-Pieters-Leeuw en Pajottenland ANPR-camera’s in werking of in voorbereiding.

Voor de goede verwerking van de gegevens lieten we in het CIC (Coördinatie- en InformatieCentrum) Vlaams-Brabant in Leuven een provinciale server plaatsen voor alle Vlaams-Brabantse politiezones. We zijn de enige provincie die dat heeft’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte.
2015-05-07-grafiek_01
‘Uit het overzicht van de verkeersongevalscijfers voor de provincie Vlaams-Brabant voor de periode 1995-2013 blijkt dat we in ongeveer twintig jaar een halvering van het aantal verkeersdoden hebben bereikt. Opvallend is de sterke daling van het aantal verkeersdoden vanaf 2003, van 108 in 2002 naar 80 in 2003, en de stagnatie die zich inzet vanaf 2012 en de stijging in 2013’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte. ‘We moeten wel nog een tandje bijsteken om het aantal ongevallen met letsels te verminderen want die aantallen stijgen opnieuw’.

Controles doen gordeldracht stijgen
Vanaf 2006 ging heel wat aandacht naar de bevordering van de gordeldracht in Vlaams-Brabant en werd, samen met de Vlaamse Overheid en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, de campagne ‘Bij mij ben je veilig‘ uitgewerkt.
Om de twee jaar vonden er in Vlaams-Brabant gordeltellingen plaats.
2015-05-07-grafiek_02
‘We zien dat, dankzij onze volgehouden inspanningen, de gordeldracht in Vlaams-Brabant gestegen is van 73,7% in 2006 tot 85,8% bij de laatste telling van 2012. Een mooi resultaat’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte. ‘Maar we spannen ons verder in om het aantal verder te laten stijgen’.

Preventie werkt, maar inbraken blijven grote zorg
De provincie Vlaams-Brabant zette ook in op veilig wonen via inbraakpreventie.
Een woninginbraak raakt de mensen zeer hard. Er is niet alleen het verlies van de gestolen goederen maar vooral emotionele schade want er zijn ongewenste ‘vreemden’ in huis geweest. Vandaar dat de we bijzondere aandacht schenken aan preventie van inbraken, aan de opsporing en vervolging van daders en aan de nazorg van slachtoffers’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte.

Onderzoek toont aan dat woningen die degelijk beveiligd zijn minder risico’s lopen op een geslaagde inbraak. Diefstalpreventie werkt effectief want hoe meer beveiligde woningen weerstand bieden tegen de inbreker hoe lager de kans op een geslaagde inbraak.
Politie en preventiediensten, professionelen en professioneel opgeleide vrijwilligers geven gratis advies en werkten acties uit.
2015-05-07-grafiek_03
Ondanks het feit dat het aantal woninginbraken blijft stijgen, bewijzen de statistieken dat door de preventieve maatregelen het aantal pogingen ten opzichte van effectieve inbraken toeneemt sinds 2007.
2015-05-07-grafiek_04
arenlange ervaring in Nederland met ‘Veilig Wonen Nederland’, waarbij een woning aan een aantal eisen op het gebied van veiligheid dient te voldoen, wijst uit dat de kans op een inbraak tot 90% daalt als naast de woning ook de beveiliging op buurtniveau is aangepakt.
In Vlaams-Brabant zijn we nog niet zover dat we een keurmerk ‘inbraakveilige straat’ kunnen uitreiken en aanbrengen bij het begin en einde van een straat. Maar dat is onze droom’, mijmert de provinciegouverneur.

Eerste provincie die gemeenten steunt voor GAS-boetes
In 1999 werden de gemeentelijke administratieve sancties, de GAS-boetes, ingevoerd.
De provincie Vlaams-Brabant heeft vanaf de start de gemeenten mee ondersteund in het actualiseren van de bestaande reglementen voor de aanpak van overlast.
Begin 2003 stelde de provincie Vlaams-Brabant, als eerste provincie, ambtenaren ter beschikking van de gemeenten. 58 van de 65 gemeenten maken van deze mogelijkheid gebruik. De provinciale ambtenaren behandelen de dossiers en beslissen of er al dan niet een geldboete wordt opgelegd. Door dit grote succes wordt er veel expertise opgedaan en verkrijgt men een uniforme aanpak over een grotere regio. Later volgde de provincie Oost-Vlaanderen dit voorbeeld.

Ondanks de vele kritiek vinden we nog steeds dat de GAS-boetes een goed instrument zijn om overlast aan te pakken, op voorwaarde dat het oordeelkundig en met gezond verstand wordt toegepast’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Uit de praktijk in onze provincie blijkt dat de administratieve sancties worden opgelegd op overlastfenomenen waarvoor ze ook bedoeld waren. Het gaat dan over het bevuilen van de openbare ruimte, problemen met dieren, (nacht)lawaai en vandalisme. Zaken die de inwoners ergeren en als buurtprobleem ook telkens naar voor komt in de diverse bevolkingsbevragingen’.
2015-05-07-grafiek_05
Uniek netwerk van vrijwillige burenbemiddelaars
Veel voorkomende burenconflicten zoals geluidsoverlast, schelden, ruzie over tuin- en erfafscheiding, vuilnis of rommel, kunnen na verloop van tijd grote proporties aannemen en zelfs de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden.

Het concept buurtbemiddeling komt uit de Verenigde Staten overgewaaid. Bij burenbemiddeling gaan de partijen op vrijwillige basis en onder begeleiding van een burenbemiddelaar rond de tafel zitten. De bemiddelaar zoekt oplossingen voor het conflict door samenspraak en helpt de partijen zelf een oplossing te vinden.
In 1993 werd deze vorm van criminaliteitspreventie voor het eerst toegepast in ons land.

Sinds 2002 neemt de provinciegouverneur het voortouw om in de Vlaams-Brabantse projecten op te starten. Binnen de provincie Vlaams-Brabant bieden een twintigtal gemeenten burenbemiddeling aan waaronder Sint-Pieters-Leeuw.

Voor de inwoners van de 45 andere gemeenten van de provincie is, in afwachting van een (inter)lokaal project, een provinciaal netwerk ontwikkeld van vrijwillige burenbemiddelaars. Dit is een uniek concept dat zelfs in andere landen (nog) niet ontwikkeld werd’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte.

Uniek is ook dat de provinciegouverneur zorgt voor de opleiding in de methodiek van burenbemiddeling voor coördinatoren, zoals werknemers van gemeenten, OCMW, CAW, politie of een andere organisatie, en vrijwilligers die bereid zijn in een lokaal burenbemiddelingsproject te stappen of mee te draaien in het provinciaal netwerk. Sinds 2013 is er een overeenkomst met de provinciale bestuursschool van het PIVO en wordt de opleiding door hen verzorgd.

Sinds 2002 hebben we 312 personen opgeleid in de methodiek van burenbemiddeling, 53 bij de politie, 105 bij gemeentediensten en 154 vrijwilligers. We zijn er fier op dat enkele coördinatoren die actief zijn in Antwerpen, Gent en Mechelen bij ons de eerste technieken in burenbemiddeling hebben aangeleerd’, besluit gouverneur Lodewijk De Witte.

inschrijven: week van de opvoeding 2015

2015-05-06-opvoedeninjebuurtSINT-PIETERS-LEEUW: – Ook in 2015 gaat de Week van de Opvoeding door. Dit jaar heeft de Week van de Opvoeding als thema: ‘Opvoeden in je buurt’.

Opvoeden in je buurt betekent dat je als ouder je kind niet alleen hoeft groot te brengen. Je doet het samen met de hele buurt. Soms doet het deugd om te praten over opvoeden met buren, familie, vrienden of andere ouders. Daarnaast kom je als ouder ook op plaatsen zoals de kinderopvang, de school, de sportclub, de bib, de jeugdbeweging,.. waar over opvoeden gesproken kan worden. Op al deze plekken zorgen ouders, burgers, professionals, vrijwilligers, samen voor een buurt waar het goed is om op te groeien. En natuurlijk doen kinderen en jongeren ook zelf hun inbreng: ze hebben dromen, noden en talenten, ze leren van elkaar en gaan in interactie met heel wat verschillende volwassenen.

Levensreddend handelen bij baby’s en peuters – 18 mei 2015
Kinderen zijn meestal zeer actief. Het is daarom ook heel belangrijk een continu overzicht over de situatie te behouden, wat niet altijd makkelijk is. Door het feit dat ze tegelijk zeer actief en tegelijk nog zo kwetsbaar zijn, is het belangrijk dat we kunnen ingrijpen bij een noodsituatie.
In deze vorming bekijken we hoe je snel en correct moet handelen bij een kind in een levensbedreigende situatie. We kijken ook hoe je correct moet handelen bij verstikking en verslikking. Daarna gaan we intensief de reanimatietechniek, aangepast aan de leeftijd inoefenen.
Maandag 18 mei 2015 van 19 tot 22 uur – onthaal vanaf 18.30 uur
Kostprijs: € 10,00
Coloma – J. Depauwstraat 25 – Sint-Pieters-Leeuw
Max 2 x 15 personen – Vooraf inschrijven verplicht!
Kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be of 02 378 25 27

Vorming kicken en chillen “Over omgaan met gevoelens bij jongeren” (10-15 jaar) – 20 mei 2015
De gevoelswereld van pubers kent vele schakeringen. Zij zijn laaiend enthousiast en ‘smijten’ zich als ze erin geloven. Zij zijn verontwaardigd over de uitspraak van een leerkracht en diep ongelukkig om een verloren liefde. Het lichaam van pubers kent een groeispurt. De hormonen gieren. Het denken en voelen is in volle ontwikkeling. Pubers worstelen met zichzelf en met de hen omringende wereld. Zij hebben volwassenen nodig die op afstand nabij zijn. Als ouder kan je luisteren en de gevoelens van pubers leren begrijpen vanuit hun wereld.
Woensdag 20 mei 2015 van 19 tot 22 uur – onthaal vanaf 18.30 uur
Locatie: Vlaams Trefpunt Laekelinde – Lotstraat 6 – Sint-PietersLeeuw
Kostprijs: gratis – Max. 30 personen – Vooraf inschrijven verplicht
Jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of 02 370 28 80