Dance O’Mania strandt in halve finale Belgium’s got talent

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dance O’ Mania is gestrand in de halve finale tijdens de 3de live show van Belgium’s Got Talent  op VTM ook al leverden ze een mooie prestatie af.
2015-05-01-Dance-o-mania_01
De 16 meisjes tussen 10 en 13 jaar van Dance O’ Mania waren de allereerste kandidaten die dit seizoen van Belgium’s Got Talent op VTM auditie kwamen doen. Ze brachten toen een Pinokkio- Michael Jackson-act en zorgden direct voor veel vuur en energie op het podium. (zie artikel: 06/03/2015)
Vanavond zat in de VTM studio een paars supporters legioen de Starkids van Dance O’ Mania aan te moedigen.
In hun performance namen de Starkids verkleed als Aliens ons mee naar een onbekende planeet waarop plots een reuze grote mobiele telefoon lande. Ook vandaag leverden de meisjes een mooie prestatie af met een energieke choreo al had de jury deze keer enkele bedenkingen:
Rob; “Ik zag veel energie, leuk afgewerkt maar iets minder origineel dan in de voorronde“.
Karen: “ Ik voelde me op een andere planeet. Niks mis mee, alles perfect. Proficiat!
Niels: ” Jullie hebben heel hard jullie best gedaan. Al was het niet altijd even strak en gelijk. Niet evident om zo een show te openen voor een miljoen kijkers.
Ray: ” Ik ben deze keer niet weggeblazen zoals in de vorige show. Als jullie de finale halen verbaas me dan terug.”
Dance O’ Mania kon jammer genoeg ook niet het grote SMS publiek overtuigen en hun mooi avontuur strandt in de halve finale.
Toch een mooie prestatie meisjes, jullie mogen fier zijn!

Deze diashow vereist JavaScript.


Eerste reactie van dansleerkracht Kristel Bijns: ” Alvast een super ervaring geweest. Een eeuwige herinnering. ”

Bekijk hun prestatie via volgende link:
http://vtm.be/belgiums-got-talent/dance-o-mania-neemt-je-mee-naar-een-andere-planeet

initiatieschieting bij de Leeuwse schutters

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar jaarlijkse traditie was iedereen op 1 mei welkom op de initiatieschieting van de Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan.
2015-05-01-initiatieschieting_06
Dankzij het prachtige weer was deze schieting weer een groot succes. Jong en oud waagden voor het eerst hun kans om een vogeltje te schieten op de staande wip.
Iedereen was welkom voor het boogschieten en voor het drinken van een lekkere Leeuwse Schutter. Een 100-tal mensen kwamen de sfeer proeven in en rond het schuttershof aan de J.Depauwstraat.

Deze diashow vereist JavaScript.

Wijziging gebruikersreglement en retributiereglement van het recyclagepark

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 april 2015.

Wijziging gebruikersreglement en retributiereglement van het recyclagepark

schepen van afvalbeleid, milieu en groen, Gunther Coppens: ” Nieuw! Vanaf 1 juni 2015 heb je op het recyclagepark van onze gemeente 20 beurten groenfractie. De beurten bouwafval zijn op basis van de cijfers (hoeveel men gemiddeld binnenbrengt per gezin) naar 5 beurten gebracht. Je kan dus nog steeds met 5 aanhangwagens puin en bouwafval naar het recyclagepark alvorens je het verhoogde tarief betaalt. Dit uiteraard om twee dingen tegen te gaan: 1) de in de schaduw werkende klussers tegen te gaan en ons recyclagepark voor te behouden voor onze burgers en 2) voor 5 beurten met een volle aanhangwagen zal je 20 euro betalen en de hele container kost 320 euro. Het verschil tussen wat je betaalt en wat er bijgelegd wordt is dan voor 5 aanhangwagens (of een halve container) nog steeds 160 euro.

De doorgevoerde wijzigingen in het afvalbeleid die begin 2014 van kracht gingen werden door de gemeente geëvalueerd.

2015-05-01-statistiek-grof-vuilBij de huis-aan-huis ophalingen van grof vuil werd de belangrijkste daling van de hoeveelheid afval waargenomen (- 1.400 ton grof vuil of -250.000 euro aan verwerkingskosten).Ook de cijfers van het recyclagepark maakten indruk. Er werd heel wat minder grof vuil (-30%), steenpuin (-20 %) en groenafval (-60%) aangeleverd door de inwoners.
De vermindering van het tonnage aan ingezamelde afvalstoffen resulteert in minder uitgaven voor de gemeente (- 571.000 euro).

Na evaluatie is een lichte bijsturing van het gebruikers- en retributiereglement aan de orde.

De belangrijkste wijzingen aan beide reglementen:
– De ‘niet-brandbaar – niet recycleerbaar grof vuil fractie’ op het recyclagepark wordt opgesplitst zodat de inhoud van deze fractie ondergebracht kan worden in: ‘niet-zuiver puin’, ‘grond en stenen’ en ten slotte een deel in de grof-vuil’ fractie;
– Het aantal toegangsbeurten aan basistarief voor groenafval wordt verhoogd van 10 naar 20 beurten;
– Het aantal toegangsbeurten aan basistarief voor steenpuin wordt verlaagd van 10 naar 5 beurten.
– Er worden een aantal extra fracties toegevoegd op het recyclagepark zodat er nog meer afval selectief kan ingezameld worden met het oog op efficiëntere recyclage en/of hergebruik. Zo kunnen inwoners momenteel terecht op het RP met hun kurken stopsels en plastic dopjes en tijdens de zomermaanden zal er taxussnoeisel worden ingezameld.
– Er wordt onderzocht of het aanbod om thuis te composteren kan worden uitgebreid met een geventileerd keukenafvalinzamelbakjes.

2014-09-19-containerpark_02Recyclagepark Sint-Pieters-Leeuw:
Pepingensesteenweg 250 – 02 331 39 67 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

Openingsuren:
dinsdag: 11.00 tot 18.00 uur
woensdag: 11.00 tot 18.00 uur
donderdag: 11.00 tot 18.00 uur
vrijdag: 11.00 tot 18.00 uur
zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur

maximumcapaciteit en herstructurering Puur Natuur

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 april 2015.

Bepaling van de maximumcapaciteit en herstructurering van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur – goedkeuring.

De gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur te Oudenaken is een vestigingsplaats van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer te Ruisbroek. In deze huidige structuur moeten de kleuters van Puur Natuur naar het lager onderwijs van Wegwijzer doorstromen. Door de afstand tussen beide vestigingsplaatsen is de doorstroom voor kinderen van Puur Natuur naar Wegwijzer haast onmogelijk.

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_OudenakenDaarom is het aangewezen om Puur Natuur met ingang van 1 september 2015 te herstructureren tot een vestigingsplaats van de gemeentelijke basisschool Den Top. Deze school geeft een betere aansluiting voor de ouders en kinderen van Puur Natuur.

In Puur Natuur zijn er momenteel 18 kleuters ingeschreven in één leeftijdsgroep (2,5 tot 6 jaar) met één voltijdse kleuteronderwijzeres. Indien dit leerlingenaantal blijft stijgen, zullen er twee leeftijdsgroepen kunnen worden opgericht:
1. onthaalklas en eerste kleuterklas;
2. tweede en derde kleuterklas.
Om voldoende te kunnen differentiëren in de leeftijdsgroepen alsook om de doorstroming naar Den Top te kunnen garanderen, wordt voorgesteld om de maximumcapaciteit in Puur Natuur op 10 kinderen per geboortejaar vast te leggen. Dit betekent dat er 20 kinderen per leeftijdsgroep zitten en dat er maximum 40 kinderen in de kleuterschool Puur Natuur zullen worden ingeschreven waardoor het een buurtschool blijft. Dit leerlingenaantal genereert voldoende lestijden om twee voltijdse kleuteronderwijzers aan te stellen in de gemeentelijke kleuterschool.
Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de herstructurering van Puur Natuur als vestigingsplaats van Den Top met ingang van 1 september 2015 goed te keuren alsook de maximumcapaciteit voor Puur Natuur vast te leggen op 10 kinderen per geboortejaar.

Voorzitter CD&V Sint-Pieters-Leeuw, Siebe Ruykens: ” Ik ben Blij dat CD&V Sint Pieters Leeuw steeds blijven ijveren is voor dit punt en een betere doorstroming voor de kindjes kan waarborgen naar Den Top. Met de capaciteitsmiddelen die onze gemeente kreeg van Minister Crevits willen we prioritair werk maken van een gerichte uitbreiding van gemeentelijke basisschool Den Top.

Sint-Pieters-Leeuw zorgt voor oplossing voor waardevol erfgoed van verenigingen en inwoners

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 april 2015.

De gemeenteraad keurde een schenking- en bewaargevingsplan goed.
Dit biedt de verenigingen en/of inwoners van de gemeente de mogelijkheid om waardevol archief of erfgoed in bewaring te geven bij het gemeentearchief. Zo gaan deze waardevolle stukken niet verloren voor toekomstige generaties.

erfgoedDe gemeente hoopte dat dit een regionaal project kon worden binnen de Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei als een soort regionaal Depot. Maar bij de 15 gemeenten was daar geen draagvlak voor. Ondertussen wil Sint-Pieters-Leeuw niet bij de pakken blijven zitten en zelf waardevol erfgoed van de verenigingen bewaren voor het verloren gaat.

Schepen voor Erfgoed en Archief Jan Desmeth : “Ik denk bijvoorbeeld aan de vele verenigingen die onze gemeente telt. Zij bezitten vaak nog hun originele statuten, een oorspronkelijke oprichtingsakte, foto’s van hun leden, affiches van georganiseerde activiteiten enz. De bestuursleden staan in voor de bewaring van deze stukken die veelal van generatie op generatie worden doorgegeven. Soms hebben de verenigingen echter niet de mogelijkheid om deze documenten kwaliteitsvol te bewaren. Zo dreigt het gevaar dat bepaalde objecten of documenten weggegooid worden, hoewel ze waardevol zijn voor de geschiedenis van de gemeente. Om dit te vermijden, hebben we dit plan uitgewerkt. De komende maanden zullen we dit toelichten aan verenigingen en inwoners. Na de zomer maken we een kleine brochure, die alles uitlegt.

Men kan in principe kiezen tussen een schenking of een bewaargeving. In het eerste geval wordt de volle eigendom van de in bewaring gegeven stukken overgedragen aan de gemeente. Bij een bewaargeving krijgt de gemeente deze stukken slechts in bruikleen. De vereniging of inwoner blijft dus eigenaar. In beide gevallen zal de bewaargever of schenker steeds gemakkelijk toegang krijgen tot de stukken die hij aan de gemeente toevertrouwt. Het College van burgemeester en schepenen beslist of een schenking of bewaargeving al dan niet aanvaard wordt. Hun uitspraak is gebaseerd op het advies van een jury die bestaat uit leden van de werkgroep streek- en volkskunde , enerzijds, en een bindend advies van de gemeentearchivaris, anderzijds. De voorwaarden die een rol spelen in het al dan niet aanvaarden van de aangeboden stukken, staan uitgewerkt in dit plan.