GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 april 2015.
Sint-Pieters-Leeuw heeft nog een achttal straten waar beurtelings parkeren de regel is, voornamelijk in enkele straten van Ruisbroek en de wijk Wilderveld in Zuun. Hieraan komt binnenkort definitief een einde. De gemeenteraad van 30 april 2015 keurde het voorstel tot algemene afschaffing goed.

beurtelings-parkerenSchepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Deze maatregel werd ooit ingesteld om het voordeel en het ongemak eerlijk te verdelen over beide zijden van een straat. Deze straten zijn niet breed genoeg om aan beide kanten te kunnen parkeren. Zolang er niet veel wagens waren, werkte dat systeem maar met de huidige parkeerdruk is het twee maal per maand een stressmoment. We kiezen nu voor de kant met de meeste parkeerplaatsen en/of de meest veilige situatie, rekening houdende met o.a. het aanrijdend verkeer uit zijstraten.”

Sinds de oprichting van het wijkteam in Ruisbroek kregen zij een 10-tal klachten over de toepassing van het beurtelings parkeren. Een deel van de wagens bleven staan, terwijl anderen hun wagen wel aan de andere kant plaatsten. Dit zorgt twee maal per maand voor opstoppingen en veel frustratie bij de inwoners, vooral bij diegene die de regel correct toepassen.

Er werd een sensibiliseringsactie met flyers en uitleg gevoerd via onze gemeenschapswachten. Deze actie werd goed onthaal, maar de inwoners bevestigden toch dat het afschaffen van het beurtelings parkeren beter zou zijn omdat het systeem met de huidige parkeerdruk nooit vlot zal verlopen.

Jan Desmeth : “Op basis van de waardevolle informatie uit het wijkteam Ruisbroek gingen we na waar we elders in de gemeente nog gelijkaardige situaties hadden. Zo kwamen we uit bij een viertal straten in de wijk Wilderveld. Als we ergens een terechte maatregel nemen, waken we erover dat we dit uitvoeren in het kader van een globale visie op heel de gemeente.”

De gemeente gaat nu in de straten waar nog beurtelings geparkeerd word straat per straat bekijken welke zijde de beste is om als parkeerzijde toe te wijzen. Rekening houdend met het mogelijke aantal plaatsen, de veiligheid en de zichtbaarheid.

%d bloggers liken dit: