handelaars en klanten zamelden 33,40 Kg rosse munten in tvv iedereen tegen kanker

SINT-PIETERS-LEEUW: – Handelsvereniging RinkRond Leeuw spaarde de voorbije weken samen met zijn klanten zo’n 33,40 Kg rosse munten  tvv Iedereen tegen kanker.
2015-04-24-rosse-munten 

‘Hartelijk dank aan onze klanten om zo gul te zijn. Kijk jij aanstaande zondag op “één” ook naar de grote kanker-show hoe onze bijdrage de Rospot-container zal vullen? Dit ter ondersteuning in de strijd tegen kanker.’

Zie ook het artikel van 02/04/2015 – Handelsvereniging RinkRond Leeuw plaatst Rosse Leeuwepot voor Iedereen Tegen Kanker

16.855 bestuurders reden te snel tijdens derde flitsmarathon

snelheidscontrole_fabriekstraatBELGIË: – De federale politie heeft in samenwerking met de lokale politiezones de derde flitsmarathon georganiseerd. Van donderdag 23 april 2015 om 6 uur tot vrijdag 24 april om 6 uur hebben de federale en lokale politie in heel België de snelheid van de autobestuurders gecontroleerd. Deze actie was bedoeld om de automobilisten aan te zetten om hun voet van het gaspedaal te halen en hen nogmaals te sensibiliseren voor de gevaren van overdreven snelheid. In totaal hebben 80 politiemensen van de federale Wegpolitie en 105 lokale politiezones deelgenomen aan deze marathon.

Met vaste en mobiele radars hebben de politiemensen de snelheid gecontroleerd op het hele snelwegennet en secundaire weggennet van het land.

Dit zijn de resultaten van de controles met mobiele camera’s (80% reeds bekend):
– Aantal mobiele dispositieven: 582
– Aantal gecontroleerde voertuigen: 262.230
– Aantal processen-verbaal en onmiddellijke inningen: 16.855
– Aantal ingetrokken rijbewijzen: 62
Op dit ogenblik bekijkt de politie ook nog 2.347 processen-verbaal bij de onbemande camera’s (de flitspalen). Ook hier zijn nog niet alle overtredingen verwerkt.
Deze resultaten versterken de politie in de overtuiging dat de strijd tegen overdreven snelheid absoluut noodzakelijk blijft, zowel preventief als repressief. De kans is dus zeer groot dat er de komende maanden ook een vierde flitsmarathon komt.

Football+Foundation logo voor KV Brucom

2015-04-24-Football-plus-Foundation-logo-voor-KV-BrucomSINT-PIETERS-LEEUW: – Afgelopen week kreeg voetbalclub KV Brucom Sp van de Football+Foundation het “+ logo” uitgereikt.
Het + logo wordt uitgereikt aan clubs die zich sociaal-maatschappelijk engageren binnen het (jeugd)voetbal.

KV Brucom Sp gaat met veel plezier dit sociaal-maatschappelijk engagement aan en zette dit gedurende het huidige seizoen reeds in de kijker met acties als de “SIlence Day” en de “Regenboogveteractie”.

Momenteel loopt de actie “Scoren tegen Kanker”. In de kantine kan je voetbalkledij aankopen tegen een spotprijs, waarbij de opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker. Zeker doen!

Minister Crevits kent 1.500.000 euro toe voor extra schoolcapaciteit in Sint-Pieters-Leeuw

2015-04-24-CrevitsVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kent dit jaar bijna 36 miljoen euro specifieke middelen toe voor extra schoolcapaciteit in Vlaanderen en Brussel. Het gaat om 35 miljoen euro aan bouwsubsidies en bijna 1 miljoen euro aan huursubsidies. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de erkende capaciteitsgemeenten Antwerpen, Asse, Gent Grimbergen, Halle, Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Niklaas en Vilvoorde kunnen met die middelen meer plaatsen voor kinderen in de klas creëren. Minister Crevits verwacht dat de beloofde capaciteitsuitbreiding op korte termijn effectief gerealiseerd wordt.

Sint-Pieters-Leeuw krijgt een bouwsubsidie voor capaciteitsuitbreiding van 1.500.000 euro.

Capaciteitsgemeenten
Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in die gemeenten in Vlaanderen die kampen met een tekort aan schoolplaatsen. Eind 2014 werd een nieuwe oproep gelanceerd naar alle lokale ‘taskforces capaciteit’ om een actuele lijst met capaciteitsprojecten in te dienen met het oog op de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2015. In deze taskforces zetelen alle lokale onderwijsverstrekkers onder coördinatie van de gemeente. Samen bekijken ze de lokale capaciteitsbehoeften, brengen ze de verschillende voorstellen tot capaciteitsuitbreiding in kaart en beslissen ze welke capaciteitsprojecten effectief worden gerealiseerd met de toegekende middelen.

De oproep vertrok naar de 17 erkende capaciteitsgemeenten in Vlaanderen (Antwerpen, Asse, Denderleeuw, Gent, Grimbergen, Halle, Kortrijk, Leuven, Lokeren, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Tienen, Turnhout, Vilvoorde en Wervik) en naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel.

15 capaciteitsgemeenten dienden een aanvraag in voor capaciteitsmiddelen. De ingediende dossiers werden gebundeld en beoordeeld, onder meer op hun volledigheid en correctheid, om vervolgens de vergelijking van de capaciteitsdruk over de verschillende gemeenten mogelijk te maken.

Om de huidige en toekomstige capaciteitsdruk in de verschillende capaciteitsgemeenten te berekenen werd gebruik gemaakt van lokaal aangeleverde en centraal beschikbare capaciteitsgegevens. Het gaat zowel om de vraagzijde (de noden) als het beschikbare aanbod (welke capaciteit bestaat er al).

In dat kader ontwikkelt het departement Onderwijs en Vorming ook een capaciteitsmonitor. Die capaciteitsmonitor zal tegen de zomer 2015 opgeleverd worden en zal minister Crevits in staat stellen om de werkelijke capaciteitsnoden nog preciezer in kaart te brengen.

In afwachting van die capaciteitsmonitor gebeurt de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2015 aan de hand van volgende parameters:
– De actuele capaciteitsdruk (2014);
– De toekomstige capaciteitsdruk (2018);
– De bevolkingsprognoses (groei/afname) 2018-2024 in de leeftijdscategorie 3-11-jarigen (aan de hand van demografische data opgesteld door de Studiedienst Vlaamse Regering);
– De door de lokale ‘taskforces capaciteit’ gevraagde capaciteitsmiddelen 2015: 408,5 miljoen euro aan bouwsubsidies en 873.353 euro aan huursubsidies (beschikbaarheidsvergoedingen);
– De toegekende capaciteitsmiddelen 2010-2014 en de uitvoering ervan;
– De beschikbare middelen.

Op basis van deze data is de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2015 als volgt:
Wat de bouwsubsidies betreft:
Antwerpen: 12.000.000 euro
Asse: 400.000 euro
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 7.000.000 euro
Gent: 3.300.000 euro
Grimbergen: 1.500.000 euro
Halle: 2.100.000 euro
Leuven: 1.600.000 euro
Mechelen: 1.600.000 euro
Roeselare: 550.000 euro
Sint-Pieters-Leeuw: 1.500.000 euro
Sint-Niklaas: 700.000 euro
Vilvoorde: 2.750.000 euro
Totaal: 35.000.000 euro

Wat de huursubsidies (beschikbaarheidsvergoedingen) betreft:
Daarnaast worden ook middelen voorzien voor de betaling van huursubsidies die ingezet worden om tijdelijk in bijkomende schoolcapaciteit te voorzien, de zogenaamde beschikbaarheidsvergoedingen.Totaal: 827.753 euro

Efficiënte realisatie van extra schoolcapaciteit
Een analyse van de toegekende middelen 2010-2014 leert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits dat de realisatie van bijkomende schoolgebouwen veel te lang op zich laat wachten waardoor de werkelijke capaciteitsuitbreiding vaak pas vele jaren later een feit is. Dat moet in de toekomst anders en beter. Tijdens de vorige legislatuur heeft de Vlaamse Regering 188 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen geïnvesteerd in 12 capaciteitsgebieden. Voor 44% van deze middelen zijn de werken nog niet opgestart. Slechts een vijfde van de middelen (19%) heeft ondertussen effectief tot capaciteitsuitbreiding geleid. Voor 37 % van de middelen is er ondertussen een concreet projectplan uitgewerkt of zijn de bouwwerken volop bezig. Waarom de capaciteitsuitbreiding zo lang op zich laat wachten, is nog onduidelijk. Minister Crevits laat onderzoeken wat mogelijke oorzaken zijn en hoe het in de toekomst sneller kan. De capaciteitsnoden zijn groot. Het komt er dus op aan de toegekende middelen zo snel en efficiënt mogelijk in te zetten.

Masterplan Scholenbouw
Daarnaast maakt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werk van een Masterplan Scholenbouw, vooral in functie van de reguliere financiering. Dat Masterplan zal de grote lijnen uittekenen over hoe in de toekomst de schoolinfrastructuur op een meer planmatige wijze zal worden aangepakt. Het gaat dan zowel om het oplossen van de concrete capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium. Vlaanderen kampt immers met een historische onderhoudsachterstand en erg verouderde schoolinfrastructuur. Ook die moet gemoderniseerd worden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We investeren dit jaar bijna 36 miljoen euro om extra schoolcapaciteit in Vlaanderen en Brussel te creëren, daar waar er nu en in de toekomst plaatsen te kort dreigen te zijn. Het doel is dat elk kind in een school terecht kan. Niet alleen bijkomende middelen zijn noodzakelijk, ook meer daadkracht. Want de realisatie van bijkomende schoolgebouwen laat vaak te lang op zich wachten. Slechts voor een vijfde van de toegekende capaciteitsmiddelen in de periode 2010-2014 zijn de werken volledig uitgevoerd. Bij bijna de helft van de middelen zijn de werken nog niet opgestart. Gezien de grote noden moet we er voor zorgen dat de beschikbare en toegekende middelen sneller tot effectieve capaciteitsuitbreiding leiden.”


2014-09-18_gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwEerste reacties uit Sint-Pieters-Leeuw:

Voorzitter van CD&V Sint-Pieters-Leeuw Siebe Ruykens laat in een reactie weten verheugd te zijn met de extra middelen (1 500 000 euro) die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) toekent aan Sint-Pieters-Leeuw.
Het gemeentebestuur wil prioritair inzetten op extra plaatsen voor onderwijs en kinderopvang. Dankzij een goed uitgewerkt dossier en een uitgebreid en constructief overleg met Minister Crevits is onze gemeente er voor de eerste maal in geslaagd om aanspraak te maken op deze extra capaciteitsmiddelen. Deze middelen zijn broodnodig, want net als andere gemeenten uit de Vlaamse Rand, kampt Sint-Pieters-Leeuw met een erg grote druk op ons onderwijs. De extra middelen moeten ons toelaten om op korte termijn extra plaatsen voor kinderen bij te creëren in Leeuwse scholen. We zullen samen met de collega’s bekijken hoe we deze middelen optimaal kunnen inzetten”, aldus Siebe Ruykens.

Gunther Coppens, schepen van onderwijs: “Het is goed dat we van de Vlaamse regering middelen krijgen om aan capaciteitsuitbreiding te doen. We hadden een bijzonder goed dossier ingediend met de lokale Taskforce waar alle onderwijsverstrekkers in vertegenwoordigd zijn.
We hoopten wel op 5 miljoen euro om de nieuwe school in Zuun-Ruisbroek te kunnen bouwen. We zullen nu op minder grote schaal moeten nadenken, onderzoeken wat we gaan doen in overleg met het kabinet Crevits.

boeiende auteurslezing van Marijke LJ Declercq

SINT-PIETERS-LEEUW: Donderdagavond had in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw een boeiende auteurslezing plaats van Marijke L.J. Declercq.
2015-04-23-auteurslezing_Marijke_00 2015-04-23-auteurslezing_Marijke_00b
Marijke Declercq gaf in eigen beheer haar boek ‘Het burlen van het edelhert’ uit, met dit boek won zij prompt de Gouden Meeuw. Zij vertelde in de bib over het schrijverschap, het uitgeven van een boek, en nog veel meer.

Wat met de buitenschoolse kinderopvang in Sint-Pieters-Leeuw

BKO_SPL_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – In een gemeenschappelijke mededeling protesteren de vakbonden ACV en ACOD dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw nu ook de buitenschoolse kinderopvang wil gaan uitbesteden.
Beide vakbonden kondigen een protestactie aan als het schepencollege hierover volgende maandag een princiepsbeslissing neemt. Op woensdag 29 april 2015 organiseren ze een algemene personeelsvergadering waarop ze hun verdere strategie zullen bepalen.

Schepen van Kinderopvang Bart Keymolen reageert: “We vangen dagelijks meer dan 800 kinderen op met ons BKO team. We zullen dit, hoe dan ook, zelf blijven organiseren en aanbieden aan onze jonge gezinnen.
We hebben een aanbod gekregen om onze dienst te versterken en zelfs uit te breiden.
Deze piste wordt met college onderzocht
.”

agenda: spaghetti- en croquefestijn tvv De Poel vzw

vzw_De-Poel_logoZUUN: – De Poel vzw organiseert nu zaterdag 25 april 2015 een spaghetti- en croquefestijn.
Deze vindt plaats in de parochiezaal St-Lutgardis te Zuun, Arthur Quintusstraat 22, doorlopend van 11u30 tot 21u.

Recent is De Poel vzw gestart met de bouw van een industrieel voedingsatelier in St-Genesius-Rode. De gasten zullen er verkoopbare, kwaliteitsvolle producten maken, zodat ze later eventueel kunnen doorstromen naar het reguliere of semi-reguliere arbeidscircuit.
In St-Pieters-Leeuw werd er een volwaardige computerklas ingericht, en wordt er geleerd, om de persoonlijke ontwikkeling van de gasten te bevorderen. Een heus trainingscentrum om de noden bij de verschillende arbeidsvormen op te vangen, zal er uitgebouwd worden. Daarnaast is ook de optimalisering van een houtatelier aan de orde.
In Schepdaal wordt er gezorgd voor rust, ontspanning en relaxatie voor personen met de zwaarste zorgvraag. Bijkomend sanitair, douche en badkamer, passieve snoezelruimte werden reeds gerealiseerd. Een multifunctionele ruimte en snoezeltuin staan nog op de planning.
De Poel Vzw wil bekomen dat iedereen zich “wel” voelt in zijn “zijn”.

Daarnaast wordt er in het home van Ruisbroek en in de bungalows van Ternat opvang geboden en activiteiten aangeboden aan gasten die hier permanent of tijdelijk nood aan hebben.
Met deze nieuwe unitwerking bij De Poel is ook de visie van De Poel aangepast: de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk, en hierbij ook zorg op maat, staan centraal.

De Poel Vzw organiseert verschillende activiteiten om al deze projecten te kunnen verwezenlijken. Het jaarlijkse spaghettifestijn is er één van. Deze wordt georganiseerd oor de gebruikersraad van De Poel vzw (ouders, broers, zussen en sympathisanten van de gasten van De Poel). De opbrengsten gaan integraal naar De Poel vzw. Dit eetfestijn wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de gebruikersraad, personeelsleden en vrijwilligers.

Kan men niet aanwezig zijn, en wil men De Poel vzw toch steunen? Dan kan men een gift doen via het nummer BE42 7795 9092 6054 met vermelding “spaghetti”. Voor giften vanaf 410 € ontvangt men een fiscaal attest.