Campagne tegen overdreven snelheid in Ruisbroek

2015-04-08-ruisbroek-graag-traag-houten-pop-2RUISBROEK: -De buurtraad “Ruisbroek nauw aan het hart” heeft een tweede actie opgezet om automobilisten te sensibiliseren hun snelheid te minderen in het centrum van Ruisbroek.

Na de actie van 30 maart 2015 waarbij ze in de Fabriekstraat flyers en ballonnen uitdeelden (zie artikel 30/03/2015) plaatste de buurtraad nu kleurige houten poppen in de straten van Ruisbroek, zoals op de foto in de Kleine Brug Straat, om de bestuurders aan te manen de maximale snelheid in de bebouwde kom te respecteren zowel tijdens de paasvakantie als op schooldagen.