Parkeerstudie en parkeeronderzoek Ruisbroek

RUISBROEK: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 26 maart 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.
Parkeerstudie en parkeeronderzoek centrum en detailhandelskern Ruisbroek

Het bestek nr. 2015-019 voor het uitvoeren van een parkeerstudie en parkeeronderzoek centrum en detailhandelskern Ruisbroek werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
2015-03-25-verzicht_Ruisbroek_Sint-Pieters-Leeuw
Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “In Ruisbroek nog méér dan elders zijn er te weinig parkeermogelijkheden. We willen hiervoor een globale oplossing zoeken. Die oplossing moet kunnen verwerkt worden in de ruimtelijke opwaardering die we de komende jaren in Ruisbroek willen realiseren. Dit globale zicht voorkomt dat nu werken worden uitgevoerd, die nadien de parkeeroplossing bemoeilijken en moeten hersteld worden. Zo betaalt de studie zich ook ruim terug.
De studie zelf zal in juni uitgevoerd worden. Dan zijn de werken met de nutsbedrijven gedaan en zijn de grote wegen- en rioleringswerken nog niet begonnen. Zo krijgen we een goed zicht op de situatie op een moment dat er geen werken aan de gang zijn
.”

Federale Wegpolitie stelt 11 fraudes met tachograaf vast tijdens een controle op zwaar vervoer

federale-politieREGIO: – De federale Wegpolitie heeft op donderdag 26 maart 2015 een controleactie op het gebruik van de tachograaf georganiseerd. De controle vond plaats in samenwerking met centrex, het politioneel kennis- en expertisecentrum verkeershandhaving. Deze actie vond plaats tussen 14 en 22 uur op de Brusselse Ring en de E19 in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant. 42 vrachtwagens zijn gecontroleerd, er zijn 11 fraudegevallen vastgesteld.

De strijd tegen ongevallen met zwaar vervoer vormt een van de prioriteiten van de federale politie. Frauderen met de tachograaf heeft een belangrijke invloed op de verkeersveiligheid, op de sociale situatie van de bestuurder en op de concurrentie tussen de verschillende transportfirma’s. Met deze actie wil de federale Wegpolitie de fraudeurs hard aan te pakken en een positief signaal te geven aan de firma’s en de bestuurders die wel trachten om de wetgeving na te leven.
Vijftien leden van de federale Wegpolitie hebben aan deze actie deelgenomen, net als 1 collega van de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

Resultaten
Aantal gecontroleerde vrachtwagens: 42
Aantal fraudes met tachograaf : 11
* Magneet op impulsgever waardoor er rust werd geregistreerd tijdens rijden: 3
* Rijden zonder bestuurderskaart: 1
* Rijden met bestuurderskaart van iemand anders: 7
Andere inbreuken: 6
* Rijden zonder vervoersvergunning: 1
* Inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag: 2
* Inbreuken op wetgeving uitzonderlijk vervoer: 2
* Gsm achter het stuur: 1
Er is voor een totaal bedrag van 46.720 euro aan boetes geïnd.

Shopping Pajot in Sint-Pieters-Leeuw: eerste retail park in België met Breeam certificaat voor duurzame renovatie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Redevco, één van de grootste investeerders in Europees winkelvastgoed, heeft een ‘BREEAM International Post Construction’ certificaat met score ‘GOOD’ ontvangen voor haar Retail Park Shopping Pajot aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

Filip de Bois (Portfolio Director Redevco) – Nele Schelfhout (Project Manager Redevco) – Eric Van Dyck (Managing  Director Redevco) – Stefaan Martel (Director Bopro)
Filip de Bois (Portfolio Director Redevco) – Nele Schelfhout (Project Manager Redevco) – Eric Van Dyck (Managing Director Redevco) – Stefaan Martel (Director Bopro)

De site werd in 2012 en 2013 volledig herontwikkeld voor een totaal van 20.000 m² winkeloppervlakte. Het certificaat bewijst dat de bouwwerken zo duurzaam mogelijk verlopen zijn. Hiermee realiseert de onderneming een BREEAM certificering voor ongeveer 67% van haar Europese vastgoedportefeuille op basis van het beleggingsvermogen en ligt Redevco op koers voor een target van 100% tegen het eind van 2016.
Shopping Pajot
BREEAM is de standaard voor duurzaamheidscertificering van gebouwen in Europa. Voor elk type gebouw heeft BRE een handboek rond duurzaamheid uitgewerkt. Shopping Pajot werd beoordeeld op het handboek ‘BREEAM 2009 Europe Commercial – Retail’. Het is de eerste keer in België dat een commercieel complex een ‘BREEAM International Post Construction’ certificaat krijgt voor zijn duurzame renovatie. Shopping Pajot ontving vorig jaar al een Sustainability Award van de BLSC (Belgian Luxembourg Council of Shopping Centers).

Eric Van Dyck, Managing Director Redevco Belgium: “We zijn trots om als eerste in België dit certificaat te mogen behalen. Hopelijk stelt dit een voorbeeld voor de vastgoedwereld en de bouwsector. Het project kreeg in de ontwerpfase al een score ‘GOOD’, dit niveau hebben we kunnen behouden bij de oplevering. Het is één zaak om een renovatieproject duurzaam te ontwerpen op papier, het effectief zo realiseren is een andere kwestie. Dit is niet evident want je hebt de medewerking nodig van heel wat stakeholders zoals huurders en aannemers.”
Shopping Pajot Shopping Pajot
Hoge duurzaamheidsnorm
Architectenbureau Architeam bvba maakte het ontwerp en aannemer Verelst Industriebouw nv voerde de werken uit, allebei volgens de duurzaamheidsnormen van BREEAM. Assessor Bopro beoordeelde het project op vlak van de onderwerpen uit het BREEAM-handboek: beheer, afval, transport, materialen, energie, ecologie, vervuiling, enz.

Shopping PajotEnkele concrete voorbeelden: het beton van de afbraakwerken werd hergebruikt in het wegdek. Het water- en energieverbruik werd tijdens de werken continue opgevolgd. Het afval op de werf werd strikt gescheiden ingezameld via een mini-containerpark. Er werd beter geïsoleerd dan de wettelijke norm. De parkingverlichting en publiciteit van de winkels zijn uitgerust met LED. Een landschapsarchitect koos voor voldoende streekeigen groen als beplanting op en rond de parking.

Ook de huurders kregen bij de overhandiging van hun pand een handboek met vrijblijvende aanbevelingen voor een duurzame inrichting en beheer van hun winkelruimte. Zo zijn enkele winkels uitgerust met een warmtepomp om te voldoen aan hun koude- en warmtevraag. Op de site staan laadpalen voor elektrische voertuigen; overdekte fietsenstallingen met laadpunt voor elektrische fietsen en de afvalinzameling van de winkels gebeurt gescheiden.

Woonanalyse van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, opgemaakt door de Woonwinkel Zennevallei

2015-03-27-evolutie-bevolkingsaantal_St-P-Leeuw_2000-2014SINT-PIETERS-LEEUW: – Woonwinkel Zennevallei (het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Sint-Pieters-Leeuw en Halle dat instaat voor de uitvoering van het woonbeleid van beide gemeenten) heeft nu ook voor Sint-Pieters-Leeuw haar woonanalyse opgemaakt. Opvallende conclusies zijn de grote bevolkingsaangroei (nu meer dan 33 000 inwoners) en de immigratiedruk vooral vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze druk laat zich het meest voelen in Ruisbroek, Negenmanneke, Zuun en ook Vlezenbeek. Daardoor staan de prijzen onder opwaartse druk en kan men ook een “verdringing” vaststellen : er komen meer gezinnen uit Brussel in de gemeente wonen dan omgekeerd, er vertrekken meer gezinnen uit de gemeente naar andere in Vlaanderen gelegen gemeenten dan omgekeerd.
2015-03-27-evolutie-bevolkingsgroei_St-P-Leeuw_2000-2012
Enkele sterktes zijn het gevarieerd woonaanbod in de gemeente, het vrijwaren van de open ruimte die nog sterk aanwezig is. Zwaktes zijn het tekort aan huurwoningen, de hoge huurprijzen en de minder goede kwaliteit van woningen in bepaalde gebieden. Kansen liggen in een differentiatie van het nieuw woonaanbod en het bedienen van diverse doelgroepen, door een gericht beleid.
Burgemeester Luc Deconinck “De gemeente wil in haar woonbeleid een aantal kernpunten hanteren : het opwaarderen van de woningkwaliteit door het bestrijden van leegstand en verkrotting, en door het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Voor sociale woningen en nieuwe private verkavelingen willen we zoveel mogelijk een voorrangsbeleid voeren waarbij inwoners met een sterke lokale binding voorrang krijgen, zodat we de verdringing kunnen tegengaan. Voor de toewijzing van sociale woningen heeft het gemeentelijk toewijzingsreglement duidelijk een positieve invloed : mensen die een sterke band hebben met Sint-Pieters-Leeuw krijgen nu voorrang. Binnenkort starten we een eerste privaat project voor bescheiden woningen waar kandidaten met lokale binding voorrang zullen krijgen.”
2015-03-27-evolutie-vastgoedprijzen_St-P-Leeuw_1992-2013