Guido Devillé voor exchange in Burkina Faso

SINT-PIETERS-LEEUW: – Guido Devillé is als vrijwilliger van exchange naar Burkina Faso om er bakkers op te leiden.
Dankzij oa. Guido kan exchange (www.exchangevzw.be) gratis topkennis ter beschikking stellen aan bedrijven in Zuiden. Zo leert hij de bakkers in Burkina Faso de knepen van het vak en verbetert hij de kwaliteit van de producten die men ter plaatse maakt.
2015-03-23-Guido-Deville_01
Guido Devillé: ‘De Producten die we reeds gemaakt hebben mochten gezien worden. Je moet weten dat je in omstandigheden werkt van rond de 45°C en een vocht % van 15.
Ik ben gestart met kleine broodjes. Ik had de keuze tussen een steamer oven, oven onder een fornuis. Steamer was geen goed idee. De andere een alternatief die voldoening gaf. De brioches waren wel mooi, uit één deeg een mooi assortimentje gemaakt. Rozijnen brood, brioches, franse brioches, brioche taart,…
Daarna getoond hoe ik koffiekoeken maak. Hier willen ze echt van die minikoekjes. Ik zal ik mijn overtuigingskracht moeten gebruiken om deze toch iets groter te maken. Bij deze temperaturen is het niet mogelijk om een deeg lang te laten liggen.Ook hebben we een eerste dessertkoekje gemaakt. Dit viel zeker in de smaak.’
2015-03-23-Guido-Deville_02 2015-03-23-Guido-Deville_04
Guido Devillé: ‘Opdracht vandaag geslaagd. In een keukenoven taartjes bakken per 12 stuks en toch streven naar kwaliteit. Ook stokbroden die je na 2/3 bakken moet omdraaien om ook een gebakken bodem te hebben. Afrika is improfiseren en creatief zijn.’

Meer info over het project kan je lezen op de blog van Guido Devillé: www.bloggen.be/bakker_guido_in_afrika

uitbreiding van het voorstedelijk treinaanbod in en rond Brussel

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_trein_02REGIO: – De NMBS wil ten laatste tegen eind 2017 het voorstedelijk spooraanbod rond Brussel verhogen tot 90 procent van de beoogde doelstellingen. De ingebruikname van een belangrijke spoortunnel in Brussel eind 2015, de uitbreiding van de piekperiode en het aanbod tijdens het weekend vormen daarbij belangrijke scharniermomenten.

Het voorstedelijk spooraanbod maakt deel uit van het Gewestelijk Expresnet (GEN) – een samenwerkingsverband tussen NMBS, MIVB, De Lijn en de TEC – dat binnen een straal van 30 kilometer rond Brussel het gezamenlijk aanbod van trein, tram, metro en bus structureert tot een basisnet.

Het voorstedelijk spooraanbod rond Brussel maakt integraal deel uit van het globale treinaanbod van NMBS, dit om maximaal te profiteren van de schaalvoordelen die voortvloeien uit een dergelijke integratie.
De GEN-zone telt 141 treinhaltes, waarvan 103 met aansluiting op metro, tram of bus.

Nieuw stations- en treinaanbod vanaf eind 2015

2015-03-23-voorstedelijke-spoorverbindingenDe opening van de spoortunnel Schuman-Josafat eind 2015 biedt een belangrijke link tussen de spoorlijn vanuit Namen naar Brussel en het oostelijk ringspoor (tussen Halle en Vilvoorde). De tunnel maakt het mogelijk dat bepaalde treinverbindingen niet langer de verzadigde Noord-Zuidverbinding dienen aan te doen, met meer flexibiliteit en reistijdverkorting tot gevolg, onder andere naar Brussel-Nationaal-Luchthaven.

Zo wordt de IC-verbinding tussen Charleroi en Brussel-Luxemburg eind dit jaar verlengd tot Brussels Airport, via de Schuman-Josafattunnel. Ook andere verbindingen (relatie Leuven- ‘s Gravenbrakel, Geraardsbergen/Halle-Mechelen) zullen via Brussel-Schuman rijden: zo krijgt Leuven een rechtstreekse verbinding met Brussel-Schuman.

Eind 2015 worden ook het nieuwe station van Mouterij (tussen Etterbeek en Brussel- Luxemburg) en het vernieuwde multimodale station Brussel-Schuman geopend. Het station van Tour & Taxis wordt op datzelfde moment heropend. Eind 2016 wordt het lijstje van openingen/heropening uitgebreid met het nieuwe station van Arcaden.

Nieuwe mijlpaal ten laatste eind 2017

Twee jaar later – eind 2017 – wordt de piekperiode verlengd en het aanbod tijdens het weekend uitgebreid.

In combinatie met het verbeterde aanbod eind 2015 stijgt het voorstedelijk spooraanbod tot 90 procent van de uiteindelijke doelstelling (in vergelijking met 62 procent op dit ogenblik).
Klik op deze link voor een grotere afbeelding.

85 jaar Femma Sint Pieters Leeuw Zuun

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dit jaar bestaat de afdeling Femma Sint Pieters Leeuw Zuun 85 jaar en dit werd met een speciaal Lentefeest gevierd.

2015-03-23-85jaar_Femma_Sint-Pieters-Leeuw_Zuun_02
Eerst werden onze overleden leden herdacht tijdens de woorddienst. Een feestelijk maal werd nadien opgediend en de ontspanning werd verzorgd door Benny Michiels. Er werd teruggekeken in de fotoalbums van vroeger en herinneringen opgehaald. De ambiance zat er zeker in want er werd gedanst.
2015-03-23-85jaar_Femma_Sint-Pieters-Leeuw_Zuun_01 2015-03-23-85jaar_Femma_Sint-Pieters-Leeuw_Zuun_03
Voorzitster Hilde De Blieck vertelt over de 85 jaar vrouwenbeweging:

85 jaar vrouwenbeweging te Zuun. (verleden)
Dat is een hele tijd, maar ook heel veel vrouwen die ons zijn voorgegaan. Mevr. Tielemans, juffrouw Van Campenhout, Elise Boon, Ghislaine Van Onsem, Yvonne Debraekeleer, Lucie Helderweirt , Marina D’Hondt, Lutgard Backaert en dan hoop ik dat ik niemand vergeten ben in de lange rij van voorgangers.
Dit zijn allemaal vrouwen die de taak van voorzitster opgenomen hebben.Ze hebben op deze manier de verantwoordelijkheid gedragen om vrouwen samen te brengen om te praten maar ook activiteiten te organiseren. Dit zou natuurlijk niet kunnen zonder de sterke kernleden die haar omringen, maar ook de leden zelf, die willen deelnemen aan een rits van activiteiten. Wat is een voorzitster namelijk zonder kernleden en leden? Vroeger gingen de kernleden op stap met de kinderen van het dorp om de nieuwsbrief rond te brengen en dit werd vaak een sociaal contact: men hielp elkaar en leerde mekaar op deze manier kennen. De jongere kinderen speelden met elkaar, terwijl er gepraat werd over een naaiproject of een kookrecept. Vrouwen haalden steun bij elkaar.

85 jaar vrouwenbeweging te Zuun. (wat doet een vrouwenbeweging)
85 jaar is een hele tijd en dus ook heel veel vrouwen die ons zijn voorgegaan. Een hoop vrouwen die opkwamen voor onze rechten, waaronder het stemrecht. Deze vrouwen stonden op de piketten voor gelijkheid van loon, om te mogen gaan werken,om te mogen studeren en zoveel meer. Deze vrouwen samen hebben bekomen dat de vrouw vandaag staat waar ze staat. Ze hebben bekomen dat zaken die vroeger niet vanzelfsprekend waren voor vrouwen, vandaag de dag beschouwd kunnen worden als de norm.
Spijtig genoeg zijn er nog steeds rechten waar we vandaag de dag nog steeds voor verder vechten, maar gezien de weg die vrouwen de laatste decennia hebben afgelegd, kijken we vooruit met hoop voor de toekomst.
Vrouwen die uit de anonimiteit treden, was vroeger geen sinecure: ze moesten opboksen tegen de thuissituatie, de gevestigde normen, de maatschappij, iedereen die de vrouw opnieuw in haar schulp wou dwingen of bij wie vrouwen het onrecht aanklaagden.
Vrouwen waren echter wel de uitgekozen personen om vele vormen van onrecht aan te klagen, om op te komen voor de kleine mens en het onrecht dat hen al te vaak werd aangedaan. Op deze manier hebben vrouwen over de hele wereld ervoor proberen te zorgen dat de wereld leefbaar was voor iedereen.
Naast deze voorvechtersrol mogen we zeker het sociale aspect van vrouwenbewegingen niet uit het oog verloren.
Vaak waren deze bijeenkomsten de manier bij uitstek om informatie uit te wisselen, op een ontspannen manier samen te komen en te praten over zaken die belangrijk waren voor hen.

85 jaar vrouwenbeweging te Zuun (heden)
In deze tijd zien we wel een vermindering van voornamelijk jongere leden en vragen we ons soms af hoe lang dit nog kan doorgaan.
De jonge werkende vrouw die daarnaast nog het huishouden en kinderen opvoeden als taak heeft, moet keuzes maken, waarbij het sociale aspect vaak minder prioritair is ten opzichte van haar andere taken.
De vormen van onrecht die vandaag de dag bestaan, zijn reëel, maar vaak minder aanwezig in het dagdagelijkse leven. Zonder te overdrijven, mogen we vandaag zeggen dat vrouwen veel dingen als toegankelijk mogen beschouwen in onze contreien.
Waar vroeger veel jonge vrouwen zich aansloten bij een vrouwenbeweging om juist dat sociale contact te hebben, verschuift dit naar dames die wat ouder zijn en die heel bewust kiezen voor deze weg.
Het is en blijft belangrijk dat vrouwen een manier hebben om samen te komen, om terug in verbinding te komen met andere vrouwen, om meer tijd voor zichzelf te hebben. Het is belangrijk dat vrouwen hun verhalen kunnen vertellen en uitwisselen: verhalen over kleine en grote zorgen, familie, gezin, dorp, … en op die manier steun vinden bij elkaar. Ieder heeft zijn verhaal maar door naar elkaars verhaal te luisteren kan men soms inzien dat men niet alleen staat. Door verhalen uit te wisselen, kan men zich realiseren dat er meer is, een groter geheel, een cirkel van vrouwen. Vandaag is het een digitaal tijdperk geworden waar computer, media, internet en alle nieuwe vormen van communicatie niet meer weg te denken zijn.

Wij maken daar ook gebruik van door de uitnodigingen te versturen via mail, reclame te maken via Facebook, een eigen website te onderhouden waar de afdelingen onder vermeld staan. Femma wil op deze manier open staan om vrouwen op alle mogelijke manieren te bereiken, door het beschikbaar stellen van informatie. Op die manier probeert Femma mee te evolueren naar een nieuwe tijd: een tijd die snel verandert, die veranderende noden met zich meebrengt voor de hedendaagse vrouw.
Op al deze veranderingen inspelen is nog een zware opdracht voor de toekomst. Naast deze veranderende wereld dient Femma nog steeds ongelijkheid aan te kaarten en ervoor te zorgen dat de rechten van de vrouw blijven vertegenwoordigd worden.
Laat ik positief eindigen en dankbaar zijn voor de medebestuursleden Liliane en Marie-Jeanne, de nog steeds goed werkende kern, die me blijven motiveren en laten zien dat het wel zin heeft om door te gaan.

Meer info: www.femma.be/nl/groep/sint-pieters-leeuw-zuun

agenda: Afrikafilmfestival – Benda Bilili

2015-03-31-affiche-BendaVLEZENBEEK: – Naar aanleiding van het Afrikafilmfestival (www.afrikafilmfestival.be) organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) op 31 maart 2015 een filmavond.

De film Benda Bilili gaat over een aantal straatjongeren in Kinshasa die er van dromen om van hun muziekgroep Staff Benda Bilili de beste band in Kinshasa (Congo) te maken. De muzikanten schuimen de straten af in hun aangepaste “Mad Max” rolstoelen. Zij zijn de sterren uit de getto bij wie Roger, een straatjongen, zich dolgraag wil aansluiten. Door te zingen en te dansen proberen ze te overleven en aan de ellende en gevaren van het straatleven te ontsnappen.
Vijf jaar lang werd Staff Benda Bilili gevolgd, vanaf de eerste repetitie tot hun triomf op de internationale festivals. “Benda Bilili” is het verhaal van een droom die werkelijkheid is geworden.

De vertoning vindt plaats in CC De Merselborre, schaliestraat 2, 1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Deuren: 20 uur
Inkom: 3 euro – Voor info en tickets : 02 371 22 18
Na de vertoning is er gelegenheid voor een gezellige babbel bij een lekker Fair Trade drankje !