Rudi Tastenoe zorgt met nieuw gratis project voor animatie en sfeer in woonzorgcentra

ZUUN: – Vanmiddag bracht Rudi Tastenoe in primeur zijn project “Zing mee met Rudi” in de leefruimte Zonnedal van woonzorgcentrum WZC Zilverlinde.
Zoals we u reeds dinsdag in een artikel melden (zie artikel 17/03/2015) start Rudi, dankzij enkele sponsors,met een gratis zang tournee door alle woonzorgcentra in de buurt en krijgen de aanwezigen een gratis zangboekje.
2015-03-19_Rudi-muziekboekje_04
Meestal is er heel weinig budget voorzien voor animatie en entertainment voor de bewoners in rusthuizen en dat zal er volgens Rudi zeker niet op verbeteren. Dit zette hem aan het denken en zo ontstond zijn project ” Zing mee met Rudi” waarmee hij een uurtje gratis gaat optreden in oa. woonzorgcentra.

Rudy Tastenoe: ‘De bewoners krijgen een boekje, in luxe uitvoering, als geschenk dat ze mogen houden en waar ze achteraf nog heel veel plezier zullen aan hebben, met 50 meezingers: met de liedjesteksten, foto’s van de artiesten, mopjes, gedichtjes en foto’s van mezelf.

Deze namiddag werden de liedjes alvast uit volle borst meegezongen en heerste er een heel gezellige sfeer.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Vijf eeuwelingen in WZC Zilverlinde

ZUUN: – Op dit ogenblijk zijn vijf bewoners van het woonzorgcentrum Zilverlinde de 100 jaar voorbij.Dit is uniek en kan het WZC niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom vierden ze dit graag met hen en de andere bewoners.
De gelukkigen zijn: Margriet Walravens(101), Yvonne Decoster(104), Bertha Wauters(103), Virginie ‘Nieke’ Demol(102) en Martha Depever(102).

2015-03-19_5-honderd-jarigen_01
Alle bewoners van het woonzorgcentrum Zilverlinde konden in de leefruimte Zonnedal terecht voor een gebakje, een drank en een optreden van Rudi Tastenoe.

OCMW voorzitter Paul Defranc: ‘Vandaag is een zeer speciale dag. Voor het eerst viert WZC Zilverlinde het feest van de eeuwlingen.Momenteel zijn er niet minder dan vijf bewoners die meer dan 100 jaar oud zijn. De goeie lucht in Sint-Pieters-Leeuw en de prima opvang in Zilverlinde zitten daar zeker voor iets tussen.’

Deze slideshow vereist JavaScript.

Eerste dansshow Gympie volledig uitverkocht

2015-03-28-affiche_Gympie-dance-show_High-DefinitionSINT-PIETERS-LEEUW: – VZW Gympie pakt uit met een heuse dansshow. Deze turn- en dansvereniging uit Sint-Pieters-Leeuw is al 21 jaar actief. De choreografen organiseren voor het 5de jaar op rij een dansstage tijdens de zomermaanden. Maar dit, noch hun jaarlijks Lentefeest in Sporthal Braillard in Ruisbroek kon hen dit jaar temmen. Zo kwamen ze tot het idee om de turnmatten even in te ruilen voor de planken van G.C. de Zandloper te Wemmel. Hun allereerste dansshow kreeg de naam ‘High Definition’ en heeft plaats op zaterdag 28 maart 2015 om 20u. De 379 beschikbare tickets waren in een wip uitverkocht!

Het belooft een geweldig spektakel te worden. Originaliteit en entertainment zullen troef zijn gedurende deze 2 uur durende show. Het publiek zal ongetwijfeld verbluft zijn door de mooie choreografieën, de knappe lichtshow, de projecties, de prachtige kostuums en uiteraard door de +/- 80 dansers die jong en oud een onvergetelijke avond zullen bezorgen. Iedere choreograaf heeft zijn specialiteit en dit vertaalt zich dan ook in een zeer gevarieerde show met een mix van verschillende stijlen: Hip Hop, Ballet, Jazz, Hedendaags, Trance, Bollywood, Ragga, Country, Cabaret…

Iedereen (j/m, m/v) is van harte welkom in de lessen:

Jazz 1 initiatie (4+) – Jazz 1 beginners (6+) – Jazz 1 gevorderden (8+) – Jazz 2 (10+) – Jazz 3 (14+) – Klassiek Ballet (8+) – Hip Hop beginners (10+) – Dans Volwassenen (allerlei stijlen). Tevens is er de mogelijkheid om na auditie de wedstrijdgroep te vervoegen.

Het enthousiaste trainersteam bestaat uit: Sandy Neuteleers, Evy Neuteleers, Charlotte Reynders, Margot Vos & Christine De Paepe
Meer info over de lessen en over Gympie: www.gympie.be.

SP.A Sint-Pieters-Leeuw ontstemd over privatisering OCMW-diensten

SINT-PIETERS-LEEUW: – SP.A Sint-Pieters-Leeuw is ontstemd dat in navolging van hun 24 collega’s van de Dienst poetshulp, ook 25 medewerksters van de Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw zullen ontslagen worden.

De vanzelfsprekendheid waarmee de OCMW-diensten worden geprivatiseerd, stuit op onbegrip bij SP.A. “Deze meerderheid heeft van meet af aan beslist om hard te snoeien in de sociale uitgaven. Het OCMW wordt door N-VA en CD&V als een vervelende kostenpost beschouwd. Er moest en zou 500.000 euro worden bespaard op de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Welnu, ik ben er fier op dat SP.A er de voorbije jaren mee voor heeft gezorgd dat we in onze gemeente verschillende lokale dienstencentra, een modern woonzorgcentrum en een uitgebreide thuiszorgdienst hebben. En ja, dat daar de nodige middelen tegenover staan, is evident”, vertelt gemeenteraadslid Guy Jonville.
Geen inhoudelijk debat
De privatisering van de thuiszorgdiensten is volgens SP.A een gemakkelijkheidsoplossing. “Ook in andere gemeenten is er discussie over welke taken een OCMW moet aanbieden en wat best aan de privésector wordt overgelaten. De oplossingen zijn divers, gaande van het behoud van een sterke OCMW-dienstverlening, over de oprichting van een autonoom Zorgbedrijf tot een pure privatisering. Dit inhoudelijke debat is in onze gemeente nooit ten gronde gevoerd. Om puur ideologische redenen geeft deze meerderheid de voorkeur aan een zuivere privatisering van de dienstverlening. Dat een ultra-liberale partij zoals N-VA dergelijke oplossing verkiest, verbaast mij niets. Maar dat CD&V hier zomaar in meegaat, stelt mij zeer teleur”, aldus Jonville.
Slechtere arbeidsvoorwaarden
Intussen raakten ook details bekend over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de Dienst poetshulp. “De arbeidsvoorwaarden bij de privébedrijven die door het OCMW werden gecontacteerd zijn veel slechter dan de huidige voorwaarden: de lonen liggen ongeveer 10% lager, één bedrijf betaalt amper 9,36 euro per uur, er zijn geen of minder maaltijdcheques, geen tweede pensioenpijler, minder verlofdagen en geen of een duurdere hospitalisatieverzekering. Daar bovenop komt nog dat de privébedrijven geen of maximum 2 jaar anciënniteit willen overnemen. Dat terwijl verschillende medewerksters al meer dan 20 jaar ervaring hebben. Als dit het resultaat is van maandenlange onderhandelingen stel ik mij toch heel wat vragen bij de motivatie en de capaciteiten van het OCMW-bestuur om een gepaste oplossing voor hun personeel uit de brand te slepen”, besluit SP.A-raadslid Guy Jonville.

inschrijven gratis paaseierenraap op 4 april 2015

2015-03-19-affiche-gratis-paaseierenraapVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant organiseert op zaterdag 4 april 2015 in het provinciedomein van Huizingen een gratis paaseierenraap. Inschrijven verplicht!

Op de dag voor Pasen is de paashaas het gouden ei verloren. Wie zal het terugvinden? Breeng jouw mandje mee en vind heerlijke chocolade eieren, en wie weet ook het gouden ei!

Startmomenten om 9-10-11-12 en 13 uur
Inschrijven via 02 383 00 28 – nmehuizingen@vlaamsbrabant.be

Stand van zaken: Haalbaarheidsstudie uitbouw culturele infrastructuur

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde in samenwerking met de raad voor Lokale Economie woensdagavond een voordracht omtrent “Wat zou een congres- en cultuurcentrum in Ruisbroek kunnen betekenen voor de socio-economische context van onze gemeente en onze ondernemers?”

2015-03-18-economische-aspecten-cultuur-en-congres-centrum_01
Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Hugo De Greef, Luc Deconinck en Bruno Verbergt

Wat is de stand van zaken?
Schepen van Cultuur Jan Desmeth : “De vorige Vlaamse Regering had de nood aan een bijkomende infrastructuur in de Zuidwestrand van Brussel ingeschreven in haar regeerakkoord en haar beleidsnota’s. Zij heeft altijd gezegd dat ze op een initiatief van één van de gemeenten in deze streek wachtte, zodat het vanuit het vanuit lokale besturen werd gedragen. Samen met Lennik hebben wij dat initiatief genomen en het oriënterend onderzoek begeleid. De combinatie van Congres- en Cultuurcentrum kwam uit dit vooronderzoek.
Deze nieuwe Vlaamse Regering heeft de verdere uitdieping van dit onderzoek in haar akkoord en beleidsnota opgenomen. Het initiatief ligt nu bij de Vlaamse Regering en niet meer bij het gemeentebestuur. We worden hierbij wel actief betrokken en zijn daar dankbaar voor. In de komende maanden zou de Vlaamse Regering het initiatief nemen om de volgende stap te zetten. Pas na deze stap zal duidelijk worden wat er exact mogelijk en wenselijk is. Als gemeentebestuur staan wij alvast achter de visie dat een dergelijke infrastructuur een belangrijke hefboom kan zijn naar een heropwaardering van dat hele gebied en een voordeel zal meebrengen voor haar inwoners. Het idee dat deze locatie voor de bredere regio ook een prima keuze is vanuit onder meer mobiliteit en ruimtelijke ordening wint daarbij aan veld.”

2015-03-18-economische-aspecten-cultuur-en-congres-centrum_03 2015-03-18-economische-aspecten-cultuur-en-congres-centrum_04
De aanwezige de handelaars en de voorzitters van de verschillende adviesraden kregen van cultuurexpert Hugo De Greef een korte schets van de resultaten van het gevoerde oriënterend onderzoek. (zie ook ons artikel van 02/04/2014 )

Gastspreker, professor Bruno Verbergt vertelde over de economische effecten van culturele activiteiten voor de lokale economie aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Antwerpen. Bruno Verbergt heeft een jarenlange ervaring in Antwerpen, waar hij samen met wijlen schepen Eric Antonissen, verschillende projecten realiseerde. Hij vult deze ervaring aan met een academische kennis en internationale informatie.


Opwaardering Ruisbroek met nieuwe woonwijk, school, GEN-station en nieuwe sluis op kanaal

2015-03-18-economische-aspecten-cultuur-en-congres-centrum_LucBurgemeester, Luc Deconinck: ‘ Er staat enorm veel te gebeuren in Ruisbroek. Langs het kanaal ligt een ondernemingszone 80 tot 120 hectare naar gelang de berekening die je maakt of je het CVSO bedrijf er bij telt of niet. Daarover is een ganse studie bezig die afgerond is en besluit tot de aanleg van een nieuwe brug ter hoogte van 3fonteinen.
Er is een andere streefbeeldstudie bezig rond de ontwikkeling van het Kanaal. Die zal naar het einde van het jaar toe klaar zijn. Wat we daar nu al van weten, en dat is waarschijnlijk ook een primeur, dat is dat de sluis van Ruisbroek zoals die vandaag bestaat er binnen X aantal jaren, en die mensen denken op heel lange termijn, niet meer zal zijn.
Dat daar een nieuwe sluis komt die zeker twee keer zo groot zal zijn zowel in breedte als in lengte. Dus de sluis die er nu is verdwijnt. Je krijgt dus daar rond de huidige sluis een hele plek die binnen tien, vijftien jaar er totaal anders gaat uitzien dan vandaag.
Er is daar niet alleen een fietssnelweg er komt ook een GEN-station in Ruisbroek. Dat is een ontwikkeling die zich voordoet, die op ons af komt.
Er is daar naast aan de andere zijde van het kanaal een hele nieuwe ontwikkeling. Waar een groot park gaat komen van anderhalve hectare, waar een school komt, waar ook nieuwe woningen komen die gaan uitkijken op het kanaal, op het station en die daar ook een nieuw gegeven gaan zijn dat de buurt voor een stuk al gaat opwaarderen. (zie artikel 06/02/2015 )’
2015-02-02-station-Ruisbroek-met-kanaal 2015-02-02-Sluis-Ruisbroek
Burgemeester, Luc Deconinck: Maar anderzijds zijn er een aantal vertrek punten. Als je vandaag Ruisbroek ziet en kent dan zie je veel potentie maar ziet ge anderzijds, denk ik, dat die vandaag helemaal nog niet aangesloten wordt en dat daar toch wel een stuk een ziel, een dynamiek ontbreekt. En de evolutie die ik u zopas geschetst heb zou het gevaar kunnen hebben dat Ruisbroek een slaapgemeente met een aantal chique appartementen wordt zonder leven en anderzijds wanneer er niets gedaan wordt aan stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit van Ruisbroek zelf een soort Molenbeek dreigt te worden.
Vandaar dat wij gedacht hebben dat het nodig is dat wij iets doen in Ruisbroek dat Ruisbroek terug op de kaart zet en terug een leven geeft. Wordt dat een heel groot cultuur en congres project of iets klein dat is nu precies wat we moeten onderzoeken en waar we ook zelf nog heel veel vragen bij hebben. Waar we ook nog veel antwoorden zoeken. Maar één ding is volgens mij zeker dat is dat als we niets doen en als we niets doen dat voldoende ingrijpend is om Ruisbroek een toekomst te geven wel dan zal de toekomst het nihil zijn hé. Ik denk dat de evolutie van de laatste jaren daar voldoende duidelijk is en dat als we het op zijn beloop laten dat we daar dan met ons hoofd tegen de muur gaan lopen. Want uiteindelijk zullen die 25.000 inwoners van Ruisbroek veel meer gaan bepalen wat er met onze gemeente gebeurt dan de inwoners van Vlezenbeek, Rink, Oudenaken,.. want de kwantiteit bij de stembus is natuurlijk het gene dat bepalend is. We moeten er dus voor zorgen dat die regio, die 25.000 inwoners, dat die ook op de kaart staan en voor Ruisbroek in het bijzonder dat daar de verloedering een halt kan worden toegeroepen. Wat het goede project is dat weet ik ook niet. Wat we zeker niet willen is een soort Sportpaleis waar de mensen naar toe komen en terug weg zijn. Wat we ook niet willen is een Uplace. Wat we dus wel willen is dat we de buurt een geloof in zich zelf geven en dat de buurt terug een toekomst heeft. Een plek waar men wil zijn. Ik denk dat de projecten die we tot nu toe al aan het opzetten zijn o.a. de Kanaaltuin helemaal in die richting gaan. En het zou mooi zijn mocht er aan het station iets komen dat klein of grootschalig is, maar dat toch voldoende is in schaal om impact te hebben.
En ik geloof dat we dat moeten onderzoeken dat we dat moeten aanpakken. Want er is de economische kant maar er is ook het geloof. We moeten geloven dat we daar iets kunnen aan doen en ik ben ervan overtuigd dat we daar ook iets gaan bereiken. Ik denk dat we nu reeds zo ver zijn dat niemand zich nog kan inbeelden dat we niks doen. En dat is al een enorme vooruitgang! Want we komen van een mentaliteit, ik durf het zeggen, waar men zei “Ruisbroek is verloren”. Maar we zijn nu al heel veel verder. Iedereen ziet in dat niks doen de slechtste optie is.’

OCMW-personeel voert actie tegen ontslagen

RUISBROEK: – Op initiatief van de christelijke- en socialistische vakbond hebben woensdagavond zo’n 30 OCMW-medewerkers actie gevoerd, bij de zitting van de OCMW-raad, tegen de privatisering van de gezinszorg en de aanvullende thuishulp.
2015-03-18-ocmw-actie-Ruisbroek 2015-03-18-ocmw-actie
Het OCMW in Sint-Pieters-Leeuw wil naast de poetsdienst ook de diensten voor gezinszorg en de aanvullende thuiszorg privatiseren. Daardoor verliezen zo’n 49 mensen bij het OCMW hun baan.

Acht bedrijven hebben zich volgens OCMW-voorzitter Paul Defranc kandidaat gesteld om de diensten over te nemen. Het OCMW verzekert dat het naar een oplossing zoekt bij de privéondernemingen opdat er geen naakte ontslagen zullen vallen.

Maar uit contacten met de kandidaat-overnemers blijkt dat de werknemers die de overstap zullen maken, veel slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden zullen krijgen dan ze nu hebben”, zegt Nele Massaer van het ACV. “Het personeel zal zowel op loon, verlof, anciënniteit, hospitalisatieverzekering en dergelijke moeten inleveren en dat is helemaal onaanvaardbaar. Als we de privatisering niet kunnen tegenhouden moet het personeel alleszins zijn loon- en arbeidsvoorwaarden behouden“, besluit Massaer.

agenda: Nacht van de Geschiedenis 2015

Nacht vd geschiedenis A2 2014.inddREGIO: – Op dinsdag 24 maart 2015 vindt de dertiende editie van de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds plaats. Die staat dit jaar in het teken van landbouw en visserij.

In onze regio zijn er activiteiten in het Hof van Hongarije in Beersel, het Neerhof in Dilbeek en het Hof te Kattem in Borchtlombeek. Ook in Wambeek, Roosdaal en Lennik kan je met lezingen of tentoonstellingen in de landbouwgeschiedenis duiken.
2015-03-19-affiche-nacht-geschiedenis-2
Alle info: www.davidsfonds.be/activity/national/detail.phtml?id=18252