Eind april verhuist GO School De Groene Parel naar nieuw gebouw

NEGENMANNEKE: – In de Albert Van Cotthemstraat wordt hard gewerkt aan de afwerking van de nieuwe GO! school voor De Groene Parel. Als de oplevering op tijd kan gebeuren wordt er verhuisd vanuit de containerklasjes naar het nieuwe gebouw tijdens het laatste weekend van april. De officiële opening zal dan eind mei zijn.
2015-03-17-De-Groene-Parel_bijna-klaar_01 2015-03-17-De-Groene-Parel_bijna-klaar_02_Rita_Van_Hemelryck

Directrice Rita Van Hemelryck:’ In het nieuwe gebouw zullen op het gelijkvloers de kleuters komen. Tevens de refter, toiletten, administratief blok, leraarskamer en achteraan de turnzaal met kleedkamers. Op de eerste verdieping zit de lagere school en de aparte lokaaltjes voor levensbeschouwingen.
2015-03-17-De-Groene-Parel_bijna-klaar_03 2015-03-17-De-Groene-Parel_bijna-klaar_06

Directrice Rita Van Hemelryck kijkt nu reeds uit om vanuit de containerklasjes te verhuizen naar de nieuwe school: ‘Ik denk dat we niet gaan weten wat ons overkomt. Iedereen zal bij elkaar zitten wat nu niet het geval is. Want de kleuters zitten nu nog op het uiteinde van het terrein wat onpraktisch is en voor heel wat heen-en-weer-geloop zorgt. Het nieuwe gebouw zal dus voor betere samenwerking, communicatie, orde en veiligheid zorgen.
Het nieuwe domein wordt een open-brede school maar interpreteer dit niet verkeerd, want sommige ouders waren reeds in paniek, de school zal beter afgesloten zijn maar de open school betekent dat de school op bepaalde momenten zoals ‘s avonds of in het weekend kan opengesteld worden, verhuurd worden voor bijvoorbeeld verenigingen.’

zie ook ons artikel van:
12/03/2014: Bouw nieuwe school De Groene Parel en woonproject
10/09/2010: Pilootproject in Basisschool de Groene Parel

Groen Sint-Pieters-Leeuw: ook de gemeente treft schuld bij ontslagen OCMW

2015-03-17-Celina-CeulemansSINT-PIETERS-LEEUW: – De ontslagen binnen de afdeling poetshulp met dienstencheques van het OCMW zullen tijdens de OCMW-raad van 18 maart zeker een felbesproken thema zijn.
Volgens Groen Sint-Pieters-Leeuw treft ook de gemeente schuld bij de ontslagen.

Celina Ceulemans, OCMW raadslid (Groen): ‘Het gemeentebestuur nam de asociale beslissing om de steun aan de meest hulpbehoevenden van onze gemeente te verminderen door in de OCMW dotatie te snoeien. Dat is des te schrijnender omdat datzelfde gemeentebestuur wel tienduizenden euro’s kan besteden aan overbodige en nutteloze studies zoals de parkeerstudie in Negenmanneke en Ruisbroek. Je hebt echt geen studiebureau nodig om te zien dat daar een parkeerprobleem is, even rondkijken is voldoende. En als dan blijkt dat één van de vaststellingen van die studie in Negenmanneke is dat als meer mensen hun auto in hun garage zouden parkeren in plaats van op straat, er dan meer plaats op straat is, is het overduidelijk dat die studie weggesmeten geld is.
Dat het OCMW moet besparen, kan het OCMW niet verweten worden, de manier waarop, wel. Het OCMW besliste dat poetshulp met dienstencheques geen kerntaak is en dus afgeschaft kan worden. Inderdaad, een poetsdienst is geen kerntaak, maar zorgen voor de zwakkeren is dat wel! En dat is wat die poetsdienst doet. Enerzijds zijn sommige werknemers van de poetsdienst met dienstencheques mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en moeilijk elders aan de slag kunnen. Anderzijds zijn een aantal klanten al wat ouder, niet altijd computervaardig of mobiel, waardoor de drempel voor de klanten om zelf zonder hulp via het internet cheques te bestellen en om zelf contact op te nemen met een commercieel dienstencheque bedrijf soms te hoog is. Door deze dienst af te schaffen faalt het OCMW in zijn maatschappelijke taak.

Voor de ontslagen werknemers werd een jobbeurs georganiseerd tijdens de werkuren. Dit is een mooi initiatief maar vervangt natuurlijk de wettelijke verplichtingen niet.Zodra de opzeggingen officieel gebeuren, moet het bestuur een dag betaald sollicitatieverlof per week toestaan en outplacement voorzien voor mensen die al voldoende lang voor het OCMW werken of ouder zijn dan 45. En dat is beduidend meer dan twee uurtjes jobbeurs!

Het OCMW kan beter besparen door hun diensten af te stemmen op die van de gemeente. Door samen te onderhandelen met leveranciers van nutsvoorzieningen, verzekeringen enz. kunnen ze als één grote klant zeker betere prijzen bekomen dan als twee aparte, kleinere klanten. Een besparing die niemand pijn doet en waarvoor al zeker niemand ontslagen moet worden. Een eerste aanzet tot dergelijke samenwerking is al gegeven, maar dit dossier evolueert zeer traag, een versnelling van de samenwerking is zeker aangewezen. Ook kan men investeren in betere isolatie van de gebouwen, vooral de verouderde en kan men zonnepanelen installeren. Dit vraagt natuurlijk in eerste instantie een investering maar die wordt ruim terugverdiend en na enkele jaren hebben we weer een pijnloze besparing.’

agenda: info de boog kan niet altijd gespannen zijn

2014-06-13-Ruisbroek_lokaal-dienstencentrum_PaviljoentjeRUISBROEK: – Op donderdag 26 maart 2015 organiseert het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje een infomoment om 14.30 uur: “De boog kan niet altijd gespannen zijn”.

Verdriet, teleurstelling en tegenslag zijn een deel van ons leven. Soms gaat het om kleine dingen, soms zijn het zaken die ons hele leven door elkaar schudden. Tijdens zulke momenten komt het erop aan om emotioneel te overleven, om ons hoofd boven water te houden. Meestal slijt de pijn wel na een tijdje. Achteraf kunnen we met vernieuwde blik naar de moeilijke periode terugkijken, en kunnen we als een rijker persoon het leven terug begroeten. De redenen
waarom we ons soms gespannen voelen, kunnen heel divers zijn: ruzie met vrienden of familieleden, lichamelijke problemen, zorgen om iemand uit de naaste omgeving, verdriet om het overlijden van iemand die men liefhad, financiële zorgen,… Wat de reden ook mag zijn, iedereen maakt soms of geregeld van deze moeilijke momenten mee. Deze sessie laat de deelnemers ervaring en tips uitwisselen om met moeilijke momenten om te gaan.
Iedereen van harte welkom!

De Groene Parel slaagde in verscheidene Fata Morgana uitdagingen rond afval

NEGENMANNEKE: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met Haviland een heuse Fata Morgana rond ‘afval’ voor de Leeuwse scholen. BSGO De Groene Parel bracht vandaag enkele uitdagingen tot een goed einde.
2015-03-17-De-Groene-Parel_fata-morgana (10)
Vanmiddag zongen de leerlingen van De Groene Parel het afvallied: “Help, wij moeten sorteren!” en hielden ze een leuke modeshow met gerecycleerd materiaal. Verder haalden ze zwerfvuil op rond de school en verzamelden ze een ton vol met gebruikte batterijen.

Bij iedere behaalde uitdaging kreeg de school dan ook een verdiend “Fata Morgana vuilbakje” als trofee van Inge D’hoe, Afvalbeleid Medewerker Haviland en Milieu schepen Gunther Coppens.
En ook de kleuters van De Groene Parel hebben rond het thema afval gewerkt. Zij maakten een reeks mooie knutselwerkjes die nu tentoongesteld staan.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Schepen van Leefmilieu Gunther Coppens:‘Met trots hebben we de drie trofeeën toegekend. De kinderen brachten een prachtige modeshow van het ‘modehuis Groene Parel’. We zagen een huwelijkscollectie, een futuristische collectie, een prêt-à-porter collectie en hoedencollectie. De ton met batterijen was zo gevuld dat we ze zelfs niet konden optillen. Fantastisch wat we hier gezien hebben! Welverdiend dat men de drie trofeeën heeft gekregen.’

Ulrike Noël ontwikkelt meetinstrument voor thuiswonende ouderen

2015-03-17-Ulrike-Noel_meetinstrument-thuiswonende-ouderen_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Ulrike Noël uit Sint-Pieters-Leeuw, pas afgestudeerd als bachelor Ergotherapie aan de hogeschool Odisee, heeft in het kader van haar bachelorproef in een samenwerking van Odisee en de Turku University of Applied Sciences in Finland, een meetinstrument ontwikkeld om de fysieke en cognitieve capaciteiten van thuiswonende ouderen in kaart te brengen. Deze Home Visit Tool kan een nieuwe hulp betekenen in het terugdrijven van de vergrijzingskost en moet ergotherapeuten ondersteunen in het verlenen van extramurale zorg.

Thuiswonende ouderen worden door de vergrijzing een steeds grotere groep. In 2000 kwam het aantal 60-plussers in België nog neer op ongeveer 21,9% van de hele bevolking, maar tegen 2050 zou dit percentage stijgen tot 32,5% van de bevolking, zo’n 3,5 miljoen Belgen ouder dan 60. Volgens de Stichting Alzheimer Onderzoek zal de sterktste toename hiervan waarneembaar zijn tussen 2010 en 2030. “In de eerste plaats betekent dit een groeiende kost binnen het gezondheidszorgbudget”, vertelt Ulrike Noël, die inmiddels aan de slag is als ergotherapeute en preventieadviseur in het rust- en verzorgingstehuis De Zwaluw in Vollezele. “Omwille van deze kost spant men zich wereldwijd in om een zo gepast mogelijk beleid op te stellen voor deze problematiek. Deïnstitutionalisering en extramuralisering, wat zoveel betekent als zorgverlening buiten de muren van een instelling, vormen hier belangrijke peilers.”

Langer onafhankelijk
Onderzoek heeft uitgewezen dat ouderen liefst van al de nodige zorg krijgen binnen hun eigen thuissituatie in tegenstelling tot bijvoorbeeld een tehuis. Vlaamse ouderen willen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven, zowel op vlak van beslissingen nemen als het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten. De 21-jarige Ulrike, die met de Home Visit Tool de prijs won voor beste bachelorproef binnen Ergotherapie aan Odisee, speelde hierop in: “Net om hier een antwoord aan te bieden werd dit meetinstrument ontwikkeld. Het is enerzijds bedoeld om de fysieke en cognitieve capaciteiten van de ouderen in kaart te brengen en anderzijds richt het zich op de huisvesting of omgeving waarin de ouderen wonen.” De Home Visit Tool bestaat uit een reeks assessments die gericht zijn op de wisselwerking tussen de drie pijlers – de cliënt, zijn handelen en de omgeving- van de ergotherapie en moet ergotherapeuten zo helpen de probleempunten van de ouderen bloot te leggen en hun zelfstandigheid opnieuw te bevorderen.

Dienstencentrum Meander
De Home Visit Tool werd door middel van 12 huisbezoeken geëvalueerd, die werden georganiseerd vanuit het Lokaal Dienstencentrum Meander in Sint-Pieters-Leeuw. Ulrike hoopt dat de Home Visit Tool in de toekomst nog verder uitgetest en ontwikkeld zal worden, zodat ergotherapeuten en dienstencentra zoals Meander er een beroep op kunnen doen vanuit een preventief kader. Op basis van de resultaten kunnen dan tips en advies gegeven worden, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. “Dit praktijkwerk kan gezien worden als een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een meetinstrument voor thuiswonende ouderen”, aldus Ulrike.

agenda: primeur – Zing mee met Rudi op 19 maart 2015

2013-09-22-opendeur-LDC_Negenhof_04ZUUN: Donderdag 19 maart 2015 om 14.00 uur brengt Rudy Tastenoe in primeur zijn project “Zing mee met Rudi” in het Woonzorgcentrum zilverlinde.

Rudy Tastenoe: ‘Op mijn vijftiende ben ik voor de eerste keer als jonge Ket gaan optreden in een rusthuis. Dit heeft me toen zo emotioneel aangegrepen dat ik zeker wist dit mijn hele leven te blijven doen. Nu bijna 40 jaar later doe ik het nog steeds en besef ik maar al te goed hoe enorm de bewoners daar naar uitkijken!!
Hoe erg ze dit apprecieren en er plezier aan beleven, niet alleen het spelen en zingen van deuntjes maar ook e klapke doen met hen, voelen dat ze nog belangrijk zijn op deze wereld en dan krijg je hun reacties: dit mag alle dagen voor ons, effe weg van onze zorgen en problemen … .
En dan komen we tot de essentie van de zaak. Meestal is er heel weinig budget voorzien voor animatie en entertainment voor de bewoners in rusthuizen en dat zal er zeker niet op verbeteren!’
 2015-03-17-zing-met-Rudi_50-meezingers
Rudy Tastenoe: ‘Dit is mijn project voor 2015. Zing mee met Rudi deel 1
Een muzikaal optreden verzorgen van een uurtje in zoveel mogelijk rusthuizen en dit volledig gratis.
De bewoners krijgen een boekje (luxe uitvoering) als geschenk dat ze mogen houden en waar ze achteraf nog heel veel plezier zullen aan hebben, met 50 meezingers: met de liedjesteksten, foto’s van de artiesten, mopjes, gedichtjes en foto’s van mezelf.
Via deze weg wil ik David Janssens directeur Makro St-P-Leeuw, BellTours en Casy,  bedanken voor de sponsoring van mijn nieuw project “Zing mee met Rudi” . Alsook de mannen Bjorn Vanzeebroeck en Gerry Denayer voor het ontwerpen en maken van het boekje.’

agenda: 2de Rainbow4kids happening in Vlezenbeek

2013-05-25-rainbow4kids-happeningVLEZENBEEK: – Noteer nu reeds in uw agenda dat op 30 mei 2015 de “2de Rainbow4kids happening” in Vlezenbeek plaats heeft . Een benefiet-happening ten voordele van het scholenproject in Ukunda Kenia.

Staat reeds op het programma:
15h30-18h30 kinderanimatie – speelgoedmarkt
16h00-19h00 doorlopende Afrikaanse markt, eet- en drankstandjes
18h00-18h30 optreden Dance crew R.U Famous (VTM Kzoom dansgroep)
18h30-19h00 voorstelling Rainbow4Kids team (Kenya en België)
2015-05-30-affiche-rainbow4kids19h45-20h30 optreden Afrikaanse dansgroep Kasangulu
20h30-21h15 optreden reggae zanger Dhazed (finalist van Benelux Reggae Contest)
21h15-… fuif met DJ Benzinho en Bizz Events (gratis inkom)
– varken-aan-het-spit-schotel
In de loodsen van Bart Keymolen aan de Konijnenstraat te Vlezenbeek.

Met uw steun geeft u de kinderen in Ukunda (Kenia) de mogelijkheid degelijk onderwijs te volgen waardoor de kans op een beter toekomst groter wordt.
Meer info over de vzw Rainbow4kids en het project steunen kan via:www.rainbow4kids.be

Herbekijk onze reportage van de eerste editie op 25/05/2013