Provincie erkent vijf musea voor regionale erfgoedwerking

2010-05-20-ruimte-bedrijfsevenementen-06-gaasbeekVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant deelt vijf musea in op het regionale niveau en erkent zo de kwaliteit van hun bovenlokale erfgoedwerking. Voor Erfgoedsite Tienen (’t Toreke en Suikermuseum), Museum voor Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen en FeliXart Museum in Drogenbos gaat het om een hernieuwing van de erkenning. Museum Parkabdij in Leuven en Kasteel van Gaasbeek krijgen voor het eerst deze erkenning.

Deze musea ontplooien op duurzame wijze een maatschappelijk verantwoorde erfgoedwerking. Ze verzamelen en bewaren niet alleen waardevolle objecten, maar gebruiken ze ook voor onderzoek, onderwijs en activiteiten voor het grote publiek’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. ‘Op al deze domeinen delen ze hun kennis via samenwerking met andere culturele erfgoedactoren in de regio. Bovendien nemen ze, elk vanuit hun eigenheid, een culturele en maatschappelijk rol op, onder andere in de domeinen van depotbeheer, educatie en publieksparticipatie’.

Sinds het cultureel-erfgoeddecreet van 2012 kunnen de provincies musea, met een kwaliteitslabel dat toegekend wordt door de Vlaamse overheid, indelen bij het regionale niveau en werkingssubsidies geven.
In 2013 werkte de provincie Vlaams-Brabant een subsidiereglement uit waardoor Vlaams-Brabantse musea een aanvraag kunnen indienen voor indeling en subsidiëring op regionaal niveau.
Alle aanvragen van de indienronde van 2014 zijn positief beoordeeld.
Bij Erfgoedsite Tienen, MOT, FeliXart en Parkabdij gaat de indeling ook gepaard met de toekenning van een structurele subsidie van 125.000 euro voor de uitdieping van hun regionale erfgoedwerking.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/musea-en-archieven/subsidie-museumwerking/index.jsp

agenda: carnaval Halle 2015

2010-03-15-winnaars-carnaval-Halle-2010-de-mannen-van-de-metREGIO: – Op zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 maart 2015 heeft het grootste evenement in de regio plaats: “Carnaval Halle”. Met op zondagnamiddag de kindvriendelijkste carnavalstoet van het land.

zaterdag 14 maart 2015
15u55 Vertrek van de deuvelstoet vanop de Biezeweide
16u33 Aankomst van de deuvelstoet op de Grote Markt
16u55 Brouwen van de prins en verwekken van het vrouwelijk schoon
18u11 Aankleden van de kleine vaantjesboer op de Beestenmarkt
22u33 Halle duikt in zijn eerste dolle nacht

zondag 15 maart 2015
09u44 Kaarsofferande in de basiliek door de Gilles & Pierrots van Groot Halle
10u22 Pronkzitting in het historische stadhuis
12u11 Kaarsofferande in de St.-Rochuskerk door de Gilles & Paysannes van St.-Rochus
14u00 Vertrek van de reuze reclamestoet vanop St.-Rochus
14u33 Vertrek van de Carnavalstoet vanop St.-Rochus
15u11 Doortocht van de carnavalstoet over de Grote Markt
20u33 Vertrek van de grote lichtstoet, met doorlopende shows van de Halse carnavalgroepen
21u22 Doorkomst van de lichtstoet op de Grote Markt
23u55 Verrassingsact op de Grote Markt
00u33 Halle duikt in zijn tweede dolle nacht

maandag 16 maart 2015
09u33 Bezoek aan het Zonnig Huis
11u00 centrum Koekebeek
18u44 Vertrek krottenmaandagstoet
21u11 Krottenworp op de Grote Markt, met als hoofdprijs de “gouden krot” t.w.v. € 500
21u33 Prijsuitreiking aan de Halse carnavalverenigingen
22u22 Monstervuurwerk vanop de Graankaai
23u11 Verbranding van carnaval 2015 op Oudstrijdersplein door de Gilles & Pierrots van Groot Halle
23u33 Verrassingsact op de Grote Markt
00u11 Verbranding van carnaval 2015 in de Biezeweide door de Gilles & Paysannes van St.-Rochus
00u22 Halle duikt in zijn derde en laatste dolle nacht

Extra busdiensten van en naar Sint-Pieters-Leeuw tijdens de nachten van het Halse carnaval!

feestbus-De-LijnSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw draagt het Halse carnaval een warm hart toe.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw legt samen met De Lijn opnieuw een bus in om alle feestvierders gratis en veilig naar Halle en terug te brengen en dit zowel zaterdag-, zondag- als maandagnacht van het carnavalweekend.

In Halle stopt de bus aan de volgende haltes: Station – Perron 1, Stroppen, Côte d’Or. Er is geen bediening voor de halte aan de kruising van de A. Demaeghtlaan met de Ninoofsesteenweg (Carrefour Market GB).

In Sint-Pieters-Leeuw worden de volgende haltes bediend: Witte Roos, Brukom Europalaan, Impeleer, Henisdal, Oud Station, Kerk, Gemeentehuis, Den Huysman, Coloma, begraafplaats Zuun, Dikke Linde, Quintusstraat, Zuun, E. Ghijsstraat, Negenmanneke, Bezemstraat, Deruyverstraat, Watermolenstraat, Brusselbaan 293, Kasteelstraat, Vagevuurstraat, Konkelerf, De Klink.

In Vlezenbeek worden de haltes Dorp, Rekerstraat en Vagevuur bediend.

Daarnaast zijn er ook twee extra tijdelijke haltes:
– tijdelijke halte in de Groot-Bijgaardenstraat;
– tijdelijke halte in de Brusselbaan ter hoogte van de Vagevuurstraat richting Halle.

Bekijk de dienstregeling carnavalbus Sint-Pieters-Leeuw via volgende link(PDF):
https://static.delijn.be/Images/Carnavalbus%20Sint-Pieters-Leeuw_tcm3-8884.pdf

Danny Boeykens is de nieuwe uitbater van Taverne De Pauw

2015-03-09-Danny-pauwkeSINT-PIETERS-LEEUW: – De nieuwe uitbater van Taverne De Pauw is Danny Boeykens (35 jaar). Geboren en getogen in Sint-Pieters-Leeuw.

Danny werkte voordien 15 jaar bij de gemeente van Anderlecht. 1st op het kerkhof Vogelenzang, daarna op het gemeentehuis, dienst bevolking.
Zijn ouders hebben 20 jaar geleden café De Goede Hoek in Zuun uitgebaat gedurende 6 jaar.
Op 24 april is het officiële opening vanaf 17u. met een gratis consumptie voor iedereen.

Vrouw & Maatschappij: Lezing – Vrouwen in de Groote Oorlog

2015-03-08-Vrouw-Maatschappij-lezing-groote-oorlogSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag namiddag 8 maart 2015, Internationale Vrouwendag, organiseerde Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw een lezing over “Vrouwen in de Groote Oorlog”.

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld en is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. In de periode 2014-2018 herdenken wij in Vlaanderen de Eerste Wereldoorlog. En het is in dit kader dat wij kozen voor deze lezing.” zegt voorzitster Hilde Van Impe.

Stefaan Vandenbussche, fractiemedewerker in het Vlaams Parlement en medewerker aan de resolutie van 30.04.2009 ‘betreffende het Vlaamse beleid voor een levende herinnering aan de Eerste Wereldoorlog’, bracht een selectie van verhalen van een tiental meisjes en vrouwen, bekend en onbekend, uit beide strijdende kampen en met verschillende achtergronden, beroepen en motieven.

“Het lijkt op het eerste gezicht wat ongewoon om het over “Vrouwen in den Groote Oorlog” te hebben. We willen met de lezing aantonen dat zeer veel vrouwen, uit beide kampen, uit alle landen en streken, niet bij de pakken bleven zitten, maar het heft in eigen handen namen om iets te doen aan de situatie waarin deze vrouwen en met hen veelal ook hun gezin, ongewild terecht kwamen.” aldus nog Hilde Van Impe.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw houdt een open denkdag

2015-03-08-nva-denkdag_LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De N-VA leden van Sint-Pieters-Leeuw werden enkele weken geleden aangeschreven. Zij, die wilden deelnemen aan een Open Denkdag in kasteel Coloma, waren van harte welkom Van 9u tot 16u werden er ideeën en suggesties uitgewisseld, gebaseerd op het verkiezingsprogramma van 2012 enerzijds en het bestuursakkoord en tussentijdse resultaten anderzijds. Boeiende debatten en gesprekken hebben geleid tot 16 concrete aanbevelingen.
De burgemeester, schepenen en raadsleden nemen dit mee als leidraad voor het verdere beleid.

Voorzitter Herwig Smeets : “Deze open dag voor onze leden was zeer geslaagd. Bij N-VA hebben de leden echte inspraak. Zij kunnen hun stem laten horen.
Deze grondige en intensieve dag heeft twee grote meerwaarden opgeleverd.
De leden werden uitvoerig geïnformeerd tijdens de gesprekken over het beleid dat lopende is.
De burgemeester en schepenen kregen aandachtspunten en beleidsopties vanuit de basis mee voor hun verdere werk.
De moderatoren vanuit de afdelingen in Dilbeek en Halle waren ook een meerwaarde voor de debatten en de aanpak.”

Als slot had de afdeling Sander Loones uitgenodigd. De kersverse Ondervoorzitter van de partij zorgde voor een boeiende slottoespraak.