Intercommunale Haviland wil gemeenten helpen rond het aanpakken van parkeerproblematiek

REGIO: – Burgemeesters, schepenen en mobiliteitsambtenaren van de Vlaamse randgemeenten hebben vandaag de koppen bij mekaar gestoken om gezamenlijke oplossingen te zoeken rond parkeerproblemen.

Er waren 3 sprekers. Vanuit Vlaams- Brabant sprak de afdeling mobiliteit.
Een case studie was er uit Sint-Pieters-Leeuw. Johan Persoons, mobiliteitsambtenaar en schepen van mobiliteit en verkeer Jan Desmeth gaven uitleg over de parkeerstudie die de gemeente in Negenmanneke houdt.
2015-03-04-haviland-parkeerproblematiek
Vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam Willem Stevens, kabinetsmedewerker van minister van Mobiliteit Pascal Smet, de laatste stand van zaken meegeven. De 19 Brusselse gemeenten moeten tegen 30 september 2015 klaar zijn met het opstellen van een gemeentelijk parkeeractieplan. De gemeenten die hier niet in slagen zullen verplicht worden om dit te delegeren aan het Brussels Parkeeragentschap. Uiteraard heeft de invoering van deze parkeeractieplannen ook gevolgen voor de Vlaamse gemeenten die aan Brussel grenzen.

Extra parkeerplaatsen
In het Brussels regeerakkoord is voorzien dat er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de komende jaren 10.000 extra parkeerplaatsen worden voorzien. In het Vlaams Regeerakkoord wordt gesproken over de realisatie van 20.000 parkeerplaatsen aan de rand van Brussel. Belangrijk hierbij is dat deze parkings dichtbij openbaarvervoerknooppunten moeten komen om zo de pendelaars makkelijker in het centrum van onze hoofdstad te krijgen. Hierbij is een goede afstemming tussen de binnen en de buitenrand wenselijk.

Intergemeentelijke actie
De gemeenten uit de Vlaamse Rand worden op dit ogenblik geconfronteerd met hoge administratiekosten voor de verwerking van vaststellingen door de provincie Vlaams-Brabant. Bovendien heeft de provincie al aangegeven dat het in de toekomst de parkeerboetes in het kader van de GAS-wetgeving niet zal behandelen. Dat betekent concreet dat de gemeenten deze taak zelf op zich zullen moeten nemen of een andere oplossing moeten zoeken. Een mogelijkheid die geopperd werd tijdens deze vergadering is het inschakelen van intercommunale Haviland om deze taak op zich te nemen. Het voordeel van het oprichten van een intergemeentelijke dienst is dat de kostprijs voor de administratieve verwerking zakt en dat het gemeentepersoneel ontlast wordt van administratieve taken. Intercommunale Haviland zal zo snel mogelijk de haalbaarheid onderzoeken van het inschakelen van een gedeelde sanctionerende ambtenaar. Van zodra de resultaten bekend zijn, worden de betrokken gemeenten opnieuw uitgenodigd.

Netoverschrijdende pedagogische studiedag voor alle Leeuwse basisscholen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagvoormiddag had in school Den Top een netoverschrijdende pedagogische studiedag voor de leerkrachten, directeurs en secretariaatsmedewerkers van alle Leeuwse basisscholen plaats.
2015-03-04-Netoverschrijdende-pedagogische studiedag-03
In de Leeuwse basisscholen is ‘taal’ een steeds groter wordende uitdaging. Om de scholen hierin te ondersteunen organiseerde de gemeentelijke dienst Onderwijs in samenwerking met alle scholen uit Sint-Pieters-Leeuw vandaag een netoverschrijdende pedagogische studiedag rond taal. Tijdens deze studiedag konden de meer dan 200 leerkrachten en ondersteunende personeelsleden van de Leeuwse basisscholen kiezen uit 19 workshops binnen het thema ‘Een krachtig taalbeleid op school om samen te gaan voor een sterk leerklimaat ook voor minder- of anderstalige kinderen!’.

De pedagogische studiedag is uniek omdat alle scholen van alle onderwijsnetten uit Sint-Pieters-Leeuw betrokken zijn, omdat het een uniek netwerkmoment biedt voor alle Leeuwse onderwijsmensen en omdat het een gemeenschappelijke onderwijsvisie op taal uitdraagt gedragen door alle Leeuwse scholen.

De leerkrachten hadden een ruime keuze aan workshops:
Nederlands leren: een proces / Meertaligheid in de klas / Belang van taal binnen de superdiversiteit / Opbouwen van een constructieve dialoog / Omgaan met taaldiversiteit op school / Help-Hey, een AN’er in onze school! / Communicatie bij het voeren van moeilijke gesprekken met ouders / Met een boekje in een hoekje: al spelend talig worden! / Van rijmen en klappen tot hakken en plakken … Ridder Hakkeplak en zijn vrienden helpen je op weg! / Geletterdheid in de kleuterklas / Wijs met woordenschat in de kleuterschool / Kinderklanken in de kleuterschool / Anderstaligen vragen een bijzondere aanpak / Meertalige taalontwikkeling, wat als het moeilijk gaat? / De taalronde / Schijn je licht … op een gedicht! / Interactieverhogende én motiverende werkvormen! Kan dat wel? / Vanuit ta(a)lenten…taal stimuleren / Taalzwakke kinderen… en dan? / Hoe taalzwakke kinderen bereiken via muzische werkvormen?

Deze slideshow vereist JavaScript.


Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: ”Toen ik vorig jaar het idee lanceerde om te groeien naar een gezamelijk talenbeleid in onze school over de netten heen gingen alle directeurs daar graag op in. Want we waren er allemaal van overtuigd dat er taal in onze scholen tot kansen moet leiden, maar dat in onze scholen taal tevens een struikelblok is voor velen. Zowel voor kinderen, als voor ouders.

Om u een idee te geven heb ik enkele cijfers ivm thuistaal niet Nederlands opgevraagd. Opgelet: het is niet omdat de thuistaal niet Nederlands is dat men geen Nederlands kent. Het is alleen niet de eerste taal die thuis in het gezin van het kind wordt gesproken.
In Ruisbroek heeft Wegwijzer 61% TNN, Jan Ruusbroec 74%, Ave Maria 17%, Sint Stevens 58%, Don Bosco 23%, Populiertje 66%, Groene Parel 68%, Den Top 31% en Sint-Lutgardis 42%.
Je ziet duidelijk waar onze meer verstedelijkte gebieden zijn in Leeuw en waar meer rurale scholen liggen. Maar vergis u niet. We kunnen niet op onze lauweren rusten. In sommige scholen zijn we op zoek naar strategieën om op korte termijn dingen aan te pakken en in andere scholen bereiden we ons voor op een taalproblematiek die aan de deuren klaar staat.

En vanuit deze urgentie gingen we met alle directies en de dienst onderwijs aan de slag. Eerst schreven we een gezamelijke visietekst uit. Bewust kozen we voor een ruime tekst zodat alle scholen, met elk hun eigenheid, er zich in zou kunnen terug vinden. En zo kwamen we tot de volgende slagzin:
“In Sint-Pieters- Leeuw is het onderwijs Nederlandstalig. De omgangstaal op school en de onderwijstaal is uiteraard het Nederlands. Met het oog op de maximalisering van kansen willen we samen met school, ouders, leerkrachten en kinderen in een sfeer van wederzijds respect kwaliteitsvol onderwijs aanbieden met aandacht voor de Nederlandse taal. Taal geeft daarbij kansen en verbindt ons allemaal”.

Schepen Gunther Coppens: ‘Vooral de laatste zin “taal geeft daarbij kansen en verbindt ons allemaal” zette ons aan tot het uitwerken van deze studiedag. Want het bedenken van een visie is slechts het begin.

agenda: Silent Beats

2015-03-06-affiche-silent-beatsSINT-PIETERS-LEEUW: – vrijdag 6 maart 2015 kan je weer naar “Silent Beats”.

Markus Suckut / Kalden BESS / Kids at The Turntable / KITCH / Frentek

Locatie: Laekelinde, Lotstraat 6
Deuren open om 22.00 uur tot 06.00 uur
Ingang voor 23.00 uur 5 euro daarna 7 euro

Gezocht: attributen over aardbeien voor pittige verjaardag

AARDBEIEN-VLEZENBEEK-AARDBEI-aardbeiVLAAMS-BRABANT / VLEZENBEEK / PAMEL: – Op zondag 10 mei 2015 vindt in het Proefcentrum Pamel de Dag van de Aardbei plaats. Het wordt een feesteditie, want het Koninklijk Nationaal Verbond van Aardbeitelers organiseert voor de zestigste keer zijn nationale aardbeiententoonstelling. Om deze diamanten jubileum extra pit te geven, kan iedereen oude foto’s, filmpjes, voorwerpen, gerechten of verhalen over aardbeien indienen.

Voor iedereen die van aardbeien houdt, wordt 10 mei een bijzondere dag. Om de zestigste verjaardag van de aardbeiententoonstelling extra in de kijker te plaatsen, werken we aan pittige attracties met veel beeldmateriaal over het kweken, plukken, verhandelen en smullen van deze lekkere vrucht aardbeien. Daarom lanceren we een oproep om oude foto’s, filmpjes, voorwerpen, zoals plukkorven, sproeimachines of hondenkarren, maar ook mooie verhalen, oude aardbeigerechten op te diepen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

Het materiaal kan voor 2 april geleverd worden aan het Proefcentrum Pamel na een seintje op 054 32 08 46 of proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be

Meer info over Dag van de Aardbei: www.dagvandeaardbei.be