Dennis Praet wint Vlaams-Brabantse sportprijs

VLAAMS-BRABANT: – Dennis Praet is de Vlaams-Brabantse sportfiguur van het jaar en ontvangt de provinciale sportprijs.

Op de provinciale sportavond in Diest werd voetballer Dennis Praet uit Pellenberg verkozen tot Vlaams-Brabantse sportfiguur van het jaar. De publieksprijs gaat naar atlete Marieke Vervoort uit Diest en Skydive Team Hayabusa uit Schaffen.

We kozen voor Dennis Praet omdat hij een jonge en beloftevolle Vlaams-Brabander is die het waarmaakt bij landskampioen Anderlecht en debuteerde als Rode Duivel’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor sport.

Provinciegouverneur De Witte vraagt meer mensen en middelen voor gerecht Halle-Vilvoorde

gouverneurlodewijk-de-witteVLAAMS-BRABANT: – Gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant vraagt meer middelen en personeel voor het parket van Halle-Vilvoorde. Het parket ontstond uit de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. In vergelijking met andere parketten in ons land is daar een groot tekort aan parketmagistraten en aan speurders. Zo heeft Halle-Vilvoorde bv. geen labo voor sporenonderzoek en geen justitiehuis dat mensen die de gevangenis verlaten opvolgt. Vragen voor meer middelen bij de huidige en vorige ministers van justitie leverden voorlopig niks op.

Het was provincieraadslid Fatima Lamarti uit Vilvoorde die de kwestie op tafel legde tijdens te provincieraad. Ze raakte duidelijk een gevoelige snaar bij de provinciegouverneur. De gerechtelijke diensten van Halle-Vilvoorde, die sinds een jaar onafhankelijk van Brussel opereren, moeten het volgens hem met 20 tot 30 procent minder middelen doen dan vergelijkbare regio’s. De Witte wil dat die wantoestand snel rechtgezet wordt.

‘Als je vergelijkt met andere regio’s op basis van criteria zoals het bevolkingsaantal en aantal misdrijven, dan blijkt dat het parket van Halle-Vilvoorde 39 magistraten zou moeten tellen in plaats van de 28 nu. De federale gerechtelijke politie heeft recht op 35 extra personeelsleden en het Arrondissementeel Informatie Kruispunt en DirCo en dergelijke samen een 6-tal. Halle-Vilvoorde heeft bovendien geen eigen Justitiehuis waarvoor 40 tot 45 mensen nodig zullen zijn. Voor onderzoeken bij inbraken en dergelijke moeten we nog steeds beroep doen op het gerechtelijk labo van Brussel. Alle andere gerechtelijke arrondissementen beschikken wel over een Justitiehuis en eigen gerechtelijk labo’, aldus De Witte.

Geen reden voor scheeftrekking
Volgens de gouverneur is de huidige situatie een gevolg van de historische afhankelijkheid van Brussel. Maar daar moet nu maar eens verandering in komen, vindt hij. Er is in zijn ogen geen reden om de scheeftrekking in stand te houden. ‘Wegens zijn specifieke ligging, aanwezigheid van de luchthaven, eigen problemen zoals het groot aantal woninginbraken en aanwezigheid van heel wat Syriëstrijders kan Halle-Vilvoorde zeker aanspraak maken op even veel middelen,’ aldus De Witte.

Dienstencentrum ‘t Paviljoentje helpt leerlingen Jan Ruusbroec bij het leren breien

RUISBROEK: – De jeugd wil terug leren breien en de juf van het 5 de leerjaar van de Jan Ruusbroec school heeft
maar twee handen daarom hielpen deze namiddag de mensen van het Lokaal Dienstencentrum ‘t Paviljoentje een handje.

2015-03-03-jan-ruusbroec-breit_01
De vrijwilligers hielpen mee om de jeugd het plezier van het breien aan te leren.
En na enkele oefeningen hadden reeds verschillende kinderen de techniek onder de knie.
Het werd een leuke namiddag waar jong en oud samenwerkten.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Provincie Vlaams-Brabant treedt terug uit de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

2015-01-19-provinciehuis-leuven_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – Op de Provincieraad van Vlaams-Brabant werd deze namiddag voorstel nr. 27 goedgekeurd die het terugtreden van de provincie uit de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei betreft.

Koen Demarsin, coördinator van de cultuurregio Pajottenland en Zennevallei, liet aan de provincieraad weten dat de Raad van Bestuur van de vereniging op 14 november 2014 de statuten heeft aangepast, waarbij de verwijzingen naar de provincie Vlaams-Brabant werden geschrapt. De provincie Vlaams-Brabant zal niet langer deelnemen aan deze projectvereniging. Zowel de provincie als de vereniging zijn van mening dat de rol van de provincie eerder is uitgespeeld. Mede in het kader van het Vlaams regeerakkoord is het afwachten hoe de plannen voor de regiowerking gewijzigd zullen worden.
Vanmiddag beantwoorde de provincie deze vraag positief en stapt dus uit de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.

Schepen van cultuur, Jan Desmeth: ‘Dit heeft geen gevolgen voor het lokaal cultuurbeleid in Sint-Pieters-Leeuw.
Het heeft wel gevolgen voor de werking van Cultuurregio Pajottenland Zennevallei waar Sint-Pieters-Leeuw, samen met 15 andere gemeenten uit de regio, lid van is.
Activiteiten zoals “weg van klassiek”, die vanuit Cultuurregio werden gefinancierd, zullen moeilijk of niet meer haalbaar zijn.
Cultuurregio PZ heeft zich einde 2014 al aangepast aan de nieuwe realiteit door het actieplan 2015 wat af te slanken. Maar er blijft een regiowerking omdat naast de provincie ook elke gemeente een bijdrage van 20 ct per inwoner per jaar levert.’

vernieuwde en nuttige site van Artsenkring Zennevallei

2015-03-03-nieuwe-website-artsenkringZENNEVALLEI: – Zoek je een arts in Sint-Pieters-Leeuw? Surf dan naar de vernieuwde website: www.artsenkringzennevallei.be

Op deze website vinden patiënten o.a. informatie terug over de wachtpost, het medisch huis en de diabeteswerkgroep.
Ook kan er gezocht worden naar huisartsen op naam, postcode of gemeente. Voorts is er een agenda terug te vinden met onze activiteiten en een nieuwsoverzicht.
Op de site is ook veel informatie terug te vinden ivm verscheidene thema’s binnen de gezondheidszorg.

Wie zijn wij?
Artsenkring Halle en Omgeving heeft 101 leden-huisartsen en omvat de gemeenten Halle, Beersel, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode.
Artsenkring Halle en Omgeving is een huisartsenkring met als doel op een wetenschappelijke aanvaarde, kwaliteitsvolle en sociale manier de huisartsgeneeskunde te bevorderen.
De hoofdtaken van deze vzw zijn tweeledig: de organisatie van de weekendwachtdienst en bijscholingen voor de huisartsen uit onze regio.
Bovendien draagt Artsenkring Halle en Omgeving multidisciplinair overleg hoog in het vaandel. Dit om de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de eerste en de tweede lijn te bevorderen in het voordeel van de patiënt.
Neem zeker eens een kijkje op onze website www.artsenkringzennevallei.be !

Zilver voor Audric Decuyper op International Open Izegem

2015-03-02-AudricDecuyper-zilverSINT-PIETERS-LEEUW: – Zilver voor Audric Decuyper van Judoclub Sint-Pieters-leeuw.

Na 5x winst , verliest hij finale tegen Belgisch kampioen.
Het International Open van Izegem is een ranking tornooi van de Vlaamse judofederatie.
Dit internationale tornooi geldt als nationaal meetmoment voor de judoka’s U15.
Izegem Open werd zowel door de Vlaamse Judofederatie (VJF) als door de Waalse Judofederatie (FFBJ) opgenomen als rankingtornooi maar ook als selectietornooi voor deelname aan buitenlandse tornooien en internationale stages.

Carnaval in de St-Stevensschool

NEGENMANNEKE: – In de St-Stevensschool werd carnaval gevierd.
2015-02-28-carnaval_St-Steven_15
Directeur Guido Geldhof: ‘Een hele dag werd er gefeest, gelachen, gespeeld en gedanst. Er stonden springkastelen en we aten frietjes die voor ons gemaakt werden op de speelplaats door het “reizende frituurtje”.
Als afsluiter konden de ouders genieten van een prachtige, enthousiaste Carnavalsdans!’

Deze slideshow vereist JavaScript.


foto’s: Nele Jans

Leeuwse scholen krijgen per leerling 15 euro extra pedagogische toelage

2015-03-03_15-euroSINT-PIETERS-LEEUW: – Er zal vanaf volgend schooljaar voor iedere leerling in Sint-Pieters-Leeuw vanaf de derde kleuterklas een gemeentelijke pedagogische toelage van 15 euro komen als tussenkomst of uitbreiding van de maximumfactuur. Om dit te betalen schaft de gemeente wel zijn netoverschrijdend leerlingenvervoer af.

Vanaf schooljaar 2015-2016 zal er geen leerlingenvervoer meer georganiseerd worden door het gemeentebestuur. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het vervoer blijft stelselmatig dalen en staat niet meer in verhouding tot de grote kost dat het vervoer met zich meebrengt. Slechts 3 % van alle leerlingen maakt nog gebruik van de dienst. Een deel van de besparing zal terugvloeien naar de scholen via een pedagogische toelage van 15 euro per leerling waardoor alle leerlingen hiervan kunnen meegenieten.
Het bestuur en de scholen engageren zich om de nodige aandacht te besteden voor het aanmoedigen van andere vervoersmiddelen (carpoolen, openbaar vervoer, met de fiets, etc.).

Meer dan 500 Belgische bakkers komen kijken naar demonstratie in de Merselborre

VLEZENBEEK: – In De Merselborre in Vlezenbeek organisaart Guido Devillé een bakkerijopleiding voor bakkers, werknemers en leerkrachten en dit nog tot 6 maart. Meer dan 500 deelnemers komen deze week kijken naar een opleidingsdemonstratie. Twee Zwitserse “Master bakers” komen hun technisch en praktisch kunnen demonstreren.
2015-03-02-opleiding_IPV_Brioches
2015-03-02-opleiding_IPV_Brioches_02De opleiding die deze keer georganiseerd wordt gaat over “Brioches in al zijn aspecten”. Het is een initiatief van IPV – Organisator bakkerijsector, Guido devillé Wil zo de kennis van onze Belgische bakkers verrijken.

Guido Devillé: “Het verwerken van rijke gistdegen vraagt heel wat kennis en ervaring. Op het programma staan brioches, al dan niet met vulling, groot en klein, met verschillende afwerkingen. Het belang van deze opleiding zit hem in de productenkennis. De technische uitleg zal de aanwezigen helpen om zelf creatief en correct met dit deeg om te gaan. Er zal ook uitvoerig gesproken worden over fouten die mogelijk zijn bij dit toch complexe deeg. Bij elk soort deeg maken we live in de Merselborre een toepassing.
2015-03-03-cursus-brioches_032015-03-03-cursus-brioches_01

agenda: Lezing Vrouwen in de Groote Oorlog

2015-03-08-affiche_vrouwenindegrooteoorlogVLEZENBEEK: – Op zondag 8 maart 2015, Internationale Vrouwendag, organiseert Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw in het kader van de herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, een lezing “Vrouwen in de Groote Oorlog”.

Stefaan Vandenbussche, fractiemedewerker in het Vlaams Parlement en medewerker aan de resolutie van 30.04.2009 ‘betreffende het Vlaamse beleid voor een levende herinnering aan de Eerste Wereldoorlog’, brengt ons een selectie van verhalen van een tiental meisjes en vrouwen, bekend en onbekend, uit beide strijdende kampen en met verschillende achtergronden, beroepen en motieven.
Voorzitster Hilde Van Impe : “In een periode dat veldslagen en andere wapenfeiten uit Wereldoorlog I herdacht worden, lijkt het op het eerste gezicht wat ongewoon om het over “Vrouwen in den Groote Oorlog” te hebben. We willen met de lezing aantonen dat zeer veel vrouwen, uit beide kampen, uit alle landen en streken, niet bij de pakken bleven zitten, maar het heft in eigen handen namen om iets te doen aan de situatie waarin deze vrouwen en met hen veelal ook hun gezin, ongewild terecht kwamen.

Zondag 8 maart 20105 – aanvang 14 u
Merselborre – Schaliestraat 2 – 1602 Vlezenbeek

agenda: Groot Leeuws Lentefeest

2015-03-07-affiche_Leeuws-LentefeestRUISBROEK: – Bart Anneessens Cops en Willy De Lantsheer organiseren ism GrootLeeuwSwingt, op zaterdag 7 maart 2015 vanaf 14 uur ‘het Groot Leeuws Lentefeest’ in zaal Concordia (Fabriekstraat 82 Ruisbroek).

Dit met optredens van Paul Severs, John Horton, Jennifer, Salim Seghers, Kenny, Rene Scohy en Luc Jones.
De presentatie ligt in handen van Stephanie Van Dam, Eddy Donvil en Dorien Draps.
Kaarten hiervoor zijn gratis en gelimiteerd verkrijgbaar in Café Ons Huis

Meer info hierover www.grootleeuwswingt.be