gezellig samenzijn om vrijwilligers OCMW te bedanken

NEGENMANNEKE: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw nodigde vrijdagnamiddag al zijn vrijwilligers uit op een gezellig samenzijn in Lokaal Dienstencentrum Negenhof om hen te bedanken voor hun inzet gedurende het jaar.
2015-02-27-vrijwilligers-ocmw_Sint-Pieters-Leeuw
Paul Defranc, OCMW-voorzitter: ” We zijn blij en dankbaar dat de groep vrijwilligers in Sint-Pieters-Leeuw elk jaar groter wordt. Dit wil zeggen dat de vrijwilligers zich ten eerste goed voelen met wat ze doen voor de medemensen en ten tweede dat ze dat enthousiasme doorgeven aan anderen die zich dan ook gaan inzetten in de dienstencentra, de woonzorgcentra, de vervoerdienst… kortom overal waar nood is aan extra mensen.”

Karin Poldervaart: ” Wij hebben heel wat waardering voor onze vrijwilligers die zich gedurende het jaar inzetten. Om hen te bedanken organiseren we dit samenzijn met een tas koffie,gebak en een klein geschenk om hen te bedanken. Dit is eigenlijk eerder symbolisch want wij kunnen nooit niet de waarde die ze voor ons betekenen in geld terug geven en dat vragen zij ook niet. Het moet een win-win situatie zijn zowel voor hen als voor ons en ik denk dat we daar toch in slagen daar hun aantal ieder jaar aangroeit. Op dit moment zijn we met 137 vrijwilligers over het hele OCMW.
De vrijwilligers komen bij ons terecht via mond aan mond reclame bij bezoeken aan de Lokale Dienstencentra en dan zeggen ‘ik wil ook wel een handje helpen’ of als ze zien dat we in de knoei zitten spontaan beginnen te helpen.
De mensen kunnen zich ook aanmelden via het vrijwilligersloket van de gemeente.
Het is een hele toffe groep en het is leuk dat ons bestuur dat waardeert en dat we zo elk jaar een namiddag kunnen organiseren om even iets terug te doen voor de vrijwilligers. ”

Deze slideshow vereist JavaScript.


Geïnteresseerd om zelf vrijwilliger te worden?
Je kan meer informatie vinden bij het vrijwilligersloket.
Het vrijwilligersloket geeft je alle nodige informatie om goed van start te gaan. Ze helpen je bij het vinden van een goede plaats die op jouw lijf geschreven staat. Ze geven ook antwoorden op vragen zoals rechten, en plichten van een vrijwilliger, verzekering, kilometervergoeding, wetgeving, …

Surf naar het vrijwilligersloket via volgende link www.sint-pieters-leeuw.be/vrijwilligersloket en www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

Gemeenteraad keurde aankoop kinderdagverblijf in project Groene Parel goed

NEGENMANNEKE: – De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond de aankoop van een kinderdagverblijf in project Groene Parel goed.

Links op de foto de werfzone waar het kinderdagverblijf zal komen, rechts de nieuwe GO School.
Links op de foto de werfzone waar het kinderdagverblijf zal komen, rechts de kleurrijke nieuwe GO School.

Voor de schoolsite ‘Groene Parel’ werd door het GO! een pilootproject opgezet om een Open School te realiseren. De herontwikkeling heeft tot doel een nieuwe schoolinfrastructuur en kinderdagverblijf te realiseren in combinatie met woongelegenheden. De projectontwikkelaar deed het voorstel aan het gemeentebestuur om het kinderdagverblijf aan te kopen.

Bart Keymolen, Schepen voor kinderopvang: “Ik ben blij dat de bijna voltallige gemeenteraad het project voor de aankoop van de nieuwe kribbe heeft goedgekeurd .
Dagelijks moeten we mensen teleurstellen.
We kunnen momenteel slechts 19 procent van de aanvragen tot opvang positief beantwoorden.
De mogelijkheid om 36 nieuwe opvangplaatsen te creëren in een toch wel dicht bevolkt gebied is een uitzonderljke opportuniteit .
We hadden bij K&G reeds een uitbreiding van 18 gesubsidieerde plaatsen verkregen.
De onderhandelingen met het kabinet van Minister Jo Vandeurzen zijn lopende. In de volgende uitbreidingsronde zullen we zeker opnieuw extra gesubsidieerde plaatsen toegekend krijgen.
We blijven inzetten op de uitbreiding van de kinderopvang.
Die is cruciaal voor onze jonge leeuwse gezinnen !

2015-02-26--project_groene-parel_montreal_locatie-kinderdagverblijfBurgemeester Luc Deconinck: ” De gemeente gaat het onderste verdiep van het nog op te trekken gebouw aan de A. Van Cotthemstraat, links van de nieuwe GO school die men aan het bouwen is, aankopen.
Kinderdagverblijf Kortjakje heeft een uitbreiding gekregen voor 18 plaatsen (zie artikel 2/10/2012) en we moesten deze uiteraard realiseren . We hebben de nodige verlenging van de termijn gekregen om deze te realiseren.Het gelijkvloers zal plaats kunnen bieden aan 36 kindjes. De bouwpromotor voorziet daarboven op het eerste verdiep 8 sociale appartementen. Nu de aankoop van het gelijkvloers goedgekeurd is door de gemeenteraad gaan we het compromis ondertekenen en dan zullen de werkzaamheden starten. Ze voorzien 200 werkdagen om het te realiseren. Dus binnen een goed jaar zou dat klaar moeten zijn.”

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels
13/11/2014 – 1e spadesteek woonontwikkeling aan PPS Groene Parel
12/03/2014 – Bouw nieuwe school De Groene Parel en woonproject
10/09/2010 – Pilootproject in Basisschool de Groene Parel