Toekomstforum Halle-Vilvoorde

Halle-VilvoordeREGIO: – De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben het startschot gegeven voor het “Toekomstforum Halle-Vilvoorde”, en dit samen met de Vlaams minister, bevoegd voor de rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland.

Het Toekomstforum heeft tot doel om doelstellingen van bovengemeentelijk belang te verwezenlijken teneinde de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.; een platform – overleg en coördinatie – te creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren, en dit uitgaand van het Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters.

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt geleid door een stuurgroep die, naast adviserende leden, samengesteld is uit 9 burgemeesters. De samenstelling ziet er als volgt uit:
CD&V: Luc Wynant, Marleen Mertens, Michel Doomst, Koen Van Elsen;
N-VA: Luc Deconinck (ondervoorzitter);
Open VLD: Ingrid Holemans (ondervoorzitter, vanaf 2016 burgemeester van Zaventem) en Albert Beerens;
sp.a: Hans Bonte (ondervoorzitter)
2015-02-25-ToekomstforumHalle-Vilvoorde
Verder ook een vertegenwoordiger faciliteitengemeenten: Walter Vansteenkiste; Adviserende leden: Gunther Coppens, Johan Van Win, Dirk Janssens en Jean-Pol Olbrechts en secretaris: Stephan Verwee (directeur Haviland). De voorzitter van dit overlegorgaan is Luc Wynant, burgemeester van Liedekerke.
Centraal in de uitbouw van het Toekomstforum staan de themawerkgroepen die de komende weken worden opgestart, en dit rond de cruciale thema’s die de burgemeesters bepaald hebben zoals: mobiliteit; welzijn en zorg (op maat); werk en toerisme; duurzaamheid; integrale veiligheid; integrale aanpak rond verstedelijking, ruimtelijke ordening, onderwijs (capaciteitsproblemen), huisvestingsproblematiek, concrete samenwerkingsvormen met Brussel, stimuleren van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal ter bevordering van de integratie van alle bevolkingsgroepen en landschapsontwikkeling met behoud van eigen identiteit

Op de eerste bijeenkomst van de stuurgroep op 11 maart 2015 zullen de prioritaire thema’s vastgelegd worden.
Elke themawerkgroep zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de bedrijfswereld, relevante overheidsinstellingen, …., en dit in functie van concrete doelstellingen projecten dan wel dossiers.
Elk van deze themawerkgroepen moet uitmonden in bovengemeentelijke actiepunten die, in de meest ruime zin, tot doel hebben de kwaliteit van de inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen.
Haviland speelt hierbij een centrale rol in die zin dat Haviland de coördinerende functie op zich neemt wat betreft de werking van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde en de uitvoering van de actieplannen.

Meer informatie :
Bijkomende informatie omtrent het Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters vindt U terug op volgend adres: www.haviland.be/nl/over-haviland/streekcharter/

inschrijven FIFASPI

2015-03-06-affiche-fifaspiZUUN: – Op 6 maart 2015 organiseert Aspi Chiro Zuun een Aspicafé genaamd “FIFASPI”.

Naast een hapje en een drankje organiseren we ook een fifatoernooi (Fifa 15) waar je je talenten kan tonen.

Voor info en inschrijvingen stuur je een mailtje naar ceustersrobbe@hotmail.com.”

bestel kaarten voor Akkoord 58

VLEZENBEEK: – Wegens groot succes brengt Zangensemble Akkoord u voor een tweede keer op rij hun spektakelshow ‘Akkoord 58’ o.l.v. Gert-Jan Verbueken.
2014-02-25-archieffoto_Zangensemble-Akkoord
2015-03-29-affiche-akkoord-58Tien dames, elk met hun eigen karaktertrek en stijl, nemen jullie mee naar de jaren ’50-’60.
Oordeel gerust zelf of sommigen van hen toe zijn aan een restyling, dan deelt u ook in de mening van onze presentator van dienst, Thomas van Riet. Samen met een band o.l.v. Pieter Goossens brengen zij de grootste hits van die tijd!

Zaterdag 28 maart om 20.00 uur
Zondag 29 maart om 15.00 uur
Locatie: OC De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
€7 VVK / €9 ADK / -12 gratis.
Kaarten verkrijgbaar bij de leden of via het mailadres Lia_magnus@hotmail.com