Open VLD: Reeds in december 2014 kwamen wij op voor het OCMW personeel dat wordt ontslagen

2014-06-13-OCMW_Ruisbroek_Hemelrijck_PaviljoentjeSINT-PIETERS-LEEUW: – Open VLD Sint-Pieters-Leeuw brengt in herinnering dat ze reeds in december 2014 waarschuwden voor het OCMW personeel dat nu wordt ontslagen.

Open Vld SPL deed tijdens de gemeenteraad van december 2014 een tussenkomst over de afslanking binnen het OCMW.
De tussenkomst luidde als volgt: “Als we dan gaan kijken naar het OCMW, is het daar net hetzelfde. Per 30 juni 2015 gaat men de poetsdienst met dienstencheques stopzetten. Zowel personeel als cliënteel komt in de kou te staan.”
Reactie van de meerderheid was verrassend: Heel wat gemeenteraadsleden uit de meerderheid en zelfs schepenen waren hiervan zelfs niet op de hoogte en verrast over dit nieuws. Men beloofde tijdens de gemeenteraad wel dat zowel het personeel als het cliënteel zouden begeleid worden, maar dat er geen sprake is van een overname!
We hopen dan ook dat er alsnog een positieve oplossing uit de bus valt, voor zowel personeel als cliënteel. Want naast deze dienst zou er ook nog sprake zijn van andere thuiszorgdiensten die zouden worden afgeschaft.
Tot dusver onze tussenkomst van december.

2 maanden later, is het zover, de kat wordt de bel aangebonden. De vakbond schiet eindelijk wakker, samen met de pers. Enkel sint-pieters-leeuw.eu publiceerde toen onze opmerkingen hierover.
Overal staat nu te lezen dat er 49 personeelsleden van het OCMW SPL worden afgedankt, geen naakte ontslagen weliswaar.
Rare uitleg als je een C4 krijgt!” zo besluit Open VLD.

OCMW personeel bezorgd over hun job en dienstverlening aan klanten

2009-09-11-administratieve-zetel-OCMWSINT-PIETERS-LEEUW: – De vakbonden van het OCMW hielden vandaag een personeelsvergadering naar aanleiding van de aangekondigde ontslagen van 49 personeelsleden bij de dienst poetshulp aan huis met dienstencheques op 1 juli 2015 en tegen 2016 bij de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Nele Massaer, ACV Openbare Diensten: “De opkomst bij de personeelsvergadering was massaal bijna alle personeelsleden waren aanwezig. Jammer genoeg hebben we weinig beloftes kunnen doen want de poetsdienst bij het OCMW zijn we duidelijk kwijt.
De poestdienst met dienstencheques wordt 1 juli 2015 zonder verdere discussie stopgezet. Voor deze 26 jobs is bij het OCMW geen plaats meer. De getroffen personeelsleden kregen dit bericht al eind december 2015, maar mochten er niet over communiceren. Ze kregen ook geen verdere uitleg. De getroffen burgers moesten het nieuws van de stopzetting de afgelopen dagen via de media vernemen.
We hopen wel dat de OCMW voorzitter woord houdt en effectief zorgt dat er geen naakte ontslagen vallen. Bij de gezinszorg en aanvullende thuiszorg gaat het zelf om kerntaken die het OCMW zelf moet opnemen en niet moet uitbesteden!
Ook merken we dat de communicatie naar de cliënten toe onvoldoende is. Hier zit ook het personeel erg mee in.
We zijn van plan om acties te gaan voeren maar zonder de cliënten te treffen. Dus zeker geen stakingen.
Zo zullen we een affiche campagne houden en ons laten horen bij de OCMW raad en het gemeentebestuur want zij dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wat de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg betreft hopen we op overleg waar van in het begin de sociale partners betrokken worden. Als de afstoting ook hier onvermijdelijk blijkt, moet het minstens om een collectieve overname gaan met volledig behoud van arbeidsvoorwaarden.
Want de mensen vinden dat ze dit niet kunnen pikken.

Voor de personeelsleden van de poetsdienst van het OCMW die hun job verliezen, organiseert het OCMW op 6 maart een interne jobbeurs waarop ze kunnen solliciteren bij de externe poetsdiensten die hun taak overnemen.

Zie ook onze artikels:
22/02/2015 – SP.A verontwaardigd over ontslagen bij OCMW Sint-Pieters-Leeuw
20/02/2015: – Bij het OCMW in Sint-Pieters-Leeuw verdwijnen 49 banen

inschrijven: Gekke snorren quiz

2015-02-23-gekke-snorren-quizNEGENMANNEKE: – Chiro Negenmanneke nodigt iedereen uit op zijn “Gekke snorren quiz” op zaterdag 7 maart 2015 in de refter van de Sint Stevens School,naast de chiro lokalen, in Negenmanneke (Gustaaf Gibonstraat 1A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw).

De quiz begint om 20u.
Ploegen kunnen zich inschrijven via mail: chiro.9manneke@gmail.com. Een ploeg bestaat max uit 5 personen en de deelnameprijs bedraagt €20 per ploeg.
Een ruim assortiment van drank en kleine versnaperingen wordt voorzien.