Leerlingen Vrije Basisschool Jan Ruusbroec toonden hoe ze experimenteerden met techniek

2015-01-30-techniekweek_05RUISBROEK: – Vorig schooljaar heeft het team van de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec een techniek opleiding gevolgd bij de provincie Vlaams-Brabant. Dit jaar zijn ze één van de gelukkige scholen, die een try-out doorlopen van de provincie.

Directrice Greta Muylaert: “Onze school kreeg vanuit het provinciebestuur heel wat uitdagend techniek materiaal ter beschikking in de school. De provincie Vlaams-Brabant werkte hiervoor samen met PMOT. PMOT is een specialist voor wetenschap en techniek. Volgende principes worden gehanteerd: technologische opvoeding kan niet zonder rekenen, taal, sociale vaardigheden en maatschappelijke inbedding.
PMOT vraagt het uitwerken van praktische voorbeelden, het maken van verhalen met een probleemstelling, de weergave van uitwerkingen volgens het DTMC model . (Denken, Tekenen, Maken, Controleren) De technocoach van de eigen school, juf Kimberly De Gheyndt, verdeelde het materiaal over de klassen. De leerlingen kregen eerst de nodige tijd om kennis te maken met dit nieuwe materiaal en om vrij te experimenteren. Van 19 tot en met 23 januari volgde een heuse techniekweek voor klein en groot. Het toonmoment op vrijdag, 30 januari was een echte tentoonstelling waar vele ouders en grootouders een kijkje kwamen nemen.”

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ook in 2015 zijn de Leeuwse Natuurvrienden actief

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden waren zaterdag met een 5-tal vrijwilligers aan de slag in het natuurgebied de Baesberg. Een omgewaaide boom die het pad versperde werd verzaagd en gestapeld.
Niet altijd eenvoudig, want zoals de naam BaesBERG al laat vermoeden een hellend gebied!
2015-01-31-omgevallen-boom-Baesberg_01
Bron en meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be – e-mailadres : leeuwse_natuur@yahoo.com
2015-01-31-omgevallen-boom-Baesberg_02 2015-01-31-omgevallen-boom-Baesberg_03

agenda: digifestival fotoclub OpenVizier

2015-02-07-affiche_digifestival2015SINT-PIETERS-LEEUW:- Op zaterdag 7 februari 2015 om 20u vindt in zaal Ons Huis, fabriekstraat 9 te Ruisbroek, het digifestival van fotoclub OpenVizier plaats. Aan het festival is een wedstrijd verbonden.

De avond zelf wordt een selectie van de ingezonden beelden geprojecteerd, alsook verscheidene digitale klankdiareeksen door de leden individueel of in groep gemaakt.

Traditioneel zijn er ook ballekes met kramiek verkrijgbaar ( dit is een klassiek Ruisbroeks kermishapje )
Het thema van de wedstrijd is vrij, maar er is een apart thema  kinderen” ter ere van onze in 2004 overleden kindervriend/erevoorzitter Pieter Deboeck, waarvoor we de prijs die zijn naam draagt uitreiken.

Het is vooral een gezellige avond waar bij pot en pint kan nagepraat worden.

Afscheid en carrièreviering van korpschef HCP Johan Vanwezer

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 februari 2015 zal de korpschef van politiezone Halle , hoofdcommissaris Johan Vanwezer ,met pension gaan. Met het afscheid van de korpschef wordt als het ware een tijdperk afgesloten voor de Halse lokale politie .Johan Vanwezer stond immers al 25 jaar aan het hoofd van het Halse politiekorps. Hij begon zijn carrière bij de politie in 1979 ,als burgerpersoneelslid bij de politie van Leuven , later werd hij politieagent en politie assistent te Leuven .
In 1984 verhuisde hij naar onze contreien om er adjunct-commissaris van politie te worden bij de toenmalige gemeentepolitie van Sint-Pieters-Leeuw .Maar Johan Vanwezer had meer in zijn mars . Hij postuleerde voor de plaats van commissaris van politie te Halle en slaagde in zijn opzet . Van 16 januari 1990 tot 31 december 2001 was hij commissaris van politie bij de toenmalige gemeentepolitie te Halle.

2015-01-31-van-wezer-afscheid_01
Hij loodste het korps doorheen de politiehervorming , en werd op 1 januari 2002 korpschef van de lokale politie Halle .In het mandaat van korpschef werd hij tot tweemaal toe gunstig geëvalueerd ,en tot op heden bekleedt hij de functie van korpschef nog steeds.
Na zijn pensionering op 1 februari 2015 zal commissaris van politie Isabel Stalpaert aangesteld worden als vervangend korpschef .Johan was een graag gezien korpschef in Halle , en ook in zijn corps die een erehaag vormde voor hun grote chef.
2015-01-31-van-wezer-afscheid_02 2015-01-31-van-wezer-afscheid_03
Bij het opruimen van zijn bureel was er toch iets wat hij graag wou meenemen , een smurfenbeeldje , De grote smurf de bijnaam die hij van sommige kreeg door de witte baard en het succesvol leiden van zijn corps.
Het korps ,maar ook het bestuur ,de gerechtelijke wereld ,de andere hulpdiensten en de bevoorrechte partners van de lokale politie namen met staande ovatie afscheid van een icoon , 25 jaar lang korpschef zijn is niet niets .Dit mag dan ook niet zomaar voorbij gaan .
Daarom werd op vrijdag 30 januari een plechtigheid georganiseerd . Niet zozeer om afscheid te nemen – afscheid houdt altijd iets triest in zich – maar vooral om de lange en rijk gevulde carrière van de korpschef te vieren .
Onder meer de burgemeester ,de gouverneur en de korpschef zelf namen er het woord.

Bron & foto’s: Emile devogeleer

volleybaluitslagen 1 februari 2015

volleybal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De volleybaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw:

1ste divisie heren B:
Mortsel – VC Zuun 0/3 (23/25, 19/25, 16/25)
2de divisie dames B
Meerbeke – VC Zuun 3/1 (20/25, 25/18, 25/20, 25/19)
2PMA – Tweede provinciale Mannen reeks A
VC Zuun 2 – VC Eternit Kapelle o/d Bos 2 3/0 – Res: 3/0
Volley Opwijk – Ruisbroek 84 0/3  – Res: 0/3
2PVA – Tweede provinciale Vrouwen reeks A
VC Zuun 2 – Govok Cammaert Gooik 3 3/2 – Res: 2/1
3PVC – Derde provinciale Vrouwen reeks C
VC Zuun 4 – Daatmet Liedekerke 1 1/3 – Res: 1/2


Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel waren piloot voor de eerste EPC-jamsessie

VLAAMS-BRABANT_LOGO_kruispunt-van-vele-werelden_jan-2015VLAAMS-BRABANT: – EPC is de afkorting van Energie Prestatie Contract. Het is een alternatieve financieringsvorm om bestaande gebouwen energiezuinig te maken, waarbij de de besparingen op energiekosten de gemaakte investeringen terugbetalen. Ideaal dus in tijden waarin de financiële middelen teruggeschroefd worden.

Veel gemeenten kijken immers aan tegen een verouderd gebouwenpark. Bovendien beschikken ze over te weinig financiële middelen om een lange termijnvisie voor het verduurzamen en energiezuinig maken van hun gebouwenpark uit te werken. Hun renovaties schuiven ze vaak op de lange baan.

EPC-Jamsessie
Het Steunpunt Duurzaam Bouwen begeleidt gemeenten bij het opstellen van een EPC. Een EPC-jamsessie is een onderdeel van zo’n EPC-coachingtraject. Gemeenten en EPC-specialisten “jammen” samen over de technische, juridische en financiële implicaties van een EPC-contract.

2015-01-26-jamsessie-epcIn drie verschillende workshops kunnen beleidsmakers en ambtenaren met hun vragen en bekommernissen terecht bij technische experten:
– Financiële en juridische aspecten
– Technische en operationele aspecten
– Energie-, milieu-, comfort- en veiligheidseisen
Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel waren piloot voor de eerste EPC-jamsessie.

Tevreden deelnemers
Alle deelnemers waren positief over deze eerste jamsessie. De mogelijkheid om in groep vragen te stellen en ongerustheid te delen betekende een grote meerwaarde voor hen. Het ziet er dan ook naar uit dat Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw een EPC-contract zullen afsluiten.
De volgende EPC-jamsessie is voor Bertem, Oud-Heverlee en Londerzeel.

BEAST
BEAST staat voor Beyond Energy Action Strategies. De EPC-begeleiding van 15 gemeenten en de jamsessies vallen onder dit Europees project.

Schepen van milieu Gunther Coppens:”We zijn met onze gemeente al meer dan een jaar bezig met het energiezuiniger maken van onze gebouwen. Eerst hebben we een heel jaar lang al onze meterstanden bijgehouden. Meten is weten. Vervolgens hebben we in samenwerking met de provinciale helpdesk energie alle gebouwen gebenchmarkt en gescand. Nu zitten we in de fase om duidelijkere stappen te overwegen om onze gebouwen nog minder energie te laten besparen. Epc is daar zo een voorbeeld van. In ieder geval was het die dag, op vraag van de gemeente georganiseerd, een boeiende en vooral zeer verduidelijkende dag.