agenda: mosselkermis

ZUUN: – KV Zuun organiseert in zijn kantine een Mosselkermis.

vrijdag 5 december 2014 vanaf 18 uur
zaterdag 6 december 2014 vanaf 18 uur
zondag 7 december 2014 vanaf 11u30
Georges Bosmansstadion, Petrus Basteleusstraat
meer info: www.kvzuun.be

poortsysteem met code om sluipverker tegen te gaan

VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur heeft beslist de boomstructuur, om het sluipverkeer tussen Brusselbaan en Postweg duurzaam te weren, te bestendigen. De boomstructuur voldoet immers aan de vooropgestelde doelstellingen: het sluipverkeer wordt geweerd en er is geen nadelige invloed op het hoofdwegennet.

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen

Tevens is beslist om één of twee karterblokken te vervangen door dynamische sluizen.
Zo kunnen zij, die in het gebied hun boterham verdienen, alsook de inwoners van 70 woningen in het midden van het gebied toch doorgang krijgen. Camera’s zullen controle op misbruik en sabotage van het systeem bewaken.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth en Schepen voor Landbouw en Openbare Werken Bart Keymolen gaven toelichting tijdens de gemeenteraadscommissie van donderdagavond 4 december 2014: “De boomstructuur heeft van deze groene long opnieuw een leefbaar, veilig en groen gebied gemaakt. Er was geen nadelige invloed op het hoofdwegennet. De file op de Postweg is nu wel langer maar gaat sneller vooruit omdat er minder conflicterende invoegbewegingen zijn. Daarom willen we de boomstructuur definitief bestendigen. We zullen minimaal één en maximaal twee van de vier karterblokken vervangen door een systeem van dynamische sluizen, zodat landbouwers, die in het gebied actief zijn en handelaars, die er hun vestiging hebben, te allen tijde doorgang hebben.”
2014-12-05-dynamische_sluis_Herdeweg
In een eerste fase zal de karterblok in de Herdeweg vervangen worden door een dynamische sluis aan het begin van de Herdeweg, vlakbij de Kortvondelweg. Een poortsysteem zal door licentiehouders via hun gsm kunnen worden bediend. Zodra het voertuig de poort passeert, sluit deze weer automatisch. Enkel landbouwers, die actief zijn in het gebied, handelaars, die er gevestigd zijn en 70 inwoners, die in het centrale deel van dit binnengebied wonen en dus het verst verwijderd zijn van een hoofdweg, krijgen een licentie. Deze licentie is gelinkt aan opgegeven nummerplaten. Via camerabewaking wordt misbruik gecontroleerd. Indien er misbruik wordt vastgesteld, verliest de licentiehouder zijn licentie.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “dit systeem zal ook voor voetgangers en fietsers veiliger zijn. Deze kunnen immers van een doorgang van 1,50 meter breed gebruik maken, die net naast de dynamische poort zal worden voorzien. De hulpdiensten verkiezen om ook in de toekomst de aanrijroutes (met sluizen) te behouden, omdat zij tijdens de testperiode geen problemen hebben ondervonden. Wij zullen niettemin ook een licentie geven aan de centrale dispatching van de nooddiensten in Leuven en Brussel, zodat hulpdiensten eveneens doorgang krijgen, mocht dit toch nodig blijken.“

Schepen voor Landbouw en Openbare Werken Bart Keymolen: “het was belangrijk dat we een oplossing vonden voor de landbouwers en handelaars, die in dit gebied hun inkomen genereren. Zij hebben nu 24 uur per dag en 7 dagen per week doorgang, zowel voor zichzelf als voor hun loonwerkers. Het systeem is transparant en controleerbaar, zodat iedereen het systeem zal gebruiken zoals het voorzien is. Misbruiken worden geregistreerd en kunnen leiden tot intrekking van de licentie.”

Het poortsysteem is sterk beveiligd tegen vandalisme en sabotage. Daarom werd voor dit systeem gekozen en niet voor de gekende designpaaltjes uit winkelstraten. Indien ondanks alles het poorsysteem gesaboteerd zou worden, zullen de dynamische sluizen opnieuw vervangen worden door karterblokken. Beide schepenen hopen van harte dat dit niet het geval zal zijn.

Indien de eerste dynamische sluis goed werkt gedurende 6 tot 12 maanden, zal een tweede poortsysteem aangelegd worden op de Puttenberg. De investering bedraagt 15.000 euro per locatie. Het voorgestelde alternatief om regelmatige controles op “uitgezonderd plaatselijk verkeer” te laten doen door de politie zou 100.000 euro per 6 jaar kosten, waarbij de politie zelf aangaf dat het in de feiten quasi oncontroleerbaar is”.
De beperkte groep licentiehouders kunnen één licentie gratis krijgen. Indien zij een tweede licentie wensen dient er jaarlijks 50 euro te worden betaald. Een derde licentie is in geen geval mogelijk.

Jan Desmeth en Bart Keymolen : “Tijdens de evaluatie hebben we meerdere gezamenlijke overlegsessies gehouden met een delegatie van zowel voor- als tegenstanders. Het idee van de dynamische sluis ontstond trouwens uit één van deze overlegsessies. Een akkoord over wie wel en wie geen doorgang zou krijgen, werd niet volledige bereikt.
We vragen nu aan beide groepen om zich samen achter deze beslissing te scharen.”

Resultaten parkeerstudie Negenmanneke

2014-08-04-centrum_NEGENMANNEKE_01-kerkNEGENMANNEKE: – Op de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van donderdagavond 4 december 2014 werden de resultaten van de parkeerstudie Negenmanneke voorgesteld door het studiebureau Grontmij. Aansluitend stelde de dienst mobiliteit drie varianten voor om de parkeerdruk aan te pakken. Hiermee zal in januari en februari 2015 naar de handelaars en de bevolking worden gestapt.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “De studie leverde heel wat cijfermateriaal op. Vervolgens werden drie varianten uitgewerkt. We zullen deze drie varianten, elk met hun voor- en nadelen, aan de handelaars en bevolking uitleggen begin 2015. Nadien willen we een werkgroep samenstellen en onze tijd nemen voor overleg zodat we kunnen nagaan welke optie het grootste draagvlak heeft.”

Het studiebureau verrichte heel wat metingen in het studiegebied.
Het studiegebied wordt weergegeven in het onderstaande plan.
2014-12-05-parkeerplan_Negenmanneke

2014-12-05-herkenning-auto-parkeerstudie

Deze wagen (foto links) voerde de tellingen automatisch uit en leest alle nummerplaten van de geparkeerde voertuigen in, zodat ook de parkeerduur kon gemeten worden door verschillende malen dezelfde straat te meten.

Er werden tellingen verricht op week- en zaterdagen, zowel overdag als ’s nachts.
’s Nachts wordt het parkeren van bewoners gemeten. Overdag deze van bewoners, klanten en andere bezoekers van het gebied.

De hoogste bezettingsgraad wordt ’s nachts gemeten in de Sint-Stevensstraat, Pastoor Vendelmansstraat, Debroyerstraat en de Oudstrijdersstraat, waar de parkeerdruk meer dan 100 % is.

Overdag is dat vooral in de Sint-Stevensstraat, de Gibon- en Deruyverstraat en de L. Dekreperlaan.

Op zaterdagen is het dan weer problematisch in de Sint-Stevensstraat, P. Vandelmansstraat, Kreperlaan, Brusselbaan en de Debroyerlaan.

Het zogenaamde langparkeren, zijnde 4 uren of meer, bedraagt tussen de 25 % en de 65 % van de beschikbare publieke ruimte.
In de P. Vendelmansstraat, Sint-Stevensstraat en Demolstraat is dat overal meer dan 60 %.
Het gaat hier om bewoners, maar zeker ook om pendelaars, die zich heel lang parkeren in onze gemeente omdat het in Brussel overal betalend is geworden.
2014-12-05-grafiek-parkingdrul-Negenmanneke
’s nachts bedraagt de parkeervraag 933 voertuigen, overdag is dit 816 en op zaterdagen is dit 991. Er zijn 846 plaatsen op het openbare domein en 522 op opritten en garages.

Indien voldoende opritten en garages (in theorie minstens 145 van de 522) gebruikt worden, kan dus altijd aan de parkeervraag voldaan worden als het hele gebied beschouwd wordt.
Maar als je dit straat per straat bekijkt, ziet het plaatje er heel anders uit.
De straten waar er een tekort is, zelfs als alle opritten en garages worden gebruikt zijn de P. Vendelmansstraat, Sint-Stevenstraat en het handelscentrum (Demolstraat/Vandelookstraat/Albertplein).

De dienst Mobiliteit stelde drie varianten op en gaf telkens de voor- en nadelen van elke oplossing.

Variant 1: de bestaande situatie behouden, maar wel de bestaande blauwe zone met maximale parkeerduur van 2 uur op het Weerstandsplein effectief beginnen controleren.

Variant 2: in het studiegebied de maximale parkeerduur in de blauwe zone tot 30 minuten beperken en in de rest van het gebied blauwe zone tot 2 uur invoeren, alsook een systeem van bewonerskaarten, waar alvast de eerste gratis is.

Variant 3: het gebied uitbreiden tot de hele bebouwde kom, waarbij in het studiegebied de eerste bewonerskaart 50 of 100 euro per jaar zou kosten en in de dorpsrand bestelwagens zouden geweerd worden tussen 18 uur en 8 uur ‘s ochtends (behalve op welbepaalde plaatsen).

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Met deze drie varianten en vooral de voor- en nadelen van elke variant willen we in januari naar de handelaars stappen en in februari naar de hele wijk Negenmanneke. We zullen via een werkgroep met ambassadeurs van elke subwijk en een delegatie van de school en de handelaars verder nadenken rond de beste oplossing. Nadien zal de gemeenteraad de knoop moeten doorhakken.

inschrijven 4de Leeuwse kerstcorrida

2014-12-26-affiche-kerstcorridaSINT-PIETERS-LEEUW: – Schrijf je nu met je teamgenoten in voor de 4de Leeuwse Kerstcorrida op vrijdag 26 december 2014. Een gezellige aflossingswedstrijd voor jong en oud in de charmante sfeer van de kerstdagen. Ambiance verzekerd!

18.30 uur kindercorrida
18.45 uur jongerencorrida
19.30 uur Kerstcorrida

De Leeuwse kerstcorrida georganiseerd door vzw Renkoekoek is een gezellige aflossingswedstrijd van 12,3 km langs de historische Sint-Pieterskerk, dwars door het Coloma Park met aankomst naast het gezellige kerstdorp!
Stel een mannen-, vrouwen- of mixed-team van 3 lopers samen en kom meelopen. Durf ook de strijd aan te gaan in één van de drie uitdagende competities: De Familiecup, De Handelaarstrofee of Den Beker der Verenigingen!
Nieuw dit jaar is het interscholen- en interclubklassement van de jeugdcorrida’s. De kindercorrida (18u30, °2005 of later, 650 meter) en jongerencorrida (18u45, °2002 of later, 1300 meter) zijn gratis en bovendien schenkt organisator Vzw Renkoekoek een mooie prijs aan de sportclub en de school die het meeste aantal deelnemers afvaardigen!

Voorinschrijving en info: www.renkoekoek.be

Tegelijkertijd is er aan de Rink op 26, 27 en 28 december 2014 voor de 2de keer het Kerstdorp.

agenda: Gospelconcert

2014-12-14-flyer-gospelkerstconcertVLEZENBEEK: – Gospelconcert door BOBOTO uit Congo op zondag 14 december 2014 om 15 uur in CC De Merselborre.
De opbrengst van dit concert en restaurant gaat integraal naar de vereniging ProActiv’Congo die zich inzet om CVA te bestrijden.

CVA staat voor cerebrovasculair accident, een acute medische aandoening die wordt gekenmerkt door een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen. De term betekent letterlijk ongeluk (accident) van de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebrum). In de volksmond wordt een CVA dikwijls een beroerte genoemd.
CVA is een belangrijke doodsoorzaak en tevens een belangrijke oorzaak van invaliditeit.

Vanaf 17.00 uur is het Congolees hapjesrestaurant geopend.
Kip moambe, sakasak, gebakken vis en gefrituurde bananen, oliebollen, bananenwijn, …

Prijs: concert € 8 VVK – € 10 kassa – Congolees restaurant € 12 – Concert en Congolees restaurant € 20

Organisatie: PEVA vzw Cultuurcentrum Coloma – 02 371 22 62 – cultuur@sint-pieters-leeuw.be. Tickets kunnen on-line aangekocht worden via www.colomaspl.be of aan de balie van de Bibliotheek en kasteel Coloma

Wie helpt mee het Winterfeest van Ruisbroek te organiseren?

2014-12-03-winterf-ruisbroekUPDATE 11 december 2014:  Ruisbroek Nauw Aan Het Hart, Bewonersvereniging: ” Jammer genoeg wordt voor ons dit Winterfeest geannuleerd.  “

RUISBROEK: – Handelsvereniging ‘Ruisbroek Leeft’ en Buurtraad ‘Ruisbroek nauw aan het hart’ organiseren een winterfeest op zaterdag 10 januari 2015.

Men is dit momenteel nog volop aan het organiseren, meer info volgt later.
Inwoners die hier actief aan willen deelnemen, kunnen zich altijd richten tot de buurtraad ruisbroeknauwaanhethart@gmail.com.

agenda: Sinterklaasfeest

2014-12-06-affiche-bart-sintzerklaasfeestRUISBROEK: – Op vrijdag 5 december 2014 organiseert Bart Anneesens Cops en Willy De Lantsheer een sinterklaasfeest vanaf 16 uur in café Ons Huis met gratis optreden van Nicky Jones.

zaterdag 6 en zondag 7 december 2014 spaghettikermis.
Met zaterdag optreden van Zanger Fre en zondag Luc Jones.
Iedereen van harte welkom

agenda: kerstmarkt paviljoentje 2014

2014-12-11-flyer-kerstmarktRUISBROEK: – De jaarlijkse kerstmarkt in het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje zal plaats hebben op donderdag 11 en vrijdag 12 december 2014 telkens van 14 tot 18 uur.

Wegens herhaaldelijk succes wordt deze traditie verder gezet. De formule is nog steeds dezelfde: gezellig samen zijn in een mooi decor en keuvelen tussen tientallen standjes met de nodige lekkernijen zoals warme wijn, oesters, apfelstrudel, Hasseltse koffie en ajuinsoep. Alles in een op en top kerstsfeer. Gezelligheid troef.” aldus OCMW voorzitter Paul Defranc.

LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1B, 1601 Ruisbroek

Haviland houdt rekening met verminderde dienstverlening vanwege regionale staking op 8 december 2014

huisvuilzakken_restaval_Sint-Pieters-LeeuwVLEZENBEEK / RUISBROEK: – De regionale staking op maandag 8 december 2014 in Vlaams-Brabant kan gevolgen hebben voor de ophaling van het afval. Daarom wil Haviland waarschuwen voor mogelijke verminderde of zelfs geen dienstverlening op die dag van de huisvuil en GFT ophaling in Vlezenbeek, Ruisbroek, Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem. De kans is immers reëel dat de ophaaldiensten niet of slechts gedeeltelijk uitrijden.

Haviland kan helaas niet voorspellen of de ophalers maandag hun ophaalrondes zullen starten. En zelfs indien men uitrijdt, is de ophaling niet (helemaal) gegarandeerd: door blokkades of sluiting van verwerkingsinstallaties zouden de ophaalwagens niet overal het afval kunnen ophalen of het opgehaalde afval niet kunnen lossen.

Haviland garandeert dat zij prioritair restafval zullen ophalen. De overige fracties zullen in de loop van de betreffende week opgehaald worden. Haviland verontschuldigt zich voor het ongemak dat de staking voor u kan meebrengen.

Alcoholcontroles in december in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – In december gaan de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant intensief controleren op rijden onder invloed. Deze controles sluiten aan op de nationale BOB-campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

Bekijk onderstaand nationaal campagne-filmpje dat in Halle opgenomen werd:

In december voeren de federale en lokale politiediensten in Vlaams-Brabant controles uit op rijden onder invloed. Deze controles worden gehouden als onderdeel van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. Hiermee wil men de Vlaams-Brabantse bevolking bewustmaken voor de gevaren van rijden onder invloed en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen.

Rijden onder invloed van alcohol blijft ook in Vlaams-Brabant een belangrijke factor van onveiligheid. Uit de provinciale ongevalscijfers van de federale politie van 2013 blijkt dat in 13,1% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel de chauffeur een positieve ademtest heeft afgelegd.

De veiligste oplossing bestaat erin nooit te drinken als men moet rijden’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Zelfs één glas alcoholhoudende drank kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Een chauffeur die rijdt met een alcoholconcentratie in zijn adem van 0,22 mg/l is strafbaar als hij een voertuig bestuurt of aanstalten maakt om een voertuig te besturen. Een goede praktijk is dan ook om vooraf een BOB te kiezen die nuchter blijft zodat men veilig thuis raakt’.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid

agenda: kaasavond

2014-12-06-affiche_kaasavondSINT-PIETERS-LEEUW: – De KVLV van Sint-Pieters-Leeuw nodigt u en uw familie uit op haar “kaasavond.

Ook boterhammen met hesp of kop.

zaterdag 6 december 2014 vanaf 16 uur
NIEUWE LOCATIE! : In Zonnig Leven, J. Vanderstraetenstraat 198 te Zuun.

Wijziging openingsuren gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw in 2015

2014-02-28-gemeentehuis_Sint-Pieters-Leeuw_ingang_lokettenSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 januari 2015 worden de openingsuren van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw licht gewijzigd.

Vanaf volgend jaar zal je op dinsdag- en donderdagnamiddag enkel op afspraak in het gemeentehuis terecht kunnen.
De openingsuren zien er dan als volgt uit:

Januari tot december (niet in juli en augustus)

voormiddag namiddag avond
maandag 8.00 tot 12.00 uur 13.00 tot 15.00 uur 15.00 tot 19.00 uur
dinsdag 8.00 tot 12.00 uur op afspraak gesloten
woensdag 8.00 tot 12.00 uur 13.00 tot 15.00 uur gesloten
donderdag 8.00 tot 12.00 uur op afspraak gesloten
vrijdag 8.00 tot 12.00 uur gesloten gesloten
zaterdag & zondag gesloten gesloten gesloten

Meer info: 02 371 22 11 – info@sint-pieters-leeuw.be

9e Speelvogelquiz

VLEZENBEEK: – Afgelopen zaterdag liep de Vlezenbeekse Parochiezaal weer helemaal vol voor de 9e editie van de super leuke Speelvogelquiz. Er waren opnieuw 31 ploegen, goed voor 178 deelnemers.
2014-11-29-9de-speelvogelquiz_02
Het centrale thema van deze editie was ‘De grootste Belgen’, met onder meer de ronden ‘Daens’, ‘Merckx’, ‘Mercator’, ‘Ambiorix’, ‘Brel’,…

Nieuw dit jaar waren 3 praktische proeven.
De winnaars zijn opnieuw “Les Visiteurs”, een ploeg die jaarlijks met de hoofdprijs gaat lopen. Zij mochten dit jaar de wisselbeker mee naar huis nemen. Plaats 2 en 3 waren ontzettend spannend, slechts 1 punt verschil

Deze slideshow vereist JavaScript.


Bron: Steven Mathieu

agenda: dessertenfestijn

2014-12-07-ORT-dessertenfestijnZUUN: – Het Olympic Running Team organiseert op zondag 7 december 2014 van 12.00 tot 21.00 uur een “dessertenfestijn”.

Kom op zondag 7 december smullen van een lekker stukje cake, een stapeltje pannenkoeken of andere zoete zonden vergezeld van bijvoorbeeld een heerlijk bakje koffie of een lekker dampende chocomelk.

In Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te Sint-Pieters-Leeuw

Meer info: http://olympicrunningteam.com/