In 2016 voorziet de gemeente 200.000 euro voor SK Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – De gemeente voorziet voor 2016 in zijn budgetten 200.000 euro als investering in vestiaires en infrastructuur van SK Vlezenbeek. 
2014-08-23-kantine-kleedkamers_SK-Vlezenbeek
Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Sport, Jos Speeckaert: “Wat SK Vlezenbeek betreft, werd een RUP aangevraagd om de situatie van de huidige voetbalinfrastructuur te regelen.
Die terreinen liggen in landbouwzone. Met het nieuwe RUP wordt deze zone voorzien als recreatiegebied.
Het zal normaal gezien nog ongeveer een jaar duren alvorens dit RUP is goedgekeurd, maar volgens de vooruitzichten zou dit in orde komen.
Daarom hebben wij voor het jaar 2016 200000 euro als investering ingeschreven.
In de eerste plaats zullen wij de terreinen onteigenen, want momenteel huren wij die nog.
Verder zouden wij SK Vlezenbeek van een degelijke infrastructuur voorzien.

Vooral de vestiaires zijn dringend aan vernieuwing toe. Wij zijn momenteel trouwens bezig om tijdens de komende maanden als tussenoplossing al een bijkomende container te voorzien.
Wij zijn er ons van bewust dat de mensen van SK Vlezenbeek momenteel in moeilijke omstandigheden moeten functioneren, maar we zullen er alles aan doen om hen zo snel mogelijk van een degelijke waardevolle infrastructuur te voorzien.
SK-Vlezenbeek_terreinen

Vlaams-Brabant: budget 2015 en meerjarenplanning tot 2019 in evenwicht

2014-11-18-provinciehuis_vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – Vlaams-Brabant presenteert budget in evenwicht voor 2015.

Vlaams regeerakkoord: provincies blijven afgeslankt bestaan
Het Vlaams regeerakkoord stelt dat de provincies blijven bestaan als democratisch verkozen bestuur, maar ze verliezen hun persoonsgebonden materies.
– Provinciefonds zakt in 2015 tot 0 euro.
– Bevoegdheden monumentenwacht, regionale landschappen en bosgroepen worden overgeheveld naar de provincies, maar zonder het benodigde budget.
Grondgebonden materies, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en waterlopen worden herbevestigd als provinciale bevoegdheden.
– Overdracht van persoonsgebonden materies zoals welzijn, cultuur, sport en jeugd naar Vlaanderen wordt voorzien tegen 1 januari 2017 (inclusief personeel, eigendommen en budget).
– De diensten PRIC, onthaalbureau en tolkendienst Pasta gaan naar Vlaanderen op 1 januari 2015.
– Vlabzorginvest (aankoop van gronden voor welzijnsorganisaties in de Rand) wordt toevertrouwd aan de provincie Vlaams-Brabant.
– De provincies moeten terugtreden uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
– Vanaf volgende legislatuur wordt het aantal gedeputeerden teruggebracht van 6 naar 4 en wordt het aantal provincieraadsleden gehalveerd.

Toch presenteert Vlaams-Brabant een budget in evenwicht voor 2015
De provincie Vlaams-Brabant is een zuinige provincie met de laagste belastingdruk van alle Vlaamse provincies. Vlaams-Brabant heft bijvoorbeeld als enige provincie geen algemene provinciebelasting.
Voor 2015 worden in totaal 199 miljoen euro inkomsten voorzien:
51% van de inkomsten wordt gegenereerd uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing, sinds 2002 zijn die bepaald op 332.
1% uit 3 belastingreglementen: vergunningsplichtige bedrijven, aanplakborden en jachtverloven.
5% uit eigen inkomsten: verkoop van eigen patrimonium en actualiseren van inkomgelden.
11 % uit subsidies.
12% uit leningen.
20% als overdracht van het positief resultaat van 2014.
Door het verdwijnen van het provinciefonds moet de provincie de tering naar de nering zetten. Vlaams-Brabant doet dit door de eigen inkomsten te verhogen en te besparen op de interne werking.

Prioritaire doelstellingen in het meerjarenplan 2015-2019
In het meerjarenplan 2015-2019 worden de budgetten verdeeld over 4 grote clusters met onderliggende beleidsdomeinen.
– Ruimte (26%): Waterlopen – Ruimtelijke ordening – Mobiliteit – Milieu en klimaat
– Kenniseconomie: Economie – Europa – Land- en tuinbouw – Onderwijs
– Mens (27%): Welzijn – Gelijke kansen en gezondheid – Ontwikkelingssamenwerking – Wonen – PIVO
– Vrije tijd (18%): Cultuur – Vlaams Karakter – Toerisme – Sport – Recreatie en provinciedomeinen – Uitleendienst

Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw huldigt Guido Devillé met Vic Feytons Erediploma 2014

Guido-DevilleSINT-PIETERS-LEEUW: – Het Davidsfondsbestuur van Sint-Pieters-Leeuw besliste unaniem om het Vic Feytons Erediploma 2014 toe te kennen aan Guido Devillé.

Wat begon als een jeugddroom en omgezet werd in een bewust gekozen beroep, groeide uit tot een passie: de passie om creatief te kunnen zijn, de passie ook om de microbe door te geven en anderen aan te zetten tot dezelfde veelzijdigheid.
Guido Devillé gaf gedurende 25 jaren les in COOVI/Elishout, studie bakkerij. Het leerde hem de noodzaak dat de kennis niet enkel moet doorgegeven worden aan studenten in opleiding, maar ook aan de werknemers op het terrein. Het is een
proces van permanent bijscholen en durven experimenteren. Zo werkt hij sinds 2008 bij IPV, (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid), het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie.

In al die jaren heeft hij het vak van artisanaal bakker werkelijk opgewaardeerd tot een echte kunst. Het is méér geworden dan lekker kunnen bakken. Zelf is hij gespecialiseerd in bakkerijproducten op basis van gist, “minder” – zo stelt hij althans zelf – in de zuivere patisserie.

archieffoto_bakker_Guido-DevilleZijn originele inbreng bestaat erin dat hij experimenteert met smaken, vormen en creaties om tot nieuwe producten te komen die – zoals bij een kunstenaar – zo ook zijn artistieke handtekening dragen.

Het vakmanschap dat hij hierbij etaleert schonk hem nationale erkenning met de titel van Belgisch kampioen artistiek bakken in 2001. Internationale uitstraling volgde snel met een derde plaats in 2002 met de Belgische ploeg op de “coupe du Monde boulangerie” – achter de USA en Japan – en een vierde plaats in 2007 op het “vrij vertaald” WK voor broodbakken. Intussen is hij lid van internationale jury’s in het vakgebied.

Hij coachte in een volgende fase jonge talenten tot vergelijkbare prestaties, zoals in 2012 in Rouen. Dit jaar nog organiseerde hij samen met Aspirant Baker op de Heizel in Brussel de 44e Europese kampioenschappen. In zijn vakgebied is hij het uithangbord van ons land op internationaal niveau. Zo zet hij Sint-Pieters-Leeuw zeer uitgesproken op de kaart.

2014-02-04-guidoinafrika_03Met de organisatie Ex-Change geeft hij zijn talent ook een sociale dimensie door opleidingsprojecten in de derde wereld ter plaatse te gaan steunen, zoals in Togo, Zimbabwe, Burundi, Burkina Faso. Met de vzw Aspirant Baker, waarvan hij de voorzitter is, verzamelt hij zo ook geld voor deze goede doelen.
De heer Devillé draagt deze initiatieven veelal in zijn vrije tijd. Weekends en verlof-dagen worden eraan besteed. De steun van partner Greet is bij dit alles onontbeerlijk. Niet toevallig werd hij in december nog gehuldigd door de provincie Vlaams-Brabant om zijn vrijwilligerswerk.

Het Erediploma is genoemd naar Vic Feytons, een kwarteeuw lang de Davidsfonds-voorzitter en eerste Cultuurraadvoorzitter, tot zijn overlijden in 1997. Het wordt uitgereikt op het Nieuwjaarsfeest, dat plaatsvindt op zondag 25 januari 2015 in het kasteel Coloma. Eerdere winnaars waren onder andere architect Karel Breda en kunstglazenier Maurice Nevens. Op de erelijst volgt hij ridder Jozef Sluys op.

agenda: waterhappening

2014-12-21-affiche-waterhappeningSINT-PIETERS-LEEUW: – De kerstvakantie beginnen op een gezellige manier? Dat kan, want de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw organiseert ism integratiedienst en OCMW een “waterhappening”.

Zaterdag 20 december 2014 van 13.00 tot 16.45 uur.
Zondag 21 december 2014 van 09.00 tot 15.45 uur.

In het zwembad Wildersport, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw
Deelnameprijs = ingangsticket zwembad.

Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=422