Loïs Dekeukelaere doet mee aan finale Groot dictee der Nederlandse taal

2014-12-11-Lois-DSINT-PIETERS-LEEUW: – Onze gemeente heeft een eigen deelneemster aan het Groot dictee der Nederlandse taal namelijk de 18-jarige Loïs Dekeukelaere.

Het was een grote verrassing voor Loïs Dekeukelaere uit Sint-Pieters-Leeuw toen ze vernam dat zij werd geselecteerd voor de finale van het Groot dictee der Nederlandse taal.
Het is de eerste keer dat ik mee deed aan de voorronde in de krant en uiteraard vind ik het allemaal heel erg spannend” zegt de 18-jarige studente archeologie. “ Als jongste deelneemster neem ik het op tegen veertig Nederlandse en negentien andere Vlaamse kandidaten, waarvan de helft BV’s en BN’s. Het is voor mij een hele uitdaging” aldus Loïs.

Het dictee wordt afgenomen in het imposante decor van de Eerste Kamer in Den Haag op zaterdag 13 december 2014. Het Groot dictee wordt uitgezonden op woensdag 17 december 2014 om 20u35 op Canvas.

1 dag niet actie in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Vandaag vindt in ons land de eerste nationale actiedag tegen woninginbraken plaats onder de naam “1 dag niet”. De actie wil burgers informeren over hoe ze ongewenst bezoek kunnen voorkomen. Ook de politiezone Sint-Pieters-Leeuw doet de hele dag en nacht mee met verschillende acties.
2014-12-11-1-dag-niet_Sint-Pieters-Leeuw_10
Dat er door de politie gepatrouilleerd moet worden en dat burgers waakzaam moeten zijn bleek gisteren nog maar eens. Op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw werd er een wagen gestolen in de Albert Van Cotthemstraat en ingebroken in een tuinhuisje in de Hendrik Consciencestraat.

Commissaris Christian Steens over de 1 dag niet actie: ” Vanaf 8 uur deze morgen tot en met deze nacht voeren we extra acties in Sint-Pieters-Leeuw. Deze voormiddag waren er twee extra patrouille ploegen op de baan met het duidelijke doel de zichtbaarheid, blauw op straat, te verhogen. Nu deze namiddag starten wij met een actie in een diefstal gevoelige wijk in de gemeente. We gaan hier in samenwerking met de studenten van de provinciale politieschool, onze preventieadviseur, de gemeenschapswacht van de gemeente en inspecteurs van het interventiecorps van Asse een preventieve actie houden in verschillende woonwijken. Dit met een duidelijk preventief doel. Zo zal er technopreventie – tips op vlak van preventie tegen inbraak – aangeboden worden aan de bewoners.
Door onze ploegen zal ook heel de dag repressief opgetreden worden met het doel eventuele daders te vatten. In de vooravond gaan we al het verkeer komende uit Brussel controleren. Dat is een gecoördineerde actie samen met het CSD van Asse. En deze nacht zal er bijkomend gepatrouilleerd worden en ook vaste dispositieven zullen opgesteld worden.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Tips om inbrekers buiten te houden;
– Maak je huis goed zichtbaar door goede binnen- en buitenverlichting en een laag gesnoeide haag.
– Vergeet de zij- en achterkant niet, de favoriete entree van inbrekers
– Help de inbreker niet: berg ladder en tuingereedschap goed op
– Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht: berg ze op, registreer ze en neem foto’s
– Geef je huis bij afwezigheid een bewoonde indruk: vermijd overvolle brievenbus, briefjes op de deur en maak altijd – goede afspraken met de buren
– Sluit altijd alle ramen en deuren, zelfs al ben je maar voor enkele minuten weg. Dat geldt ook voor de garage, het tuinhuis en het kelderraam.
– Stop geen sleutels onder de deurmat of in de bloembak.

Op www.1dagniet.be kan men preventietips raadplegen, leuke filmpjes bekijken en zijn of haar initiatief delen.

Meer groen op de speelplaats van de Wegwijzer in Ruisbroek

RUISBROEK: – In samenwerking met Pro Natura wordt er voor de drie gemeentelijke scholen Wegwijzer, Den Top en Populiertje en de vrije school Jan Ruusbroec een educatieve tuin ingericht.
De bedoeling is om kinderen meer groen te geven op de speelplaats, maar ook om kinderen te leren tuinieren. De gemeente startte hiermee deze ochtend in de gemeentelijke school Wegwijzer. Later zijn de andere drie scholen aan de beurt.

Onder ruime pers aandacht planten de leerlingen van het 4de leerjaar van De Wegwijzer in Ruisbroek de eerste haagjes en fruitbomen.
Onder ruime persaandacht planten de leerlingen van het 4de leerjaar van De Wegwijzer de eerste haagjes en fruitbomen.

Gunther Coppens, schepen voor Leefmilieu en onderwijs: ‘ De Wegwijzer is een school met weinig groen op de speelplaats. Ondanks het gebrek aan onverharde ruimte kan er door kleine ingrepen een heel ander beeld verkregen worden. 
Op een speelplaats in zijn geheel wordt niet alle ruimte benut men speelt steeds in het midden en niet naar de rand of in de hoeken. Als je de speelplaats inricht op een efficiënte manier zoals hier nu met haagjes en groen dan zal de speelplaats meer verspreid gebruikt worden en dus beter benut worden. Dus het rare is met de haagjes lijk je de ruimte in zekere zin te verkleinen maar eigenlijk vergroot ze de speelruimte.’
Voor dit project krijgt De Wegwijzer ook het bruin blauwtje toegewezen als koestersoort
.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Natalie Saelens, Coördinatie INL Pro Natura: ‘Vandaag planten de leerlingen een haagbeuk om het voetbalgedeelte af te scheiden van het rustigere gedeelte. Men zal de haag laten groeien tot op de hoogte van een kleine meter. Onder de haag komt een bodembedekkende plant die ook een nectar plant zal zijn naar insecten toe. Daarnaast komen er twee blokken met klein fruit, waar kinderen zelf de vruchten van zullen kunnen plukken en waar ze dan in de lessen ook iets mee kunnen doen. Tegen de schoolmuur komt er leifruit vooral appels ook met de bedoeling om dan iets met de appels te doen. Verder komt er ook een stukje moestuin van een meter breed. In de hoek aan de straatkant voorzien we een insectenhotel want dit project gaat ook over biodiversiteit samen met een kruidenspiraal. ‘

Dit project wordt gerealiseerd en gecofinancierd in het kader van het project Vlaamse Rand, in opdracht van de Vlaamse regering. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

donderdag 11 december 2014: forse verstoring van het treinverkeer

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_sporen_01BELGIÊ / RUISBROEK: – De NMBS meldt forse verstoringen van het nationale treinverkeer, door een 24 urenstaking door het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB).

Situatie 07.00 uur: “De hinder is aanzienlijk in het hele land. Voorlopig rijden er iets meer dan de helft van de treinen“, zegt Frieke Neyrinck van de NMBS. “Hoe dat zal evolueren, is nog onduidelijk.”
Meer info: www.belgianrail.be en www.railtime.be

De staking laat zich ook voelen op de weg. De files naar Brussel begonnen heel wat vroeger vandaag. Zo stond er reeds voor 07.00 uur een file op de Postweg.

Assistentiewoningen en welzijnsvoorzieningen op Wilgenhofsite

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse meerderheid heeft een akkoord gesloten voor de bouw van een 60-tal assistentiewoningen op de vroegere site van het Wilgenhof, in het centrum van de gemeente. Op deze site komt eveneens een dienstencentrum, waarmee Sint-Pieters-Leeuw haar voortrekkersrol inzake dienstencentra en voorzieningen voor senioren onverminderd voortzet.
2014-12-10-ex-Wilgenhof_tijdelijke-parking_01
Begin volgend jaar zal een onderzoek worden opgestart over een optimaal gebruik en implanting van de Wilgenhofsite. In afwachting werd een parkeerplaats aangelegd die kortelings in gebruik zal worden genomen voor omwonenden.

2014-12-12-Paul-Defranc_Lucien-WautersHet huidige aanbod van assistentiewoningen bestaande uit de serviceflats Van Parijs en de nieuwe assistentiewoningen in St-Antonius, voldoet niet langer aan de stijgende vraag. Er bestaat dan ook sinds geruime tijd een aanzienlijke wachtlijst. Met de realisatie van deze nieuwe assistentiewoningen en een nieuw dienstencentrum willen we een antwoord bieden aan de toenemende vergrijzing in onze gemeente”, aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Nieuwbouw bleek goedkoper dan de renovatie van het (intussen afgebroken) oude gebouw. Deze assistentiewoningen/service-flats zullen via een PPS-formules budgetneutraal gefinancierd worden.

Een latere uitbreiding van het aantal assistentiewoningen of van andere sociale voorzieningen in functie van toekomstige noden behoort tot de mogelijkheden.
2009-09-10-RVT_Wilgenhof sloopwerken Wilgenhof Sint-Pieters-Leeuw 2014-12-10-ex-Wilgenhof_tijdelijke-parking_02
Naast parkeergelegenheid voor de eigen behoeften van de assitentiewoningen en welzijnsvoorzieningen worden tijdelijk ook een 70-tal parkeerplaatsen gecreëerd om de parkeerdruk in het centrum en rond de scholen op te vangen.

Architectenwedstrijd voor gemeentehuis en de campus Kunstacademie & Bibliotheek

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het nieuwe “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” staat een architectenwedstrijd voor gemeentehuis en de campus Kunstacademie & Bibliotheek ingeschreven.
2014-06-02-verzichten-vanop-kerktoren (07) bibliotheek
De hoofdbibliotheek aan de Rink is verouderd. Bibliotheek en kunstacademie zullen uitgebreid en waar nodig vernieuwd worden tot één campus waar naast de bibliotheek en de academie ook het toerismekantoor onderdak zal vinden.
Met de verhuis van het toerismekantoor naar de Rink wil de gemeente het kantoor meer zichtbaar en vlotter bereikbaar maken.
2014-12-10-campus-bibliotheek-kunstacademie GEMEENTEHUIS_Sint-Pieters-Leeuw
Het gemeentehuis is intussen bijna veertig jaar oud. Een grondige vernieuwing van het kantoorgedeelte, de publieksrgerichte diensten en van de technieken (verwarming, elktriciteit en verlichting, enz) wordt onvermijdelijk, evenals een grondige opfrissing van bepaalde delen van het gebouw.

Voor het uitwerken van een globale visie op beide campussen zal een architectenwedstrijd uitgeschreven worden.
Voor beide sites samen is een budget van 3 miljoen euro ingeschreven.

Vredegerecht moet een waardige huisvesting krijgen in Sint-Pieters-Leeuw

ZUUN: – In het nieuwe “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” staat dat het Vredegerecht een waardige huisvesting moet krijgen in de gemeente.
2014-12-11-vredegerecht_Ruisbroek 2014-02-20-bibliotheek_Zuun_Sint-Pieters-Leeuw
De erbarmelijke huisvesting van het vredegerecht in de Villalaan te Ruisbroek is niet langer aanvaardbaar. Het gebouw is ook niet echt geschikt voor de functie van een vrederegrecht. Aan de FOD justitie is voorgesteld om het Vredegerecht over te brengen naar het gebouw van het huidige bibliotheekfiliaal in Zuun (A. Quintusstraat, voormalige pastorie). Het gebouw is, mits kleine aanpassingen, uitermakte geschikt voor huisvesting van het Vredegerecht, dat bovendien zeer centraal gelegen is en behoort tot het strategisch patrimonium van de gemeente.
Het bibliotheekfiliaal van Zuun verhuist naar uitleenpunt Wildersportcomplex (Zie ons artikel van gisteren – KLIK HIER).

De gemeente is bereid 40 000 euro te investeren om de kleine aanpassingen te doen. De federale overheid betaalt deze investering via de maandelijkse huur terug. We wachten op groen licht van de FOD Justitie en de FOD Financiën (registratie en domeinen).

Het huis aan de Villalaan, waar het vredegerecht thans nog gevestigd is, zal na de verhuis van het vredegerecht worden verkocht (schatting 300 000 euro).