Herstellingswerken Sporthal Wildersportcomplex gestart

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week is een aannemer gestart met de herstellingswerken aan de gebarsten spant in de grote sporthal van het Wildersportcomplex in Zuun.
2014-12-10-Wildersportcomplex_herstellingswerken_01
Schepen voor Sport Jos Speeckaert: “Maandag is de aannemer begonnen met de herstellingswerken die normaal tegen kerstmis afgerond zullen zijn. Dus januari 2015 zal de grote sporthal terug toegankelijk zijn voor de Leeuwse sportclubs.”
2014-12-10-Wildersportcomplex_herstellingswerken_02 2014-12-10-Wildersportcomplex_herstellingswerken_03
De grote sporthal is reeds sinds 25 september om veiligheidsredenen gesloten. Er werd toen een barst in één spant van het dak vastgesteld. Mogelijke overbelasting van de zonnepanelen op het dak liggen volgens een studie aan de oorzaak. De gevechtssportzaal, het zwembad en de cafetaria bleven wel open.


In het het “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” dat dinsdagavond werd voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen was er ook nieuws te rapen over het Wildersportcomplex.

Wildersportcomplex : uitbreiden met opslagruimte

Het Wildersportcomplex kampt met een gebrek aan geschikte opslagruimte o.m. voor sportmateriaal. Het gemeentebestuur heeft nu de bedoeling aan de achterzijde een geschikte opslagruimte bij te maken en de buitengevels te herstellen waar nodig. Hiervoor is 375 000 euro opgenomen in de meerjarenplanning (2016).

Tevens zal een bibliotheek uitleenpunt Zuun-Negenmanneke ondergebracht worden in het Wildersportcomplex.
(Bekijk ons artikel hierover – KLIK HIER)
2014-12-10-Wildersportcomplex_voorzijde-met-schoolbus 2014-12-10-Wildersportcomplex_achterzijde

herdenkings klaprozen WOI te koop tvv Rode Kruis

2014-11-21-klaprozen_Coloma_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de tentoonstelling “Leeuw in WO I” in het Colomakasteel die nog loopt tot 17 december 2014 staat er in het Coloma park een keramieken klaprozenveld opgesteld dat bestaat uit honderden klaprozen die werden geboetseerd door de leerlingen van de Leeuwse Kunstacademie als herdenking aan de gesneuvelden.

Directeur kunstacademie, Patrick Huybrechts: ‘Dit weekend, 13 en 14 december 2014, zullen de klaprozen per stuk worden verkocht aan 15 euro en de opbrengst wordt geschonken aan Rode Kruis Vlaanderen.Telkens van 14 tot 18 uur ter plaatse.

2014-11-12-Kunstacademie-klaprozen-WOI (01) 2014-11-21-klaprozen_Coloma_01

Zie ook ons artikel van 22/11/2014 – Vernissage tentoonstelling Sint-Piete​rs-Leeuw in WO I

Leeuw wil nieuwe school voor 300 leerlingen gezien het capaciteitsprobleem in de gemeente

2011-09-23-scholencross_64SINT-PIETERS-LEEUW: – Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dinsdagavond aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen het “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” voorgesteld. Het plan bevat de toekomstige invulling en visie voor de verschillende gebouwensites zoals de scholen van de gemeente.
Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het CBS dit plan de komende jaren stelselmatig en binnen de beschikbare investeringsruimte uitvoeren en concretiseren op het terrein.
Capaciteitsprobleem scholen oplossen waar het zich stelt.

Het is bekend dat onze gemeente kampt met een groot capaciteistekort in de Leeuwse scholen . Bijkomende capaciteit moet er komen waar het capaciteitsprobleem zich hoofdzakelijk stelt, met name in het dichtst bevolkte gebied: Negenmanneke – Zuun – Ruisbroek – Rink.

Capaciteitsprobleem
Voor het schooljaar 2013-2014 bedroeg de totale capaciteit van de Leeuwse basisscholen 3 105 plaatsen. Er wonen 3 997 kinderen tussen 2 en 12 jaar in de gemeente. Indien al de Leeuwse kinderen binnen de gemeente naar school zouden gaan, is er een tekort van 892 plaatsen.

In totaal hebben zich vorig schooljaar 277 kinderen aangemeld voor de Leeuwse basisscholen. 69 daarvan hebben geen school toegewezen gekregen omdat de scholen van hun keuze al volzet waren. Quasi alle kleuterklassen hebben de maximumcapaciteit bereikt.

Burgemeester Luc Deconinck, Lucien Wauters schepen voor Gebouwen en Gunther Coppens schepen van onderwijs leggen uit:
Het gemeentebestuur werkt aan concrete plannen om een capaciteitsuitbreidng van een 400-tal plaatsen tot stand te brengen, dit van zodra de Vlaamse overheid met capaciteitsmiddelen voor onze gemeente over de brug komt.

1) Nieuwe extra school in Zuun/Negenmanneke voor circa 300 kinderen
Het gemeentebestuur bekijkt een aantal concrete mogelijkheden om een volledig nieuwe lagere school te bouwen of te laten bouwen in Zuun/Negenmanneke met een capaciteit van circa 300 kinderen.
Het oude voetbalveld “Wilderveld” komt hiervoor alvast niet in aanmerking.
Deze nieuwe te bouwen school zou zuiver dienen voor de uitbreiding van de capaciteits nood in onze gemeente. De 2 nabijgelegen scholen blijven bestaan. De gemeente zoekt naar een terrein centraal gelegen in de gemeente zodat volgens het inschrijf principe “kortbij school” het vooral voor de Leeuwse jeugd ten goede komt.
Wie deze nieuwe school zou uitbaten de gemeente zelf of bijvoorbeeld het vrij onderwijs is nog niet uitgemaakt.

2012-12-13-Den-Top_012) Uitbreiding capaciteit nieuwe school Den Top aan de Garebaan
Op de nieuwe site van school “Den Top” aan de Garebaan zullen zes bijkomende klaslokalen gemaakt worden om de doorstroming van de kinderen uit Oudenaken/Berchem mogelijk te maken (zie punt 3).
Er wordt onderzocht waar deze bijkomende klaslokalen best kunnen worden ingepland, zodat de turnzaal optimaal gebruikt kan worden volgens het principe van de brede school. Verenigingen moeten op soepele wijze ’s avonds gebruik kunnen maken van deze infrastructuur.

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken3) Dorpsschool voor Oudenaken/Berchem
De afstand is een belangrijk criterium van voorrang bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen in de scholen. Daardoor dreigen de kinderen van Oudenaken/Berchem overal uit de boot te vallen.
Door de school Puur Natuur (die thans een vestiging is van De Wegwijzer in Ruisbroek in de toekomst) te verbinden aan Den Top kunnen we de ouders een vlotte doorstroming voor hun kinderen garanderen naar de school “Den Top” aan de Garebaan.
Puur Natuur blijft dus behouden als dorpsschooltje. De kleuters zullen hun intrek nemen in de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. Ook hier wordt het principe van de “brede school” toegepast, zodat de lokalen ter beschikking blijven van de plaatselijke verenigingen.
2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreDaarnaast wenst het bestuur Puur Natuur uit te breiden met een eerste en tweede leerjaar en dit – voorlopig – op de site van de pastorij in Oudenaken (en dus niet in de Molenborre) en dit vanaf het schooljaar 2016-2017. Vanaf het derde leerjaar moeten de kinderen dan naar Den Top aan de Garebaan. Na enkele jaren zal, samen met de directie, leerkrachten en ouders, geëvalueerd worden of dit eerste en tweede leerjaar in Oudenaken kunnen blijven, dan wel beter geïntegreerd worden in de school “den Top” aan de Garebaan. Het gemeentebestuur blijft vasthouden aan het principe dat geen lestijden ten laste van het gemeentebestuur worden genomen.

De huidige locatie van Puur Natuur in Oudenaken zal verkocht worden.
Hiervoor werd door de gemeente 290 000 euro als ontvangsten ingeschreven.
Het gemeentebestuur wil evenwel in elke deelgemeente voet aan de grond houden. Daarom zal in overleg met de Kerkfabriek van Oudenaken onderzocht worden of de pastorie van Oudenaken door het gemeentebestuur in erfpacht kan genomen worden, om dit erfgoedpatrimonium om te bouwen tot een dorpshuis, waar zowel het eerste en tweede leerjaar van de dorpsschool, als de vereniginen hun thuishaven zouden kunnen vinden (volgens het principe van de brede school).

4) Masterplan voor vernieuwing gebouwen Wegwijzer en Populiertje
Naast de capaciteitsuitbreiding dient ook werk te worden gemaakt van de vernieuwing van de bestaande schoolinfrastructuur. Zowel voor de Wegwijzer als voor het Populiertje zal een globaal vernieuwingsplan worden opgesteld. Voor de financiering zal een beroep gedaan worden op de financieringsmogelijkheden van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).

2014-08-04-Sint-Stevensschool 2014-07-18-populiertje kleuterschool_Ave-Maria_Vlezenbeek_Laudinnestraat 2008-09-18-wegwijzer 2014-02-28-Don-Bosco 2010-09-10-De-Groene-Parel

Leeuwse Bibliotheekfilialen worden vervangen door lokale uitleenpunten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dinsdagavond aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen het “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” voorgesteld. Het plan bevat de toekomstige invulling en visie voor de verschillende gebouwensites zoals de bibliotheken van de gemeente.
De Leeuwse Bibliotheekfilialen worden vervangen door lokale uitleenpunten, geïntegreerd in andere gemeentelijke diensten.

bibliotheek-Vlezenbeek 2014-02-20-bibliotheek_Zuun_Sint-Pieters-Leeuw Negenhof_en_bibliotheek_NEGENMANNEKE_SINT-PIETERS-LEEUW 2014-06-13-Ruisbroek_lokaal-dienstencentrum_Paviljoentje
Burgemeester Luc Deconinck: “Een volledige eigen bibliotheekinfrastructuur in elke wijk of deelgemeente, met daaraan verbonden kostenstructuur, is in dit digitale tijdperk niet langer verantwoord. Gelet ook op de beperkte bezoekersaantallen en de beperkte openingsuren van de filialen in de huidige werking. Toch wil het bestuur dat elke wijk blijft beschikken over een bibliotheek-uitleenpunt.
De vier filialen van de bibliotheek worden vervangen door lokale uitleenpunten die geïntegreerd worden in andere plaatselijke gemeentelijke dienstverlening.

Je kan globaal aannemen dat de gemeente gaat werken met één moderne ruime centrale bibliotheek met van daaruit een centrale ontlening.
Dus de uitleenpunten zullen allen een eigen collectie hebben met populaire werken die regelmatig door een roulatiesysteem veranderen. Maar elk uitleenpunt zal bijvoorbeeld wel geen uitgebreide kunstboeken collectie hebben deze kan men dan aanvragen via de hoofd-bib.

Voor Vlezenbeek wordt het uitleenpunt het Oud Gemeentehuis en voor Ruisbroek het Paviljoentje.

Burgemeester Luc Deconinck: “ Het Oud Gemeentehuis van Vlezenbeek wordt als strategisch patrimonium van de gemeente beschouwd en wordt dus niet verkocht. Er zal een oproep gedaan worden om er een zinvolle invulling aan te geven met daarin geïntegreerd het bibliotheekaanbod voor Vlezenbeek. ”

Voor Zuun en Negenmanneke zal een ruimer dienstverleningspunt ondergebracht worden in het Wildersportcomplex.

Gunther Coppens, Schepen voor bibliotheek: “Een uitleenpunt in het Wildersportcomplex is ook een goede oplossing voor de scholen, die de grootste bezoekers zijn van de huidige filialen van de bibliotheek. Zo kunnen alle Leeuwse scholen het bezoek aan de schoolbibliotheek combineren met de zwemlessen. Dit uitleenpunt zal dan ook een grote voorraad boeken voor de lagere school hebben. Voordeel van een uitleenpunt in het Wildersportcomplex is ook dat de openingsuren uitgebreider zullen zijn dan dat ze tot nu toe waren in de lokale bibliotheekfilialen.

In de komende maanden zal in overleg met alle gebruikers een “bibliotheek-plan” uitgewerkt worden.”

Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020SINT-PIETERS-LEEUW: – Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dinsdagavond aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen het “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” voorgesteld.
Het plan bevat de toekomstige invulling en visie voor de verschillende gebouwensites van de gemeente en van het OCMW. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het CBS dit plan de komende jaren stelselmatig en binnen de beschikbare investeringsruimte uitvoeren en concretiseren op het terrein.

Burgemeester Luc Deconinck: “We willen een globale en planmatige visie op het patrimonium ontwikkelen voor een lange termijn. We hebben heel bewust gekozen om niet een resem kleine beslissingen te nemen maar wel om een masterplan op te maken, waar het nut en de toekomst van alle sites werd afgewogen, vanuit het oogpunt van het algemeen belang, een lange termijn visie en een financieel verantwoord kader.”

Schepen van gebouwen Lucien Wauters : “Wij stonden voor een heuse gebouwenpuzzel. Heel wat gebouwen krijgen nieuwe functies, andere functies verdwijnen en tegelijk willen we een blijvende aanwezigheid in elk van de deelgemeenten. Met dit gebouwenplan tekenen we een duidelijk beeld voor de toekomst van ons patrimonium met een concentratie van functies op een beperkt aantal sites

Het is een heel uitgebreid en ingrijpend plan geworden.
Daarom zal de onafhankelijke nieuwssite http://www.sint-pieters-leeuw.eu de verschillende aspecten uit dit plan in aparte artikels de volgende dagen toelichten.
Vandaag, woensdag 10 december 2014:
Bibliotheekfilialen worden vervangen door lokale uitleenpunten.
Capaciteitsprobleem scholen oplossen waar het zich stelt
– Wildersportcomplex : uitbreiden met opslagruimte
Donderdag 11 december 2014:
Assistentiewoningen en welzijnsvoorzieningen op Wilgenhofsite
Architectenwedstrijd voor gemeentehuis en de campus Kunstacademie & Bibliotheek
Vredegerecht moet een waardige huisvesting krijgen in Sint-Pieters-Leeuw
Vrijdag 12 december 2014:
gemeente gaat oude school aan de Topstraat verkopen

Geen wijzigingen aan hetgeen al gekend was:
– De inrichting van de voormalige pastorij van Vlezenbeek (500 000 euro), de verbetering van de infrastructuur van SK Vlezenbeek (200 000 euro) en het budget voor een eventuele deelname aan het Cultuur- en Congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Ruisbroek (6 000 000 euro) blijven behouden in het meerjarenbudget 2015- 2019.
pastorie-Vlezenbeek_achterzijde SK-Vlezenbeek_terreinen
– Ook de uitbreiding van het Kinderdagverblijf Kortjakje (met 18 plaatsen) blijft op de agenda (voorziene investering 2015: 850 000 euro). Voor de vernieuwing of herhuisvesting van Jip en Janneke (Ruisbroek) is een bedrag van 750 000 euro ingeschreven.

– De site Bergpoort (voormalig containderpark en gemeentelijke loodsen aan de Bergensesteenweg) zal verkocht worden, aangezien het recyclagepark en alle technische diensten intussen verhuisd zijn naar de Pepingensesteenweg 250.
De verkoopprijs werd geschat op 2 750 000 euro. Deze inkomsten zullen geïnvesteerd worden in de andere projecten, zodat de gemeente niet verarmt.
kinderdagverblijf_jip-en-janneke_Ruisbroek_SINT-PIETERS-LEEUW 2013-07-15-Bergpoort_Bergensesteenweg
2014-11-27-politiegebouw-Generaal-Lemanstraat_03– Wijkpolitie en gemeenschapswachten in vernieuwd politiekantoor Lemanstraat
Het voormalige politiekantoor aan de G. Lemanstraat zal volledig en grondig gerenoveerd worden, zodat het opnieuw 30 jaar dienst kan doen. Uiteindelijk bleek deze oplossing technisch en financieel de beste te zijn. Deze locatie is bijzonder zichtbaar in het straatbeeld en gemakkelijk bereikbaar voor het grote publiek, centraal in het dichtst bevolkte gebied van onze gemeente : Negenmanneke – Zuun – Ruisbroek.
In 2015 investeren we 500 000 euro in de renovatie, zodat het gebouw opnieuw operationeel zal zijn tegen de start van de gefuseerde politiezone Zennevallei. Wijkagenten zullen er samen met de gemeenschapswachten (in totaal ongeveer 15 personen) hun thuishaven vinden. Buurtnabije politie en gemeenschapswachten zijn een essentiële schakel in het veiligheids- en samenhorigheidsbeleid.

Vlaams-Brabant moet jaarlijks 7,5 miljoen euro besparen

2014-11-18-provinciehuis_vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant snoeit vanaf volgend jaar fors in een aantal subsidies omdat ze jaarlijks 7,5 miljoen euro moet besparen. Onder meer de financiële steun voor nieuwe sociale woningen verdwijnt. Maar ook enkele culturele evenementen krijgen geen subsidie meer.

Vanaf januari 2015 verdwijnt het provinciefonds, dat betekent dat ons provinciebestuur het met 7,5 miljoen euro per jaar minder moet doen. De deputatie gaat in 2015 toch voor een begroting in evenwicht maar moet daarvoor wel de schaar zetten in enkele subsidies.

We hebben ons huiswerk gemaakt’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor financiën. ‘Onze meerjarenplanning voor deze legislatuur werd aangepast op basis van de huidige stand van zaken van de vele veranderingen die op ons af komen. En ook het budget voor 2015 is rond. Wij willen een modern en actief streekbestuur zijn waar de gemeenten, de vele organisaties en de Vlaams-Brabanders op kunnen rekenen. Onze provincie is een kruispunt van vele werelden. Wij werken verder aan een geïntegreerd beleid om het welzijn en de levenskwaliteit van alle inwoners te bevorderen.

Om dit te bereiken sneuvelen volgens de gedeputeerde onder meer het pluimkrediet voor de vrijwilligers. Dierenasielen gaan het met minder moeten doen. En ook tal van culturele activiteiten zoals het ‘Kalmkunstfestival’ en ‘Weg met Dichters’ krijgen geen subsidies meer.

Ook ín het provinciehuis zullen de besparingen voelbaar zijn, zo verdwijnt de interne bibliotheek en de documentatiedienst. Er zullen ook 5 mensen moeten afvloeien, bovenop de 77 ontslagen die al voorzien waren.

Voorts zoekt de provincie extra inkomsten door enkele gronden op de PIVO-site in Asse te verkopen en de subsidies voor sociale huisvestingsmaatschappijen af te schaffen.
Tom Dehaene, Gedeputeerde voor wonen: ‘Het is zo dat de regelgeving op Vlaams niveau aangepast is dat subsidiëring voor bijkomende woningen opgetrokken is. We zijn daar ooit bij de provincie mee begonnen omdat die onvoldoende was. Nu is die opgetrokken op Vlaams niveau en kunnen wij de middelen heroriënteren en dus inderdaad niet meer gebruiken voor bijkomende woningen maar wel voor andere ondersteunende projecten.

De provincie blijft wél inzetten op het onderhoud van de waterlopen en de aanleg van fietssnelwegen. Het budget voor die fietspaden wordt zelfs in 2018 en ’19 verhoogd met telkens 1 miljoen euro.