Haviland houdt rekening met verminderde dienstverlening vanwege regionale staking op 8 december 2014

huisvuilzakken_restaval_Sint-Pieters-LeeuwVLEZENBEEK / RUISBROEK: – De regionale staking op maandag 8 december 2014 in Vlaams-Brabant kan gevolgen hebben voor de ophaling van het afval. Daarom wil Haviland waarschuwen voor mogelijke verminderde of zelfs geen dienstverlening op die dag van de huisvuil en GFT ophaling in Vlezenbeek, Ruisbroek, Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem. De kans is immers reëel dat de ophaaldiensten niet of slechts gedeeltelijk uitrijden.

Haviland kan helaas niet voorspellen of de ophalers maandag hun ophaalrondes zullen starten. En zelfs indien men uitrijdt, is de ophaling niet (helemaal) gegarandeerd: door blokkades of sluiting van verwerkingsinstallaties zouden de ophaalwagens niet overal het afval kunnen ophalen of het opgehaalde afval niet kunnen lossen.

Haviland garandeert dat zij prioritair restafval zullen ophalen. De overige fracties zullen in de loop van de betreffende week opgehaald worden. Haviland verontschuldigt zich voor het ongemak dat de staking voor u kan meebrengen.

Alcoholcontroles in december in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – In december gaan de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant intensief controleren op rijden onder invloed. Deze controles sluiten aan op de nationale BOB-campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

Bekijk onderstaand nationaal campagne-filmpje dat in Halle opgenomen werd:

In december voeren de federale en lokale politiediensten in Vlaams-Brabant controles uit op rijden onder invloed. Deze controles worden gehouden als onderdeel van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. Hiermee wil men de Vlaams-Brabantse bevolking bewustmaken voor de gevaren van rijden onder invloed en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen.

Rijden onder invloed van alcohol blijft ook in Vlaams-Brabant een belangrijke factor van onveiligheid. Uit de provinciale ongevalscijfers van de federale politie van 2013 blijkt dat in 13,1% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel de chauffeur een positieve ademtest heeft afgelegd.

De veiligste oplossing bestaat erin nooit te drinken als men moet rijden’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Zelfs één glas alcoholhoudende drank kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Een chauffeur die rijdt met een alcoholconcentratie in zijn adem van 0,22 mg/l is strafbaar als hij een voertuig bestuurt of aanstalten maakt om een voertuig te besturen. Een goede praktijk is dan ook om vooraf een BOB te kiezen die nuchter blijft zodat men veilig thuis raakt’.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid