agenda: Luister- en knutselplezier in de bibliotheek

bibliotheek_sint-pieters-leeuw_zolder_jeugdafdelingSINT-PIETERS-LEEUW: – Twee studentes organiseren vanaf woensdag wekelijks een luister- en knutselnamiddag voor kinderen van 4 en 5 jaar in de bibliotheek filialen van Sint-Pieters-Leeuw.

Morgen (woensdag 26/11/2014) starten wij in de bib van Ruisbroek van 14 tot 16u.
Daarna volgen, telkens van 14 tot 16u:
woensdag 03/12 in Vlezenbeek
woensdag 10/12 in ‘t Negenmanneke
woensdag 17/12 in Zuun
dinsdag 23/12 in de hoofdbibliotheek

Meer informatie, vragen of suggesties:
Hoofdbibliotheek – Rink 2 te Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 64 – bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be – http://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be

Diefstallenplaag van GPS toestellen in Leeuw

DIEFSTAL-INBRAAKSINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds geruime tijd heeft een onbekende dadergroep het gemunt op de middensconsoles van vooral de automerken VW, SKODA,BMW en MERCEDES. De onbekenden zijn uit op de vaste GPS-toestellen uit deze voertuigen en volgens de politie van Sint-Pieters-Leeuw kan algemeen gesteld worden dat de verwijdering of diefstal op een professionele en vakkundige wijze gebeurt. Het lijkt erop dat het ” op bestelling ” is.

politie Sint-Pieters-Leeuw: ‘Ook kan zonder twijfel gesteld worden dat de feiten ‘s nachts plaats vinden.
Het is een fenomeen hetwelk nu al geruime tijd op ons grondgebied en bij uitbreiding in de volledige rand terug te vinden is. Ook andere politiezones kampen met dezelfde problematiek.

Het is vrij moeilijk om een soort daderprofiel op de feiten te pinnen maar wat wel zeker is dat u ons kan helpen door enerzijds uw voertuig indien mogelijk ‘s nachts in de garage te plaatsen en anderzijds door verdachte personen en voertuigen te melden via het meldnummer 101. Personen die wanneer in een nachtelijk uur aangesproken worden en met een smoes verdwijnen of mensen die ‘s nachts door de straten dwalen met een rugzak op de rug, het zijn zaken die zeker moeten aangemeld worden.’

volgens enquête van Open VLD Leeuw is 66.9% tegen komst cultuurtempel in Ruisbroek

SINT-PIETERS-LEEUW / RUISBROEK: – De Open VLD van Sint-Pieters-Leeuw hield de voorbije maand via de enquêtesite: www.mijnleeuw.be een bevraging aan de Leeuwse bevolking over de mogelijke komst van een cultuurtempel in Ruisbroek.
Vandaag zijn de resultaten bekend van de 1029 inzendingen.

2014-11-25-grafiek-OpenVLD-enquete-cultuurtempel

PERSBERICHT Open VLD: – Uit de 1029 inzendingen kwamen volgende resultaten.

– Bijna 70% vindt dat er genoeg zalen zijn in SPL:

o Uit de commentaren stelden we vast dat de meerderheid van mening is dat de bestaande culturele gebouwen zelf goed verdeeld zijn over de hele gemeente met inbegrip van de deelgemeenten, sommige zalen hebben slechts een kleine transformatie nodig om een betere uitbouw te garanderen voor bepaalde culturele activiteiten.

– Ruim 70% vindt dat er genoeg culturele activiteiten in de gemeente zijn doch vindt 40% hiervan niet dat het cultuuraanbod hen aanspreekt:

o Uit de commentaren bemerkten we dat heel wat mensen vinden dat het doorsnee aanbod de wensen overlaat en dat er vooral een gebrek is aan concerten of muzikale opvoeringen. Ook humor ontbreekt. Graag zou men wekelijkse of maandelijkse terugkerende voorstellingen zien voor jong en oud. Een goed opgevulde maandkalender waar iedere leeftijdsgroep zijn gading vindt.

– Bijna 70% vindt dat er geen nood is aan een cultuurtempel:

o 32% hiervan vindt dat men de middelen die men zou besteden aan een nieuw gebouw beter zou besteden aan aanpassingen aan bestaande culturele gebouwen. Uit de commentaren blijkt dat heel wat inwoners verklaren dat de gemeente het ‘te’ groot ziet. SPL zou meer moeten samenwerken met omliggende ‘grotere’ culturele centra in andere gemeenten om de inwoners van Leeuw of de Leeuwse scholen aan te moedigen om voor grotere evenementen daarheen te gaan. Dit bvb. door het organiseren van bvb. gratis vervoer naar die andere culturele centra.

– 56% is van mening dat de komst veel hinder met zich mee zal brengen, maar 27% denkt dat door de komst van een cultuurtempel de criminaliteit zal afnemen:

o Uit de commentaren lezen we dat vooral de verkeershinder heel wat inwoners zorgen baart. Momenteel is Ruisbroek dagelijks dicht geslipt door lange files aangezien de infrastructuur van deze deelgemeente niet voldoet om een groot aantal wagens op te vangen. Indien er toch een groot cultureel centrum zou komen dan is het van groot belang dat de gemeente ook tegelijkertijd werk maakt om de infrastructuur en het wegennet af te stemmen aan de noden. Hiermee rekening houdende zal het prijskaartje van 40 miljoen euro voor het gebouw + de werkingskost en dan nog de uitbouw van een goed wegennet en parkings aanzienlijk hoog oplopen. De vraag is dan of de meerwaarde van de komst zal bijdragen om op te termijn te renderen en niet ten koste zal zijn van alle reeds bestaande culturele centra in de onmiddellijke nabijheid.

SONY DSCOnze Open VLD opinie:

We zijn blij dat we als Open Vld SPL tot nu toe het standpunt van de meerderheid van de deelnemers aan deze enquête hebben verdedigd.

We zullen dit in de toekomst ook verder blijven doen. We zijn van mening dat de centen beter kunnen besteed worden dan aan een cultuurtempel, ook al komen die een heel deel van de Vlaamse overheid, dan nog gaat het om belastinggeld. De gemeente SPL gaat hiervoor ook meer middelen moeten uittrekken dan degene die nu worden voorzien. Als er nog maar een deel van die middelen wordt ingezet om bv. de betere samenwerking met omliggende culturele centra te bevorderen, dan blijven er nog wat middelen over, die in andere domeinen beter van pas zouden komen, zoals voor het tekort aan plaatsen in het onderwijs en de kinderopvang weg te werken.

Het blijft niet bij deze enquête, wij blijven naar jullie mening vragen, via www.mijnleeuw.be , waar momenteel 2 andere enquêtes lopen

agenda: grote mosselkermis

2014-12-01-affiche-grote-mosselkermisZUUN: – Vissersclub ‘t Vissershof nodigt u uit op hun “grote mosselkermis”.

zaterdag 29 november 2014 vanaf 11.30 uur
zondag 30 november 2014 vanaf 11.30 uur
maandag 1 december 2014 vanaf 11.30 uur

Locatie: Taverne ‘t Vissershof, Spaanse weg 2