Nieuwkomers Vlaamse Rand zijn gemotiveerd. Meer ondersteuning nodig

2014-11-20-nieuwkomersVLAAMS-BRABANT: – Om zicht te krijgen op het profiel van de nieuwe inwoners van vreemde origine liet de provincie Vlaams-Brabant hun behoeften en de aard en gevolgen van deze instroom door PIN vzw onderzoeken in 14 gemeenten uit de Vlaamse Rand. De resultaten zijn gekend. Twee vaststellingen komen duidelijk naar voor. De gemotiveerde nieuwkomers worden onvoldoende omkaderd en er is meer samenwerking nodig tussen de gemeenten en Vlaanderen.

Een groep van 360 nieuwe gezinnen (1.086 inwoners) in 14 gemeenten (Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Halle, Liedekerke, Machelen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem) werd uitgebreid bevraagd.
Het onderzoek werd uitgevoerd door opgeleide ervaringsdeskundigen die de uitgebreide interviews in de moedertaal van de inwoner aflegden. De resultaten zijn opmerkelijk.

Bevolking in Rand verandert snel
De instroom in de Vlaamse Rand wordt gekenmerkt door een superdiversiteit.
Er worden niet minder dan 46 verschillende thuistalen gesproken bij de bevraagde gezinnen
De helft verblijft minder dan 5 jaar in ons land
77% zijn jonge gezinnen, meestal met kinderen
De helft verhuist rechtstreeks vanuit Brussel

Nieuwkomers zijn gemotiveerd
De motivatie om Nederlands te volgen is nochtans opvallend groot. De nieuwe inwoners zijn zich zeer sterk bewust van het belang van het Nederlands.
66% van de bevraagde inwoners volgt of volgde reeds een cursus Nederlands
80% van diegene die nog geen cursus volgde, wil graag starten
1/3 van de cursisten haakt af of volgt geen vervolgopleiding door werk of gezin
Meer dan 60% van de kinderen volgen les in het Nederlandstalig basisonderwijs.
97% van de ouders is tevreden over de school, meer dan 80% heeft er een goed en regelmatig contact
Professionele diensten bereiken de nieuwe inwoners slechts in beperkte mate

Ondersteuning vanuit gemeenten is nodig
De grote groep nieuwe inwoners van vreemde origine is voornamelijk te bereiken via een integrale aanpak over alle beleidsdomeinen heen en zoveel mogelijk opgezet vanuit de lokale leefomgeving.‘Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat bijkomende ondersteuning van de lokale besturen bij de uitvoering van een lokaal integratie- en onthaalbeleid broodnodig is’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor integratie en inburgering.
De uitbouw van extra lessen Nederlands binnen onderwijs en op de werkvloer, de organisatie van aangepaste arbeidsbegeleiding en beroepsopleidingen, het verhogen van de tewerkstellingsgraad, het wegwerken van de wachtlijsten inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen, de achterstand in de sociale huisvesting, het tekort aan kinderopvang zijn enkele van de vele uitdagingen waar onze regio voor wordt geplaatst’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Vlaamse Rand wil erkenning als centrumstad
De uitdagingen in de Vlaamse Rand zijn gelijklopend met deze van de grootsteden. Een soortgelijk beleid is nodig.
Het ontbreken van erkende centrumsteden en de daarbij horende inzet van middelen verzwakt ons als regio in het omgaan met deze uitdagingen’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘Indien men de regio formeel zou erkennen als centrumregio of een gelijkaardig, decretaal verantwoord statuut uit te werken, kunnen heel wat nieuwe inwoners sterker betrokken worden bij het lokale samenleven’.

Versterken van lokaal integratiebeleid
We vragen aan het nieuw opgerichte Agentschap Inburgering en Integratie om de lokaal geleverde inspanningen inzake integratiebeleid blijvend te ondersteunen en deze ondersteuning nog te intensifiëren waar nodig’, aldus gedeputeerde Tie Roefs. ‘In nauwe samenwerking met de lokale besturen kan een veel actievere toeleiding van alle ‘rechthebbende’ nieuwe inwoners in de Vlaamse Rand worden gerealiseerd. Dit kan leiden tot een vernieuwd en efficiënter aanbod inzake Inburgering vanuit het nieuwe Agentschap I&I, uitgewerkt op maat van de lokale realiteit’.
De uitbouw van een meer gedifferentieerd en meer geografisch gespreid aanbod is noodzakelijk. Weekend- en avondcursussen voor de werkende nieuwkomers en een verhoogd aanbod naar anderstalige ouders van kinderen in het basisscholen, georganiseerd binnen deze scholen zelf zijn daarbij de grootste noden. Een verhoogd bereik van rechthebbenden via het Inburgeringsaanbod zou de financiële drempels sterk kunnen verlagen.

Oproep aan Vlaamse regering
De provincie Vlaams-Brabant en de lokale besturen doen deze oproep niet vrijblijvend. Via een engagementsverklaring tussen de provincie, de lokale besturen uit de regio en de Vlaamse Overheid willen ze aangeven welke taken ze bereid zijn zelf op te nemen inzake de begeleiding van dit samenlevingsproces.
We nodigen de Vlaamse Regering in zijn geheel en de Ministers van Inburgering en Integratie en Vlaamse Randbeleid in het bijzonder uit tot een zelfde engagement als antwoord op hun vragen. We hopen op een snelle reactie vanuit de nieuwe Vlaamse regering’, besluiten gedeputeerden Tom Dehaene en Tie Roefs.

agenda: Fakkeltocht Christus Koning Chiro Negenmanneke

2014-11-19-aankondiging-fakkelNEGENMANNEKE: – Op zondag 23 november 2014 viert Chiro Negenmanneke naar jaarlijkse traditie Christus Koning.

Eveneens naar jaarlijkse gewoonte vindt ’s avonds een klein uurtje (volks)dans plaats, gevolgd door een gezellige fakkeltocht doorheen de straten van Negenmanneke.
Iedereen is welkom om mee de sfeer te komen opsnuiven en te vieren! Fakkels voor de groten, theelichtjes voor de kleintjes.
– 17u15: (volks)dans
– 18u: vertrek fakkeltocht
– Warme chocomelk
Iedereen welkom: G. Gibonstraat 1A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

agenda: Holebifilmfestival 2014 in Vlezenbeek

holebifilmfestival2014-logoVLEZENBEEK: – Het Holebifilmfestival Vlaams-Brabant brengt jaarlijks in de maand november in een 10-tal steden en gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant een ganse waaier van holebi- en transgenderfilms.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw velwelkomt voor de derde maal het holebifilmfestival in CC De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek. dit jaar kan je gaan kijken naar twee films op 26 en 28 november 2014 om 20 uur (deuren 19.30 uur).

The World Unseen – woe 26/11/14 om 20:00
Kaapstad, 1952. Miriam houdt een winkeltje open. Ze heeft twee kinderen en een man die niet vies is van een slippertje. Ze is zwanger en voelt zich opgesloten in haar benauwende bestaan. In de stad wandelt ze het café binnen van de jonge, vrijdenkende Amina en de kleurling Jacob. Voor Amina is het liefde op het eerste gezicht. Tussen de twee vrouwen groeit de spanning.
“The World Unseen” is een aangrijpende film over identiteit, rassenverhoudingen en verlangens. Shamim Sarif baseerde deze verfilming op haar gelijknamige boek, net als haar film “I Can’t Think Straight”. Ze steunde daarbij op de herinneringen van haar grootmoeder aan haar leven tijdens de apartheid (1948-1990).
Engels gesproken, Nederlandse ondertitels
Zuid-Afrika, 2007 – duur 94′

Noordzee, Texas – woe 26/11/14 om 20:00
Noordzee, Texas is een Vlaamse film in een regie van Bavo Defurne uit 2011. Dit liefdesverhaal (over twee jonge homo’s) dat speelt in de jaren zeventig is de eerste langspeelfilm van Defurne. Het scenario is van de hand van Bavo Defurne en Yves Verbraeken op basis van het jeugdboek ‘Nooit gaat dit over’ uit 2004 van André Sollie.
Pim woont met zijn moeder, Yvette Bulteel (Eva van der Gucht) in een morsig huisje in een achterafstraatje ergens aan de Belgische kust. Hij is verliefd op Gino, de buurjongen. Al vanaf hun kindertijd hing er een zekere spanning tussen de twee. Nu is Gino Pims stoere motorheld. Kille spot, kleine vernederingen, minieme sprankeltjes hoop, daaruit bestaat Pims leven. Op een dag gaat Yvette ervandoor met Zoltan, een jonge kermisgast. Pim, die alleen achterblijft, grijpt zijn kans en ziet dromen halve waarheden worden…

Prijs: € 3
CC Coloma – 02 371 22 62 – cultuur@sint-pieters-leeuw.be
Tickets kunnen on-line aangekocht worden via www.colomaspl.be of aan de balie van de Bibliotheek en kasteel Coloma.

Door zijn medewerking te verlenen aan het Holebifilmfestival hoopt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een deur te openen zodat een dialoog opgestart kan worden.
Naast de filmvoorstellingen kan u ook terecht in de hoofdbibliotheek waar boeken en films die de holibithematiek beslaan, in de kijker gesteld worden.

Meer info via de dienst Gelijke Kansen: ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be .