Voorstelling 40 soorten walnoten uit de regio Pajottenland Zennevallei

2014-11-14-Pieter-De-Ridder_Groendekor_40soorten-walnotenSINT-PIETERS-LEEUW: – Groendekor wil u met een tentoonstelling en een proeverij van meer dan 40 verschillende soorten walnoten uit het Pajottenland en de Zennevallei, de vruchten van de okkernootboom leren waarderen.

Walnoten worden al meer dan 2000 jaar in onze streek aangeplant. Er zijn tientallen variëteiten en dit weekend, zaterdag 15 en zondag 16 november 2014 van 10 tot 15 uur, presenteert Groendekor
voor het eerst een nieuwe geselekteerde streekvariëteit :”IRMA”:een smakelijk en productief ras met goedgevulde noten die lang bewaren.

Pieter De Ridder: ‘We stellen dit weekend 40 soorten walnoten voor. Omdat we aan de mensen willen aantonen dat er een zeer groot smaakverschil is tussen de verschillende variëteiten. En de commerciële variëteiten die in de grote warenhuizen aangeboden worden zijn niet altijd de smakelijkste soorten en zeker niet de mooiste en beste noten.
Gedurende enkele jaren zijn we reeds bezig met hier in het Pajottenland, zaailing notelaars te selecteren. Ongeveer 50 à 60 jaar geleden in Vilvoorde in de tuinbouwschool was er een professor
die zei dat wij i.p.v. vreemde variëteiten uit Frankrijk, Joegoslavië, Roemenië en zelfs Amerika beter hier eigen selecties maken. En de reden waarom we dat gedaan hebben is omdat we ondervonden hebben dat om veel noten te hebben, moet je een goede bestuiving hebben. En die vreemde soorten bestuiven niet goed hier in België. De reden is dat een notelaar zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen heeft en de vrouwelijke bloemen bloeien meestal later dan de mannelijke. Die bloeiperiode van die twee bloemen moet overlappen en doen ze dat niet dan heb je een slechte vruchtdracht. En dat is de reden waarom veel van die uitheemse soorten hier niet goed produceren. Nu is er ook iemand die de noten al heel lang opvolgt en elk jaar noteert wanneer dat ze bloeien in onze streek.
2014-11-14-walnoot_IrmaEr is één variëteit die uitblinkt en die hebben ze “Irma” gedoopt. Bij die variëteit overlapt de bloeiperiode van de mannelijke en vrouwelijke zeer goed en bovendien is die soort zeer, zeer vruchtbaar. Dat wil zeggen dat ze op zeer jonge leeftijd al heel veel noten kan produceren.
Bij wijze van spreken, uit 1000 soorten herkent men de Irma noot. Het is een heel mooie noot, middel groot, zeer vol, gemakkelijk te kraken. Dus dat zijn heel wat voordelen!
En daar waar een normale notelaar maar 2 à 3 ton per hectare oplevert gaan de Irma walnoten tot 6 à 7 ton voor de commerciële teelt.
Maar wat zeer belangrijk is dat mensen die een notelaartje willen dat deze moeten kijken naar een soort die vlot, gemakkelijk en jaarlijks goed produceert en “Irma” voldoet aan die verwachtingen. En in de toekomst hopen we ook nog enkele vuistnoten op de markt te brengen die beter zijn dan het huidige assortiment.
2014-11-14-walnotenEen paar voorbeelden van de goede kwaliteit van noten is dat noten als voedsel zeer gemakkelijk en zeer lang te bewaren zijn. Van 100 kilogram noten kan men gemakkelijk 20 tot 40 liter noten olie maken.
Bovendien hebben walnoten een fantastische smaak en textuur en zijn daarom ideaal om mee te experimenteren in de keuken. De notensmaak wordt versterkt met ingrediënten zoals rode biet, rucola, honing en vijgen. Walnoten zijn zeer voedzaam en verlagen de cholesterol
.’

Een aperitief op basis van belgische noten
Milog is een aperitief/likeur op basis van wijn met vers geplukte groene, onrijpe walnoten of okkernoten.
Deze aperitief bezit een typische kleur en een specifiek eigen geur- en smakenpallet.
Groendekor laat U dit weekend proeven van heerlijke notenwijn en zuivere notenolie.

Meer info: www.groendekor.com – Bergensesteenweg 408 te Sint-Pieters-Leeuw

13 bestuurders droegen gordel niet in Ruisbroek

veiligheidsgordelRUISBROEK: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw heeft op donderdag 13 november 2014 in Ruisbroek een gerichte controle gedaan naar de gordeldracht.
Niet minder dan 86 bestuurders werden aan een controle onderworpen en spijtig genoeg werden 13 bestuurders achter het stuur aangetroffen zonder drager te zijn van de veiligheidsgordel.

Naast de gordel werden ook de boorddocumenten gecontroleerd, deze bleken allemaal in regel te zijn.

Voor meer informatie over het nut van het dragen van de veiligheidsgordel klik hier.

Vlaams-Brabant eerste provincie die samen met W&Z jaagpaden wil gaan gebruiken als fietssnelwegen

2014-11-14-Vlaams-Brabant_WenZ_jaagpaden-gebruiken-fietssnelwegen
gedelegeerd bestuurder van W&Z ir. Leo Clinckers, gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene, voorzitter van W&Z Albert Absillis

VLAAMS-BRABANT: – Waterwegen en Zeekanaal en de provincie Vlaams-Brabant wensen nauwer samen te werken rond de regeling van het gebruik van de jaagpaden langs de Brabantse rivieren en kanalen als fietssnelwegen (fietsverbinding). Ze ondertekenden daarvoor deze voormiddag in het provinciehuis in Leuven een overeenkomst.

Fietssnelwegen
Een fietssnelweg is een fietsverbinding tussen attractiepolen, die fiets(er)vriendelijk en kwaliteitsvol is over het volledige traject. Fietssnelwegen vormen een soort van ‘overtreffende trap’ van gewone fietsinfrastructuur: ze zetten nog sterker in op een conflictloze, aangename en vlotte fietsrit, zonder onnodige vertragingen, stops of hindernissen.

Een fietssnelweg biedt mensen een alternatief voor een woon-werkverplaatsing met de auto of het openbare vervoer. Daarom verbinden fietssnelwegen woon- en werkkernen die op een fietsbare afstand (15 à 20 kilometer) van elkaar liggen. Uiteraard is het gebruik van een fietssnelweg ruimer: ook recreatieve fietsers en woon-school-verkeer kunnen er gebruik van maken.

2013-12-29-kanaal-charlerloi-met-fietspad_02Inschakeling jaagpaden in fietssnelwegen
De nieuwe Vlaamse Regering besteedt in haar regeerakkoord specifieke aandacht om de jaagpaden maximaal in te schakelen in fietsnetwerken. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de uitbouw van de fietssnelwegen in de Rand rond Brussel (het zogenaamde FietsGEN), in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant.

Om het beleid in goede banen te leiden hebben de provincie Vlaams-Brabant en Waterwegen en Zeekanaal NV een overeenkomst gesloten, met een aantal princiepsafspraken rond het gedeeld gebruik – waar mogelijk – van de jaagpaden in Vlaams-Brabant, op het vlak van onder meer toegankelijkheid, veiligheid, aanleg en onderhoud, verlichting en exploitatie. Deze overeenkomst schept een kader voor een gestructureerde samenwerking rond de uitbouw van de fietssnelwegen in de Rand rond Brussel, een gebied waarin zowel het kanaal naar Charleroi, het zeekanaal Brussel-Schelde als de Zenne gelegen zijn.
Zoe ook ons artikel van 21/01/2014 – Vlaams-Brabant gaat aanleg van fietssnelwegen voor 100% financieren.

Godly play in Zuun

ZUUN: – Sinds kort begeleidt juf Sarah in Zuun de geïnteresseerde kinderen bij “Godly play” een vorm van godsdienstbeleving. Zij doet dit één keer per maand. Zowel op zondag voor de kinderen van de Zuunse parochie, als op schooldagen voor al de leerlingen van de Sint-Lutgardisschool.
2014-11-14-Godly-play_Zuun
Wat is Godly play?
Godly Play wil kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, om parabels en Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen beter te leren aanvoelen.
Het is niet de bedoeling dat de verhalenverteller (een leerkracht, catechist, jongerenbegeleider …) aan de kinderen of volwassenen vertelt wat ze moeten weten. Godly Play gaat niet over ‘weetjes’ en evenmin over de moraal van het verhaal of het vermaken van kinderen.
Godly Play nodigt uit om in een verhaal binnen te komen en het mee te beleven. De verteller spreekt de nieuwsgierigheid en verbeelding van kinderen aan om zo samen met hen een rijkdom van betekenissen te ontdekken in de verhalen. Kinderen mogen leren en ontdekken hoe alle verhalen van God en mensen op een of andere manier verbonden kunnen zijn met hun eigen levensverhalen en hun relatie met God. Godly Play respecteert de openheid voor spiritualiteit van kinderen en stimuleert hun nieuwsgierigheid en fantasie in het ervaren van het mysterie en de vreugde van God.

Hoewel Godly Play oorspronkelijk werd ontwikkeld als een hulpmiddel voor kinderen, wordt Godly Play nu ook gebruikt voor verschillende leeftijdsgroepen, in verscheidene contexten (zoals een kerk, school, ziekenhuis, woonzorgcentrum …).

Godly Play werd ontwikkeld door de Amerikaanse theoloog Jerome Berryman, die van de montessorimethode gebruik maakt om Bijbelverhalen te vertellen. Het pedagogisch uitgangspunt van Montesorri is: leer kinderen het zelf te doen. Deze methode heeft al ingang gevonden in christelijke kerken en scholen in onder meer Canada, Australië, Engeland, Duitsland, Spanje en Scandinavië.

In Kerk&leven van 19 maart 2014 (editie Bisdom Brugge, p. 16) verscheen de bijdrage ‘Het verhaal is nooit af’. Hierin interviewt Liselotte Anckaert verhaalverteller Sabien Lagrain over haar ervaringen met Godly Play in het onderwijs. Hier vind je de bijdrage ‘Het verhaal is nooit af’ in Kerk&leven van 19 maart 2014.
2014-11-14-Godly-play_Zuun_04 2014-11-14-Godly-play_Zuun_03
Welkom op zondag 30 november 2014 in Zuun
Op zondag 21 september ging het in Zuun over de schepping; op zondag 26 oktober over de zondvloed en de ark van Noach en nu op zondag 30 november over de advent. Op zondag 14 december ook over de advent en de Heilige Familie.In 2015 op 25 januari over de ‘Exodus’; op 22 februari over de ‘ballingschap en terugkeer’; op 22 maart over de ‘Goede Herder’; op 26 april over de ‘parabel van de zaaier’ en op 31 mei tenslotte over de ‘parabel van de kostbare parel’.
Deze activiteit gaat steeds door in het gebouw rechtover de kerk – het vroegere ACV secretariaat – en begint om 10.30 u. en eindigt om 11.45 u. De kinderen mogen steeds direct naar daar komen. Ouders of grootouders die meer info wensen of eens willen komen kijken, zijn van harte welkom bij juf Sarah.
U kan de activiteiten volgen op de Facebook pagina van ‘Godly play Zuun’.
2014-11-14-Godly-play_Zuun_06 2014-11-14-Godly-play_Zuun_01
2014-11-14-Godly-play_Zuun_05Godly play ook voor volwassenen en jongeren
Wim Zeeuwe: ‘Sinds september gaan er in het voormalig bureau van de vakbondssecretaris activiteiten van ‘Godly play’ door,zowel op zondag voor de kinderen van onze gemeenschap, als op schooldagen voor al de leerlingen van de Sint-Lutgardisschool en dit allemaal onder de enthousiaste leiding van juf Sarah.
Op de laatste parochieraad is zij over deze werking komen vertellen en op vraag van de parochieraad zal zij in voorbereiding op de Advent en Kerstmis een ‘Godly play’ activiteit organiseren voor de geïnteresseerde parochianen. Deze activiteit zal doorgaan op woensdag 26 november 2014 om 19.30 u. en zal worden herhaald op woensdag 17 december 2014 eveneens om 19.30 u.
Iedereen is van harte welkom om op deze manier kennis te maken met Godly play en ons samen voor te bereiden op de naderende Advent en het feest van Kerstmis.
Deelname aan deze activiteit is gratis, alleen vragen wij u om op voorhand in te schrijven zodat de nodige schikkingen kunnen genomen worden
.’

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar parochie.zuun@telenet.be. Gelieve te vermelden voor welke dag u kiest. U kunt ook persoonlijk inschrijven na de zondagsvieringen van 23 en 30 november bij Wim Zeeuwe of na de ‘Godly play’ activiteit op zondag 30 november bij Sarah Haentjens.
Tekst en foto’s: Wim Zeeuwe

agenda: Kriekenboomsage en brouwerijbezoek Lindemans

2014-11-22-flyer_kriekeninhartjePajottenlandVLEZENBEEK: – Brouwerijbezoek en voorstelling project Kriekenboomsage op zaterdag 22 november 2014 (10u tot 12u30) bij Brouwerij Lindemans, Lenniksebaan 1479, Vlezenbeek.

Schaarbeekse krieken zijn een gegeerd ingrediënt bij brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek. De uitbreiding van de brouwerij met extra opslag- en productieruimte werd in het landschap geïntegreerd met een nieuwe hoogstamboomgaard en aanplant van Schaarbeekse kriekelaars. Ook in Schaarbeek zelf wordt stevig bijgeplant door het project ‘Kriekenboomsage’ van GC De Kriekelaar.

Pajotse hartjes
Lindemans en vijf andere streekproducenten slaan de handen in elkaar en leveren ingrediënten voor een nieuw streekproduct: koekjes ‘Pajotse hartjes’. Elke producent neemt een concreet engagement en maakt ons Pajots landschap mooier en groener. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en een topbakker maken het recept voor zoete en hartige koekjes die ook smaken aan steenuilen, geelgorzen en andere Koesterburen.

Gratis brouwerijbezoek en proefsessie ‘Pajotse hartjes’, inschrijven via www.pajot-zenne.be/pajotsehartjes

In samenwerking met coöperatie ‘Lekkers uit het Pajottenland’ met steun van Pajottenland+, Europa investeert in zijn platteland.

Driedelige vorming Lokaal erfgoed brengen op maat van jongeren

2010-05-30-opendeur-hemelrijck_01RUISBROEK: – Driedelige vorming over erfgoededucatie georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en de erfgoedcel Brussel.
Start op dinsdag 09 december 2014 van 19:00 tot 22:00 in Kasteel Hemelrijck, Fabriekstraat 1b te Ruisbroek.

Jongeren en erfgoed, het lijkt een moeilijke combinatie. Niets is minder waar, ook in het secundair onderwijs is er heel veel ruimte voor erfgoededucatie.
Maar hoe zit het secundair onderwijs nu in elkaar? Waar kan je met je collectie een meerwaarde geven? Welke vakken en richtingen sluiten er het best bij aan? Hoe kan je jongeren in hun eigen leefwereld boeien met je erfgoedverhaal? Waar kan je werkvormen en didactische tips vinden die prima aansluiten bij het verhaal dat je wil brengen?
Tijdens drie cursusavonden krijg je inzicht in al deze materie en meer. Naast theorie is er ook flink wat ruimte voor praktische vragen, praktijkvoorbeelden en doe-opdrachten.
Deze cursus wordt georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en de erfgoedcel Brussel. De cursus vond reeds plaats in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en zal in de toekomst nog worden herhaald in de provincies Limburg en West-Vlaanderen.
Deelnemen is gratis. Het is de bedoeling de volledige reeks te volgen, omdat er voortgebouwd wordt op de vorige lessen. Inschrijven is verplicht. Tijdens de cursus ontvangt u cursusmateriaal en een drankje.

– Sessie 1: dinsdag 9 december 2014 – De doelgroep in focus  i.s.m. erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei
– Sessie 2: dinsdag 16 december 2014 – Secundair onderwijs. Een kluwen?  i.s.m. erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei
– Sessie 3: dinsdag 13 januari 2015 – Praktijksessie (Museum van Elsene, Jean Van Volsemstraat 71, 1050 Elsene) i.s.m. erfgoedcel Brussel en Museum van Elsene

Inschrijven kan via het inschrijvingssformulier op www.heemkunde-vlaanderen.be/en/cursusreeks-erfgoededucatie-lokaal-erfgoed-op-maat-van-jongeren-2/. Voor meer informatie kan je eveneens terecht bij Daphné Maes op daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of op 015 20 51 74.

agenda: Paul Van Himst te gast bij Kris Baert in Open Kaart

Kris-BaertHALLE / REGIO: – De volgende opname van het radioprogramma “Open kaart” met Kris Baert voor Stadsradio Halle (105.6FM) heeft plaats op donderdag 27 november 2014. Deze keer is de centrale gast Paul Van Himst.

Paul Van Himst, afkomstig uit Sint-Pieters-Leeuw is een Belgisch oud-voetballer en -trainer. Hij wordt algemeen gezien als een van de beste Belgische voetballers aller tijden.
Van Himst speelde jaren als aanvaller voor RSC Anderlecht en de nationale ploeg van België. Hij bezat een uitstekende techniek en scoorde regelmatig. Hij won vier keer de Gouden Schoen.
Sinds 1961 stond hij ook aan de leiding van zijn familiebedrijf Koffiebranderij Brésor. Vandaag bloeit deze zaak verder onder leiding van zoon Frank en dochter Claudia.

Deuren om 19 uur start om 20 uur in Feestzaal De Witte Duif, Gaasbeeksesteenweg 52 te Halle. info en reservatie: 02-361.36.36 of 0494-22.00.16. Inkom: 6 euro.
De itzending is voorzien voor 6 december 2014

2014-10-29-stadsradio-halleBestel nu reeds kaarten voor 30 jaar Stadsradio Halle met Optreden van Willy Sommers op 17 juni 2015.

Ter gelegenheid van 30 jaar Stadsradio Halle, in 2015, mag Stadsradio Halle op 14 juni 2015 in het CC ’t Vondel te Halle niemand minder dan Willy Sommers verwelkomen met zijn nieuwe show “Het erfgoed van Willy Sommers”, 2 maal een uur durend programma met Live orkest, nl. de muzikanten van toen, en waar de nadruk wordt gelegd op de jaren 70 en 80 en al deze hits de revue passeren.
Deze show brengt hij maar een tiental keer!
Wees snel voor de tickets, want nu reeds zijn er een aantal de deur uit.
Prijzen 20 – 22 – 25 € – aanvang 15 u.
Vip = 50 € met zitplaats eerste rij en van 17 tot 19 u receptie met cava en hapjes in aanwezigheid van Willy.
Voor info en tickets 0494/22.00.16 (Gino)

Stadsradio Halle kan je ontvangen op 105.6 of via de livestream op het internet via www.stadsradio.be.