Herfstkleu​ren en workshops voor scholen in Groen Ruisbroek

RUISBROEK: – Vorige vrijdag en deze voormiddag hadden in Groen Ruisbroek ter gelegenheid van “de Week van het Bos” workshops plaats onder de noemer “Herfstkleu​ren in Groen Ruisbroek”.
2014-10-14-Herfstkleu​ren-in-Groen-Ruisbroek-02
Voor de Week van het Bos gingen twee scholen uit Ruisbroek op verkenning in het gebied ‘Groen Ruisbroek’.
Op vrijdag 10 oktober in de voormiddag leefde het 3de leerjaar van vrije basisschool Jan Ruusbroec zich uit en deze voormiddag waren het 1ste en 6de leerjaar van basisschool Wegwijzer aan de beurt.
Er stonden telkens drie workshops met Koesterburen op het programma: bosspel in speelbos, voederplankjes maken en vetbollen, pindaslierten en kazou maken.
2014-10-14-Herfstkleu​ren-in-Groen-Ruisbroek-03 2014-10-14-Herfstkleu​ren-in-Groen-Ruisbroek-04
Op de grens van Sint-Pieters-Leeuw en Brussel ligt dit stuk groengebied verborgen. De zogenaamde ‘beemd’ in Ruisbroek zit gekneld tussen de woonkern van Ruisbroek en de R0-ringweg. Deze oude Zennebeemd is voor veel inwoners van Ruisbroek een onbekend en bijgevolg ook onbemind terrein. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, ProNatura en gemeente Sint-Pieters-Leeuw slaan de handen in elkaar om Groen Ruisbroek te versterken en open te stellen voor natuurbeleving.

In samenwerking met ProNatura met financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM, Quickwin Vlaamse Rand), Ruimte Vlaanderen (ARP, strategisch project Zuurstof voor de Zenne) en Provincie Vlaams-Brabant.

Vzw de Rand snoeit voor half miljoen euro in uitgaven

de-RandREGIO: – De besparingsoperatie van de Vlaamse overheid treft vzw ‘de Rand’ bijzonder hard. Bovenop de vermindering met 10% van de subsidies van de Vlaamse overheid voor werkingskosten moet de organisatie immers een structureel tekort wegwerken, veroorzaakt door gestegen personeelskosten (ingevolge anciënniteitsverhogingen) en gestegen vaste kosten voor o.m. onderhoud, energie en gebouwen.

Dit heeft voor gevolg dat ‘de Rand’ een half miljoen euro moet besparen, dit is 10% van de totale dotatie van de Vlaamse overheid. De besparingen vallen vooral in de werkingskosten van verschillende deelwerkingen, waaronder de gemeenschapscentra en taalpromotie, en bij de druk- en verspreidingskost van RandKrant. Vzw ‘de Rand’ werkt al 18 jaar in opdracht van de Vlaamse regering en de provincie Vlaams-Brabant aan het bevorderen en ondersteunen van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand. Tot haar activiteiten behoren de exploitatie van zeven gemeenschapscentra, een brede werking rond taalpromotie, de uitgave van RandKrant en gemeenschapskranten, een documentatiecentrum, het Gordelfestival.

Besparingsplan
De Raad van Bestuur van vzw ‘de Rand’ keurde maandagavond 13 oktober 2014 een besparingsplan goed, te implementeren vanaf 2015. De Raad van Bestuur is van oordeel dat elk van de bestaande deelwerkingen essentieel is voor het geheel van de werking en uitstraling van de organisatie en dus verdient verdergezet te worden. Basisoptie voor de Raad van Bestuur was ook om het ervaren team dat de afgelopen jaren veel expertise heeft opgebouwd zoveel als mogelijk te behouden. Twee functies werden uit het organigram geschrapt en toekomstige personeelswissels zullen telkens kritisch bekeken worden.
Op een aantal subsidiëringslijnen, bij de gemeenschapscentra en bij taalpromotie wordt 10% bezuinigd, wat uiteraard een invloed zal hebben op de output. Binnen de beperktere enveloppes zal de organisatie strengere keuzes maken in functie van de missie.
Vanaf 2015 verschijnt er op jaarbasis een gemeenschapskrant minder in elk van de faciliteitengemeenten, maar daarin worden wel korte anderstalige samenvattingen opgenomen, naar het goede voorbeeld van RandKrant. RandKrant zelf zal vanaf 2015 ook één editie op jaarbasis schrappen. De negen nummers zullen maandelijks in de helft van regio in de bus vallen, de andere helft van de regio wordt de maand daarop bedeeld. Op die manier wordt bespaard op de vaste kosten, zo’n 40% . Iedereen kan natuurlijk elk nummer digitaal lezen op de website. In de niet bedeelde gemeenten kunnen belangstellenden een nummer halen in de bibliotheek of het cultuur-of gemeenschapscentrum.

Vzw ‘de Rand’ zal midden 2016 een gehuurd kantoor verlaten. Centrale medewerkers zullen dan gehuisvest worden in de gemeenschapscentra, die dan wel vergaderruimte hiervoor zullen moeten opofferen.
Om ervoor te zorgen dat deze besparingsoperatie volstaat om de komende beleidsperiode de begrotingen in evenwicht te kunnen houden, heeft de Raad van Bestuur van ‘de Rand’ gevraagd aan minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, om er mee voor te pleiten dat de bestaande werkingsreserve van ‘de Rand’ de komende jaren kan ingezet worden. Deze reserve wordt thans om technische redenen geblokkeerd, hoewel ze volkomen transparant en in overeenkomst met de samenwerkingsovereenkomst met de overheid is aangelegd.

*****************-

Tijdens eindejaarsperiode blijft kerstverli​chting uit omwille van dreigende elektricit​eitsschaar​ste

SINT-PIETERS-LEEUW: – Er zal tijdens de eindejaarsperiode geen kerstverlichting worden geplaatst in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, zo besliste het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentebestuur vindt het niet verantwoord dit jaar kerstverlichting te plaatsen en dit omwille van het dreigend elektriciteitstekort.
2008-12-08-kerstverlichting_sint-pieters-leeuw_2 2008-12-08-kerstverlichting_sint-pieters-leeuw_5
Mocht bij stroomtekort het afschakelplan in werking treden zullen bepaalde delen van Vlezenbeek zonder stroom worden gezet. (Zie artikel 03/09/2014)
Het gemeentebestuur wil de inwoners oproepen om zuinig en verantwoord om te springen met energie en geeft hier zelf het goede voorbeeld door de kerstverlichting dit jaar uit te laten.

4 medailles voor judoclub Sint-Pieters-Leeuw

2014-10-14-judoSINT-PIETERS-LEEUW: -Vorig weekend had de 5de en laatste ontmoeting U13 van Vlaams-Brabant te Gooik plaats.
De 4 Leeuwse judoka’s veroverden 3 gouden en 1 bronzen medaille.

Opmerkelijk was de prestatie van Audric Decuyper die de 5 tornooien won en daarmee zeker is van zijn selectie voor de Vlaamse interprovinciale ontmoeting U 13 te schoten op 11 november 2014.

Alle 5 Vlaamse provincies zullen met hun selectie van 25 jongens en 15 meisjes het dan tegen mekaar opnemen.

bron: Alain Decuyper

agenda: 3de Smile to me

2014-10-18-flyer-smile-to-meSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 18 oktober 2014 van 11 tot 18 uur organiseert de vzw Smile to me een dag boordevol activiteiten en verassingen voor ‘anderskinderen’, kinderen met een zware fysieke en/of mentale beperking.
Iederen is welkom!

Na 2 jaar een feitelijke vereniging te zijn en het toenemende succes, heeft “Smile to me!” VZW het daglicht gezien op 1 april 2014.

Smile to me vzw is een organisatie die een onvergetelijke dag wenst te bezorgen aan ‘anderskinderen’.
Deze ‘anderskinderen’ zijn net als hun broers en zussen dol op feestjes. Helaas wordt er bij de organisatie van de feestjes weinig rekening gehouden met de beperkingen van de ‘anderskinderen’ waardoor deze niet kunnen deelnemen. Daarom organiseert het team van Smile to me een dag boordevol activiteiten voor ‘anderskinderen’.

Smile to me! VZW wordt financieel gedragen door sponsoring (tombola, voedsel, drank, gadgets,…), giften en de bereidwilligheid van vele vrijwilligers.
2013-10-19-smile-to-me_03 2013-10-19-smile-to-me_02 2013-09-30-smile-to-me-team_wij-willen glimlach-zien
Zaterdag 18 oktober, een dag waarop alles kan en mag door de ‘anderskinderen’.
Onze prinsen en prinsessen komen met hun stalen ros en gooien alle remmen los.
Feesten, lachen, gieren van plezier zijn de hoofdpunten hier.
Laat de trompetten luiden en de rolstoelen zwieren want samen gaan we feest vieren.
Locatie: Kasteel – zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te Zuun.
Start van het prins- en prinsessenbal om 11 uur.
Tip: kom verkleed als prins of prinses.

Op het programma staan optredens van: clowns Pipo & Pipette, Jan Vankeerbergen, Fris Dans, koor Redoris, clown Joki-Doki, Mimi & Titi,…
Daarnaast is er ook heel de dag randanimatie voorzien met onderandere ballonenblazers, karikatuur-tekenaar,…

Meer info: www.smiletome.be

Trajectcontrole op Lenniksebaan in 2015

trajectcontroleVLEZENBEEK: – De eerste trajectcontrole in Vlaams-Brabant wordt volgend jaar geïnstalleerd op de Lenniksebaan in Vlezenbeek (gewestweg).

De camera’s zouden geplaatst worden op de grens met het Brussels gewest in Anderlecht enerzijds en de Pedestraat in Vlezenbeek anderzijds.

De trajectcontroles maken deel uit van het cameraplan in Sint-Pieters-Leeuw.
Gespreid over drie jaar investeert het gemeentebestuur 500.000 euro in de plaatsing van achttien camera’s. De installatie van de trajectcontrole op de Lenniksebaan is de eerste stap. Camera’s registreren dan de snelheden van de voertuigen tussen twee punten. Bestuurders die een te snelle gemiddelde snelheid halen tussen de twee punten krijgen dan een boete.

Voorts wordt overwogen om ook trajectcontrole in te voeren op de Bergensesteenweg na de heraanleg van Zuun tot Negenmanneke.

Op de Humaniteitslaan in Ruisbroek en op de Postweg in Vlezenbeek worden bovendien zogenaamde ANPR-camera’s geïnstalleerd die automatisch nummerplaten scannen en herkennen. De camera’s moeten de criminaliteit een halt toeroepen en de verkeersveiligheid verbeteren.