SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Bergensesteenweg (N6) en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseerden vanavond een infotentoonstelling over de herinrichting van de gewestweg.
De plannen omvatten de volledige herinrichting van de gewestweg van aan het kruispunt van de ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan.
De bedoeling is om van de Bergensesteenweg een veilige gewestweg te maken met een betere doorstroming en met volwaardige infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_01 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_03
Gemeente: “herinrichting broodnodig”
Jan Desmeth, schepen van mobiliteit van Sint-Pieters-Leeuw: ‘De slechte doorstroming is al jaren een doorn in het oog van onze bevolking. En terecht,… We zijn blij dat er een doorbraak is om de doorstroming te verbeteren en dat de fietsers en voetgangers een volwaardige plek krijgen. We zullen nu intensief overleg organiseren naar de praktische invulling zoals bijvoorbeeld het parkeerregime.’
2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_52 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_51 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_50 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_40
Een nieuwe, beter , “leesbare” Bergensesteenweg
Anton De Coster van Wegen en Verkeer: ‘ We willen met de herinrichting van dit stuk weg van bijna drie kilometer lang de Bergensesteenweg vooral een beter leesbaar wegbeeld geven. De huidige situatie, met wagens die langs alle kanten de steenweg oprijden, houdt te veel risico’s in voor de weggebruiker én doet het verkeer te veel opstroppen. Het concept van de “nieuwe” Bergensesteenweg omvat oplossingen voor allerlei problemen.’
2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_04 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_05
Oplossing: “ventwegen”
Ventwegen zijn parallelbanen die naast de hoofdweg liggen en die enkel door klanten van handelszaken en omwonende worden gebruikt om een parking of een privéterrein op te rijden. Wegen en Verkeer voorziet om ventwegen aan te leggen tussen het kruispunt van de Brusselbaan en dat van de Albert Van Cotthemstraat. Die zullen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen verminderen en zullen de veiligheid en de leefbaarheid ten goede komen.
2014-10-09-bergensesteenweg-in-2019
2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_10 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_11
Volwaardige fiets- en voetpaden
Op de Bergensesteenweg zijn er weinig tot geen fietspaden en zijn de voetpaden in slechte staat. Een prioriteit van Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur is dan ook om veilige, gescheiden fietspaden en de comfortabele voetpaden aan te leggen in de hele projectzone. Fietsers en voetpaden zullen in de toekomst ook veilig kunnen oversteken. Daar zullen de nodige middeneilanden voor aangelegd worden.
2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_06 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_07
Gevaarlijke kruispunten: vervroegd aangepakt
De voorbije jaren pakte Wegen en Verkeer al de kruispunten aan de Lotstraat (2009), de Alsembergsesteenweg (2012) en het kruispunt aan de Makro (2013). In een volgende fase nog voor de grote herinrichting gebeurt, zullen het kruispunt van de Albert Van Cotthemstraat en dat van de Georges Wittouckstraat, ook allebei officieel erkende gevaarlijke kruispunten, ook veiliger gemaakt worden. Deze werken zullen begin 2015 aanbesteed worden.
2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_08 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_57
Wanneer?
Wanneer start de grote herinrichting? Ten vroegste in 2019, aangezien er nog veel procedures doorlopen moeten worden. Een studiebureau zal nu het ontwerp afwerken, eind 2014 zal Wegen en Verkeer onteigeningsprocedures opstarten en daarna moet een bouwvergunning aangevraagd worden.
2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_56 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_55
De verbetering gaat gebeuren in 4 fasen.
In een eerste fase wordt er gewerkt aan de rode lichten aan de IKEA.
In de tweede fase komt de herinrichting tussen de Brusselstraat tot de Ruisbroeksesteenweg en heeft men aan Brussel voorgesteld om een veilig keerpunt, ovonde,  aan te leggen ter hoogte van de winkel Krefel en VDAB zodat keerbewegingen en het invoegen vlotter verloopt.
Voor de derde fase is er samenwerking met Waterwegen en Zeekanalen voor het aanleggen van een nieuwe brug ter hoogte van de Driefonteinstraat. Hierdoor gaat het zwaar verkeer sterk afnemen op de Bergensesteenweg.
In een vierde en laatste fase komt de ondertunneling van de A8 in Halle aan bod. Door de verkeerslichten die  nu op de A8 staan is er dikwijls file en zoeken de automobilisten een vluchtweg langs de Demaeghtlaan en de Brusselsesteenweg. Liefst dertig procent van de voertuigen op de steenweg komen van de A8.2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_54 2014-10-09-Bergensesteenweg-plan_53

%d bloggers liken dit: