zaterdag 4 oktober 2014 gewijzigde verkeerssituatie op Postweg

VLEZENBEEK: – Op 3,4 en 5 oktober 2014 wordt slagerij Froidmont op de Postweg in Vlezenbeek opnieuw ingericht als tijdelijke slachtvloer voor het Offerfeest van de moslimgemeenschap.
Zaterdag 4 oktober zal het piekmoment zijn, vooral tussen 10 tot 16 uur, er geldt dan een omleidingsplan voor de Postweg.

(Het piekmoment zal op zaterdag zijn en niet op zondag zoals in verschillende media gemeld.)
2014-10-01-kaartje-2de-versie
Rekening houdend met de grote opkomst en om de doorstroming van het doorgaand verkeer vlotter te laten verlopen is een circulatieplan (verkeersplan) uitgewerkt dat op zaterdag 4 oktober in werking treedt. De nodige signalisatie en parkeerverbod zullen tijdig worden geplaatst. Er worden 2 stewards voorzien die de verkeersdoorstroming in goede banen zullen leiden. De rotonde in Vlezenbeek zal worden gevrijwaard om een blokkering ervan te vermijden. In de toegestane rijrichting op de Postweg (van Anderlecht naar Vlezenbeek) zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden.

Vrijdag en zondag is het omleidingsplan niet van kracht.

De-Lijn_omleidingenlokale omleiding bussen De Lijn :
Lijn 142: Leerbeek – Gaasbeek – Brussel
Niet-bediende haltes: Anderlecht – Yzerkruis, Vlezenbeek – Steenbergstraat, School Max, Klein Nederstraat en Kapelleke
Vervanghalte: de halte P. Veldekenstraat op de Lenniksebaan.

agenda: tweedehandsbeurs winter 2014

2014-10-04-affiche-tweedehandsbeursSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw organiseert op zaterdag 4 oktober 2014 van 14 tot 16 uur een “tweedehandsbeurs”.

Herfst-winterkleding tot 16 jaar, speelgoed, baby-artikelen, sportgerief, fietsen,…

In zaal Zonnig Leven, Vanderstraetenstraat te Zuun.
Iedereen is welkom!

Start samenwerking provincie en bosgroepen

VLAAMS-BRABANT: – Gisteren ondertekenden de provincie Vlaams-Brabant en de vertegenwoordigers van de Vlaams-Brabantse bosgroepen een samenwerkingsovereenkomst.
2014-09-30-bosgroepen
Bosgroepen worden provinciale bevoegdheid
Tot januari 2014 deelden de provincie en de Vlaamse overheid de bevoegdheid over de bosgroepen. Vlaanderen stond in voor de evaluatie van de basiswerking. Sinds januari is dit dus ook een provinciale bevoegdheid geworden. De Vlaamse subsidies gaan nu naar de provincies die het geld op hun beurt verdelen onder de bosgroepen. Dat geldt trouwens ook voor de regionale landschappen.

Deze bevoegdheid werd, ten gevolge van de interne Vlaamse staatshervorming, overgeheveld naar de provincies. In Vlaams-Brabant gebeurde deze overheveling naar het beleidsdomein leefmilieu’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

De bosgroepen zelf zien wel wat in de intensere samenwerking.
De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar om klimaatneutraal te worden’, stelt Jeroen Heyman, coördinator van de bosgroep Noord-Hageland. ‘Voor die ambities kunnen de bosgroepen iets betekenen. Bossen hebben namelijk op verschillende manieren hun impact op het klimaat, lokaal en globaal: temperatuurbuffer, fijnstoffilter, CO2-opslag, groene brandstof en meer. De bosgroepen hopen hun werking onder impuls van de provincie te kunnen bestendigen en uitbreiden. Voldoende subsidies zijn hiervoor een vereiste. Om de bosdoelstellingen in Vlaanderen te halen is er namelijk nog wat werk aan de winkel’.

Bosgroepen geven Koesterburen duwtje in de rug
De samenwerking met de bosgroepen is niet nieuw’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. De voorbije jaren werd al intensief samengewerkt voor de provinciale Koestburencampagne. Daarmee geeft de provincie met tal van partners bedreigde fauna en flora soorten in een duw in de rug. ‘Ook de boseigenaars spelen hierin een belangrijke rol door bijvoorbeeld het aanleggen van bosranden, het herstellen van poelen en de herbebossing met inheems loofhout’.

Bosgroepen werken aan duurzame bossen
Bosgroepen zijn verenigingen van en voor private bosbeheerders. De provincie Vlaams-Brabant telt vier bosgroepen: Noord-Hageland, Dijle-Geteland, Zuidwest Brabant en Groene Corridor.
Samen tellen ze meer dan 1.500 leden die in totaal 5.000 ha bos beheren. Dat is ongeveer een kwart van de bosoppervlakte in Vlaams-Brabant.
De vereniging helpt boseigenaars om hun bos duurzaam te beheren en adviseert over bosbouwtechnische, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer.
Concreet organiseert de bosgroep gezamenlijke houtverkopen, aanplantingen, snoeiwerken en andere boswerken. Ze stimuleert en coördineert ecologische ingrepen zoals het onderhoud van bosranden en poelen. De vereniging helpt ook met het opmaken van aanvragen voor kapmachtigingen en beheerplannen en organiseert vormingen over alle mogelijke bosthema’s. En ze is een uitgelezen ontmoetingsforum voor de boseigenaars.

agenda: Herfstwandeling en breughelbuffet

2014-10-05-flyer-herfstwandelingOUDENAKEN: – KVLV en Landelijke Gilden Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem nodigen u uit op hun “Herfstwandeling en breughelbuffet” op zondag 5 oktober 2014.

14u30: vertrek wandeling aan de kerk van Oudenaken.
Vanaf 16 uur: Breughelbuffet in de parochiezaal te Oudenaken. (Ook voor niet wandelaars.)

De tijd van Breughel op zijn best!
Een gezellige namiddag in het gezelschap van familie en vrienden.

Weer een geslaagd judoweekend voor familie Decuyper

SINT-PIETERS-LEEUW: – Judoclub Sint-Pieters-Leeuw scoorde dit weekend weer met Nathan en Audric Decuyper.
2014-09-30-judo_fam-Decuyper
Zaterdag 27 september : Nathan Decuyper veroverde zilver op de Open van Brabant te tervuren , een ranking tornooi U 18 van de Vlaamse judofederatie . De voorrondes verliepen heel vlot ( 4x ippon ) met o.a. overwinning op belgisch Kampioen uit Ronse , deze laatste won al zijn andere gevechten en nam in finale zijn revanche op Nathan.

Zondag 28 september : Audric Decuyper goed voor goud op de Mini pot van Olen bij de U 13.Hij won zijn 2 wedstrijden met de hoogste punt :Ippon

In Oktober gaat de promotiecampagne van judoclub Sint-Pieters-Leeuw door m.a.w. 8 gratis initiatielessen voor nieuwe leden, info alain.decuyper@telenet.be
verslag hoofdtrainer :Alain Decuyper