Graffitikunstwerk in Ruisbroek krijgt vorm

RUISBROEK: – Graffiti kunstenaars zijn vandaag begonnen aan het opfleuren van de voetgangerstunnel aan het treinstation in Ruisbroek. Zaterdagavond ter gelegenheid van “Graffiti-jam” moet het werk klaar zijn.
2014-09-26-graffiti-project-Ruisbroek_08
De NMBS steunt dit project waarbij kwaliteitsvolle graffiti wordt geplaatst om de stationsbuurt aangenamer en kleurrijker te maken. Dankzij de graffiti-jams kunnen de graffiteurs op legale wijze hun kunsten tonen en tegelijkertijd frissen ze de buurt op.

Graffiti vzw zorgde voor een mooie  line-up van verschillende topgraffiteurs uit binnen- en buitenland. Zoals uit het Pajottenland ERES (Koen Deweerdt) en verder Eyes-b , Oli-B, DEFO 84, NEW 2,… Elk met hun eigen techniek en kunstvorm vormen ze de voetgangerstunnel met enkele honderden spuitbussen om in een graffitikunstwerk.
De verloederde voetgangerstunnel ondergaat zo in één week tijd een hele metamorfose.
Zie ook ons artikel van 22/09/2014 – Graffiti-jam aan het station van Ruisbroek op zaterdag 27 september 2014

Deze diashow vereist JavaScript.

2014-09-27-affiche_graffiti-JAM-programmaMorgen, zaterdag 27 september 2014 is er nog een groot gratis graffiti-evenement onder de naam “Graffiti-jam” aan het stationsplein.

PROGRAMMA:
14.00 uur DJ VEGA (hip-hop)
14.30 uur demonstratie Crossfit (De nieuwste fitness-sensatie)
15.00 uur workshop graffiti (inschrijven via jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be)
18.00 uur Lobstar (coverband)
20.00 uur Jinx (coverband)
21.30 uur DJ Ben Braillard

scholenveldloop 2014

SINT-PIETERS-LEEUW:- Vrijdagvoormiddag organiseerde de Leeuwse sportdienst opnieuw de scholencross in het kader van de “Vlaamse veldloopweek voor scholen” een initiatief van de Stichting Vlaamse schoolsport.
2014-09-26-scholenveldloop (61)
Sportfunctionaris Caroline Putman: ‘We gaan voor een nieuwe formule: enkel het 4e, 5e en 6e leerjaar van de Leeuwse basisscholen doen mee. Wij zijn ook verhuist naar de terreinen van het Zonnig Leven en alle kinderen komen met de fiets naar de happening , onder begeleiding van de politie.

Eerst werden de kinderen opgewarmd met ‘start met lopen’ , een 18 tal minuten stappen en lopen, direct aansluitend was er een loopwedstrijd voor elke reeks. Jongens en meisjes liepen apart.

Doordat de veldloop vanaf dit jaar op gras gelopen wordt had ook het Rode Kruis veel minder werk. Aan het Wildersportcomplex moest men vaak schaafwonden verzorgen van valpartijen op het asfalt maar dat is vanaf nu dus ook verleden tijd aan Zonnig Leven.
2014-09-26-scholenveldloop (67)2014-09-26-scholenveldloop (29)
Na het lopen was er een gratis drankje en appel voor de kids en leerkrachten die ook bij het lopen hun beste beentje hadden voorgezet.
Voor alle kinderen waren er nevenattracties voorzien, nl. bubble voetbal, een stormbaan, dance pads, petanque, netbal , kabelbaan.
Het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Sint-Pieters-Leeuw zorgde voor de veiligheid van de kinderen.

Deze diashow vereist JavaScript.


In het voorjaar van 2015 organiseert de Leeuwse sportdienst een activiteiten voor het 1e, 2e en 3e leerjaar in de scholen zelf.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Open ruimte definitief vastgesteld

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft donderdagavond het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Open ruimte’ tijdens de zitting van 25 september 2014 definitief vastgesteld.
Sint-Pieters-Leeuw is hiermee een van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een bestemmingsplan heeft met als doel haar waardevolle open ruimte maximaal te beschermen.

De opmaak van het RUP ‘Open ruimte’ kadert binnen de krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Bij de uitwerking van het RUP staat het vrijwaren van de aanwezige open ruimte van verdere bebouwing voorop om een tegengewicht te bieden aan de verstedelijkingsdruk. Hierbij zijn de aanwezige structurerende beekvalleien die het plateaulandschap doorsnijden heel belangrijk. Zij vormen de basis voor de natuurlijke structuur doorheen de open ruimte.

Het RUP ‘open ruimte’ streeft naar de realisatie van een evenwicht tussen de doelstellingen vanuit landbouw en natuur. Hierbij moeten enerzijds voldoende ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden voor de landbouwsector en anderzijds een ecologische netwerk en een basisnatuurwaarde over de volledige open ruimte gecreëerd worden.
Bij dit alles wordt de inbedding van landbouw en natuur in goed gestructureerde gehelen voorop gesteld.

Het RUP ‘Open ruimte’ wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die binnen een termijn van 60 dagen een uitspraak moet doen. Het uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van de deputatie in het Belgisch Staatsblad.

voorstanders tractorsluizen Vlezenbeek maken nogmaals standpunt bekend

SINT-PIETERS-LEEUW / VLEZENBEEK: – Donderdagavond zijn de voorstanders van de tractorsluizen,actiecomité Veiligheid en Leefbaarheid, met ongeveer 50 personen naar de gemeenteraad getrokken om nogmaals hun standpunten over de huidige situatie met de tractorsluizen in Vlezenbeek aan te kaarten.
2014-09-25-voorstanders-tractorsluizen-aan-gemeenteraad_01
Michel Peeters vertelt namens het actiecomité Veiligheid en Leefbaarheid hun standpunten:

Door een efficiënte en drastische ingreep tegen het niet leefbare sluipverkeer, is de veiligheid, leefbaarheid en het landelijke karakter teruggekeerd.

Wandelaars, fietsers en ruiters zijn steeds talrijker, dit om even op adem te komen van het jachtige leven van vandaag. (Groot)ouders kunnen opnieuw met gerust hart genieten van een wandeling met de (klein)kinderen. De hond even uitlaten staat opnieuw voor ontspanning ipv inspanning.

Wegbermen herstellen zich, sluik- en strooiafval behoort tot het verleden.

Rondzwervende verkenners worden gemakkelijker opgemerkt.

De gevreesde impact op de hoofdwegen is er niet, integendeel, file verloopt vlotter dan voordien.

Meer en meer volwassenen en kinderen, maken gebruik van deze verbindingsweg om met de fiets in plaats van met de auto naar het werk of naar school te gaan.

De boomstructuur werkt en wordt meer en meer geapprecieerd, ook door eerdere tegenstanders.

Door een afschuining van één van de betonblokken als test, kunnen landbouwers opnieuw met aanhangwerktuigen doorrijden. Deze vorm is eveneens veiliger voor fietsers, aangezien ze er vlotter over geraken.

Hulpdiensten zijn volledig op de hoogte van de huidige toestand, dit zijn wij zelf nagegaan.

Zelfstandigen en landbouwers hebben nog nooit zoveel publiciteit gekregen, klanten blijven komen, gratis bewegwijzering naar hun zaak of bedrijf maakt ze veiliger toegankelijk dan voordien met het sluipverkeer.

De kortzichtige opmerkingen over de omrijfactor, die is er voor iedereen (max 3 minuten!). Deze komen dan ook vooral van de buitenstaanders die zelf deel uitmaken van het sluipverkeer, zonder respect voor de bewoners daar ze er zelf geen hinder van hadden.

Een terugkeer naar die verschrikkelijke periode van sluipverkeer, agressie, stresstoestanden, geluidsoverlast en onveilige situaties zijn niet meer tolereerbaar en zullen wij nooit meer toelaten!

Hierbij nogmaals onze dank aan de mensen die hetzelfde idee van veiligheid en leefbaarheid waarderen en dit project hebben kunnen realiseren.

bestel kaarten voor Akkoord 58

2014-10-26-affiche_akkoord-58VLEZENBEEK: – Zangensemble Akkoord staat voor het concert “Akkoord 58” o.l.v. dirigent Gert-Jan Verbueken.

Zaterdag 25 oktober 2014 om 20.00 uur
Zondag 26 oktober 2014 om 15.00 uur

We nemen u terug in de tijd, meer bepaald naar de jaren ’50- ’60! Een groep dames, elk met hun eigen karaktertrek en stijl, die zich opmaken voor de Expo ’58 in Brussel.
Samen met een band o.l.v. Pieter Goossens brengen zij u hits van die tijd!
Maakt u zelf uit of sommige dames misschien wel toe zijn aan een restyling! Dat is alvast de mening van de presentator van dienst, Thomas Van Riet.

OC De Merselborre Schaliestraat 2 – 1602 Vlezenbeek
Kaarten in voorverkoop kan u bij de leden verkrijgen of via Geertrui Magnus – geertrui_magnus@hotmail.com – 0487/10.43.82

nutsmaatschappijen starten in 2015 met werken in fabriekstraat te Ruisbroek

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 25 september 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

In 2015 worden de eerste werken door nutsmaatschappijen uitgevoerd ter voorbereiding van de verbeteringswerken aan de Fabriekstraat. Op de gemeenteraad werden hierover donderdagavond enkele offertes goedgekeurd.

2013-09-09-fabriekstraat_01004 Telenet- ondergronds brengen gevelnet langs de Fabriekstraat ea. – goedkeuring offertes.
Met het oog op de komende verbeteringswerken aan de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Stationsstraat (deel), P. Gilsonlaan (deel) wordt de verouderde openbare verlichting vernieuwd en wordt het kabelnet ondergronds gebracht.
Van de gelegenheid dient gebruik gemaakt te worden om tevens het kabelnet mede ondergronds te brengen, hetgeen het nieuwe straatbeeld enkel maar ten goede kan komen.De werken zijn gepland om in 2015 te worden uitgevoerd.De nodige budgetten worden derhalve voorzien in het dienstjaar 2015.

005 IWVB-VIVAQUA- netvernieuwing waterleidingsnet langs de Fabriekstraat ea.- goedkeuring offertes.
Met het oog op de komende verbeteringswerken aan de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Stationsstraat (deel), P. Gilsonlaan (deel) worden de nutsleidingen vernieuwd.
Omwille van de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel dient de waterleiding te worden verplaatst en aangepast. De werken zijn gepland om in 2015 te worden uitgevoerd.

006 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting langs de Fabriekstraat ea. – goedkeuring offertes.
Met het oog op de komende verbeteringswerken aan de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Stationsstraat (deel), P. Gilsonlaan (deel) dient de verouderde openbare verlichting vernieuwd te worden met moderne LED-toestellen , inclusief het ondergronds brengen van het kabelnet.
Deze vernieuwde inrichting zal het toekomstige vernieuwde straatbeeld extra benadrukken en tevens zorgen voor aanzienlijke besparing op het energieverbruik.
De werken zijn gepland om in 2015 te worden uitgevoerd.De nodige budgetten worden derhalve voorzien in het dienstjaar 2015.