inschrijven workshop skateboard pimpen

2014-09-15-skateboard-pimpenSINT-PIETERS-LEEUW: – Altijd al je skateboard willen pimpen?
Nu kan het.  De jeugddienst en kunstacademie van Sint-Pieters-Leeuw organiseren de workshop “skateboard pimpen” voor +12 jarigen gegeven door Koen ‘ERES’ Deweert en dit op zondag 16 november 2014 ter gelegenheid van “kunstendag”.

Tussen 13 en 17 uur kan je in de kunstacademie je skateboard op een orginele manier pimpen. prijs van de workshop 40 euro.
Je board breng je zelf mee of aankoop 25 euro.

info en inschrijvingen: 02 370 28 81 of nathalie.goossens@sint-pieters-leeuw.be
2014-09-18-graffiti-board-Koen-Eden-D_02 2014-09-18-graffiti-board-Koen-Eden-D

inschrijven kunstendag voor kinderen

2014-11-16-flyer-kunstendag_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 16 november 2014 organiseren de jeugddienst en de kunstacademie de “kunstendag voor kinderen in het centrum van Leeuw.

Je kan je nu reeds inschrijven voor verschillende workshops:
Werken met papier-Maché (3-5 jaar – met aanwezige ouder)
Iederen kan met papier-Maché werken. Hoe oud (of jong) je ook bent, er is altijd wel iets. Zelf kleuters maken er de leukste dingen mee. Maak je eigen schattig , lief minimonstertje.
Van 14 tot 16 uur in de kunstacademie, kostprijs 8 euro

Wol en zeep experimenteren met vilt (6-9 jaar)
Het vilten van wol is een eeuwenoud ambacht dat nog steeds wordt toegepast door nomaden. Ook hedendaagse kunstenaars en ontwerpers voelen zich aangesproken door deze oude kunst. Je experimenteert met vilt op alle mogelijke manieren in het klein en groot.
Van 13 tot 16 uur in de kunstacademie, kostprijs 12 euro

Magische boeken ( 9-12)
Het toverboek van de heks of het grote boek van Sinterklaas: er bestaan veel magische boeken maar jij ontwerpt je eigen magische boek! Je knipt, plakt, doorboort oude boeken tot een nieuw voorwerp. Wedden dat jij ook jouw boek op een geheime plaats bewaart?
Van 13 tot 15.30 uur in de bibliotheek aan de Rink, kostprijs 12 euro

bloemschikken (9-12 en 12-15 jaar)
De jongsten maken samen met en ouder/grootouder/… een bloemenstuk. 12+ers gaan alleen aan de slag
– 9-12 jaar – Van 15.30 tot 16.15 uur in de kunstacademie aan de Rink, kostprijs 12 euro
– 12-15 jaar – Van 16.30 tot 17.15 uur in de kunstacademie aan de Rink, kostprijs 12 euro

Een klok maken (12-14 jaar)
Liever geen saaie klok op je kamer? Maak dan je eigen exemplaar! Je ontwerpt eerst je eigen tekening. Die calqueer je op een bord van hard materiaal en schilder je daarna in. Tot slot zet je er je eigen kloksysteem in!

Skateboard pimpen (+12 jaar)
Zie ons apart artikeltje – klik hier

info en inschrijvingen: 02 370 28 81 of nathalie.goossens@sint-pieters-leeuw.be

Raad van State vernietigt een deel van het VSGB in Sint-Pieters-Leeuw

2014-09-18-gewestelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplanSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 16 december 2011 keurde de Vlaamse regering het VSGB goed. VSGB staat voor Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en is een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat voor een groot deel van de Vlaamse rand rond Brussel een aantal ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vastlegt. Hierbij werd gesteld dat het beleid voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel niet het ‘volbouwen’ van het gebied beoogt. Er zou in de eerste plaats aandacht gaan naar een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het gebied veeleer dan naar kwantitatieve doelstellingen. Een kwalitatieve insteek betekent ook dat wordt nagedacht over selectieve verdichting, zorgvuldige verweving in de bestaande ruimtelijke structuur met respect voor de eigenheid van het gebied. Daarnaast zou een kwalitatieve ontwikkeling van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel rekening houden met het belang en de waarde van de open ruimte met behoud van de groene gordel.

Bij de verschillende overleg- en inspraakmomenten tijdens de opmaak van het VSGB heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw telkens bezwaar gemaakt tegen volgende ruimtelijke opties van het VSGB :
1. de beperking langs nagenoeg de gehele Bergensesteenweg op ons grondgebied van nieuwe kleinhandelsvestigingen tot slechts 150 m2 en de maximale uitbreiding van bestaande kleinhandelszaken met 15% (cluster A3 van het VSGB)
2. de omzetting van de agrarische binnengebieden gelegen tussen Ruisbroeksesteenweg en Jean Dambrestraat en tussen Jean Dambrestraat en August Detréstraat naar gebied voor “wonen en park” (cluster A4 van het VSGB)

Toen bleek dat bij de uiteindelijke goedkeuring van het VSGB deze opties behouden bleven heeft de gemeente beroep aangetekend bij de Raad van State. Met een arrest van 15 juli 2014 heeft de Raad van State het verzoek van de gemeente ingewilligd en de clusters A3 en A4 van het VSGB vernietigd.

De Raad van State oordeelde dat de beperking inzake kleinhandel onvoldoende rekening hield met de vraag naar differentiëring en afstemming met gekende gemeentelijke initiatieven en plannen. Het gemeentebestuur heeft de bedoeling om haar toekomstvisie voor de kleinhandelskernen en de Bergensesteenweg via gemeentelijk reglementering vast te leggen.

M.b.t. cluster A4 oordeelde de Raad van State dat nergens aangetoond werd dat er werkelijk een vraag naar bijkomend woongebied in deze zone zou zijn en dat de bestaande gemeentelijke initiatieven niet zouden tegemoet komen aan die vraag.

De gemeente zal de agrarische bestemming van deze zones definitief verankeren in het gemeentelijk RUP in opmaak ‘Open Ruimte’, waar beide binnengebieden bestemd blijven als Open Landbouwgebied.

Schepenen van mobiliteit en milieu geven goed voorbeeld op Car Free Day

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag is het “Car Free Day”. Car Free Day is een duurzame pendeldag. Op Car Free Day wordt iedereen aangemoedigd om te kiezen voor duurzaam woon-werkverkeer.
Vanochtend zagen we de Leeuwse schepenen van mobiliteit en milieu met de fiets toekomen aan het gemeentehuis.

2014-09-18-car-free-day_Sint-Pieters-Leeuw
2014-09-18-car-free-day_02schepen van Milieu en Groen, Gunther Coppens: ’ Wij doen onder andere mee aan de “Car Free Day” omdat de gemeente deelneemt aan de burgemeesterconvenant. Dat is een Provinciaal initiatief om Co2-uitstoot tegen 2020 serieus terug te dringen. En de Car Free Day is één van de vele acties van.’
We vroegen de schepen ook of hij de fiets de hele dag ging gebruiken.
‘ Het is niet de eerste keer dat ik de rit vanuit Vlezenbeek naar het centrum maak al moet ik bekennen dat ik gelukkig een elektrische fiets heb dat helpt wel een beetje op de hellingen. Maar ik werk geregeld verschillende vergaderingen af per fiets verspreid over de hele gemeente. Dus de Car Free Day is eigenlijk meerdere malen per jaar voor mij. Het is ook iets dat moet groeien. We hebben allemaal de reflex om meteen de wagen te nemen. Je moet gewoon de stap zetten om het te proberen. Onze gemeente telt reeds heel wat goed afgescheiden fietspaden zoals degene die ik net genomen heb van Vlezenbeek naar het gemeentehuis en dat maakt de rit wat plezieriger.’

2014-09-18-car-free-day_03Schepen van Mobiliteit en Verkeer, Jan Desmeth: ‘ We hebben een tijd terug aan alle diensten in het gemeentehuis gevraagd wat zij kunnen bijdragen om in het kader van de milieuconvenant de Co2 emissie te verminderen. En vanuit de dienst mobiliteit hebben we gezegd met de de Car Free Day zijn dat 2 vliegen in één klap enerzijds naar het milieu toe en anderzijds een andere mobiliteits-modi uitproberen. Namelijk fiets, te voet en openbaar vervoer probeer het eens één dag. En zo hebben we alle scholen en bedrijven opgeroepen om daar aan deel te nemen. En zelf willen we dan het goede voorbeeld geven. En ik ben blij dat ik verscheidene personeelsleden van de gemeente hier zie toekomen met de fiets terwijl ze hier anders met de wagen toekomen.
Zelf moet ik nu naar een vergadering van 10 tot 12 in Brussel niet ver van het Meiserplein, dus dat is te doen met het openbaar vervoer. Ik ga dus op en af met bus en metro en in de namiddag moet ik op het gemeentehuis zijn dus dat is wel gemakkelijk moet ik zeggen.’
2014-09-18-personeel-car-free-day
Van 16-22 september 2014 is het de week van de mobiliteit – www.weekvandemobiliteit.be.