sportwoordenboekje Mijn kind wil sporten

2014-09-04-mijn-kind-wil-sportenDE RAND: – Vandaag stelde vzw ‘de Rand’ het sportwoordenboekje “Mijn kind wil sporten” voor.

Heel wat ouders zoeken een sportieve vrijetijdsbesteding voor de kinderen. Hoe begin je eraan als je geen of weinig Nederlands spreekt en niet weet waar je informatie kan vinden? Vzw ‘de Rand’ brengt een sportwoordenboekje Mijn kind wil sporten uit dat anderstalige ouders en hun kinderen helpt bij de zoektocht naar en integratie in een Nederlandstalige sportclub.
De Vlaamse sportclubcultuur is immers niet voor iedereen vanzelfsprekend. In het boekje vind je afbeeldingen van de woordenschat die ouders en hun kinderen helpen bij het zoeken naar een sportclub, om lid te worden van een club, om te weten welk materiaal er aanwezig is en wat ze moeten meebrengen … Gebruikers kunnen het boekje personaliseren: er is ruimte om zelf dingen te noteren en ze kunnen aanvinken welk materiaal ze zelf moeten meebrengen.

Er is niet alleen aan de sporters gedacht, ook de sportclubs krijgen ondersteuning met enkele tips om anderstaligen te integreren en oefenkansen Nederlands te bieden. Op de website van vzw ‘de Rand’ vinden ze 10 tips voor een sportclub waar iedereen zich goed voelt, 10 tips duidelijke gesproken taal in de sportclub en 10 tips duidelijke geschreven taal in de sportclub. Het vergt niet veel inspanning om een sportclub laagdrempelig en toegankelijk te maken voor iedereen.

Dit boekje kadert in de werking taalpromotie van vzw ‘de Rand’. Achteraan in het boekje vinden ouders informatie over taallessen en oefenkansen Nederlands.
De boekjes zijn gratis voor gemeentebesturen en andere geïnteresseerden in Vlaams-Brabant. Partners uit Brussel en elders in Vlaanderen betalen 0,60 euro per boekje + verzendingskosten.
Meer info via: www.derand.be

noteer in je agenda 4 oktober 2014 eerste Ruisbroek Loopt

2014-10-04-affiche_Ruisbroek-looptRUISBROEK: – Tijdens de jaarmarkt Ruisbroek, op zaterdag 4 oktober 2014, organiseert ‘Ruisbroek Loopt!’ in samenwerking met de Ruisbroekse Handelsvereniging “Ruisbroek Leeft” de eerste jogging in Ruisbroek!

De Kids Run, een parcours van 1,2 km, vertrekt om 10.30 uur. De 5 km van Ruisbroek (volwassenen) zal zijn start kennen om 11.30 uur. Beide vertrekken aan de tent van Ruisbroek Leeft, die zal geplaatst zijn op het Kerkplein.

Inschrijving/aanmelding zal mogelijk zijn vanaf 9 uur aan de tent.
U kan zich ook op voorhand inschrijven bij “bloemist Marc” op het Kerkplein.
Deelname volwassenen: 5 euro voorverkoop/7 euro aan de kassa
Deelname kinderen: 2 euro voorverkoop/3 euro aan de kassa.
Voor meer info, surf naar www.ruisbroekloopt.be.

Taalpunt Nederlands in bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

2014-09-02-Taalpunt-Nederlands-bibliotheek-Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant, het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en de Vlaams-Brabantse bibliotheken ondersteunen anderstaligen die Nederlands willen leren via ‘Taalpunten Nederlands’ in bibliotheken. Zo staat er nu ook een Taalpunt in de hoofdbibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw aan de Rink.

Een Taalpunt Nederlands is een duidelijk aangegeven ‘apart hoekje’ in een bibliotheek met extra materiaal voor het leren van Nederlands door anderstaligen. Het gaat dan om fictie en informatieve boeken in eenvoudige taal, Nederlands gesproken films, luisterboeken, werken over spelling, grammatica, stijl en (beeld)woordenboeken en een specifiek aanbod van taalleermethoden Nederlands op verschillende niveau’s en vanuit verschillende talen en in verschillende vormen.

Met de taalpunten Nederlands in de Vlaams-Brabantse bibliotheken willen we zoveel mogelijk anderstaligen de kans geven om Nederlands te leren en te spreken’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur en Vlaams karakter. ‘Met deze volwaardige dienstverlening op maat willen we de zelfredzaamheid van de anderstalige gebruikers versterken. En zo het samenleven bevorderen’.

1 op 6 reed te snel in de Georges Wittouckstraat

politie_snelheidscontrole-sint-pieters-leeuwZUUN:- Woensdag 3 september 2014 tussen 12u50 en 14u50 voerde de verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole uit binnen bebouwde kom in de Georges Wittouckstraat. Binnen een bebouwde kom is de maximaal toegelaten snelheid: 50 km/u.
Van de 681 gecontroleerde voertuigen reden er 116 te snel.

De maximum gemeten snelheid bedroeg 116 km/u.

Eerste zitting van de politieraad Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 3 september 2014 kwam de politieraad van de PolitieZone Zennevallei voor de eerste keer samen.
2014-09-03-1ste_politieraad-PolitieZone-Zennevallei_01
Naar aanleiding van de fusie van de politiekorpsen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot de politiezone “Zennevallei” (zone 5905) werd woensdagavond de politieraad van deze nieuwe politiezone geïnstalleerd in de gemeenteraadzaal van Sint-Pieters-Leeuw.
De politieraad bestaat uit 21 leden, waarvan 8 gemeenteraadsleden van de stad Halle, 6 gemeenteraadsleden van de gemeente Beersel en 7 gemeenteraadsleden van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De 3 burgemeesters zijn van rechtswege lid van de politieraad.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘Het is eigenlijk een historisch moment vandaag met de eerste politieraad van de nieuwe politiezone Zennevallei.
De stand van zaken is dat we nu eindelijk ook de fusie goedgekeurd gekregen hebben door Binnenlandse Zaken. Met het zonenummer “5905” wat een beetje de bekrachtiging is van het bestaan van de zone en dat we op 1 januari 2016 van start kunnen gaan met de nieuwe zone. Er zal nog heel wat werk moeten verzet worden tegen dan maar er zit een positieve dynamiek in de zaak.
Een deel van de keuzes die gemaakt zijn is dat we uitgaan van de bestaande infrastructuur. De zone opdelen in twee sectoren een sector Noord en een sector Zuid die dus eigenlijk het operationele waarnemen en er is dan daarnaast ook nog een algemene administratie die zal zetelen in Sint-Pieters-Leeuw in het gebouw aan de Pepingsesteenweg “Mechelsgat” (site 250) en door die decentrale structuur staat de organisatie van de politie veel dichter bij de mensen. En zal voor de mensen in het straatbeeld niet zo heel veel veranderen.
Het wijkkantoor in Zuun staat op de agenda van het najaar. Maar de intentie is wel dat tegen 1 januari 2016 dus de datum waarop de nieuwe politiezone start dat dan die locatie klaar is. ‘

Na de eedaflegging en aanstelling van de verkozen politieraadsleden werd Liesbeth Avaux van politie Leeuw unaniem verkozen tot secretaris van de politieraad.
Verder werd het mandaat van korpschef vacant verklaard (periode van 30 dagen). En werd beslist dat de Zetel van de politiezone Zennevallei in Sint-Pieters-Leeuw ligt.
2014-09-03-1ste_politieraad-PolitieZone-Zennevallei_02
Coördinerend korpschef Marc Crispel gaf aan de nieuwe politieraad ook nog een stand van zaken.
Hij vertelde hoe de denktank die uit zo’n 20 personen bestaat waaronder commissarissen, adviseurs,… sinds januari bezig zijn met een inrichtingsplan. Dit is men nu beschrijvend aan het uitschrijven zodat tegen 1 januari 2016 iedereen weet waar hij aan toe is. Of in welk van de 5 gebouwen men zal werken, hoe de wijkverdeling in clusters er uitziet,…
Marc Crispel: ‘ Dit jaar weten de medewerkers ook waar ze terecht komen en welke taken ze daar zullen moeten doen. Dit is belangrijk want je mag niet vergeten dat onze diensten ook avond en weekend werk doen en dat dit op het sociale leven van het personeel weegt. Verder willen we ervoor zorgen dat de overuren beperkt worden en ook de extra weekend uren zullen operationeel moeten verantwoord worden.
We informeren en luisteren ook naar onze mensen. Bijvoorbeeld deze week zien we 50 van hen zo krijgen we buiten de infosessies van hen extra opmerkingen, nuttige info die we dan kunnen meenemen in ons inrichtingsplan
‘.
Verder vertelde de Coördinerend korpschef dat de interventieploegen uit zo’n 30 personen zullen bestaan voor de zone Noord (Leeuw/Beersel) zal dit in 4 teams zijn bestaande uit 8 mensen aangevuld met een inspecteur verkeer en recherche die 2 keer per 2 maand meedraaien in interventie. Zone Zuid 4 teams bestaande uit 9 personen daar Halle als Stad specifieke noden heeft en hier aangevuld met 3 personen van andere diensten.

Politieraad voorzitter, burgemeester Dirk Pieters (Halle): ‘Er zal efficiënter gewerkt worden qua ondersteunende diensten. Denken we maar aan administratie, logistiek en personeelsbeleid. Nu hadden de drie gemeenten elk hun eigen dienst. Maar als je die samen zet kan je daar zeker op termijn een aantal mensen mee besparen, waarmee je dan eigenlijk ervoor kan zorgen dat er meer blauw kan aangeworven worden en dat is toch de bedoeling om zoveel mogelijk blauw op straat te krijgen.’

Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zetelen in de politieraad:
Luc Deconinck, burgemeester – Jean Cornand, gemeenteraadslid – Gust Crabbe, gemeenteraadslid – Jan Desmeth, schepen – Guy Jonville, gemeenteraadslid – Georgios Karamanis, gemeenteraadslid – Hilde Van Impe, gemeenteraadslid – Lucien Wauters, schepen.