zaterdag 4 oktober 2014 gewijzigde verkeerssituatie op Postweg

VLEZENBEEK: – Op 3,4 en 5 oktober 2014 wordt slagerij Froidmont op de Postweg in Vlezenbeek opnieuw ingericht als tijdelijke slachtvloer voor het Offerfeest van de moslimgemeenschap.
Zaterdag 4 oktober zal het piekmoment zijn, vooral tussen 10 tot 16 uur, er geldt dan een omleidingsplan voor de Postweg.

(Het piekmoment zal op zaterdag zijn en niet op zondag zoals in verschillende media gemeld.)
2014-10-01-kaartje-2de-versie
Rekening houdend met de grote opkomst en om de doorstroming van het doorgaand verkeer vlotter te laten verlopen is een circulatieplan (verkeersplan) uitgewerkt dat op zaterdag 4 oktober in werking treedt. De nodige signalisatie en parkeerverbod zullen tijdig worden geplaatst. Er worden 2 stewards voorzien die de verkeersdoorstroming in goede banen zullen leiden. De rotonde in Vlezenbeek zal worden gevrijwaard om een blokkering ervan te vermijden. In de toegestane rijrichting op de Postweg (van Anderlecht naar Vlezenbeek) zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden.

Vrijdag en zondag is het omleidingsplan niet van kracht.

De-Lijn_omleidingenlokale omleiding bussen De Lijn :
Lijn 142: Leerbeek – Gaasbeek – Brussel
Niet-bediende haltes: Anderlecht – Yzerkruis, Vlezenbeek – Steenbergstraat, School Max, Klein Nederstraat en Kapelleke
Vervanghalte: de halte P. Veldekenstraat op de Lenniksebaan.

agenda: tweedehandsbeurs winter 2014

2014-10-04-affiche-tweedehandsbeursSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw organiseert op zaterdag 4 oktober 2014 van 14 tot 16 uur een “tweedehandsbeurs”.

Herfst-winterkleding tot 16 jaar, speelgoed, baby-artikelen, sportgerief, fietsen,…

In zaal Zonnig Leven, Vanderstraetenstraat te Zuun.
Iedereen is welkom!

Start samenwerking provincie en bosgroepen

VLAAMS-BRABANT: – Gisteren ondertekenden de provincie Vlaams-Brabant en de vertegenwoordigers van de Vlaams-Brabantse bosgroepen een samenwerkingsovereenkomst.
2014-09-30-bosgroepen
Bosgroepen worden provinciale bevoegdheid
Tot januari 2014 deelden de provincie en de Vlaamse overheid de bevoegdheid over de bosgroepen. Vlaanderen stond in voor de evaluatie van de basiswerking. Sinds januari is dit dus ook een provinciale bevoegdheid geworden. De Vlaamse subsidies gaan nu naar de provincies die het geld op hun beurt verdelen onder de bosgroepen. Dat geldt trouwens ook voor de regionale landschappen.

Deze bevoegdheid werd, ten gevolge van de interne Vlaamse staatshervorming, overgeheveld naar de provincies. In Vlaams-Brabant gebeurde deze overheveling naar het beleidsdomein leefmilieu’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

De bosgroepen zelf zien wel wat in de intensere samenwerking.
De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar om klimaatneutraal te worden’, stelt Jeroen Heyman, coördinator van de bosgroep Noord-Hageland. ‘Voor die ambities kunnen de bosgroepen iets betekenen. Bossen hebben namelijk op verschillende manieren hun impact op het klimaat, lokaal en globaal: temperatuurbuffer, fijnstoffilter, CO2-opslag, groene brandstof en meer. De bosgroepen hopen hun werking onder impuls van de provincie te kunnen bestendigen en uitbreiden. Voldoende subsidies zijn hiervoor een vereiste. Om de bosdoelstellingen in Vlaanderen te halen is er namelijk nog wat werk aan de winkel’.

Bosgroepen geven Koesterburen duwtje in de rug
De samenwerking met de bosgroepen is niet nieuw’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. De voorbije jaren werd al intensief samengewerkt voor de provinciale Koestburencampagne. Daarmee geeft de provincie met tal van partners bedreigde fauna en flora soorten in een duw in de rug. ‘Ook de boseigenaars spelen hierin een belangrijke rol door bijvoorbeeld het aanleggen van bosranden, het herstellen van poelen en de herbebossing met inheems loofhout’.

Bosgroepen werken aan duurzame bossen
Bosgroepen zijn verenigingen van en voor private bosbeheerders. De provincie Vlaams-Brabant telt vier bosgroepen: Noord-Hageland, Dijle-Geteland, Zuidwest Brabant en Groene Corridor.
Samen tellen ze meer dan 1.500 leden die in totaal 5.000 ha bos beheren. Dat is ongeveer een kwart van de bosoppervlakte in Vlaams-Brabant.
De vereniging helpt boseigenaars om hun bos duurzaam te beheren en adviseert over bosbouwtechnische, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer.
Concreet organiseert de bosgroep gezamenlijke houtverkopen, aanplantingen, snoeiwerken en andere boswerken. Ze stimuleert en coördineert ecologische ingrepen zoals het onderhoud van bosranden en poelen. De vereniging helpt ook met het opmaken van aanvragen voor kapmachtigingen en beheerplannen en organiseert vormingen over alle mogelijke bosthema’s. En ze is een uitgelezen ontmoetingsforum voor de boseigenaars.

agenda: Herfstwandeling en breughelbuffet

2014-10-05-flyer-herfstwandelingOUDENAKEN: – KVLV en Landelijke Gilden Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem nodigen u uit op hun “Herfstwandeling en breughelbuffet” op zondag 5 oktober 2014.

14u30: vertrek wandeling aan de kerk van Oudenaken.
Vanaf 16 uur: Breughelbuffet in de parochiezaal te Oudenaken. (Ook voor niet wandelaars.)

De tijd van Breughel op zijn best!
Een gezellige namiddag in het gezelschap van familie en vrienden.

Weer een geslaagd judoweekend voor familie Decuyper

SINT-PIETERS-LEEUW: – Judoclub Sint-Pieters-Leeuw scoorde dit weekend weer met Nathan en Audric Decuyper.
2014-09-30-judo_fam-Decuyper
Zaterdag 27 september : Nathan Decuyper veroverde zilver op de Open van Brabant te tervuren , een ranking tornooi U 18 van de Vlaamse judofederatie . De voorrondes verliepen heel vlot ( 4x ippon ) met o.a. overwinning op belgisch Kampioen uit Ronse , deze laatste won al zijn andere gevechten en nam in finale zijn revanche op Nathan.

Zondag 28 september : Audric Decuyper goed voor goud op de Mini pot van Olen bij de U 13.Hij won zijn 2 wedstrijden met de hoogste punt :Ippon

In Oktober gaat de promotiecampagne van judoclub Sint-Pieters-Leeuw door m.a.w. 8 gratis initiatielessen voor nieuwe leden, info alain.decuyper@telenet.be
verslag hoofdtrainer :Alain Decuyper

Prijsuitre​iking biljarttor​nooi Meander

ZUUN: -Vandaag werd het eerste biljarttornooi ooit gespeeld in lokaal dienstencentrum Meander afgesloten en de prijzen werden uitgereikt.
2014-09-29-1ste-biljarttornooi-Meander
Begin juli werd het startsein gegeven. Dag na dag, week na week werd er ijverig gespeeld door 14 biljarters die allen graag de titel ‘biljartkampioen van de Meander’ op hun naam wilde schrijven.
Het was een tijd van veel speelplezier, mooie momenten van overwinningen, ruimte voor strategie, misschien soms ook leedvermaak, spannende wedstrijden en vooral gezellig samenzijn,…
Het was CHARLES GALLEMAERS die als eerste eindigde en biljartkampioen van Meander werd.
Er kan dagelijks, ook in het weekend, biljart gespeeld worden in Meander, nieuwe spelers zijn zeker welkom!

30 zwartrijders op bussen de Lijn

De-Lijn_controleurs-controle-busSINT-PIETERS-LEEUW: – Vorige week voerde de Leeuwse politie samen met De Lijn een controle uit op verschillende bussen.

Tijdens de actie hebben de diensten van de Lijn 16 bussen gecontroleerd. Daarbij werden 693 reizigers nagekeken op vervoersbewijzen.
30 onder hen bleken niet in orde te zijn en werden geverbaliseerd.

Kinder- en Jeugdjury zoekt leesbeesten

logo_kinder-jeugdjurySINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondagvoormiddag 5 oktober 2014 start nieuw seizoen Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in Sint-Pieters-Leeuw.

Ben je 6 jaar of ouder en dol op lezen? Wil je samen met andere jongeren praten over boeken? Wil je mee beslissen over welke jeugdschrijver er in de prijzen valt? Dan is de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen iets voor jou!

Als jurylid lees je in totaal tien geselecteerde boeken. Tijdens het schooljaar kom je ongeveer zes zondagvoormiddagen samen om deze boeken te bespreken. Op het einde stem je op je favoriete boek en bepaal je zo mee welke schrijver wordt bekroond.

De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw biedt de volgende leesgroepen aan:van 6 tot 8 jaar, van 8 tot 10 jaar, van 10 tot 12 jaar, van 12 tot 14 jaar.

Inschrijven kan in de bibliotheek of via mail bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be (vermeld je naam, geboortedatum en telefoonnummer).
Het startmoment vindt plaats op zondagvoormiddag 5 oktober in CC Coloma.

Bibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw T 02 371 22 64

Open Vld Sint-Pieters-Leeuw pakt uit met Enquêtesite voor Leeuw

2014-09-29-MijnleeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Open Vld Sint-Pieters-Leeuw pakt uit met Enquêtesite voor fr inwoners van Leeuw en zijn deelgemeenten via www.mijnleeuw.be.

Voorzitter Open VLD Afdeling Sint-Pieters-leeuw, Olivier Huygens legt uit:
Mag ik U, in naam van het bestuur van Open Vld Sint-Pieters-Leeuw met allergrootse fierheid op de hoogte stellen van een nieuwe, unieke enquêtesite die Open Vld SPL vanaf vandaag zal lanceren. Ook reeds afgelopen weekend, tijdens ons visfestijn werden alle bezoekers in primeur op de hoogte gesteld van dit nieuwe medium.

Het ontstaan van deze website is gegroeid uit een vraag die iedere Leeuwenaar bezighoudt:

In wat voor gemeente willen wij leven of wat voor een gemeente willen wij?

Open Vld SPL pakt uit met een enquêtesite voor iedere inwoner van Sint-Pieters-Leeuw en omgeving. Bedoeling is dat wij vanaf deze site telkens enquêtes plaatsen die de inwoners aanbelangen. Deze enquêtes gaan over alles wat er omgaat in de gemeente. En zeg nu zelf… draagvlakken genoeg: jeugd, cultuur, onderwijs, milieu, veiligheid, openbare werken, mobiliteit,… Het houdt iedereen wel bezig. Vindt U het bvb ook niet leuk dat de gemeente plots de straat waar U iedere dag langs moet gaat inrichten als zijnde één richting of dat men er bvb plots betonblokken plaatst die alle doorgang belemmeren of vindt U het juist positief dat de gemeente dit doet?

Even, snel de enquête invullen en Uw mening zal gehoord worden.

Vindt U geen gepaste enquête die rekening houdt met Uw bekommernis? Geen probleem. Naast enquêtes kunt U terecht voor eender welke vraag. Doorklikken naar “Contact”, laat ons je vraag of ongenoegen na en wij maken er werk van !

Ook zullen we af en toe polls plaatsen op de website. Dit is één korte vraag met twee mogelijke antwoorden. Bij het antwoorden zien de invullers onmiddellijk de balans.

De resultaten hiervan zullen wij ook zorgvuldig en snel analyseren en nadien posten op deze site. Resultaten zullen trouwens zeer specifiek worden weergegeven in allerhande categorieën, gaande van leeftijdsgroep of woonplaats, beroep of geslacht in percentages, taartdiagrammen enz.. Wij hebben er zelf rekening mee gehouden dat er geen misbruik van gemaakt kan worden en dat de resultaten een volledig correct beeld zullen weergeven.

Feit is wel, hoe meer deelnemers voor een welbepaalde enquête hoe correcter en specifieker de resultaten. Aarzel dus niet om erover te praten met je buren, familie en kennissen.

Open Vld SPL zal dus niets meer aan het lot overlaten en luisteren naar de mening van iedereen…www.mijnleeuw.be: UW MENING TELT !

Maar wat doen we nog met de resultaten van de enquêtes?Er zal rekening mee gehouden worden in de fractie van Open Vld SPL, dus ook op gemeenteraden.De resultaten zullen worden doorgestuurd naar de lokale pers Er zal naar oplossingen worden gezocht die rekening houden met de resultaten.

Wij van Open Vld Sint-Pieters-Leeuw, willen naast onze visie en standpunten, nog te vinden op onze bestaande site : www.sintpietersleeuw.openvld.be, dus ook luisteren naar uw mening via www.mijnleeuw.be en onze visie hierop afstemmen.
Deze is trouwens van groot belang omdat wij kiezen voor een open samenleving die alle uitdagingen aangaat en niets wil uitsluiten. Wij willen aan de hand van Uw mening ons engageren om structuren binnen de gemeente op te bouwen die bestaan uit maatwerk waar U aan meewerkt.
U zult via www.mijnleeuw.be de hoofdrol spelen in de toekomst naar een betere gemeente. Wij werken nu aan onze eerste enquête en deze zal vanaf midden oktober beschikbaar zijn maar nu reeds kan iedereen reeds kennis maken met de site. Op de site plaatsten wij een testenquête waar U al eens kan oefenen.

agenda: Missiefeest 2014

2014-10-05-flyer_missiefeest-ZuunZUUN: – De werkgroep ‘Missie Zuun’ nodigen u vriendelijk uit op het jaarlijks eetfestijn ten voordele van de missionarissen van de Pastorale zone RNZ en het project ‘Rainbow4kids’.

op zondag 5 oktober 2014 van 11.30 u. tot 19.30 u.(keuken open vanaf 12.00 u.)
in het Parochiecentrum Sint-Lutgardis,Arthur Quintusstraat 24 te Sint-Pieters-Leeuw

Op het menu: Soep / Kaaskroketten / Croque Monsieur (2) / Witte en/of zwarte pensen met appelmoes of sla en frietjes / Zuunse stoverij met sla en frietjes / Er is een aangepast kindermenu. En als dessert: IJscoupes / Keuze van taart / Aangepaste drank naar ieders keus

Jaarmarkt Ruisbroek op zaterdag 4 oktober 2014

2014-10-04-jaarmarkt-RuisbroekRUISBROEK: – Op zaterdag 4 oktober 2014 is het Jaarmarkt Ruisbroek. In het centrum van Ruisbroek wordt het een gezellige drukte waar heel wat te beleven valt. Naast de typische eet- en drankstandjes zullen tal van verenigingen en marktkramers hun waren aan de man brengen.
Info over de jaarmarkt – dienst Markten: T 02 371 22 53 – markten@sint-pieters-leeuw.be

WEDSTRIJDEN EN TENTOONSTELLINGEN
Wedstrijden voor paarden en duiven
Tentoonstelling van schapen, geiten, pluimvee en konijnen
Aanvang wedstrijd: 10 uur
Inschrijvingen: vanaf 8.30 uur, ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1
Inlichtingen, deelnemingsvoorwaarden en programma: T 02 371 63 25

2014-10-04-affiche-jaarmarkt-Ruisbroek2014FEESTTENT
Inkom gratis. Kerkplein
Handelsvereniging Ruisbroek Leeft! organiseert een gratis animatieprogramma in de tent op het Kerkplein.
10.00 & 11.00 Pippo & Pipette
10.00 Roofvogeldemonstratie.
12.30 K Fanfare Sint-Niklaas
14.00 Muziek en straatanimatie voor jong en oud!
16.00 Line-Dance Ruisbroek
17.00 Free-Podium
19.30 Benny Michiels – Rudis Music

2014-10-04-affiche_Ruisbroek-looptRUISBROEK LOOPT
De Kids Run, een parcours van 1,2 km, vertrekt om 10.30 uur. De 5 km van Ruisbroek (volwassenen) zal zijn start kennen om 11.30 uur. Beide vertrekken aan de tent van Ruisbroek Leeft, die zal geplaatst zijn op het Kerkplein.

Inschrijving/aanmelding zal mogelijk zijn vanaf 9 uur aan de tent.
U kan zich ook op voorhand inschrijven bij “bloemist Marc” op het Kerkplein.
Deelname volwassenen: 5 euro voorverkoop/7 euro aan de kassa
Deelname kinderen: 2 euro voorverkoop/3 euro aan de kassa.
Voor meer info, surf naar www.ruisbroekloopt.be.

OPENDEUR BUURTHUIS 1601
Kerkstraat 10-12

OKRA pannenkoekenfestijn
Okra Ruisbroek Trefpunt 55 organiseren pop zaterdag 4 oktober vanaf 10.00 uur een Pannenkoekenfestijn of balletjes met kramiek. Welkom in het Jan Ruusbroec-centrum in de Gieterijstraat 11. Iedereen welkom!

2009-10-03-boekenbeurs-3BOEKENBEURS
Jaarlijkse boekenbeurs met Ruisbroek kermis en Jaarmarkt.
Dit is al de 44′ keer dat er een boekenbeurs zal doorgaan .
Dit cultureel evenement word ingericht door KWB en FEMMA Ruibroek.
Op Vrijdag 3-10-201 is de ganse dag voorzien voor het bezoek van de Scholen.
za 04/10/14 van 10:00 tot 18:00 zo 05/10/14 van 10:00 tot 18:00 – Toegang gratis.
Zaal ons huis – Fabriekstraat 9, 1601 Ruisbroek

RUISBROEKS KERMISBAL
Op 4 oktober 2014 organiseert Bart Anneessens Cops ‘het Ruisbroeks Kermisbal’ vanaf 13 uur in zaal Concordia in Ruisbroek met doorlopende optredens van Benny Michiels, Bart, Luc Jones, De Kozzes, Hanny D, Juul Kabas en Sabine. (zie artikel)

Trekpaardendag in Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag was het Coloma domein het decor voor de hoogdag van het Belgisch Trekpaard. Men hield er namelijk de Officiële prijskamp  Vlaams-Brabantse  trekpaarden  en een merriekeuring Vlaams-Brabant. Primeur dit jaar was het Vlaams veulenkampioenschap.
2014-09-28-trekpaarden-04 2014-09-28-trekpaarden-33
Voor het eerst richt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, via PEVA vzw Cultuurcentrum Coloma en in samenwerking met het stamboek van het Belgisch trekpaard een Vlaams veulenkampioenschap in dat opengesteld werd voor heel Vlaanderen. Men verkoos er de hengstveulen en merrieveulen van het jaar.

De 64 aanwezige hengstveulens en merries leverden een resem dagkampioenen op met als afsluiter de Vlaams-Brabantse kampioene 2014 Evita van ’t Costershof van fokker en eigenaar Johan Vereertbrugghen uit Opwijk.

Zoals steeds waren er ook tal van randanimaties voor kinderen voorzien. Met het mooie weer, en de massale opkomst,  was het dan ook aanschuiven voor het vliegend tapijt, de Zeeuwse paardenmolen, een ritje hoog op een paardenrug,…
2014-09-28-trekpaarden-24
De dag werd voor de kinderen afgesloten met een Live-optreden van de Studio 100 groep “DE BENDE” – Nasrien en Arne brachten er hits 4 kids.

Julien Steens zorgde voor onderstaande foto-reportage:

Deze diashow vereist JavaScript.


De kampioenstitels waren voor :
– Hengstveulens 1 jaar: Jim van de Fonteine (v. Matteo van ’t Rietenhof) van Dominique Van Riet uit Londerzeel
– Merrieveulens 1 jaar: Fie van ’t Rietenhof (v. Matteo van ’t Rietenhof) van Dominique Van Riet uit Londerzeel
– Merries van 2 en 3 jaar: Olga van de Waaienberg (v. Matteo van ’t Rietenhof) van Dominique Van Riet uit Londerzeel
– Merries 4 jaar en ouder: Evita van ’t Costershof (v. Iwan van Wooldink) van Johan Vereertbrugghen uit Opwijk
Meer info: www.brabantsekwekers.bewww.trekpaard.be

voetbaluitslagen 28 september 2014

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoDe voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2014-2015
SK Leeuw A – FC Herne 3-2
Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2014-2015
KV Zuun A – Beersel Drogenbos B 2-0
KHO Huizingen – KV Brucom Sportief 4-0
Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2014-2015
Maccabi Brussels – SK Leeuw B 4-1
KV Zuun B – FC Negenmanneke  5-3
KSK Halle B – SK Vlezenbeek 2-5
Dames 2de provinciale B – Prov. Brabant – 2014-2015
SK Leeuw (Leeuwinnen) /

Devogeleer Emile bezorgde ons enkele foto’s van de wedsrtrijd KV Zuun A – Beersel Drogenbos B

Deze diashow vereist JavaScript.

volleybal uitslagen 28 september 2014

volleybal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De volleybal uitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw:

1ste divisie heren B:
VC Zuun – Vamos Stekenen Sint-Gillis-Waas (UITGESTELD)

2PMA – Tweede provinciale Mannen reeks A
VC Zuun 2 – VC Asse- Lennik 3/0 – Res.3/0
Ruisbroek 84 – VC Lennik Heren 3/0 – Res. 3/0

2PVA – Tweede provinciale Vrouwen reeks A
Gavo Ganshoren – VC Zuun 2 1/3 – Res.1/2

3PVC – Derde provinciale Vrouwen reeks C
VC Knodde Meise – VC Zuun 3 3/1 – Res.2/1
Ruisbroek 84 – VC Lennik Dames 3 3/0 – Res.3/0


Graffiti-jam blaast frisse adem in Ruisbroek

RUISBROEK: – Vandaag heeft in Ruisbroek Graffiti-jam plaats. Graffiti kunstenaars fleuren er de voetgangerstunnel aan het treinstation in Ruisbroek op met hun kunstwerken terwijl jongeren op het stationsplein workshops graffitispuiten volgen. Met het goede weer werd het evenement een gezellig buurtfeest.
2014-09-27-Graffiti-jam_Ruisbroek (31)
De Voetgangerstunnel ondergaat zo in een week tijd een echte metamorfose.
2014-09-27-Graffiti-jam_Ruisbroek (35)
Ook de buurtbewoners konden de frisse inkleding van de voetgangerstunnel smaken. Jong en oud kwamen massaal een kijkje nemen.
De jongeren stelden ook heel wat vragen aan de Graffiteurs en hadden bewondering voor hun werk. We zagen zelf een oma haar duim opsteken naar één van de kunstenaars.
Verder konden de aanwezigen meedoen aan crossfit of luisteren naar de coverbands Lobster en Jinx of naar de muziek van DJ’s Vega en Ben Braillard of zich te goed doen aan de eet- en drankstandjes.

Een foto-sfeerverslag:

Deze diashow vereist JavaScript.


Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
26/09/2014 – Graffitikunstwerk in Ruisbroek krijgt vorm
22/09/2014 – Graffiti-jam aan het station van Ruisbroek op zaterdag 27 september 2014

inschrijven watergewenning voor peuters

zwembad-wildercomplex_sint-pieters-leeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 oktober 2014 organiseert de sportdienst watergewenning voor peuters (van 2 tot 4 jaar) en zwemschool voor kleuters (vanaf 4 jaar). De kinderen gaan samen met een ouder of begeleider in het zwembad, onder toezicht van een lesgever.

→ peuters: van 9.30 tot 10 uur of 10 tot 10.30 uur;
→ kleuters: van 11 tot 11.30 uur of 11.30 tot 12 uur.

Waar: zwembad Wildersportcomplex (Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw).
Wanneer: van 27 tot en met 31 oktober 2014.
Prijs: 20 euro voor 5 lesdagen incl. ticket zwembad, les en verzekering. Te betalen na ontvangst factuur.
Info en inschrijcing: T 02 344 21 62 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

SP.A eist concrete maatregelen voor uitbreiding schoolcapaciteit

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_OudenakenSINT-PIETERS-LEEUW: – Bij gebrek aan inschrijvingen voor het eerste leerjaar kan de geplande herstructurering van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur per 1 september 2014 niet doorgaan. Op de gemeenteraad van 25 september uitte gemeenteraadslid Guy Jonville (SP.A) scherpe kritiek op de manier waarop de N-VA/CD&V meerderheid dit dossier heeft aangepakt. SP.A dringt erop aan dat eerst en vooral extra plaatsen worden gecreëerd in de wijken en deelgemeenten waar het tekort aan plaatsen het meest accuut is.

Guy-JonvilleSP.A betreurt dat dit dossier voor spanningen heeft gezorgd in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. “Ten gevolge van de onbezonnen aanpak van de uitbreiding van Puur Natuur door N-VA en CD&V werden buren, voor- en tegenstanders van een uitbreiding, tegen mekaar opgezet. Zulke polariserende werkwijze kenmerkt deze meerderheid, en zorgt ook in andere wijken voor spanningen”, vertelt Jonville.

Intussen is volgens SP.A kostbare tijd en energie verloren gegaan, waardoor andere pistes voor een capaciteitsuitbreiding in de gemeente onvoldoende werden uitgewerkt. “De gevolgen zijn er ook naar: in de tweede fase van de inschrijvingen voor dit schooljaar kregen 69 kinderen geen plaats toegewezen. Bekijken we enkel de gemeentescholen, dan gaat het om 27 weigeringen in Den Top, 25 in ’t Populiertje en 22 in de Wegwijzer. In het vrije net is de situatie in de Sint-Stevensschool in Negenmanneke met 62 weigeringen ronduit dramatisch. Hoeveel van deze kinderen uiteindelijk nog werden opgevist, kon men mij nog niet vertellen. Maar het is in elk geval duidelijk dat de vrije schoolkeuze door dit plaatstekort ernstig in het gedrang komt.”

SP.A dringt aan op concrete maatregelen om extra plaatsen te creëren. “De speeltijd is voorbij! Er is meer dan genoeg tijd verloren gegaan aan de discussies en politieke spelletjes over Puur Natuur, terwijl de capaciteitsproblemen in Leeuw-Centrum, Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun accuut zijn. Ik verwacht dat het gemeentebestuur zo snel mogelijk aangeeft waar, wanneer en welke capaciteitsuitbreiding dit en volgend schooljaar gerealiseerd zal worden in de verschillende scholen in onze gemeente; welke investeringen hier tegenover staan en in welke mate deze uitbreiding zal volstaan om ieder kind uit onze gemeente een plekje op de schoolbanken te garanderen.”

Gunther-COPPENS_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Onderwijs Gunther Coppens reageert op de aantijgingen:

1. Er werd nooit gezegd dat het capaciteitsprobleem van Sint-Pieters-Leeuw opgelost ging worden in Puur Natuur. Door het afstandscriterium domicilie-school bij de aanmeldprocedure is het voor de kinderen van Oudenaken en Berchem nu eenmaal moeilijker om als nieuwe leerling in een school in Vlezenbeek of aan de Rink binnen te geraken.

2. Een school heeft een sterk gemeenschapsvormend karakter. Waar ontmoeten mensen elkaar? Als ze hun kinderen op school afzetten. Daar begint dus een groot deel van je gemeenschap. Dorpen zonder een school of andere voorzieningen die gemeenschapsvormend zijn, dreigen dus echte slaapdorpen te worden.

3. ‘De zogenaamde ‘artificiële’ clusters zijn clusters die opgesteld zijn door het ministerie van onderwijs en ik veronderstel dat men daar toch over nagedacht heeft. Ikzelf zie er in ieder geval wel de logica van in.

4. In 2009 kreeg onze gemeente een brief van het ministerie om te melden dat er een capaciteitsprobleem ging zijn. Het ministerie vroeg om een taskforce op te richten, maar er gebeurde niets. In 2013 hebben wij, 4 jaar na de brief, dan een taskforce capaciteit opgericht. Een taskforce is nodig als je als gemeente aanspraak wil maken op capaciteitsmiddelen. Zo kreeg Asse vorig jaar 5 miljoen euro voor scholenbouw uit de taskforce. Onze gemeente diende reeds een dossier in en hoopt op middelen. We hebben begin dit jaar met toenmalig Minister van Onderwijs Pascal Smet (Spa) een afspraak gemaakt om het probleem van Sint-Pieters-Leeuw aan te kaarten, maar erg veel enthousiasme was daar niet te vinden, helaas. Wij zullen binnenkort met de nieuwe minister, Hilde Crevits, samen zitten en hopen daar op meer enthousiasme om middelen toe te kennen aan onze gemeente.

Graffitikunstwerk in Ruisbroek krijgt vorm

RUISBROEK: – Graffiti kunstenaars zijn vandaag begonnen aan het opfleuren van de voetgangerstunnel aan het treinstation in Ruisbroek. Zaterdagavond ter gelegenheid van “Graffiti-jam” moet het werk klaar zijn.
2014-09-26-graffiti-project-Ruisbroek_08
De NMBS steunt dit project waarbij kwaliteitsvolle graffiti wordt geplaatst om de stationsbuurt aangenamer en kleurrijker te maken. Dankzij de graffiti-jams kunnen de graffiteurs op legale wijze hun kunsten tonen en tegelijkertijd frissen ze de buurt op.

Graffiti vzw zorgde voor een mooie  line-up van verschillende topgraffiteurs uit binnen- en buitenland. Zoals uit het Pajottenland ERES (Koen Deweerdt) en verder Eyes-b , Oli-B, DEFO 84, NEW 2,… Elk met hun eigen techniek en kunstvorm vormen ze de voetgangerstunnel met enkele honderden spuitbussen om in een graffitikunstwerk.
De verloederde voetgangerstunnel ondergaat zo in één week tijd een hele metamorfose.
Zie ook ons artikel van 22/09/2014 – Graffiti-jam aan het station van Ruisbroek op zaterdag 27 september 2014

Deze diashow vereist JavaScript.

2014-09-27-affiche_graffiti-JAM-programmaMorgen, zaterdag 27 september 2014 is er nog een groot gratis graffiti-evenement onder de naam “Graffiti-jam” aan het stationsplein.

PROGRAMMA:
14.00 uur DJ VEGA (hip-hop)
14.30 uur demonstratie Crossfit (De nieuwste fitness-sensatie)
15.00 uur workshop graffiti (inschrijven via jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be)
18.00 uur Lobstar (coverband)
20.00 uur Jinx (coverband)
21.30 uur DJ Ben Braillard

scholenveldloop 2014

SINT-PIETERS-LEEUW:- Vrijdagvoormiddag organiseerde de Leeuwse sportdienst opnieuw de scholencross in het kader van de “Vlaamse veldloopweek voor scholen” een initiatief van de Stichting Vlaamse schoolsport.
2014-09-26-scholenveldloop (61)
Sportfunctionaris Caroline Putman: ‘We gaan voor een nieuwe formule: enkel het 4e, 5e en 6e leerjaar van de Leeuwse basisscholen doen mee. Wij zijn ook verhuist naar de terreinen van het Zonnig Leven en alle kinderen komen met de fiets naar de happening , onder begeleiding van de politie.

Eerst werden de kinderen opgewarmd met ‘start met lopen’ , een 18 tal minuten stappen en lopen, direct aansluitend was er een loopwedstrijd voor elke reeks. Jongens en meisjes liepen apart.

Doordat de veldloop vanaf dit jaar op gras gelopen wordt had ook het Rode Kruis veel minder werk. Aan het Wildersportcomplex moest men vaak schaafwonden verzorgen van valpartijen op het asfalt maar dat is vanaf nu dus ook verleden tijd aan Zonnig Leven.
2014-09-26-scholenveldloop (67)2014-09-26-scholenveldloop (29)
Na het lopen was er een gratis drankje en appel voor de kids en leerkrachten die ook bij het lopen hun beste beentje hadden voorgezet.
Voor alle kinderen waren er nevenattracties voorzien, nl. bubble voetbal, een stormbaan, dance pads, petanque, netbal , kabelbaan.
Het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Sint-Pieters-Leeuw zorgde voor de veiligheid van de kinderen.

Deze diashow vereist JavaScript.


In het voorjaar van 2015 organiseert de Leeuwse sportdienst een activiteiten voor het 1e, 2e en 3e leerjaar in de scholen zelf.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Open ruimte definitief vastgesteld

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft donderdagavond het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Open ruimte’ tijdens de zitting van 25 september 2014 definitief vastgesteld.
Sint-Pieters-Leeuw is hiermee een van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een bestemmingsplan heeft met als doel haar waardevolle open ruimte maximaal te beschermen.

De opmaak van het RUP ‘Open ruimte’ kadert binnen de krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Bij de uitwerking van het RUP staat het vrijwaren van de aanwezige open ruimte van verdere bebouwing voorop om een tegengewicht te bieden aan de verstedelijkingsdruk. Hierbij zijn de aanwezige structurerende beekvalleien die het plateaulandschap doorsnijden heel belangrijk. Zij vormen de basis voor de natuurlijke structuur doorheen de open ruimte.

Het RUP ‘open ruimte’ streeft naar de realisatie van een evenwicht tussen de doelstellingen vanuit landbouw en natuur. Hierbij moeten enerzijds voldoende ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden voor de landbouwsector en anderzijds een ecologische netwerk en een basisnatuurwaarde over de volledige open ruimte gecreëerd worden.
Bij dit alles wordt de inbedding van landbouw en natuur in goed gestructureerde gehelen voorop gesteld.

Het RUP ‘Open ruimte’ wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die binnen een termijn van 60 dagen een uitspraak moet doen. Het uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van de deputatie in het Belgisch Staatsblad.

voorstanders tractorsluizen Vlezenbeek maken nogmaals standpunt bekend

SINT-PIETERS-LEEUW / VLEZENBEEK: – Donderdagavond zijn de voorstanders van de tractorsluizen,actiecomité Veiligheid en Leefbaarheid, met ongeveer 50 personen naar de gemeenteraad getrokken om nogmaals hun standpunten over de huidige situatie met de tractorsluizen in Vlezenbeek aan te kaarten.
2014-09-25-voorstanders-tractorsluizen-aan-gemeenteraad_01
Michel Peeters vertelt namens het actiecomité Veiligheid en Leefbaarheid hun standpunten:

Door een efficiënte en drastische ingreep tegen het niet leefbare sluipverkeer, is de veiligheid, leefbaarheid en het landelijke karakter teruggekeerd.

Wandelaars, fietsers en ruiters zijn steeds talrijker, dit om even op adem te komen van het jachtige leven van vandaag. (Groot)ouders kunnen opnieuw met gerust hart genieten van een wandeling met de (klein)kinderen. De hond even uitlaten staat opnieuw voor ontspanning ipv inspanning.

Wegbermen herstellen zich, sluik- en strooiafval behoort tot het verleden.

Rondzwervende verkenners worden gemakkelijker opgemerkt.

De gevreesde impact op de hoofdwegen is er niet, integendeel, file verloopt vlotter dan voordien.

Meer en meer volwassenen en kinderen, maken gebruik van deze verbindingsweg om met de fiets in plaats van met de auto naar het werk of naar school te gaan.

De boomstructuur werkt en wordt meer en meer geapprecieerd, ook door eerdere tegenstanders.

Door een afschuining van één van de betonblokken als test, kunnen landbouwers opnieuw met aanhangwerktuigen doorrijden. Deze vorm is eveneens veiliger voor fietsers, aangezien ze er vlotter over geraken.

Hulpdiensten zijn volledig op de hoogte van de huidige toestand, dit zijn wij zelf nagegaan.

Zelfstandigen en landbouwers hebben nog nooit zoveel publiciteit gekregen, klanten blijven komen, gratis bewegwijzering naar hun zaak of bedrijf maakt ze veiliger toegankelijk dan voordien met het sluipverkeer.

De kortzichtige opmerkingen over de omrijfactor, die is er voor iedereen (max 3 minuten!). Deze komen dan ook vooral van de buitenstaanders die zelf deel uitmaken van het sluipverkeer, zonder respect voor de bewoners daar ze er zelf geen hinder van hadden.

Een terugkeer naar die verschrikkelijke periode van sluipverkeer, agressie, stresstoestanden, geluidsoverlast en onveilige situaties zijn niet meer tolereerbaar en zullen wij nooit meer toelaten!

Hierbij nogmaals onze dank aan de mensen die hetzelfde idee van veiligheid en leefbaarheid waarderen en dit project hebben kunnen realiseren.

bestel kaarten voor Akkoord 58

2014-10-26-affiche_akkoord-58VLEZENBEEK: – Zangensemble Akkoord staat voor het concert “Akkoord 58” o.l.v. dirigent Gert-Jan Verbueken.

Zaterdag 25 oktober 2014 om 20.00 uur
Zondag 26 oktober 2014 om 15.00 uur

We nemen u terug in de tijd, meer bepaald naar de jaren ’50- ’60! Een groep dames, elk met hun eigen karaktertrek en stijl, die zich opmaken voor de Expo ’58 in Brussel.
Samen met een band o.l.v. Pieter Goossens brengen zij u hits van die tijd!
Maakt u zelf uit of sommige dames misschien wel toe zijn aan een restyling! Dat is alvast de mening van de presentator van dienst, Thomas Van Riet.

OC De Merselborre Schaliestraat 2 – 1602 Vlezenbeek
Kaarten in voorverkoop kan u bij de leden verkrijgen of via Geertrui Magnus – geertrui_magnus@hotmail.com – 0487/10.43.82

nutsmaatschappijen starten in 2015 met werken in fabriekstraat te Ruisbroek

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 25 september 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

In 2015 worden de eerste werken door nutsmaatschappijen uitgevoerd ter voorbereiding van de verbeteringswerken aan de Fabriekstraat. Op de gemeenteraad werden hierover donderdagavond enkele offertes goedgekeurd.

2013-09-09-fabriekstraat_01004 Telenet- ondergronds brengen gevelnet langs de Fabriekstraat ea. – goedkeuring offertes.
Met het oog op de komende verbeteringswerken aan de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Stationsstraat (deel), P. Gilsonlaan (deel) wordt de verouderde openbare verlichting vernieuwd en wordt het kabelnet ondergronds gebracht.
Van de gelegenheid dient gebruik gemaakt te worden om tevens het kabelnet mede ondergronds te brengen, hetgeen het nieuwe straatbeeld enkel maar ten goede kan komen.De werken zijn gepland om in 2015 te worden uitgevoerd.De nodige budgetten worden derhalve voorzien in het dienstjaar 2015.

005 IWVB-VIVAQUA- netvernieuwing waterleidingsnet langs de Fabriekstraat ea.- goedkeuring offertes.
Met het oog op de komende verbeteringswerken aan de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Stationsstraat (deel), P. Gilsonlaan (deel) worden de nutsleidingen vernieuwd.
Omwille van de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel dient de waterleiding te worden verplaatst en aangepast. De werken zijn gepland om in 2015 te worden uitgevoerd.

006 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting langs de Fabriekstraat ea. – goedkeuring offertes.
Met het oog op de komende verbeteringswerken aan de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Stationsstraat (deel), P. Gilsonlaan (deel) dient de verouderde openbare verlichting vernieuwd te worden met moderne LED-toestellen , inclusief het ondergronds brengen van het kabelnet.
Deze vernieuwde inrichting zal het toekomstige vernieuwde straatbeeld extra benadrukken en tevens zorgen voor aanzienlijke besparing op het energieverbruik.
De werken zijn gepland om in 2015 te worden uitgevoerd.De nodige budgetten worden derhalve voorzien in het dienstjaar 2015.

sporthal Wilderspor​tcomplex tijdelijk gesloten om veiligheidsredenen

2009-01-28-wildersportcomplex-_sint-pieters-leeuw_sportlaan-11SINT-PIETERS-LEEUW: – Om veiligheidsredenen wordt de sporthal van het Wildersportcomplex met onmiddellijke ingang buiten gebruik gesteld.
Op dit moment blijft het zwembad wel toegankelijk.

Sedert enkele weken werd de sportdienst op de hoogte gesteld van een barst in één van de spanten van de sporthal. Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat de barst ernstiger is dan aanvankelijk gedacht.

Op advies van een door het gemeentebestuur aangestelde deskundige en van de brandweercommandant, die vandaag met een bouwkundig ingenieur ter plaatse kwam, ziet de burgemeester, in overleg met de schepen van sport, zich genoodzaakt de sporthal tijdelijk te sluiten. Het zwembad en de cafetaria blijven open.
2013-09-08-4sportdemos_01De sluiting is een preventieve maatregel. Op dit ogenblik kan immers niet worden bepaald in welke mate de draagkracht van het spant is aangetast.
Een mogelijke oorzaak zou gevonden kunnen worden in de bijkomende belasting van het dak door de zonnepanelen die enkele jaren geleden werden geplaatst. Doch hierover kan op dit ogenblik nog geen uitspraak worden gedaan.
Bijkomend onderzoek is lopend.

Burgemeester Luc Deconinck: “Het is op dit ogenblik niet mogelijk te bepalen wanneer de sporthal opnieuw in gebruik kan genomen worden. Hiervoor wordt het advies van de deskundigen afgewacht. We hopen dat op korte termijn het spant minstens voorlopig kan worden hersteld.”

Schepen voor Sport Jos Speeckaert: “Na de brand in de sporthal van Ruisbroek is dit de tweede keer dat een gemeentelijke sporthal door overmacht moet worden gesloten. Het gemeentebestuur realiseert zich dat dit voor alle betrokken verenigingen, voor de gebruikers en voor de uitbater van het cafetaria een zware slag is.
2009-10-07-seniorenfeest-01Het bestuur en de sportdienst zullen alles in het werk stellen om de verenigingen te helpen om de sportactiviteiten op een andere locatie te kunnen laten doorgaan en om de periode van ongeschiktheid zo kort mogelijk te houden.”

Wellicht zullen ook het seniorenfeest (gepland op 8 oktober a.s.) en de info-avond over de Bergensesteenweg (gepland op 9 oktober a.s. ) moeten uitwijken naar een andere locatie. De beslissing hierover wordt volgende week genomen en zal via de pers worden bekendgemaakt.


2014-09-25-Wildersportcomplex_01 2014-09-25-Wildersportcomplex_02-zwembad
UPDATE: Reacties getroffen sportclubs

– Leeuwse Turnkring vzw: Dit wil zeggen dat de lessen niet kunnen doorgaan op vrijdag, zaterdag en maandag.
Samen met de sportdienst zijn wij op zoek naar een oplossing. Wij houden jullie zeker op de hoogte.
Het bestuur LTK

– Volleybalclub Zuun: Voor alle trainingen en thuiswedstrijden is het bestuur in samenwerking met de sportdiensten van de omliggende gemeenten alternatieven aan het zoeken.
Er moet immers opvang gezocht worden voor trainingen en wedstrijden van 2 heren/ 4 Dames/ 2 recrea en 5 jeugdploegen. Hiervan spelen 2 ploegen in Divisie wat nog extra beslommeringen meebrengt.
De divisie thuismatchen van dit weekend worden uitgesteld naar een latere datum.
De provinciale thuiswedstrijden van dit weeken worden in Ruisbroek afgewerkt.
Dit alles zal de nodige flexibiliteit en goodwill van spe(e)l(st)ers, trainers en ouders verlangen. Maar we zijn er van overtuigd dat dit binnen de club voldoende aanwezig is.Hopelijk zal het probleem zo snel mogelijk opgelost raken.

– de judo , karate, boks en aikido kunnen op dit moment wel doorgaan in de vechtsportzaal op de eerste verdieping.

– Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw: Vrijdagvoormiddag 26/9 is de sportdienst gesloten ingevolge organisatie van de scholencross. In de namiddag doen we al het nodige om onderdak te vinden voor de getroffen clubs.

Infomoment op 9 oktober 2014 over Plannen Bergensesteenweg N6

SINT-PIETERS-LEEUW / ZUUN / NEGENMANNEKE: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben grootse plannen om de Bergensesteenweg opnieuw leefbaar te maken. Kom kennis maken met deze plannen tijdens een infomoment op donderdag 9 oktober 2014.
U krijgt een presentatie, gevolgd door een bezoek aan de tentoonstelling. De plannen zullen ter inzage liggen en de projectingenieurs van AWV beantwoorden graag alle vragen van de aanwezige inwoners.

2014-09-25-nieuwe-look_Bergensesteenweg
De plannen gaan over de Bergensesteenweg vanaf de Ruisbroeksesteenweg tot voorbij het kruispunt met de Brusselbaan. Belangrijk is te vermelden dat ook op het Brussels grondgebied aanpassingen voorzien worden om de doorstroming te verbeteren.

Een verhoging van de doorstroming, scheiding van het doorgaand en lokale verkeer, het veiliger maken van de kruispunten, een betere bescherming van het openbaar vervoer en zwakke weggebruikers en een vlottere bereikbaarheid van woningen en handelszaken zijn prioritair. Daarnaast leggen we ook de nodige groene zones aan om van de Bergensesteenweg opnieuw een aangename plaats te maken om te wonen en te winkelen.

Waar: Wildersportcomplex (Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw).
Nieuwe locatie!: Zaal Zonnig Leven (Jan Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw).
Wanneer: om 16, 17, 18, 19 en 20 uur start telkens een presentatie gevolgd door een bezoek aan de tentoonstellingsruimte.

5 medailles voor judoclub Sint-Pieters-Leeuw

2014-09-25-5-medaillesSINT-PIETERS-LEEUW: – Judoclub Sint-Pieters-Leeuw nam vorig weekend deel aan een ontmoeting U 11 en U 13 te Herne.
Met 5 judoka’s vertrok coach Isabelle naar Herne , De Leeuwse judoclub veroverde 3 x goud en 2 x zilver.

Proficiat aan Bilel, Igor, Killian, Amine en Audric.

Op de ranking van de clubs van Vlaams-Brabant staat Leeuw momenteel 9de bij de U 13.

Offerfeest Anderlecht verhuist naar Vlezenbeek

archieffoto-schapenVLEZENBEEK: – Volgens Brussel deze Week organiseert de gemeente Anderlecht dit jaar de rituele slachtingen voor het moslimse Offerfeest in de tijdelijke slachtplaats op de Postweg in Vlezenbeek.

Lees het volledige artikel:
www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/offerfeest-anderlecht-verhuist-naar-rand

Ieder jaar vindt het offerfeest, het belangrijkste feest voor de moslimgemeenschap, plaats. Volgens de traditie moet dan ritueel een schaap worden geslacht.Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014 zullen in het slachthuis in Vlezenbeek (slagerij Froidmont) op de Postweg dan terug schapen worden geslacht. 3 en 4 oktober is er zeer weinig bedrijvigheid.

Het gewone retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw  is van toepassing. De mensen die een schaap laten slachten betalen aan de gemeente 10 euro voor het afleveren van een slachtbewijs. Dit jaar worden er zo’n 2.400 schapen geslacht.

Lees ook onze eerder gepubliceerde artikel:
12/09/2014 – Vanaf 2015 verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren
09/10/2013 – regelingen offerfeest 14 15 en 16 oktober 2013 in Vlezenbeek

agenda: Ruisbroeks kermisbal

RUISBROEK: – Op 4 oktober 2014 organiseert Bart Anneessens Cops ‘het Ruisbroeks Kermisbal’ vanaf 13 uur in zaal Concordia in Ruisbroek met doorlopende optredens van Benny Michiels, Bart, Luc Jones, De Kozzes, Hanny D, Juul Kabas en Sabine.
2014-09-25-aankondiging-ruisbroeks-kermisbal
Op 25 oktober organiseert men ‘Het Groot Leeuws Festival’ in Ons Huis in Ruisbroek met optredens van Lindsay, Elke Taelman, Lana Vega, Benny Michiels, Luc Jones, Gwendolina en orkest Octopus.
De toegang is telkens gratis!

‘Groot Leeuw Swingt’ werd opgericht door voorzitter Bart Anneessens Cops met als primair doel de inwoners van Groot Leeuw te verenigen door laagdrempelige feesten en festivals te organiseren. Zodat iedereen probleemloos kan participeren. Het bestuur is in handen van voorzitter en oprichter Bart Anneessens Cops, ondervoorzitter Willy Delantsheer, secretaris Eddy Donvil en de bestuursleden. De erevoorzitter van de vereniging is Theo Cops.
2014-10-25-affiche_2de-leeuws-festival  2014-10-04-affiche-kermisbal
Sinds de prille oprichting heeft men al 49 actieve leden, lidmaatschap kan men dagdagelijks verwerven in het ledenlokaal in Cafe Ons Huis in Ruisbroek, indien men zich achter de primaire doelstelling wil scharen. Voorzitter Bart Anneessens Cops: “We gaan om te beginnen ‘Groot Leeuw’ sociaal op de kaart zetten met grootse evenementen. Dit om verdere individualisering en verbrusseling in deelgemeenten als Ruisbroek, Negenmanneke, Zuun enzoverder tegen te gaan. Mensen van alle slag, moeten elkaar dringend terug leren kennen. Dat is niet enkel goed voor het sociale aspect maar ook voor de leefbaarheid, veiligheid en netheid van de straten. Kortom niet op de bank blijven zitten en klagen, maar in actie schieten! Een sfeer van positivisme en vooral van vrije ‘wil’ tonen. ‘Willen is kunnen’ is dan ook de slogan van de vereniging.”

De Poel vzw investeert verder in haar accommodaties

vzw_De-Poel_logoSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – De Poel vzw (Centrum Persoonsgerichte Ondersteuning voor Volwassenen met een Beperking), met afdelingen in Sint-Pieters-Leeuw, Ruisbroek, Schepdaal, Ternat en Sint-Genesius-Rode blijft verder investeren in hun accommodaties.

Zo zijn ze gestart met de bouw van een industrieel voedingsatelier in St-Genesius-Rode. De gasten zullen er verkoopbare, kwaliteitsvolle producten maken, zodat ze later eventueel kunnen doorstromen naar het reguliere of semi-reguliere arbeidscircuit.

2012-12-11-vzw-de-poel_Esdoornlaan_33In Sint-Pieters-Leeuw zal er een volwaardige computerklas ingericht worden, en er zal geleerd worden, om de persoonlijke ontwikkeling van de gasten te bevorderen. Een heus trainingscentrum om de noden bij de verschillende arbeidsvormen op te vangen, zal er uitgebouwd worden. Daarnaast is ook de optimalisering van een houtatelier aan de orde.

In Schepdaal wordt er gezorgd voor rust, ontspanning en relaxatie voor personen met de zwaarste zorgvraag. Bijkomend sanitair, douche en badkamer, passieve snoezelruimte werden reeds gerealiseerd. Een actieve snoezelruimte en snoezeltuin staan nog op de planning. De Poel Vzw wil bekomen dat iedereen zich “wel” voelt in zijn “zijn”.

De-Poel_kerkstraat-RuisbroekDaarnaast wordt er in het home van Ruisbroek en in de bungalows van Ternat opvang geboden en activiteiten aangeboden aan gasten die hier permanent of tijdelijk nood aan hebben.

Vanaf oktober 2014 wordt er gestart met een nieuwe unitwerking bij De Poel, waarbij de visie van De Poel werd aangepast: de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk, en hierbij ook zorg op maat, staan centraal.

De Poel Vzw organiseert verschillende activiteiten om al deze projecten te kunnen verwezenlijken.
2014-09-24-wijnactie-de-poelZo organiseert de gebruikersraad op vrijdag 10 oktober van 17u tot 21u en op zaterdag 11 oktober 2014 van 14u tot 18u een wijndegustatie.
Deze wijndegustatie zal plaatsvinden in kasteel Coloma, J. Depauwstraat, 25, te St-Pieters-Leeuw.

U heeft daar natuurlijk ook de mogelijkheid om wijnen te bestellen.
De wijndegustatie met de bereidwillige medewerking van volgende serviceclubs: Rotary club St-Pieters-Leeuw, Fifty-One club , Lions club St-Genesius-Rode en Lions club Halle-Arenberg.
Voor meer info kan u terecht bij Freddy Steens, GSM: 0474/866 301

Kan u niet aanwezig zijn, en wil u De Poel toch steunen? Dan kan u een gift doen op het nummer BE42 7795 9092 6054 met vermelding van “wijndegustatie”. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Check de website www.vzwdepoel.be voor meer info over Vzw De Poel, activiteiten die
georganiseerd zullen worden in de komende maanden en nog veel meer!

Trekpaardendag op zondag 28 september 2014

archief-Belgisch-trekpaard_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Traditiegetrouw is de laatste zondag van september een hoogdag voor het Belgisch Trekpaard in het schitterende domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. Ook dit jaar is iedereen van harte welkom op zondag 28 september 2014 vanaf 9 uur.

  • 9-16u: Officiële prijskamp voor Vlaams-Brabantse, Belgische trekpaarden en Vlaams-Brabants kampioenschap.
  • 14-18u: Tal van randanimaties voor kinderen, vliegend tapijt, paardenmolen, ritje hoog op een paardenrug
  • 15u: Trekwedstrijd: paard tegen de mens(en)
  • 16.30u: Live-optreden van DE BENDE – Nasrien en Arne brengen hits 4 kids! Deze show is geschikt voor gezinnen met jonge kinderen en volledig gratis!

Schepen voor Cultuur Jan Desmeth: “De bevolking in contact brengen met dit levend erfgoed – het Brabants trekpaard – is een opdracht van de Vlaamse Overheid en ook van onze gemeente. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en daarom hebben we dit jaar het programma vernieuwd. De wedstrijd zelf start om 9 uur zodat het haar hoogtepunt bereikt tussen 15 uur en 16 uur, wanneer het meeste volk naar het park Coloma afzakt. Als primeur ontvangen wij ook het eerste Vlaamse Veulenkampioenschap. Dit past volledig in onze opdracht om dit levend erfgoed in stand te houden.
hoes-de-bende-singelVanaf 16 uur is er dan plaats voor extra animatie, gericht op lagere schoolkinderen en hun ouders of grootouders. Als slot hebben we het Studio100-product DE BENDE voorzien. Zij brengen “hits for kids” om 16.30 uur, gratis voor alle aanwezigen en sfeer gegarandeerd.”

Vlaams veulenkampioenschap: een primeur.
Voor het eerst richt de gemeente, via CC Coloma en in samenwerking met het stamboek van het Belgisch trekpaard een Vlaams veulenkampioenschap in dat opengesteld wordt voor heel Vlaanderen.
Er kunnen om praktische redenen maximum 40 veulens aan deelnemen.
Per deelnemend veulen is er een verplaatsingsvergoeding voorzien. Er is een kampioenschap voor de hengstveulens en voor de merrieveulens. Het kampioenschap voor hengstveulens wordt betwist onder de twee reekswinnaars evenals voor de merrieveulens. De reeksen worden ingedeeld volgens de leeftijd van de paarden. De jurering gebeurt door de heer Gerard Kruders, voorzitter van de Nederlandse hengstenjury, wat een onafhankelijke jurering waarborgt.
De kampioen en de reservekampioen van elke reeks zullen door de betrokkenen toegelicht worden op de kwaliteiten van het veulen zodat het publiek inzicht krijgt in de jurering.

2010-10-03-belgisch-trekpaard_cTrekwedstrijd paard tegen mens
De hele dag is er randanimatie gericht op kinderen. Zo kan men niet alleen op de rug van het paard zitten maar zijn een authentieke Zeeuwse paardenmolen en het onvergetelijke vliegende tapijt allen op de afspraak. Een hoogtepunt van de animatie is de trekwedstrijd paard tegen mens.
Een gerenommeerd vierspan zal het opnemen tegen 30 professionele koordtrekkers.Er worden 3 proeven voorzien.

Afsluitend optreden voor kids!
Als afsluiter van deze hoogdag van het trekpaard is er om 16.30 uur een liveoptreden van DE BENDE met Arne Vanhaeke en Nasrin Cnops die Hits 4 kids brengen.

De-Lijn_omleidingenOmwille van de trekpaardendag zal Lijn 170: Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle op zondag 28 september 2014 lokaal omrijden.
Niet-bediende haltes: Sint-Pieters-Leeuw – Den Huysman, Gemeentehuis, Kerk en Oud Station
Vervanghalte: de tijdelijke halte in de Galgstraat thv de Depauwstraat.

locatie: Coloma Park Sint Pieters Leeuw – Joseph Depauwstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Opnieuw taalklassen voor anderstalige ouders in scholen

2014-06-13-integratie-diploma-en-vrijwilligers_10SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf oktober start in verschillende Leeuwse scholen de “taalklassen voor anderstalige ouders”.

In 2013 startte het gemeentebestuur met taallessen voor anderstalige ouders in de Leeuwse basisscholen.
Ouders die nog geen Nederlands spreken, konden hier kennismaken met de taal. Tegelijkertijd leerden zij op een nieuwe manier de school en de andere ouders kennen. Ook ouders die reeds Nederlands geleerd hadden, konden in groep hun Nederlands bijschaven en verder inoefenen.

Marleen-De-KegelMarleen De Kegel, schepen voor Vlaams beleid, integratie en inburgering:
Op 13 juni behaalden 25 ouders hun diploma van “Leeuwenaar“. Zij kwamen een schooljaar lang regelmatig naar de les. Ook in het schooljaar 2014-2015 zullen we deze taalklassen aanbieden. We kunnen hiervoor rekenen op de vrijwillige inzet van acht taalleerkrachten.
Wil je graag les volgen. Vraag meer uitleg aan de directie van je school. De lessen starten begin oktober. ‘

Meer info: Dienst integratie en Vlaams beleid: T 02 371 63 28 – integratie@sint-pieters-leeuw.be

agenda: werkgroepvergadering WOI

2014-06-05-inhuldiging-werfzeil_17SINT-PIETERS-LEEUW: Iedereen is welkom, ook nieuwe geïnteresseerden, op de derde werkgroepvergadering van WOI Sint-Pieters-Leeuw op woensdag 1 oktober 2014 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wie zelf documenten, voorwerpen of foto’s heeft of wie graag helpt zoeken naar de geschiedenis van gesneuvelde Leeuwenaren is welkom.

Tentoonstelling “Leeuw in WO I”
Als we aan WO I denken, zitten we snel in Ieper en achter de Ijzer. Maar wat gebeurde er allemaal in onze contreien tussen 1914 en 1918? In de tentoonstelling “Leeuw in WO I”, die loopt van 18 november tot 17 december 2014 in CC Coloma, kan je kennismaken met de oorlogsjaren in Leeuw.

Bergensesteenweg afgesloten voor bommelding

ZUUN: – De Bergensesteenweg (N6) is sinds 11 uur volledig afgesloten voor een bommelding.
2014-09-23-bergensesteenweg-bommelding_01

De Bergensesteenweg is afgesloten tussen Ruisbroeksesteenweg en Georges Wittouckstraat.

Commissaris Christian Steens: ‘Er is een oproep binnen gekomen via 101 met een bommelding aan de Bergensesteenweg 306.
De politie heeft de 4 bedrijven Fitness centrum Basic Fit, Action, DSM keukens en Ixina geëvacueerd evenals de kort bijgelegen huizen in de Georges Wittouckstraat.’
Het gaat om een 35-tal werknemers en een vijftiental buurtbewoners.

Op 27 maart 2014 was er op dezelfde locatie ook reeds een bommelding (zie ons artikel)
2014-09-23-bergensesteenweg-bommelding_022014-09-23-bergensesteenweg-bommelding_03
UPDATE 12u15: Commissaris Christian Steens: ‘De explosievenhond heeft net een controle uitgevoerd die negatief is. Nu gaan we nog een sweep doen en als deze ook negatief is wordt alles terug vrijgegeven’.

UPDATE 12u40: De Bergensesteenweg (N6) is terug vrijgegeven voor het verkeer.

agenda: Breughelnamiddag met geuze en lambiek

2014-06-13-Ruisbroek_lokaal-dienstencentrum_PaviljoentjeRUISBROEK: – Woensdag 24 september 2014 “Breughelnamiddag met geuze en lambiek” vanaf 15.00 u in het Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje.

We serveren de beste boterhammen met plattekaas of kop, ook de beste witte en zwarte pensen vind je op ons buffet en natuurlijk mogen lekkere desserten zoals rijstpap en boerentaart niet ontbreken. ’t Paviljoen zal er uit zien alsof Pieter Brueghel er zelf is langs gekomen.
Breng je vrienden en familie mee!

Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje: Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek – T 02 377 03 55