weg- en rioleringswerken Gaasbeeksesteenweg Brabantsebaan

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – Vanaf 1 september 2014 worden de weg- en rioleringswerken uitgevoerd in 6 fases waarbij gestart wordt op de Gaasbeeksesteenweg / Brabantsebaan ter hoogte van de Labbeekstraat.
2014-08-31-schets-wegenwerken_Gaasbeeksesteenweg -Brabantsebaan_2014-2015
De fasering is als volgt voorzien:

– fase 1: vanaf Labbeekstraat tot ongeveer woning nr 79 (van september 2014 – tot en met januari 2015)
fase 2: vanaf ongeveer woning nr 79 tot net vóór nr. 84 (van januari 2015 – tot en met mei 2015)
fase 3 : vanaf nr. 84 tot halverwege de woningen nr 92 en nr 104 (van mei 2015—tot en met juni 2015)
fase 4: vanaf halverwege de woningen nr 92 en nr 104 tot vóór kruispunt Pepingensesteenweg + De Elst (van juni 2015 tot en met september 2015)
fase 5: vanaf de woningen nr 219 en nr 221 tot en met kruispunt Brabantsebaan (van september 2015 tot en met december 2015)
fase 6: vanaf de woningen nr 219 en nr 221 tot net voorbij containerpark (van september 2015 tot en met december 2015)

fase 5 en fase 6 kunnen samengevoegd worden wanneer dit geen extra hinder voor de aangelanden met zich brengt en hierdoor de uitvoeringsduur kan ingeperkt worden.
Om de hinder voor de aangelanden te beperken werd in het lastenkohier opgenomen dat de uitbraak van de bestaande verharding de rioleringswerken maximaal 50 meter mag voorafgaan. In de praktijk is dit niet steeds haalbaar waar de verschillende fases op mekaar aansluiten. De aannemer voorziet eveneens om na het beëindigen van de rioleringswerken in één fase onmiddellijk de wegeniswerken in die fase uit te voeren zodat de onderbreking van de toegankelijkheid voor de aangelanden per fase minimaal blijft.

Gezien de doordachte fasering en deze uitvoeringswijze wordt er voor gezorgd dat de aangelanden van de Gaasbeeksesteenweg – Brabantsebaan – De Elst en de Pepingensesteenweg een maximale periode toegang hebben tot hun woning via een verharde weg.

Het project weg- en rioleringswerken omvat de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Gaasbeeksesteenweg/Brabantsebaan waarbij voor de aanleg van de Regen Water Afvoer leiding optimaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige grachten om het aanleggen van buizen te beperken. De Droog Weer Afvoer wordt aangelegd in buizen van ø 250 mm. en gravitair afgevoerd. Waar de terreingesteldheid dit noodzaakt wordt de DWA ingezameld in een dienstriolering en dan door een pompstation verpompt naar het lager gelegen DWA rioolstelsel.

In De Elst wordt een Nieuwe DWA leiding aangelegd ø 250 mm die aangesloten wordt op een pomstation dat het afvalwater verpompt naar de Brabantsebaan. De bestaande riolering zal enkel nog functioneren als RWA afvoer.
Op de Pepingensesteenweg wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met een betonnen RWA leiding van ø 400 mm en een DWA leiding uit kunststof met ø 250 mm.
Op de Gaasbeeksesteenweg/ Brabantsebaan worden de grachten geherprofileerd en de wegzate vernieuwd in ingewassen kasseiverharding op een breedte van ± 3,00 meter met aan weerzijden een platte ter plaatse gestorte betonnen kantstrook van 0.70 m breedte die de kasseiverharding opsluit.
Het kruispunt van de Gaasbeeksesteenweg/Brabantsebaan met de Pepingsesteenweg wordt volledig heringericht. De monding van de Gaasbeeksesteenweg/Brabantsebaan wordt niet meer in het verlengde van de Brabantsebaan aangelegd om de veiligheid te verhogen, maar over een aantal meter verschoven. De vrijgekomen ruimte langs de zijde Brabantsebaan wordt voorzien van een parkeerstrook en grasbezaaiing aangevuld met lage beplanting. Het fietspad wordt over het kruispunt doorgetrokken.
Op de Pepingensesteenweg wordt na de aanleg van de riolering het fietspad volledig gescheiden door een haagbeplanting van de rijweg doorgetrokken. Het vernieuwen van de wegzate is voorzien om uitgevoerd te worden in gedeuvelde monolietbetonplaten.

Francis Demel deed mee aan Climbing for Life

VLEZENBEEK: – Revalidatiepatiënt Francis Demel heeft zaterdag deelgenomen aan de “4de Climbing for Life” en heeft hiervoor de gevreesde Col du Tourmalet bedwongen. Hij deed dit niet alleen, maar met de hulp en begeleiding van een team van verpleegkundigen, leerkrachten, en therapeuten van het revalidatieziekenhuis Inkendaal uit Vlezenbeek.
Francis komt heden, vijftien jaar na zijn ongeval, nog altijd revalideren in Inkendaal. De voorbije jaren heeft hij er tijdens de revalidatie terug leren praten, stappen en bewegen. Nu nog is zijn rechterkant deels verlamd.

2014-08-31-francis_archief
De 2115 meter hoge bergpas is zonder twijfel één van de populairste en meest gevreesde bergen in de Tour De France.
In totaal 2.300 sportievelingen, in hoofdzaak fietsers maar ook 120 lopers, hebben zaterdag in de Franse Pyreneeën de Col du Tourmalet bedwongen.
Ook de twintig deelnemende astma- en mucopatiënten, die een half jaar intensief begeleid en voorbereid werden, volbrachten de 19 kilometer lange beklimming – en vervolgens de afdaling – van de legendarische Tourcol.
Francis Demel deed deze prachtprestatie in een tijd van: 1:51:04. Proficiat!

Meer info:www.climbingforlife.bewww.inkendaal.be

KHSL Zuun open muziekdag 2014-2015

2014-09-01-khsl-muziekschool_2014-2015ZUUN: – De Koninklijke Harmonie Sinte-Lutgardis Zuun (KHSL) is een orkest dat reeds sinds 1902 bestaat.
Iedere vrijdagavond maken ze niet alleen de plezantste muziek, maar geven ze ook les aan aanstormend talent.
Voel jij ook al de muziekkriebels.

Op zaterdag 6 September 2014 vanaf 14u ben je welkom in de school Sint-Lutgardis (tegenover de Kerk in Zuun) in de Arthur Quintusstraat 45 om deze en andere instrumenten te komen uit-proberen!
Hier heb je ook de kans om je in te schrijven. Slechts €20 voor een heel jaar muziekles!
hopelijk mogen we je verwelkomen.
Meer info: khslzuun@gmail.com – www.harmoniezuun.be

Onze muziekschool
2014-09-01-khsl-muziekschool20 basislessen
Om muziek te kunnen spelen, moet je eerst een nieuwe “taal” leren die bestaat uit muzieknoten, -tekens en begrippen.
Deze leerstof geven wij in 20 notenleerlessen tijdens onze initiatieklas waar je reeds mag starten vanaf 6 jaar.
Na deze lessen kijken we of je de leerstof beheerst en mag je vanaf dan al een instrument kiezen !!!

Een instrument kiezen
Na de 20 notenleerlessen beginnen de lessen instrument. Hier zal je ook nog notenleer krijgen, maar krijg je toch ook al de kans om jouw gekozen instrument te leren.

Noteer alvast deze data in uw agenda:
11-12-13 okt ‘14 Eetfestijn
24 t.e.m. 27 okt ‘14 Jeugdweekend
15 nov ‘14 Ledenfeest + Quiz
5 dec ‘14 Sinterklaasconcert
10 jan ‘15 Winterconcert
7 maa ‘15 Kaasfestijn
10 mei ‘15 Moederdagontbijt